علوم انسانی|پاورپوینت نظریه اشاعه نوآوری ها

پاورپوینت نظریه اشاعه نوآوری ها شناسه محصول :104274 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 416 حجم فایل: 4.42 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه اشاعه نوآوری ها شامل 26 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت نظریه اشاعه نوآوری ها

علوم انسانی|پاورپوینت مفهوم رس چیست

پاورپوینت مفهوم رس چیست شناسه محصول :104275 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 428 حجم فایل: 4.38 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم رس چیست شامل 60 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت مفهوم رس چیست

علوم انسانی|پاورپوینت منظور از تجارت فرامرزی چیست

پاورپوینت منظور از تجارت فرامرزی چیست شناسه محصول :104286 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 401 حجم فایل: 4.63 مگابایت دانلود پاورپوینت منظور از تجارت فرامرزی چیست شامل 42 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت منظور از تجارت فرامرزی چیست

علوم انسانی|پاورپوینت اینترنت G6 چیست

پاورپوینت اینترنت G6 چیست شناسه محصول :104287 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 448 حجم فایل: 4.33 مگابایت دانلود پاورپوینت اینترنت G6 چیست شامل 22 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت اینترنت G6 چیست

علوم انسانی|پاورپوینت متاورس و دنیای عجیب در آینده نزدیک

پاورپوینت متاورس و دنیای عجیب در آینده نزدیک شناسه محصول :104288 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 545 حجم فایل: 4.74 مگابایت دانلود پاورپوینت متاورس و دنیای عجیب در آینده نزدیک شامل 39 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت متاورس و دنیای عجیب در آینده نزدیک

علوم انسانی|پاورپوینت اینترنت ماهواره ای چیست

پاورپوینت اینترنت ماهواره ای چیست شناسه محصول :104289 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 470 حجم فایل: 4.65 مگابایت دانلود پاورپوینت اینترنت ماهواره ای چیست شامل 42 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت اینترنت ماهواره ای چیست

علوم انسانی|پاورپوینت منظور از لید یا سرنخ

پاورپوینت منظور از لید یا سرنخ شناسه محصول :104290 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 647 حجم فایل: 4.47 مگابایت دانلود پاورپوینت منظور از لید یا سرنخ شامل 38 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت منظور از لید یا سرنخ

علوم انسانی|پاورپوینت تکنولوژی دوقلوی دیجیتال چیست

پاورپوینت تکنولوژی دوقلوی دیجیتال چیست شناسه محصول :104291 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 646 حجم فایل: 4.7 مگابایت دانلود پاورپوینت تکنولوژی دوقلوی دیجیتال چیست شامل 25 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت تکنولوژی دوقلوی دیجیتال چیست

علوم انسانی|پاورپوینت آشنایی با اصول خبرنویسی

پاورپوینت آشنایی با اصول خبرنویسی شناسه محصول :104306 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 723 حجم فایل: 4.34 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول خبرنویسی شامل 29 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت آشنایی با اصول خبرنویسی

علوم انسانی|پاورپوینت مفهوم اقتصاد اطلاعات

پاورپوینت مفهوم اقتصاد اطلاعات شناسه محصول :104307 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 711 حجم فایل: 4.58 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم اقتصاد اطلاعات شامل 34 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت مفهوم اقتصاد اطلاعات

علوم انسانی|پاورپوینت اقتصاد دیجیتال چیست

پاورپوینت اقتصاد دیجیتال چیست شناسه محصول :104312 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 750 حجم فایل: 4.62 مگابایت دانلود پاورپوینت اقتصاد دیجیتال چیست شامل 38 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت اقتصاد دیجیتال چیست

علوم انسانی|پاورپوینت روش تحقیق تاریخی

پاورپوینت روش تحقیق تاریخی شناسه محصول :104313 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 779 حجم فایل: 4.56 مگابایت دانلود پاورپوینت روش تحقیق تاریخی شامل 30 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت روش تحقیق تاریخی

علوم انسانی|پاورپوینت مدل ارتباطی دیوید برلو

پاورپوینت مدل ارتباطی دیوید برلو شناسه محصول :104314 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 755 حجم فایل: 4.26 مگابایت دانلود پاورپوینت مدل ارتباطی دیوید برلو شامل 28 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت مدل ارتباطی دیوید برلو

علوم انسانی|پاورپوینت مدل ارتباطی نیوکامب

پاورپوینت مدل ارتباطی نیوکامب شناسه محصول :104315 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 775 حجم فایل: 4.13 مگابایت دانلود پاورپوینت مدل ارتباطی نیوکامب شامل 22 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت مدل ارتباطی نیوکامب

کسب و کار|پروژه آشنایی با مقررات کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار

پروژه آشنایی با مقررات کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار شناسه محصول :104316 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 931 حجم فایل: 4.96 مگابایت دانلود فایل پروژه آشنایی با مقررات کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار با فرمت docx، در حجم 46… ادامه خواندن کسب و کار|پروژه آشنایی با مقررات کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار

علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه هربرت شیلر

پاورپوینت زندگینامه هربرت شیلر شناسه محصول :104319 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 757 حجم فایل: 4.44 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه هربرت شیلر شامل 33 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه هربرت شیلر

علوم انسانی|پاورپوینت کمبود محبت پدر و تأثیرات آن بر روابط عاطفی دختران

پاورپوینت کمبود محبت پدر و تأثیرات آن بر روابط عاطفی دختران شناسه محصول :104320 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 800 حجم فایل: 4.42 مگابایت دانلود پاورپوینت کمبود محبت پدر و تأثیرات آن بر روابط عاطفی دختران شامل 29 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت کمبود محبت پدر و تأثیرات آن بر روابط عاطفی دختران

علوم انسانی|پاورپوینت جغرافیای پزشکی چیست

پاورپوینت جغرافیای پزشکی چیست شناسه محصول :104321 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 794 حجم فایل: 4.53 مگابایت دانلود پاورپوینت جغرافیای پزشکی چیست شامل 35 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت جغرافیای پزشکی چیست

علوم انسانی|پاورپوینت معرفی جغرافیای سیاسی

پاورپوینت معرفی جغرافیای سیاسی شناسه محصول :104322 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 784 حجم فایل: 4.34 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی جغرافیای سیاسی شامل 27 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت معرفی جغرافیای سیاسی

معماری|پاورپوینت معماری کلیسا ساگرادا فامیلیا

پاورپوینت معماری کلیسا ساگرادا فامیلیا شناسه محصول :104224 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 1110 حجم فایل: 7.06 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری کلیسای ساگرادا فامیلیا ppt در 51 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری کلیسا ساگرادا فامیلیا

کسب و کار|اصول تولید آموزش های ویدیویی ویژه مدرسین

اصول تولید آموزش های ویدیویی ویژه مدرسین شناسه محصول :104225 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : mp4 تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 1208 حجم فایل: 0 مگابایت دانلود اینستاگرام، آپارات، یوتیوب، فیسبوک، توییتر و اسنپ‌چت و … همگی افراد را ترغیب به تماشا و به اشتراک‌گذاری ویدیوهای کوچک و دوستانه… ادامه خواندن کسب و کار|اصول تولید آموزش های ویدیویی ویژه مدرسین

معماری|پاورپوینت معماری کلیسا استپانوس

پاورپوینت معماری کلیسا استپانوس شناسه محصول :104226 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 1136 حجم فایل: 6 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری کلیسای استپانوس ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش را دانلود… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری کلیسا استپانوس

معماری|پاورپوینت معماری کلیسای جامع سنت باسیل

پاورپوینت معماری کلیسای جامع سنت باسیل شناسه محصول :104227 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 1196 حجم فایل: 4.82 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری کلیسای جامع سنت باسیل ppt در 46 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری کلیسای جامع سنت باسیل

معماری|پاورپوینت معماری کلیسای سرکیس

پاورپوینت معماری کلیسای سرکیس شناسه محصول :104228 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 2469 حجم فایل: 1.95 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری کلیسای سرکیس ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش را دانلود… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری کلیسای سرکیس

معماری|پاورپوینت تحلیل معماری کلیسای سن پیتر

پاورپوینت تحلیل معماری کلیسای سن پیتر شناسه محصول :104229 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 2475 حجم فایل: 8.73 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری کلیسای سن پیتر ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت تحلیل معماری کلیسای سن پیتر

معماری|پاورپوینت تحلیل معماری کلیسای ناجی در خون

پاورپوینت تحلیل معماری کلیسای ناجی در خون شناسه محصول :104230 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 2422 حجم فایل: 12.64 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری کلیسای سن ناجی در خون ppt در 45 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت تحلیل معماری کلیسای ناجی در خون

معماری|پاورپوینت تحلیل معماری کلیسای وانک

پاورپوینت تحلیل معماری کلیسای وانک شناسه محصول :104231 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 2480 حجم فایل: 8.91 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری کلیسای وانک ppt در 51 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش را… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت تحلیل معماری کلیسای وانک

معماری|پاورپوینت تحلیل معماری مقبره الشعرا تبریز

پاورپوینت تحلیل معماری مقبره الشعرا تبریز شناسه محصول :104232 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 2487 حجم فایل: 10.17 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مقبره الشعرا تبریز ppt در 40 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت تحلیل معماری مقبره الشعرا تبریز

علوم انسانی|پاورپوینت بیوگرافی کامل هوشنگ ابتهاج

پاورپوینت بیوگرافی کامل هوشنگ ابتهاج شناسه محصول :104233 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 511 حجم فایل: 4.24 مگابایت دانلود پاورپوینت بیوگرافی کامل هوشنگ ابتهاج شامل 36 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت بیوگرافی کامل هوشنگ ابتهاج

علوم انسانی|پاورپوینت زندگی نامه نظامی گنجوی

پاورپوینت زندگی نامه نظامی گنجوی شناسه محصول :104234 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 547 حجم فایل: 4.26 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه نظامی گنجوی شامل 27 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت زندگی نامه نظامی گنجوی

علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه ابوسعید ابوالخیر

پاورپوینت زندگینامه ابوسعید ابوالخیر شناسه محصول :104242 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 647 حجم فایل: 4.24 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه ابوسعید ابوالخیر شامل 29 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه ابوسعید ابوالخیر

علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه امیر خسرو دهلوی

پاورپوینت زندگینامه امیر خسرو دهلوی شناسه محصول :104243 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 662 حجم فایل: 4.02 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه امیر خسرو دهلوی شامل 19 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه امیر خسرو دهلوی

علوم انسانی|پاورپوینت صادق هدایت کیست

پاورپوینت صادق هدایت کیست شناسه محصول :104244 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 701 حجم فایل: 4.56 مگابایت دانلود پاورپوینت صادق هدایت کیست شامل 42 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت صادق هدایت کیست

علوم انسانی|پاورپوینت خاقانی شروانی کیست

پاورپوینت خاقانی شروانی کیست شناسه محصول :104247 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 667 حجم فایل: 4.57 مگابایت دانلود پاورپوینت خاقانی شروانی کیست شامل 39 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت خاقانی شروانی کیست

علوم انسانی|پاورپوینت آشنایی با ادبیات اعترافی

پاورپوینت آشنایی با ادبیات اعترافی شناسه محصول :104248 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 686 حجم فایل: 4.27 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با ادبیات اعترافی شامل 18 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت آشنایی با ادبیات اعترافی

علوم انسانی|پاورپوینت ادبیات کودک و نوجوان

پاورپوینت ادبیات کودک و نوجوان شناسه محصول :104249 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 659 حجم فایل: 4.27 مگابایت دانلود پاورپوینت ادبیات کودک و نوجوان شامل 28 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت ادبیات کودک و نوجوان

علوم انسانی|پاورپوینت مفهوم یکجانشینی چیست

پاورپوینت مفهوم یکجانشینی چیست شناسه محصول :104250 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 605 حجم فایل: 4.57 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم یکجانشینی چیست شامل 31 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت مفهوم یکجانشینی چیست

علوم انسانی|پاورپوینت نظریه جمعیت توماس مالتوس

پاورپوینت نظریه جمعیت توماس مالتوس شناسه محصول :104251 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 483 حجم فایل: 4.58 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه جمعیت توماس مالتوس شامل 35 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت نظریه جمعیت توماس مالتوس

علوم انسانی|پاورپوینت ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش ميدانی

پاورپوینت ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش ميدانی شناسه محصول :104252 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 504 حجم فایل: 4.46 مگابایت دانلود پاورپوینت ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش ميدانی شامل 32 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش ميدانی

علوم انسانی|پاورپوینت ادبیات عامیانه یا فولکلور چیست

پاورپوینت ادبیات عامیانه یا فولکلور چیست شناسه محصول :104256 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 515 حجم فایل: 4.51 مگابایت دانلود پاورپوینت ادبیات عامیانه یا فولکلور چیست شامل 34 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت ادبیات عامیانه یا فولکلور چیست

علوم انسانی|پاورپوینت گروه فشار یوآنی چیست

پاورپوینت گروه فشار یوآنی چیست شناسه محصول :104257 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 508 حجم فایل: 4.3 مگابایت دانلود پاورپوینت گروه فشار یوآنی چیست شامل 29 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت گروه فشار یوآنی چیست

علوم انسانی|پاورپوینت مفهوم سایبرنتیک چیست

پاورپوینت مفهوم سایبرنتیک چیست شناسه محصول :104259 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 485 حجم فایل: 4.61 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم سایبرنتیک چیست شامل 41 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت مفهوم سایبرنتیک چیست

علوم انسانی|پاورپوینت بررسی رویکرد بوم شناسی (اكولوژی) از نظر رابرت ازرا پارک

پاورپوینت بررسی رویکرد بوم شناسی (اكولوژی) از نظر رابرت ازرا پارک شناسه محصول :104260 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 576 حجم فایل: 4.52 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی رویکرد بوم شناسی (اكولوژی) از نظر رابرت ازرا پارک شامل 31 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت بررسی رویکرد بوم شناسی (اكولوژی) از نظر رابرت ازرا پارک

علوم انسانی|پاورپوینت زندگی نامه هاینس هارتمن

پاورپوینت زندگی نامه هاینس هارتمن شناسه محصول :104261 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 527 حجم فایل: 4.42 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه هاینس هارتمن شامل 35 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت زندگی نامه هاینس هارتمن

معماری|پاورپوینت زندگی نامه لویی کان

پاورپوینت زندگی نامه لویی کان شناسه محصول :104199 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 831 حجم فایل: 3.47 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه لویی کان ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت زندگی نامه لویی کان

معماری|پاورپوینت زندگی نامه میس فن در روهه

پاورپوینت زندگی نامه میس فن در روهه شناسه محصول :104200 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 792 حجم فایل: 9.41 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه میس فن در روهه ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت زندگی نامه میس فن در روهه

معماری|پاورپوینت زندگی نامه هوشنگ سیحون و بررسی معماری چند آرامگاه

پاورپوینت زندگی نامه هوشنگ سیحون و بررسی معماری چند آرامگاه شناسه محصول :104201 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 808 حجم فایل: 8.3 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه هوشنگ سیحون ppt در 44 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت زندگی نامه هوشنگ سیحون و بررسی معماری چند آرامگاه

معماری|پاورپوینت زندگی نامه آنتونی گائودی

پاورپوینت زندگی نامه آنتونی گائودی شناسه محصول :104202 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 835 حجم فایل: 2.45 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه آنتونی گائودی ppt در 52 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت زندگی نامه آنتونی گائودی

معماری|پاورپوینت زندگی نامه تادائو آندو

پاورپوینت زندگی نامه تادائو آندو شناسه محصول :104203 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 818 حجم فایل: 3.75 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه تادائو آندو ppt در 45 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت زندگی نامه تادائو آندو

معماری|پاورپوینت زندگی نامه دنیس اسکات براون

پاورپوینت زندگی نامه دنیس اسکات براون شناسه محصول :104204 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 788 حجم فایل: 15.58 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه دنیس اسکات براون ppt در 40 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت زندگی نامه دنیس اسکات براون

معماری|پاورپوینت زندگی نامه رنزو پیانو

پاورپوینت زندگی نامه رنزو پیانو شناسه محصول :104205 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 924 حجم فایل: 1.69 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه رنزو پیانو ppt در 46 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت زندگی نامه رنزو پیانو

معماری|پاورپوینت زندگی نامه ریچارد میر

پاورپوینت زندگی نامه ریچارد میر شناسه محصول :104206 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 949 حجم فایل: 2.52 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه ریچارد میر ppt در 49 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت زندگی نامه ریچارد میر

معماری|پاورپوینت زندگی نامه کامران دیبا

پاورپوینت زندگی نامه کامران دیبا شناسه محصول :104208 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 927 حجم فایل: 2.73 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه کامران دیبا ppt در 43 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت زندگی نامه کامران دیبا

معماری|پاورپوینت کلیسای جامع دورمیشن مسکو

پاورپوینت کلیسای جامع دورمیشن مسکو شناسه محصول :104209 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 941 حجم فایل: 3.25 مگابایت دانلود پاورپوینت کلیسای جامع دورمیشن مسکو ppt در 49 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت کلیسای جامع دورمیشن مسکو

معماری|پاورپوینت معماری برج ساعت لندن

پاورپوینت معماری برج ساعت لندن شناسه محصول :104210 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 936 حجم فایل: 7.14 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری برج ساعت لندن ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری برج ساعت لندن

معماری|پاورپوینت معماری آرامگاه گنبد سلطانیه

پاورپوینت معماری آرامگاه گنبد سلطانیه شناسه محصول :104211 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 923 حجم فایل: 5.47 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری آرامگاه گنبد سلطانیه ppt در 48 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری آرامگاه گنبد سلطانیه

کسب و کار|اصول تولید محصولات آموزشی صوتی و کتاب های صوتی

اصول تولید محصولات آموزشی صوتی و کتاب های صوتی شناسه محصول :104212 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : mp4 تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 1139 حجم فایل: 0 مگابایت دانلود چقدر در مورد میزان درآمد فایل ها و کتاب های صوتی اطلاعات دارید؟ کتاب های صوتی و فایل های آموزشی… ادامه خواندن کسب و کار|اصول تولید محصولات آموزشی صوتی و کتاب های صوتی

معماری|پاورپوینت معماری آرامگاه امام حسین (ع)

پاورپوینت معماری آرامگاه امام حسین (ع) شناسه محصول :104214 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 1038 حجم فایل: 4.07 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری آرامگاه امام حسین(ع) ppt در 47 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری آرامگاه امام حسین (ع)

معماری|پاورپوینت معماری آرامگاه چین شی هوانگ

پاورپوینت معماری آرامگاه چین شی هوانگ شناسه محصول :104215 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 993 حجم فایل: 3.78 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری آرامگاه چین شی هوانگ ppt در 51 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری آرامگاه چین شی هوانگ

معماری|پاورپوینت معماری برج ابراج البیت

پاورپوینت معماری برج ابراج البیت شناسه محصول :104216 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 4093 حجم فایل: 5.29 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری برج ابراج البیت ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری برج ابراج البیت

معماری|پاورپوینت معماری برج ایفل

پاورپوینت معماری برج ایفل شناسه محصول :104217 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 969 حجم فایل: 8.88 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری برج ایفل ppt در 48 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش را دانلود… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری برج ایفل

معماری|پاورپوینت معماری برج پیزا

پاورپوینت معماری برج پیزا شناسه محصول :104218 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 1005 حجم فایل: 7.4 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری برج پیزا ppt در 40 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش را دانلود… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری برج پیزا

معماری|پاورپوینت معماری برج سوزن فضایی سیاتل

پاورپوینت معماری برج سوزن فضایی سیاتل شناسه محصول :104219 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 1021 حجم فایل: 6.87 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری برج سوزن فضایی سیاتل ppt در 48 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری برج سوزن فضایی سیاتل

معماری|پاورپوینت برج سی ان در تورنتو

پاورپوینت برج سی ان در تورنتو شناسه محصول :104220 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 1064 حجم فایل: 9.97 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری برج سی ان در تورنتو ppt در 40 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت برج سی ان در تورنتو

معماری|پاورپوینت معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

پاورپوینت معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی شناسه محصول :104221 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 1047 حجم فایل: 3.95 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی ppt در 45 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

معماری|پاورپوینت معماری قلعه پیتر و پل سنت پترزبورگ

پاورپوینت معماری قلعه پیتر و پل سنت پترزبورگ شناسه محصول :104222 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 1071 حجم فایل: 5.23 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری قلعه پیتر و پل سنت پترزبورگ ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت معماری قلعه پیتر و پل سنت پترزبورگ

معماری|پاورپوینت انواع سقف ها در ساختمان ها

پاورپوینت انواع سقف ها در ساختمان ها شناسه محصول :104173 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 852 حجم فایل: 5.56 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع سقف ها در ساختمان ها ppt در 49 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت انواع سقف ها در ساختمان ها

معماری|پاورپوینت سیستم گرمایش از کف در ساختمان ها

پاورپوینت سیستم گرمایش از کف در ساختمان ها شناسه محصول :104174 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 805 حجم فایل: 7.49 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم گرمایشی از کف در ساختمان ها ppt در 51 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت سیستم گرمایش از کف در ساختمان ها

معماری|پاورپوینت انواع شومینه ها در ساختمان ها

پاورپوینت انواع شومینه ها در ساختمان ها شناسه محصول :104175 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 864 حجم فایل: 7.25 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع شومینه ها در ساختمان ها ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت انواع شومینه ها در ساختمان ها

معماری|پاورپوینت انواع فونداسیون

پاورپوینت انواع فونداسیون شناسه محصول :104176 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 938 حجم فایل: 5.41 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع فندانسیون  ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش را دانلود کنید. در… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت انواع فونداسیون

علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه محتشم کاشانی

پاورپوینت زندگینامه محتشم کاشانی شناسه محصول :104177 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 270 حجم فایل: 4.17 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه محتشم کاشانی شامل 19 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه محتشم کاشانی

علوم انسانی|پاورپوینت عبید زاکانی کیست

پاورپوینت عبید زاکانی کیست شناسه محصول :104178 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 293 حجم فایل: 4.12 مگابایت دانلود پاورپوینت عبید زاکانی کیست شامل 23 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده… ادامه خواندن علوم انسانی|پاورپوینت عبید زاکانی کیست

معماری|پاورپوینت انواع کفپوش ها

پاورپوینت انواع کفپوش ها شناسه محصول :104179 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 820 حجم فایل: 5.09 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری ویلای سفید در اصفهان ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت انواع کفپوش ها

معماری|پاورپوینت انواع کولرها در ساختمان ها

پاورپوینت انواع کولرها در ساختمان ها شناسه محصول :104180 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 886 حجم فایل: 2.47 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع کولرها در ساختمان ها ppt در 50 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت انواع کولرها در ساختمان ها

معماری|پاورپوینت انواع گچ ها در ساختمان ها

پاورپوینت انواع گچ ها در ساختمان ها شناسه محصول :104181 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 828 حجم فایل: 3.85 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع گچ ها در ساختمان ها ppt در 52 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت انواع گچ ها در ساختمان ها

معماری|پاورپوینت انواع نما در معماری

پاورپوینت انواع نما در معماری شناسه محصول :104182 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 810 حجم فایل: 10.79 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع نما در معماری ppt در 49 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت انواع نما در معماری

معماری|پاورپوینت آرامگاه شاه نعمت الله ولی

پاورپوینت آرامگاه شاه نعمت الله ولی شناسه محصول :104183 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 856 حجم فایل: 3.89 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری ویلای سفید در اصفهان ppt در 47 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت آرامگاه شاه نعمت الله ولی

معماری|پاورپوینت قلعه سنت آنجلو در رم

پاورپوینت قلعه سنت آنجلو در رم شناسه محصول :104184 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 815 حجم فایل: 10.34 مگابایت دانلود پاورپوینت قلعه سنت آنجلو در رم ppt در 41 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت قلعه سنت آنجلو در رم

معماری|پاورپوینت آرامگاه لنین در مسکو

پاورپوینت آرامگاه لنین در مسکو شناسه محصول :104185 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 821 حجم فایل: 4.58 مگابایت دانلود پاورپوینت آرامگاه لنین در مسکو ppt در 43 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت قابل ویرایش… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت آرامگاه لنین در مسکو

معماری|پاورپوینت آرامگاه میرزا حسن خان آصف

پاورپوینت آرامگاه میرزا حسن خان آصف شناسه محصول :104186 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 835 حجم فایل: 1.06 مگابایت دانلود پاورپوینت آرامگاه میرزا حسن خان آصف ppt در 40 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان معماری بسیار کاربردی می باشد. میتوانید به راحتی این پاورپوینت… ادامه خواندن معماری|پاورپوینت آرامگاه میرزا حسن خان آصف