کشاورزی|نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی شناسه محصول :51154 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 185 تعداد بازدید : 886 حجم فایل: 0.627929688 مگابایت

دانلود

انسان برای تامین نیازهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه كشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی كه در شكار حیوانات انسان را تهدید می كرد، لذا تمایل به سمت كشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی كه در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در كره زمین پیشه كشاورزی را برگزیدند. كشاورزان با سه عامل زمین، نیروی كار و آب روبرو هستند كه اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد. امروزه با مكانیزه شدن صنعت كشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند كمباین، تراكتور و دستگاههای مخصوص شخم زنیف سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی كمتری درگیر كشاورزی می شود كه این امر موجب كاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیكاری را سبب می شود. امروزه كشاورزی سنتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار كمتر شده است. اكثر كشاورزان یا كوچ كرده و به شهرهای بزرگ آمده اند و یا آنهایی كه توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات كشاورزی استفاده می كنند. در سالهای اخیر با استفاده از تكنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امكانپذیری شده است كه این امر بمنزله انقلابی در كشاورزی به حساب می آید. از این رو می توان گفت دیگر می توان كشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلكه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق می باشد. فهرست مطالب مقدمه:1 فصل اول: طرح تحقیق…………………………………………………….. 2 عنوان كامل پژوهش:………………………………………………………………. 3 هدف پژوهش:…………………………………………………………………….. 3 اهمیت مسئله (نظری علمی):…………………………………………………. 3 سوال ها یا فرضیه های پژوهش:3 تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی:4 مشخص كردن نقش متغیرها……………………………………… 4 طرح پژوهش:4 جامعه و گروه نمونه مورد بررسی:4 روش نمونه برداری:5 ابزار گرد آوری داده ها:5 روش تجزیه و تحلیل داده ها:5 فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………… 6 مقدمه…………………………………………………………………7 1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک…………………………………. 8 3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف… 8 تاریخچه کشاورزی…………………………………………………….. 9 نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. 11 1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده……………… 12 نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل.. 13 اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. 15 ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد. 17 اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی……………………………………. 18 اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت…………………………………………………………… 20 مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده…………………………………. 22 معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی……………….. 23 نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی.. 24 وضعیت کلی کشاورزی در کشور…………………………………………………….. 25 موقعیت جغرافیایی ایران…………………………………..26 چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟. 28 سیاست های کشاورزی دولت………………………………………….. 29 نگاهی به استان خراسان.. 33 خاک شناسی.. 35 خاک چیست…………………………………………………………. 35 شناسایی خاک در ایران…………………………………………. 37 پروفیل خاک… 39 بافت خاک… 40 ساختمان خاک… 40 اجزای معدنی خاک……………………………………………………….. 41 هوموس……………………………………………………………………. 41 ذرات فعال خاک (هوموس و رس)42 انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها………………………………… 43 زمین های آهک دار…………………………………………..43 زمین های بدون آهک…………………………………………………………….. 43 واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)………………………………………… 44 اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا……………………………… 46 مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک………………………………………………. 47 آبیاری…………………………………………………………………………… 49 وضعیت آب در خاک…………………………………….. 51 تعریف آبیاری.. 52 روش های مختلف آبیاری……………………………………………….. 53 سیستم های آبیاری بر دو گونه اند:53 آبیاری بارانی…………………………………………………………………. 56 انواع سیستم های آبیاری بارانی…………………………………………………. 57 آبیاری قطره ای…………………………………………………………………. 59 آبیاری زیر زمینی………………………………………………….. 60 آبخیزداری………………………………………………………….. 62 منابع آبهای زیرزمینی………………………………………………… 63 چاه ها…………………………………………………….. 63 حشره شناسی…………………………………………………………… 64 رابطه انسان با حشرات……………………………65 ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ):……………… 65 ارتباط مضر بین انسان و حشرات:……………………………………………………….. 66 روش های مبارزه با آفات نباتی…………………………………………… 67 مبارزه فیزیکی…………………………………………………………..68 مبارزه زراعی……………………………………………………………….. 68 مبارزه بیولوژیکی…………………………………………………… 68 مبارزه روانی…………………………………………..68 مبارزه ژنتیکی……………………………………………………………. 69 مبارزه شیمیایی……………………………………………………………. 70 مبارزه تلفیقی.. 70 حشره کش ها یا سموم……………………………………………………… 70 فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است ……………………………………. 71 انواع سموم حشره کش……………………………………………………………72 سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند :………………………. 72 حشره كش های معدنی ……………………………………………………….. 72 حشره کش های آلی گیاهی :……………………………………………………. 72 حشره كش های آلی كلره: ……………………………………………………………. 72 سموم فسفره آلی: …………………………………………………………………….. 72 سموم گوگردی آلی: ………………………………………………. 73 سموم از نظر نحوه اثر. 73 سموم داخلی یا گوارشی …………………………………………………………… 73 سوم تماسی یا خارجی: ………………..73 سموم نفوذی ……………………………………………………………………. 73 سموم جذبی (سیستمیك) ……………………………………………… 73 سموم تنفسی ………………………………73 سموم تدخینی ………………………………………………… 74 چغندر قند……………………………………………………………… 74 پنبه. 75 آفات جالیز………………………………………………………………………… 75 آفات مهم گیاهان زراعی…………………………………………………. 76 آفات مهم غلات…………………………76 آفات درختان میوه. 76 آفات مهم درختان پسته……………………………………………………… 78 آفات انار. 78 مبارزه با علف هرز……………………………………………………………………. 78 مبارزه با موش ها……………………………………………………………………….. 79 اصلاح نباتات………………………………………………………………………. 79 اثرات اصلاح نبات در کشاورزی……………………………………………………… 81 منابع طبیعی………………………………………………..85 تعریف جنگل………………………………………………………………….. 89 تعریف جنگل داری………………………………………………………………….. 91 از نقطه نظر اقتصادی…………………………………………………………………91 از نقطه نظر كشاورزی ……………………………………………………………….. 91 از نقطه نظر بهداشتی ……………………………………………………………. 92 فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند……………………………………………………………………………. 92 نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور:……………………………………….95 بیابان.. 97 بیابان زائی و مبارزه با آن……………………………………………………… 98 مشاغل مربوط:101 تعریف مکانیزاسیون………………………………………………..105 فوائد ماشینی کردن کشاورزی.. 106 آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران.. 107 انواع اتصالات در ادوات کشاورزی……………………………………………. 109 تراکتور و تکامل آن.. 111 طبقه بندی تراکتورها112 هدف های خاک ورزی عبارتند از :113 روش های خاک ورزی.. 114 گاو آهن.. 116 انواع گاوآهن و موارد استفاده آن…………………………………………………….. 118 گاو آهن برگردان دار:………………………………………………………………. 118 ادوات خاک ورزی ثانویه…………………………………………………….. 122 كولتیواتورها ………………………………….122 دیسك ها (هرس بشقابی) ………………………………………………………….. 123 دیسک ها…………………………………………………………………….. 123 دیسك یك راهه:……………………………………………………. 124 دیسك دو زانویی:…………………………………………………. 124 دیسك یك زانویی (افست): …………………………………………… 124 انواع تسطیح کن………………………………………………………… 125 غلتك ها یا خرد كننده ها: …………………………………………….. 126 کاشت محصولات.. 126 بذر افشانی: ……………………………………………………………. 127 بذر کاری:127 بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری………………………………….. 127 کپه کاری:…………………………………………………………………….. 127 ماشین آلات کاشت… 127 ردیف کارها:127 ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. 128 ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند:128 ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند:………………………………………… 129 اندازه ردیف کارها:129 خطی کارها:………………………………………………………… 130 انواع خطی کارهای غلات.. 131 بذر پاش ها132 کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار)133 نشاء کار:……………………………………………………….. 133 سیب زمینی کارها:133 ادوات داشت………………………………………………….. 134 سمپاش ها:137 اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش……………………………………… 137 مخزن:137 به هم زن:…………………………………………………… 138 صافی:138 بوم………………………………………………………………………. 138 نازل یا افشانک:138 ماشین های برداشت… 139 دروگر…………………………………………………………………….. 139 ماشین های برداشت غلات………………………………………………………. 141 ماشین های برداشت سیب زمینی…………………………………… 143 ماشین برداشت چغندرقند…………………………………144 فصل سوم: روش تحقیق……………………………….. 146 مقدمه:147 روش تحقیق:………………………………………………………. 147 مصاحبه با مزرعه داران:………………………………………………… 148 مزایا و معایب مكانیزه كردن مراحل كشاورزی:………………………… 148 توجیه اقتصادی مكانیزاسیون:149 مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها:……………………………. 149 توسعه كشاورزی چه مزایایی دارد؟…………………………………… 149 جامعه آماری:150 منابع اطلاعات………………………………………. 151 فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها152 ماشین های كشاورزی و مكانیزاسیون.. 153 بررسی فرضیه ها:………………………………………… 159 فرضیه2:160 فرضیه 3:……………………………………………… 160 فرضیه 4:161 تحلیل یافته های مصاحبه ای:………………………………. 161 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………… 165 نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه……………………………………….. 166 نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:……………………………. 166 نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:167 نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:………………………………….. 168 پیشنهادات:168 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1:168 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2:……………………………………………….. 169 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3:…………………………………………. 169 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4:170 سایر پیشنهادات:……………………………………………………… 170 فهرست منابع.. 172
 • علوم انسانی|مبانی نظری کارکرد خانواده
 • مبانی نظری کارکرد خانواده شناسه محصول :91744 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 194 حجم فایل: 0.09765625 مگابایت دانلود مبانی نظری کارکرد خانواده (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • علوم پزشکی| قالب پاورپوینت آماده رشته دندانپزشکی
 • قالب پاورپوینت آماده رشته دندانپزشکی شناسه محصول :101431 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 6 تعداد بازدید : 392 حجم فایل: 3729.953125 مگابایت دانلود قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان…

 • علوم انسانی|پاورپوینت آنالیز SWOT چیست
 • پاورپوینت آنالیز SWOT چیست شناسه محصول :102793 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 307 حجم فایل: 4119.858398 مگابایت دانلود پاورپوینت آنالیز SWOT چیست   پاورپوینت آنالیز SWOT چیست شامل 23…

 • معماری|پاور مدیریت و تشکیلات کارگاهی
 • پاور مدیریت و تشکیلات کارگاهی شناسه محصول :40137 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 143 تعداد بازدید : 603 حجم فایل: 2.0625 مگابایت دانلود فهرست:تعاریف-عوامل اجرایی یک پروژه عمرانی و معماری-عاملان اصلی پروژه-مسئول ایمنی-پیش بینی…

 • کشاورزی|پاورپوینت روشهای آبیاری
 • پاورپوینت روشهای آبیاری شناسه محصول :71497 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 467 حجم فایل: 19.1875 مگابایت دانلود پاورپوینت روشهای آبیاری 33 اسلاید به علت محدودیت‪های زمین، آب و اقلیم و…

 • معماری|پاورپوینت الهام از فرم موجودات زنده در طراحی معماری
 • پاورپوینت الهام از فرم موجودات زنده در طراحی معماری شناسه محصول :92837 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 265 حجم فایل: 21.53515625 مگابایت دانلود پاورپوینت الهام از فرم موجودات زنده در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *