کامپیوتر|گزارش کارآموزی در شرکت فن آوا گرایش کامپیوتر نرم افزار

گزارش کارآموزی در شرکت فن آوا گرایش کامپیوتر نرم افزار شناسه محصول :55751 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 137 تعداد بازدید : 372 حجم فایل: 1.87109375 مگابایت

دانلود

گزارش کارآموزی در شرکت فن آوا گرایش کامپیوتر نرم افزار   همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد. گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است. بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد. بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است. بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است. دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است. بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP راشامل می شود. دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است. فصل هفتم به نقش روتردرشبکه‌های WAN اشاره می کند. فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند. ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافتهاست.   فهرست مطالب فصل اول : گروه فن آوا15 1-1- معرفی گروه فن آوا:15 1-1-1- شرکت توسعه سازه پای:17 1-1-2- شرکت فن آوا کارت:18 1-1-3- شرکت ارتباطات فن آوا :19 1-1-4- شرکت ارتباطات کوه نور:19 1-1-5- شرکت داده سامانه فن آوا:20 1-1-6- شرکت گسترش صنایع فن آوا:22 1-1-7 – شرکت مشاورهفن آوا:23 1-1-8- شرکت فن آوا موج:23 1-1-9- شرکت داده پردازی فن آوا:25 1-1-10- شركت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص):28 1-1-11- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص):28 1-2- سرویس‌های گروه فن آوا:29 1-2-1- سرویس V-Satگروه فن آوا:29 1-2-2- سرویس(ISP) Internet Service Providerگروه فن آوا:31 1-2-3- سرویس Internet Data Center (IDC)گروه فن آوا:32 1-2-4- سرویس پرداخت الكترونیكگروه فن آوا:33 1-2-5- سرویس پهنای باندگروه فن آوا:34 1-2-6- سرویس تلفن ثابتگروه فن آوا:34 1-3- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا:34 فصل دوم : خانواده XDSL36 2-1- تکنولوژی DSL :36 2-1-1- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL :37 2-1-2- تجهیزات DSL :39 2-2- معرفی تکنیک : ADSL40 2-2-1- مدولاسیون‌های سیستم ADSL :41 2-2-1-1- روش CAP :42 2-2-1-2 – روش DMT :42 2-3- معرفی تکنیک VDSL :43 2-3-1- سرعت VDSL :44 2-3-2- تجهیزات VDSL :44 2-3-3- آینده VDSL :45 2-4- نصب مودم ADSL :47 2-4-1- نصب تجهیزات :47 2-4-2- شکل شماتیک نصب تجهیزات :48 2-4-3- تست اولیه :49 2-4-4- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم :49 2-4-5- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP :52 2-5- چک لیست مشکلات رایج کاربران:62 2-5-1- تست کردن POWER:62 2-5-2- تست کردنDSL Link :62 2-5-3- تست کردن USBیا Ethernet :64 2-5-4- چک کردن تنظیمات PPPoE :65 2-5-5- چک کردن تنظیمات TCP/IP :65 2-5-6- تست DNS :69 2-5-7- تنظیمات Browser :70 2-5-8- تست و تحویل کیفیت خط :71 فصل سوم :PPPOE73 3-1- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ):75 3-2 – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE :75 فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM80 4-1- فرمت هدر سلول ATM :80 4-2- اجزاء هدر سلول ATM :81 4-3- ساختار مدل ATM :82 4-4- لایه‌های تنظیم ATM :84 فصل پنجم : پروتکل TCP/IP87 5-1- معرفی پروتکل TCP/IP:87 5-2- لایه‌های پروتکل TCP/IP:88 5-2-1- لایه Application :89 5-2-2- لایه Transport :90 5-2-3- لایه اینترنت :90 5-2-4- لایه Network Interface :91 5-3- مشخص نمودن برنامه‌ها:91 5-4- آدرس IP:92 5-5- پورت TCP/UDP :92 5-6- سوکت ( Socket ):93 5-7- پروتکل‌های اساسی TCP/IP :93 5-8- پروتکل TCP : لایه Transport93 5-9- پروتکل UDP : لایه Transport94 5-10- پروتکل IP : لایه Internet95 5-11- پروتکل ICMP : لایه Internet96 5-12- پروتکل IGMP : لایه Internet97 5-13- پروتکل ARP : لایه Internet97 فصل ششم : خطوط E199 فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبكه‌هایWAN102 فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy )108 8-1- Speedyچگونه کار می کند؟108 8-2- استفاده از Speedy چگونه است ؟109 8-3- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟109 8-4- Speedyبا چه سیستم اتصالبه اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟111 8-5- آیا می توان به طور هم زمان ازخطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟111 8-6- آیا Speedyدر هر کشور قابلاستفاده است ؟111 8-7- آیا می توان را به همراه تلفنهمراه استفاده کرد ؟111 8-8- آیا Speedy سرعتE-Mail را نیز بالامی برد ؟112 8-9- آیا Speedy قابلیتاستفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟112 8-10- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها:112 فصل نهم : HTML114 9-1- شکل کلی دستورات HTML :114 9-1-1- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی:115 9-1-2- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی:115 9-1-3- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب :116 9-2- لیست‌ها درHTML :117 9-2-1- لیست مرتب :117 9-2-2- لیست‌های نامرتب:118 9-2-3- لیست‌های تعریفی:119 9-3- تعریف جدول:120 9-3-1- صفات rowspan و colspan :121 9-3-2- جدول و صفحه آرایی :121 9-4- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها:122 9-4-1- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML :122 9-4-2- دستور <form> :123 9-4-3- صفت action :124 9-4-4- صفت method :124 9-4-5- نحوه کاربرد form:125 9-4-6- کنترل‌های فرم:126 9-4-7- کنترل‌های متنی:126 9-4-8- فیلد رمز در form:127 9-4-9- فیلد متنی چند خطی:128 9-4-10- منو‌ها باز شونده :128 9-4-11- لیست لغزنده:129 9-4-12- کادر‌های کنترلی :130 9-4-13- دکمه‌های رادیویی:130 9-4-14- دکمه‌های Reset و Submit :131 9-4-15- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit :131 9-5- ادامه مراحل کارآموزی :132 فهرست مآخذ134  فهرست جداول  جدول 2-1- مقایسه تکنیک‌های مختلف DSL …….. 46  فهرست اشکال  شکل 2-1- تجهیزات داخل Rack ……………… 40 شکل 2-2- متعلقات جعبه مودم ……………… 47 شکل 2-3- اتصال مودم ازطریق کابل USB………. 48 شکل 2-4- اتصال مودم از طریق کابل شبکه…….. 49 شکل 2-5- مرحله اول نصب درایور مودم ………. 50 شکل 2-6- مرحله دوم نصب درایور مودم ………. 50 شکل 2-7- مرحله سوم نصب درایور مودم ………. 51 شکل 2- 8- مرحله چهارم نصب درایور مودم ……. 51 شکل 2- 9- مرحله اول ساخت ADSL Connection……. 52 شکل 2-10- مرحله دوم ساخت ADSL Connection ….. 53 شکل 2-11- مرحله سوم ساخت ADSL Connection……. 53 شکل 2-12- مرحله چهارم ساخت ADSL Connection….. 54 شکل 2-13- مرحله پنجم ساخت ADSL Connection…… 55 شکل 2-14- مرحله ششم ساخت ADSL Connection……. 55 شکل 2-15- مرحله هفتم ساخت ADSL Connection…… 56 شکل 2-16- مرحله هشتم ساخت ADSL Connection…… 57 شکل 2-17- مرحله نهم ساخت ADSL Connection……. 58 شکل 2-18- مرحله دهم ساخت ADSL Connection……. 58 شکل 2-19- مرحله یازدهم ساخت ADSL Connection…. 59 شکل 2-20- مرحله دوازدهم ساخت ADSL Connection… 60 شکل 2-21- مرحله سیزدهم ساخت ADSL Connection…. 61 شکل 2-22- مرحله چهاردهم ساخت ADSL Connection… 61 شکل 3-1- Password Autthentication Protocol ………. 77 شکل 3-2- Phas Sequence ……………………. 78 شکل 3-3- ساختار فیزیکی …………………. 79 شکل 4-1- مقایسه فرمت UNI , NNI ……………. 81 شکل 5-1- لایه‌های پروتکل TCP/IP ……………. 89 شکل 5-2- نحوه تمایز دو برنامه درTCP/IP…….. 92 شکل 5-3- لایه Transport …………………… 94 شکل 5-4- پروتکل ICMP : لایه Internet ……….. 96 شکل 5-5- الف) پروتکلICMP :لایه Internet ب)پروتکلARP لایهInternet 98 شکل 7-1- نمایی از اتاق کانکس واقع درمرکزمخابرات105 شکل 7-2- طرح شماتیک نصب تجهیزات پروژهPAP فن آوا105 شکل 7-3- ساختار بلوکی سمت Dslam…………. 106 شکل 7-4- ساختار بلوکی سمت User…………… 107
 • جغرافیا|پاورپوینت بررسی زیست پذیری کلانشهر تهران
 • پاورپوینت بررسی زیست پذیری کلانشهر تهران شناسه محصول :102737 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 756 حجم فایل: 1909.037109 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی زیست پذیری کلانشهر تهران   امروزه، شهرها مکان…

 • علوم انسانی|مبانی نظری رفتارهای پر خطر ، خود آسیب رسان ، خشونت و خود کشی
 • مبانی نظری رفتارهای پر خطر ، خود آسیب رسان ، خشونت و خود کشی شناسه محصول :91758 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 181 حجم فایل: 0.05859375 مگابایت دانلود مبانی…

 • مدیریت|پاورپوینت تدوین رسالت در سازمان
 • پاورپوینت تدوین رسالت در سازمان شناسه محصول :94335 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 157 حجم فایل: 2215.12207 مگابایت دانلود پاورپوینت تدوین رسالت در سازمان   تعداد اسلاید: 32 اسلاید قالب…

 • علوم انسانی|پاورپوینت نردبان آسمان (درس 6 پیام های آسمان کلاس هشتم)
 • پاورپوینت نردبان آسمان (درس 6 پیام های آسمان کلاس هشتم) شناسه محصول :87769 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 383 حجم فایل: 3.338867188 مگابایت دانلود پاورپوینت نردبان آسمان (درس 6…

 • معماری|پاورپوینت کیشو کوروکاوا
 • پاورپوینت کیشو کوروکاوا شناسه محصول :98968 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 189 حجم فایل: 867.7050781 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت کیشو کوروکاوا 23 اسلاید   فهرست مطالب: _زندگینامه _فرودگاه بین المللی…

 • معماری|پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان
 • پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان شناسه محصول :70870 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 89 تعداد بازدید : 298 حجم فایل: 3.315429688 مگابایت دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان فایل پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان،در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *