کشاورزی|بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران شناسه محصول :40331 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 860 حجم فایل: 0.057617188 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: تحقیق حاضر سعی دارد كه در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی كار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور كلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) می‌نامند كه شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای كشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش كشاورزی است. گروه دوم به عوامل كششی یا جذب(Pull Factors) موسومند كه شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود. در بحث‌های تئوریك و نظری به این نتیجه می‌رسیم كه نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل كشش و جذب ترسیم كرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه كه واقعاَ‌ مهاجرت نیروی كار را تسریع می‌كند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند كه مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یكدیگر سهم نیروی كار در بخش كشاورزی در اشتغال كل كاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد. اما آنچه كه كشورهای در حال توسعه را از كشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی كار است. بطوری كه در این كشورها محدود بودن امكانات تولید از یك طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش كشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این كشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند. این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش كشاورزی در جریان توسعه كاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنكه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش كشاورزی را كالاهای مصرفی تشكیل می‌دهند كه هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیكن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است. در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یك طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل كند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش كشاورزی مانند تراكتور- پمپ آب- كمباین- كود- سم و غیره بخش كشاورزی را به جلو بكشد. بدین ترتیب بخش كشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بكشد كه این خود یكی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی كار از روستاها به مناطق و مراكز شهری می‌باشد. در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است كه مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات كشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد. البته لازم به تذكر است كه برخلاف گذشته كه مهاجرت نیروی كار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراكز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای كه پدیدة عمومی و فراگیر نیروی كار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشكلات جدی بی‌كاری شهری را وخیم‌تر می‌كند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشكلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است. فهرست مطالب مقدمه: ۱ فصل اول. ۴ سؤالات: ۶ بیان مسئله: ۷ هدف کلی: ۱۰ بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. ۱۰ ۱- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی.. ۱۰ نمودار تحلیلی.. ۱۱ فرضیات: ۱۱ جامعة آماری : ۱۳ نمونه و شیوه نمونه گیری : ۱۳ ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : ۱۳ روش تحقیق : ۱۴ فصل دوم. ۱۵ تعاریف: ۱۶ تعریف منطقه: ۱۶ تعریف دوگانگی منطقه‌ای: ۱۹ معیارهای تعیین دوگانگی: ۲۰ پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران: ۲۳ الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور: ۲۳ ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران: ۲۵ ۱-ارتباطات پسین: ۲۷ ۲- ارتباطات پیشین: ۲۷ ۳- ارتباطات مصرفی: ۲۷ ۴- ارتباطات مالی: ۲۸ بخش نفت.. ۲۸ ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: ۳۳ اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی: ۳۴ شاخصهای توسعة صنعتی: ۳۵ شاخصهای توسعه کشاورزی: ۳۸ شاخصهای اشتغال: ۴۰ فصل سوم. ۴۳ جامعة آماری : ۴۴ نمونه و شیوة نمونه‌گیری: ۴۴ ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۴۵ روش تحقیق زمینه‌یابی: ۴۵ آنالیز تاکسونومی: ۴۵ ویژگیهای روش تاکسونومی: ۴۶ خیر. ۵۳ فصل چهارم. ۵۹ نتایج تحقیق: ۶۰ پیشنهادات و ارائة طریقها: ۶۲ فهرست منابع : ۶۴
 • کامپیوتر|حافظه RAM
 • حافظه RAM شناسه محصول :59554 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 306 حجم فایل: 0.024414063 مگابایت دانلود حافظه RAM   آنچه در این فصل می آموزید: / كنترل میزان مصرف حافظه…

 • معماری|پاورپوینت معماری مسجد رحیم خان اصفهان
 • پاورپوینت معماری مسجد رحیم خان اصفهان شناسه محصول :94523 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 190 حجم فایل: 17806.7832 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مسجد رحیم خان اصفهان   تعداد 46 اسلاید…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مرکز مطالعاتی زمین پویای یانگر اسکاتلند
 • پاورپوینت تحلیل مرکز مطالعاتی زمین پویای یانگر اسکاتلند شناسه محصول :98646 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 142 حجم فایل: 1764.331055 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل مرکز مطالعاتی زمین پویای یانگر اسکاتلند…

 • کشاورزی|پاورپونت گیاه زعفران
 • پاورپونت گیاه زعفران شناسه محصول :102558 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 582 حجم فایل: 2402.90332 مگابایت دانلود پاورپونت گیاه زعفران   توضیحات:پاورپونت زعفران چیست؟این پاورپونت در 49 اسلاید به بررسی…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری گالری مارپیچ ساکلر لندن و یک نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل معماری گالری مارپیچ ساکلر لندن و یک نمونه موردی دیگر شناسه محصول :97778 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 397 حجم فایل: 13.28 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل…

 • معماری|پاورپوینت بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند
 • پاورپوینت بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند شناسه محصول :74068 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 324 حجم فایل: 8.502929688 مگابایت دانلود   توضیحات:  فایل پاورپوینت بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند (مبانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.