کامپیوتر|وب سایت مدرسه

وب سایت مدرسه شناسه محصول :54644 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 128 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 1.658203125 مگابایت

دانلود

وب سایت مدرسه   ASP.NETنسل بعدی Active Server Pagesیا ASP است که توسط شرکت میکروسافت ارائه شده است. این محصول توسط میکروسافت بعنوان شاخص اصلی فناوری در ساخت سایتهای وب در نظر گرفته شده است. با استفاده از ASP.NET می توان هم اینترانت کوچک یک شرکت را ساخت و هم یک سایت وب تجاری خیلی بزرگ را طراحی و پیاده سازی نمود. مهمترین نکاتی که در طراحی این محصول در نظر گرفته شده است راحتی استفاده و بالا بودن کارائی و قابلیت آن می باشد.   فهرست مطالب: مقدمه…………………………………………….. 5 1)فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET, SQL SERVER….. 16 1-1) آشنائی با ASP.NET………………………….. 17 2-1) ویژگیهای ASP.NET…………………………… 17 3-1) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET……………… 18 4-1) ابزارهای ASP.NET…………………………… 18 5-1)مقایسه ASP.NETو ASP کلاسیک…………………… 19 6-1)چرا به.NETاحتیاج داریم؟……………………. 19 7-1)معرفی اولیه VB.NET…………………………… 20 8-1)نصبVB.NET………………………………………….. 22 9-1)چگونگی نصبIIS ……………………………………. 25 10-1) جزئیات IIS …………………………………….. 26 11-1)مدیریتIIS ………………………………….. 28 2-1) معرفی SQL SERVER……………………………… 29 1-2-1)Relation Database………………………………. 29 2-2-1)Replication Services………………………………. 29 3-2-1) Analysis Services……………………………… 29 4-2-1)Reporting Service ……………………………. 29 5-2-1)Management Tools……………………………….. 29 6-2-1)بررسی امكانات و كاراییSQL SERVER ……………… 30 7-2-1)ADO.NET ……………………………………… 31 8-2-1) سرویس اعلان (Notification)……………………. 32 9-2-1)سرویس گزارش‌ گیری………………………… 33 10-2-1) بهبودهای ایجاد شده در زبان………………. 33 11-2-1) تكنولوژی XML ………………………….. 34 12-2-1)Isolation Level…………………………………. 35 13-2-1) باز هم .NET………………………….. 36 2) فصل دوم ………………………………….. 38 1-2) تجزیه و تحلیل سیستم ( SDLC‌)………………… 39 2-2) فاز اول : Planning…………………………. 39 1-2-2)Project Initiation……………………………… 39 2-2-2)Identifying Business Values………………………… 39 3-2-2)System Requests……………………………. 39 4-2-2)Feasibility Analysis…………………………… 40 5-2-2) Approral Comittlee………………………………. 40 6-2-2)Project Management………………………….. 41 3-2) فاز دوم : Analysis………………………….. 41 1-3-2) Analysing Strategy…………………………… 41 2-3-2) System Requriment gathering……………………….. 41 3-3-2) System Proposal……………………………….. 41 4-2) فاز سوم :Design ………………………….. 42 1-4-2 )Design strategy…………………………….. 42 2-4-2 ) Design Architecture………………………….. 42 3-4-2)Database………………………………… 42 4-4-2 )System Specification…………………………. 48 5-2) فاز چهارم :Emplementation……………………. 48 1-5-2)System Contruction and Test ……………………… 48 2-5-2) System instakation……………………………… 48 3-5-2) Support and maintannce Plan………………………. 48 6-2) ارتباطات جداول(Relationship)………………….. 49 1-6-2) نمودارهای Activity Diagram ,Class Diagram , Use case……. 51 2-6-2) Class Diagram مدرسه ………………………….. 51 3-6-2)Use Case Diagramثبت نام عضو یا دانش آموز…….. 52 4-6-2)Use Case Diagram جستجو دانش آموز…………….. 53 5-6-2) Activity Diagramثبت نام عضو جدید……………… 54 6-6-2)Activity Diagram جستجو عضو جدید……………….. 55 7-2) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه……………… 56 1-7-2) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی56 2-7-2) اطلاع رسانی 24 ساعته به مخاطبین……………. 56 3-7-2)استفاده از وب سایت به عنوان یك راه تبلیغاتی…. 57 4-7-2) از قافله عقب نمانیم……………………… 57 5-7-2) معرفی خود به عنوان یك سازمان پاسخگو……….. 58 6-7-2)آگاهی از نظرات مخاطبان……………………. 58 3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)…………….. 59 1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class………. 60 2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit (.. 66 3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login………………. 69 4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main……………… 73 5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران(Teacher (………… 75 6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas……… 79 7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass…… 80 8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher… 81 9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture………. 82 10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator…….. 83 11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat…………. 86 12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student………. 89 13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما (( Aboutme………. 92 94…………………………………………………………………………………….. Stoder Procedure-2-3) 2-2-3)مزیت استفاده از Stored procedureها در برنامه ها… 94 3-2-3)نحوه ایجاد Stored procedureدر بانک اطلا عاتی SQL.. 94 4-2-3)استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage) 96 5-2-3)استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass ) 97 6-2-3)استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)97 7-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)……………………………………………. 98 8-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan ) 98 9-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دانش آموزان از جدول دانش آموز (deletestydent)………………………… 99 10-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher)…………………………………. 99 11-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER)) ( deleteusers)…………………………………. 100 12-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس ( insertclass)…………………………………………… 101 13-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)…………………………………. 102 14-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )…………………………………………… 103 15-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan)…………………………………………… 103 16-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent)………………………………….. 104 17-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)………………………………….. 105 18-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )………………………………….. 106 19-2-3)استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh )……………………………… 108 20-2-3) استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )………………………………………….. 109 4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه… 110 5)نتیجه گیری……………………………….. 126 1-5) معایب سیستم دستی……………………….. 126 2-5) مزایای سیستم مكانیزه…………………… 126 منابع و مأ خذ ……………………………… 128   فهرست اشکال شکل 1-1 (نصب IIS )…………………………….. 26 شکل 2-1 ( جزئیات IIS )…………………………. 27 شکل 3-1 (مدیریت IIS(…………………………… 28 شکل 4-2 (لیست جداول بانک اطلاعاتی)………………. 43 شکل 5-2 (Relationship 1 )…………………………. 49 شکل 6-2( Relationship 2)………………………….. 50 شکل 7-2((Class Diagram…………………………… 51 شکل 8-2Use Case Diagram))………………………… 52 شکل 9-2 (Use Case Diagram)………………………… 53 شکل 10-2Activity Diagram))…………………………. 54 شکل 11-2Activity Diagram))…………………………. 55 شکل 12-3 (چگونگی ایجاد (Stored Procedure…………….. 94 شکل 13-3 (ایجاد Stored Procedure)…………………… 95 شکل 14-3 (نوشتن کد در Stored Procedure )…………….. 95 شکل 15-4 (چگونگی اجرای پروژه)………………….. 111 شکل 16-4 (صفحه اجرای پروژه)……………………. 112 شکل 17-4 (صفحه ورود به سایت)…………………… 113 شکل 18-4 (صفحه اصلی سایت)……………………… 114 شکل 19-4 (صفحه مدیریت سایت)……………………. 115 شکل 20-4 (صفحه اطلاعات دانش آموزان)……………… 116 شکل 21-4 (صفحه اطلاعات دبیران)………………….. 117 شکل 22-4 (صفحه اطلاعات کاربران)…………………. 118 شکل 23-4 (صفحه سطح دسترسی)…………………….. 119 شکل 24-4 (صفحه اطلاعات کلاسها)…………………… 120 شکل 25-4 (صفحه امکانات دیگر سایت)………………. 121 شکل 26-4 (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت)………….. 122 شکل 27-4 (صفحه ارتباط با مدرسه)………………… 122 شکل 28-4 (صفحه برنامه هفتگی کلاسها)……………… 123 شکل 29-4 (صفحه تاریخچه مدرسه)………………….. 124 شکل 30-4 (صفحه تصاویر مدرسه)…………………… 125   فهرست جداول جدول 1- 2 (تحلیل فاز سوم )…………………… 42 جدول 2-2 ( Student)…………………………… 43 جدول 3- 2 (Teacher)…………………………… 44 جدول 4-2 (User)……………………………… 44 جدول 5-2 (Page)…………………………….. 45 جدول 6-2(Group) ……………………………. 45 جدول 7-2((Job……………………………… 46 جدول 8-2(Composit)…………………………… 46 جدول 9-2 (Class)…………………………….. 47 جدول 10-2(Nazarat)…………………………. 47 جدول 11-2 (Sokhan)…………………………… 47
 • حسابداری|پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
 • پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) شناسه محصول :94404 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 164…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت سيستم اعصاب مركزي انسان
 • پاورپوینت سيستم اعصاب مركزي انسان شناسه محصول :98450 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 99 تعداد بازدید : 354 حجم فایل: 2749.801758 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع سيستم اعصاب مركزي انسان، در قالب…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت نظریه امیل دورکیم در خصوص خودکشی
 • پاورپوینت نظریه امیل دورکیم در خصوص خودکشی شناسه محصول :92748 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 430 حجم فایل: 0.2421875 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه امیل دورکیم در خصوص خودکشی  …

 • علوم سیاسی|اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسم
 • اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسم شناسه محصول :60033 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 533 حجم فایل: 5.731445313 مگابایت دانلود اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسمتوجه :شما می توانید با خرید این محصول فایل "…

 • روان شناسی|پاورپوینت معاینه وضعیت روانی
 • پاورپوینت معاینه وضعیت روانی شناسه محصول :87374 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 434 حجم فایل: 1.163085938 مگابایت دانلود پاورپوینت معاینه وضعیت روانی پاورپوینت معاینه وضعیت روانی شامل 48 اسلاید…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد لاسول
 • پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد لاسول شناسه محصول :90410 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 603 حجم فایل: 0.297851563 مگابایت دانلود پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد لاسول   پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *