هوش مصنوعی|هوش جمعی و کاربردهای آن

هوش جمعی و کاربردهای آن شناسه محصول :53987 موضوع : هوش مصنوعی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 1299 حجم فایل: 0.114257813 مگابایت

دانلود

هوش جمعی و کاربردهای آن   موضوع اصلی این پروژه، معرفی و بررسی روش­هایی كه با نام هوش جمعی از آن­ها یاد می­شوند. در روش­هایی كه در گروه هوش جمعی جای می­گیرند، ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم بین جواب­های مختلف الگوریتم وجود دارند. در واقع، در این روش­ها، جواب­ها كه موجوداتی كم­هوش و ساده هستند، برای پیدا شدن و یا تبدیل شدن به جواب بهینه، همكاری می­كنند. این روش­ها از رفتار­های جمعی حیوانات و موجودات زنده در طبیعت الهام گرفته شده­اند. الگوریتم مورچه­ها یكی از بارزترین نمونه­ها برای هوش جمعی است كه از رفتار جمعی مورچه­ها الهام گرفته شده است. یكی دیگر از مهمترین الگوریتم­هایی كه در گروه هوش جمعی جای می­گیرد، الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات است. در الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، اعضای جامعه، كه ماهی­ها یا پرندگان می­باشند، به صورت مستقیم با هم ارتباط دارند. و همچنین در این پروژه به الگوریتم ژنتیك و دیگر كاربرد­های هوش جمعی میپردازیم.   فهرست مطالب: مقدمه …………………………………………………………………. 1 1-فصل اول : هوش مصنوعی و ارتباط آن با هوش جمعی …………………………….. 2 1-1 مقدمه……………………………………………………………………………… 2 1- 2 تاریخچه هوش مصنوعی………………………………………………………… 3 1- 3 هوش چیست؟…………………………………4 1- 4 فلسفه هوش مصنوعی………… ……………………………………………………………… 5 1-5 مدیریت پیچیدگی……………. ………………………………………………………………….. 6 1-6 عامل­های هوشمند………………….. ……………………………………………………… 7 1- 7 سیستم­های خبره……………………. ………………………………………………………….. 8 1- 8 رابطه هوش جمعی با هوش مصنوعی……. …………………………………………………… 8 2- فصل دوم: تعریف هوش جمعی……………. ………………………………………………… 10 2- 1 مقدمه……………………………… …………………………………………………………….. 10 2- 2 تعریف هوش جمعی………………….. ……………………………………………………… 11 2- 3 خصوصیات هوش جمعی……………… ……………………………………………… 14 2- 4 اصول هوش جمعی……………………. ……………………………………………….. 15 2- 5 طبقه بندی هوش جمعی……………… ………………………….. 16 2- 5 -1 طبیعی در مقابل مصنوعی…………………………………………………. 16 2- 5 – 2 علمی در مقابل مهندسی……………………………………………….. 16 2- 6 تعامل دو دسته طبیعی/ مصنوعی و علمی/ مهندسی……………………………… 17 3- فصل سوم:‌ كاربردهای هوش جمعی……….. ………………………………. 18 3- 1 مقدمه………………………………. ……………………………… 18 3- 2 تعریف بهینه سازی………………….. …………………………………………… 18 3- 3 الگوریتم بهینه سازی كلونی مورچه­ ها……….. ……………………………… 19 3- 3- 1 تعریف………………….. ………………………………………….. 19 3- 3- 2 الگوریتم……………………….. ………………………………………. 20 3- 3- 3 خواص عمومی كلونی مورچه­ ها………………. ……………………………………… 23 3- 3- 4 الگوریتم مورچه برای مسئله فروشنده دوره­گرد……… ………………………. 24 3- 3- 5 كاربردهای الگوریتم مورچه……………… ………………………………………. 26 3- 3- 5- 1 مسیریابی خودرو……………………. ………………………………. 27 3- 3- 5- 2 الگوریتم S_ANTNET…………… ……………………………………. 28 3- 3- 5- 3 هزارتوی چند مسیره…………… ………………………………………. 29 3- 3- 5- 4 مسیریابی در شبكه­ های مخابراتی…. ………………………………. 29 3- 4 الگوریتم بهینه سازی زنبور………………. ……………………. 30 3- 4- 1 تعریف…………………………………………………. 30 3- 4- 2 جستجوی غذا در طبیعت…….. …………………………………….. 31 3- 4- 3 الگوریتم زنبور……………………. ………………………………….. 32 3-4-4- بهینه سازی كلونی زنبورها………… ………………………………….. 32 3- 4- 5 سیستم فازی زنبورها………………… …………………………………….. 37 3- 4- 6 كاربردهای الگوریتم بهینه سازی زنبورها….. …………………………………… 40 3- 4- 6- 1 مسئلهRide_matching……………. ………………………………………… 40 3- 4- 6- 2 حل مسئله RS بوسیله سیستم فازی زنبورها……… …………………………… 41 3- 4- 6- 3 كاربردهای الگوریتم زنبور در مهندسی… ………………………………… 42 3- 5 الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات……………………………………. 43 3- 5- 1 تعریف……………………….. ……………………………….. 43 3- 5- 2 الگوریتم…………………….. …………………………………… 44 3- 5- 3 كاربردهای الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات….. ………………………… 46 3- 6 الگوریتم ‍ژنتیك……………………. ……………………………………….. 48 3- 6- 1 تعریف…………………………………………………………… 48 3- 6- 2 عملگرهای یك الگوریتم ژنتیك……….. …………………………………….. 49 3- 6- 3 عملكرد كلی الگوریتم ژنتیك………….. ………………………………………. 50 3- 6- 4 مقایسه الگوریتم ژنتیك و دیگر شیوه­های مرسوم بهینه سازی. …………….. 51 3- 6- 5 الگوریتم ژنتیك و سیستم­های مهندسی…. ……………………………….. 52 3- 6- 6 كاربردهای الگوریتم ژنتیك…….. …………………………………….. 52 3- 7 شبكه­های عصبی……………………. ………………………………. 53 3- 7- 1 تعریف…………………………….. …………………………………….. 53 3- 7- 2 تازیخچه شبكه­های عصبی……….. ………………………………………….. 53 3- 7- 3 چرا از شبكه­های عصبی استفاده می­كنیم؟……………………………….. … 54 3- 7- 4 شبكه ­های عصبی در مقابل كامپیوترهای معمولی.. ……………………………… 55 3- 7- 5 چگونه مغز انسان می­آموزد؟………………………………………………………….. 56 3- 7- 6 از سلول­های عصبی انسانی تا سلول­های عصبی مصنوعی.. …………………. 57 3- 7- 7 كاربردهای شبكه­ های عصبی……………. ……………………………… 57 3- 8 كاربردهای دیگر هوش جمعی……………… …………………………………………… 58 3- 8- 1 تعریف……………………………… …………………………………. 59 3- 8- 3 شبكه­ های ادهاك…………………. ………………………………………………… 60 3- 8- 4 سیستم­های خودسازمانده……….. …………………………………………….. 60 4- فصل چهارم: نتیجه گیری.. 62 منابع
 • علوم انسانی|مبانی نظری وپیشینه تحقیق كارآفرینی و اشتغال
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق كارآفرینی و اشتغال شناسه محصول :85938 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 57 تعداد بازدید : 167 حجم فایل: 0.057617188 مگابایت دانلود جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و…

 • روان شناسی|پاورپوینت خشم در کودکان
 • پاورپوینت خشم در کودکان شناسه محصول :72482 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 0.500976563 مگابایت دانلود پاورپوینت خشم در کودکان خشم چیست و چه چیزهایی ما را…

 • معماری|پاورپوینت کاربرد نانو درمعماری
 • پاورپوینت کاربرد نانو درمعماری شناسه محصول :69494 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 1.819335938 مگابایت دانلود پاورپوینت کاربرد نانو درمعماری پاورپوینت کاربرد نانو درمعماری شامل 58 اسلاید (ویژه…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت جامعه شناسی معرفت ماکس وبر
 • پاورپوینت جامعه شناسی معرفت ماکس وبر شناسه محصول :92624 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 0.38671875 مگابایت دانلود پاورپوینت جامعه شناسی معرفت ماکس وبر   پاورپوینت جامعه…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت اجرا و تفسیر سیاهه رغبت ها و توانایی های تحصیلی شغلی
 • پاورپوینت اجرا و تفسیر سیاهه رغبت ها و توانایی های تحصیلی شغلی شناسه محصول :100605 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 66 تعداد بازدید : 337 حجم فایل: 992.2851563 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با…

 • اقتصاد|پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب):مسأله استنتاج آماري
 • پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب):مسأله استنتاج آماري شناسه محصول :99221 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 149 حجم فایل:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *