کشاورزی|بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران شناسه محصول :40331 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 860 حجم فایل: 0.057617188 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: تحقیق حاضر سعی دارد كه در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی كار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور كلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) می‌نامند كه شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای كشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش كشاورزی است. گروه دوم به عوامل كششی یا جذب(Pull Factors) موسومند كه شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود. در بحث‌های تئوریك و نظری به این نتیجه می‌رسیم كه نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل كشش و جذب ترسیم كرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه كه واقعاَ‌ مهاجرت نیروی كار را تسریع می‌كند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند كه مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یكدیگر سهم نیروی كار در بخش كشاورزی در اشتغال كل كاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد. اما آنچه كه كشورهای در حال توسعه را از كشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی كار است. بطوری كه در این كشورها محدود بودن امكانات تولید از یك طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش كشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این كشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند. این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش كشاورزی در جریان توسعه كاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنكه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش كشاورزی را كالاهای مصرفی تشكیل می‌دهند كه هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیكن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است. در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یك طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل كند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش كشاورزی مانند تراكتور- پمپ آب- كمباین- كود- سم و غیره بخش كشاورزی را به جلو بكشد. بدین ترتیب بخش كشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بكشد كه این خود یكی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی كار از روستاها به مناطق و مراكز شهری می‌باشد. در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است كه مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات كشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد. البته لازم به تذكر است كه برخلاف گذشته كه مهاجرت نیروی كار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراكز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای كه پدیدة عمومی و فراگیر نیروی كار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشكلات جدی بی‌كاری شهری را وخیم‌تر می‌كند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشكلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است. فهرست مطالب مقدمه: ۱ فصل اول. ۴ سؤالات: ۶ بیان مسئله: ۷ هدف کلی: ۱۰ بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. ۱۰ ۱- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی.. ۱۰ نمودار تحلیلی.. ۱۱ فرضیات: ۱۱ جامعة آماری : ۱۳ نمونه و شیوه نمونه گیری : ۱۳ ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : ۱۳ روش تحقیق : ۱۴ فصل دوم. ۱۵ تعاریف: ۱۶ تعریف منطقه: ۱۶ تعریف دوگانگی منطقه‌ای: ۱۹ معیارهای تعیین دوگانگی: ۲۰ پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران: ۲۳ الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور: ۲۳ ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران: ۲۵ ۱-ارتباطات پسین: ۲۷ ۲- ارتباطات پیشین: ۲۷ ۳- ارتباطات مصرفی: ۲۷ ۴- ارتباطات مالی: ۲۸ بخش نفت.. ۲۸ ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: ۳۳ اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی: ۳۴ شاخصهای توسعة صنعتی: ۳۵ شاخصهای توسعه کشاورزی: ۳۸ شاخصهای اشتغال: ۴۰ فصل سوم. ۴۳ جامعة آماری : ۴۴ نمونه و شیوة نمونه‌گیری: ۴۴ ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۴۵ روش تحقیق زمینه‌یابی: ۴۵ آنالیز تاکسونومی: ۴۵ ویژگیهای روش تاکسونومی: ۴۶ خیر. ۵۳ فصل چهارم. ۵۹ نتایج تحقیق: ۶۰ پیشنهادات و ارائة طریقها: ۶۲ فهرست منابع : ۶۴
 • قالب وردپرس|قالب سایت موزیک وردپرس
 • قالب سایت موزیک وردپرس شناسه محصول :58774 موضوع : قالب وردپرس فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 2412 حجم فایل: 1.0859375 مگابایت دانلود قالب سایت موزیک وردپرس   ولید کامل و کدنویسی استاندارد و…

 • عمران و ساختمان|نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس مكانيك سیالات
 • نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس مكانيك سیالات شناسه محصول :98508 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 5 تعداد بازدید : 235 حجم فایل: 93.38671875 مگابایت دانلود در این پروژه نمونه سوالات امتحانی…

 • اقتصاد|پژوهشی در رابطه با بیمه
 • پژوهشی در رابطه با بیمه شناسه محصول :58753 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 268 حجم فایل: 0.078125 مگابایت دانلود پژوهشی در رابطه با بیمه   مبحث اول تعریف بیمه، اركان…

 • عمران و ساختمان| فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی
 • فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی شناسه محصول :96342 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : xls تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 176 حجم فایل: 2228.90332 مگابایت دانلود برآورد و صورت وضعیت با…

 • علوم تربیتی|تعیین میزان اثر بخشی یك دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراكی – حركتی دانش آموزان
 • تعیین میزان اثر بخشی یك دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراكی – حركتی دانش آموزان شناسه محصول :59508 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 108 تعداد بازدید : 483 حجم فایل: 0.126953125 مگابایت…

 • روان شناسی|بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان
 • بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان شناسه محصول :52155 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 169 تعداد بازدید : 377 حجم فایل: 0.295898438 مگابایت دانلود از آنجایی كه بررسی و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *