پزشکی|بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان

بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان شناسه محصول :40457 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 239 تعداد بازدید : 859 حجم فایل: 2.224609375 مگابایت

دانلود

اطلاعات موجود نشان میدهد كه استانداردهای مملكتی و رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی در مورد آلودگی هایی شغلی و محیطی در اغلب موارد بطور گسترده در مراكز شهری و صنعتی رعایت نمیشوند. با توجه به سرعت رشد شهرها و فقدان نیروی اجرایی كنترل وضعیت آلودگی های محیطی و شغلی، كیفیت زندگی عده ی زیادی از شهرنشینان رو به وخامت گذارده است. از جمله كودكان، سالمندان، مبتلایان به بیماریهای قلبی- تنفسی و به خصوص زنان باردار و جنین آنها از گروههای آسیب پذیر دراثر آلودگیهای زیست محیطی هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. فلزات از هزاران سال قبل توسط انسان درنواحی مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته اند. گروهی ازفلزات بنام Trace element به میزانهای ماكرو گرم تا میلی گرم برای فعالیتهای بیوشیمیایی بدن ضروری هستند (مانند مس و روی)، اما درهمین حال افزایش غلظت بعضی از آنها به بیش از حد نرمال میتواند در بدن ایجاد سمیت بكند [1]. گروهی دیگر از فلزات دارای نقش شناخت شده ای در بدن انسان نمی باشند (مانند سرب و جیوه) و در غلظت های کم هم میتوانند اثرات سمی از خود نشان بدهند. با وجود اینكه سالهاست عوارض بسیاری از این فلزات شناخته شده است اما در معرض قرار گرفتن با آنها در سطح جوامعه مختلف همچنان ادامه دارد و در بعضی ازجوامعه، بخصوص در کشورهای رو به رشد، میزان آن رو به افزایش نیز بوده است [2]. در مطالعات اپیدمیولوژیك نشان داده شده است كه آلودگی محیطی و شغلی با فلزات سنگین در دوران بارداری و شیردهی باعث عقب افتادگی رشد داخل رحمی و کاهش وزن زمان تولد و عقب ماندگی تکاملی در کودکان می شود [3, 4]. با توجه به همبستگی بین سطح فلزات خون مادر، و خون بند ناف و احتمال انتقال آنها از طریق بندناف و شیر مادر به جنین و نوزاد، بررسی سطوح فلزات در هر دو (مادر و کودک) و بررسی ارتباط آنها با حاصل بارداری و فاکتورهای رشد و تکامل نوزادان ضروری بنظر میرسید. در این تحقیق، پژوهشگران بر آن هستند تا ارتباط سطح فلزات سنگین در خون، مو و ادرار در مادران و سطح این فلزات در مو و ادرار کودکان را با رشد جسمی و تکامل رفتاری کودکان در نمونه های ساكن شهر تهران بررسی نمایند و اهمیت مقابله با آلودگیِ فلزات سنگین را به عنوانِ یك مشكل مهم كه میتواند سلامت جسمی و تکامل روانی نسل آینده را تهدید كند نشان داده و راهكارهای عملی برای حفاظت آنها از زمان تولد و پس از آنرا ارائه نمایند. فهرست مطالب فصل اول مقدمه بیان اهمیت مسئله مروری بر مطالعات گذشته فصل دوم متدولوژی تحقیق هدف کلی اهداف فرعی اهدف كاربردی سوالات پژوهشی فرضیات روش اجرا روش محاسبه حجم نمونه و تعدادآن مشخصات ابزار جمع آوری اطلاعات و نحوه جمع آوری آن اندازه گیری سطح فلزات در نمونه ها ملاحظات اخلاقی محدودیتهای اجرایی طرح وروش كاهش آنها تعریف متغییرها فصل سوم یافته ها نمودار1. توزیع فراوانی نسبی برحسب جنسیت کودک نمودار 2. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب سن کودکان (ماه) و منحنی پراكندگی آن نمودار 3. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب امتیاز تکامل رفتاری و منحنی پراكندگی آن نمودار 4. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب امتیاز اختلال تکاملی و منحنی پراكندگی آن نمودار 5. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب وزن زمان تولد کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 6. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب قد زمان تواد کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 7. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب اندازه دور سر کودکان در هنگام تولد و منحنی پراكندگی آن نمودار 8. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب وزن کودکان در 6 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 9. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب قد کودکان در 6 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 10. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب اندازه دور سر کودکان در 6 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 11. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب وزن کودکان در 12 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 12. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب قد کودکان در 12 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 13. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب اندازه دور سر کودکان در 12 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 14. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب وزن کودکان در 18 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 15. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب قد کودکان در 18 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 16. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب اندازه دور سر کودکان در 18 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 17. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب سن کودکان در هنگام ورود به مطالعه نمودار 18. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب فشار خون سیستولی مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 19. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب فشار خون دیاستولی مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 20. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر باریم در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 21. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر سرب در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 22. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مس در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 23. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روی در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 24. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر کادمیوم در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 25. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر آنتیمونی در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 26. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر بیسموت در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن   نمودار 27. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مولیبدن در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 28. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر کبالت در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 29. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر استرونتیومدر موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 30. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مس در خون مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 31. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روی در خون مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 32. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر سرب در خون مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 33. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر استرونتیومدر خون مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 34. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روبیدیم در خون مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 35. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روی در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 36. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روبیدیوم در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 37. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 38. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر باریم در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 39. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر سرب در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 40. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مس در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 41. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روی در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن   نمودار 42. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مولیبدن در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 43. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر کبالت در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 44. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر استرونتیومدر ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 45. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر باریم در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 46. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر سرب در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 47. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مس در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 48. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مولیبدن در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 49. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر استرونتیومدر ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن جدول 1 . رابطه غلظت فلزات (ug/g)در موی کودکان با دیگر و با نمره تکامل رفتاری آنها جدول 2 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با یکدیگر و با نمره اختلالات تکاملی آنها جدول 3 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با وزن هنگام تولد آنها جدول 4 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با وزن آنها در 6 ماهگی جدول 5 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با وزن آنها در 12 ماهگی جدول 6 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با وزن آنها در 18 ماهگی جدول 7 . رابطه غلظت (ug/g) فلزات در موی کودکان با قد هنگام تولد آنها جدول 8 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با قد آنها در 6 ماهگی جدول 9 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با قد آنها در 12 ماهگی جدول 10 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با قد آنها در 18 ماهگی نمودار 50 . رابطه غلظت فلز مس در خون مادر با غلظت فلز مس در ادرار آنها نمودار 51 . رابطه غلظت فلز مس در خون مادر با غلظت فلز مس در ادرار کودکان نمودار 52 . رابطه غلظت فلز مس در خون مادر با غلظت فلز مس در موی کودکان آنها نمودار 53 . رابطه غلظت فلز روی در خون مادر با غلظت فلز روی در ادرار آنها نمودار 54 . رابطه غلظت فلز روی در خون مادر با غلظت فلز روی در موی کودکان آنها نمودار 55 . رابطه غلظت فلز روی در خون مادر با غلظت فلز روی در ادرار کودکان آنها نمودار 56 . رابطه غلظت فلز روی در موی کودکان با غلظت فلز روی در ادرار کودکان آنها نمودار 57 . رابطه غلظت فلز سرب در خون مادر با غلظت فلز سرب در ادرار آنها نمودار 58 . رابطه غلظت فلز سرب در خون مادر با غلظت فلز سرب در ادرار کودکان آنها نمودار 59 . رابطه غلظت فلز سرب در خون مادر با غلظت فلز سرب در موی کودکان آنها نمودار 60 . رابطه غلظت فلز سرب در موی کودکان با غلظت فلز سرب در ادرار آنها نمودار 61 . رابطه غلظت فلز روبیدیم در خون مادر با غلظت فلز روبیدیم در ادرار آنها نمودار 62 . رابطه غلظت فلز روبیدیم در خون مادر با غلظت فلز روبیدیم در ادرار کودکان آنها نمودار 63 . رابطه غلظت فلز باریم در موی کودکان با غلظت این فلز در ادرار آنها نمودار 64 . رابطه غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان با غلظت این فلز در ادرار آنها نمودار 65 . رابطه غلظت فلز کبالت در موی کودکان با غلظت این فلز در ادرار آنها نمودار 66 . رابطه غلظت فلز استرونتیوم در خون مادران با غلظت این فلز در ادرار آنها نمودار 67 . رابطه غلظت فلز استرونتیوم در خون مادران با غلظت این فلز در ادرار کودکان آنها نمودار 68 . رابطه غلظت فلز استرونتیوم در خون مادران با غلظت این فلز در موی کودکان آنها نمودار 69 . رابطه غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان با غلظت این فلز در ادرار آنها نمودار 70 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز روبیدیم در موی کودکان نمودار 71 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 72 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 73 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 74 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 75 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 76 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 77 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 78 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 79 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 80 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز باریم در ادرار کودکان نمودار 81 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز سرب در ادرار کودکان نمودار 82 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز مس در ادرار کودکان نمودار 83 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز روی در ادرار کودکان نمودار 84 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز مولیبدن در ادرار کودکان نمودار 85 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز کبالت در ادرار کودکان نمودار 86 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز استرونتیوم در ادرار کودکان نمودار 87 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 88 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 89 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 90 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 91 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 92 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 93 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 94 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 95 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 96 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز روبیدیم در ادرار کودکان نمودار 97 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز باریم در ادرار کودکان نمودار 98 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز سرب در ادرار کودکان نمودار 99 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز مس در ادرار کودکان نمودار 100 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز روی در ادرار کودکان نمودار 101 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز مولیبدن در ادرار کودکان نمودار 102 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز استرونتیوم در ادرار کودکان نمودار 103 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 104 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 105 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 106 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 107 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 108 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 109 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 110 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 111 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 112 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 113 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 114 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 115 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 116 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 117 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 118 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 119 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 120 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 121 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 122 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 123 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 124 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 125 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 126 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 127 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 128 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 129 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 130 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 131 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 132 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 133 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 134 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 135 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 136 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 137 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 138 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 139 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 140 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 141 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 142 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 143 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 144 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 145 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 146 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 147 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان   نمودار 148 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 149 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 150 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 151 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 152 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 153 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 154 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 155 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 156 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 157 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 158 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 159 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 160 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 161 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 162 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 163 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 164 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 165 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 166 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 157 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 168 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 169 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 170 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان   نمودار 171 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 172 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 173 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 174 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان فصل چهارم بحث و نتیجه گیری نهایی بحث کنترل فاکتورهای مختل کننده سطوح فلزات و ارتباط آنها با یکدیگر غلظت فلزات در موی کودکان و همبستگی آن با شاخصهای رفتاری آنها غلظت فلزات در موی کودک و همبستگی آن با شاخصهای رشدی آنها نتیجه گیری نهایی تشکر و قدردانی منابع و پیوست ها فهرست منابع چکیده فارسی Abstract
 • مدیریت|مبانی و پیشینه نظری صنعت بیمه
 • مبانی و پیشینه نظری صنعت بیمه شناسه محصول :68143 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 287 حجم فایل: 0.029296875 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه نظری صنعت بیمه توضیحات: فصل دوم مقاله…

 • جغرافیا|پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی
 • پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی شناسه محصول :86147 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 375 حجم فایل: 0.120117188 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری نقش…

 • زبان و ادبیات فارسی|پژوهش مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ
 • پژوهش مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ شناسه محصول :53486 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 246 تعداد بازدید : 610 حجم فایل: 0.600585938 مگابایت دانلود پژوهش مقایسه ای خمریات…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت نظریه توسعه روستو
 • پاورپوینت نظریه توسعه روستو شناسه محصول :93167 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 66 تعداد بازدید : 172 حجم فایل: 324.5058594 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه توسعه روستو پاورپوینت نظریه توسعه روستو شامل 66 اسلاید…

 • معماری|پاورپوینت بررسی جریان پرشکن
 • پاورپوینت بررسی جریان پرشکن شناسه محصول :104272 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 126 حجم فایل: 5.36 مگابایت دانلود انقلاب صنعتی اروپا در اواسط قرن هجدهم میلادی پیشرفت های شگرفی در…

 • فناوری اطلاعات|کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)
 • کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول) شناسه محصول :56517 موضوع : فناوری اطلاعات فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 221 تعداد بازدید : 834 حجم فایل: 2.1015625 مگابایت دانلود کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *