مکانیک|هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک و پنوماتیک شناسه محصول :56670 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 203 تعداد بازدید : 691 حجم فایل: 18.234375 مگابایت

دانلود

هیدرولیک و پنوماتیک   هیدرولیک علم حرکت و حالتهای تعادل مایعات است. هیدرولیک شاخه ای از علم سیالات است که در آن جریان مایعات از سیستمهای انتقال مایعات مانند لوله ها و پمپها و همچنین کانالها و حتی جویبار ها بررسی می شود. در هیدرولیک از اصول هیدرو مکانیک، علمی که در آن حالات تعادل مایعات تحت اثر نیروهای خارجی ( هیدرواستاتیک ) و قوانین جریان مایعات ( هیدرودینامیک ) بررسی می شوند، استفاده می شود. از مبانی هیدرواستاتیک این اصل تجربی نتیجه می شود که فشار درون یک سیال ایستا ( فشار هیدرواستاتیکی ) در همه ی نقاط درون آن یکسان ( ایزوتوپ ) است. در میدان گرانشی زمین، این فشار افزون بر چگالی سیال فقط به ارتفاع ستون سیال نسبت به نقطه مورد نظر بستگی دارد. در هیدرودینامیک کلاسیک بایستی مایعات را بصورت ” ایده ال ” در نظر گرفت به سخنی دیگرمایعات بدون اصطکاک و غیر قابل تراکم فرض شوند. در نتیجه در هیدرودینامیک تئوری برخلاف هیدرودینامیک عملی مقاومتی در مقابل جریان سیال وجود ندارد ( تناقض هیدرودینامیکی ).   فهرست مطالب   فصل اول 9 مقدمه 9 1 – 1 اصطلاح هیدرولیک 9 1 – 2 توسعه تاریخی و مفهوم هیدرولیکی 11 1 – 3 قابلیت های کاربرد هیدرولیکی 12 1 – 3 – 3  انتقال نیوماتیکی با استفاده از هوای فشرده: 13 1 – 3 – 4 انتقال هیدرولیکی بکمک مایعات : 13 1 – 3 – 5 سیستم های مرکب انتقال قدرت وحرکت 14 1 – 4 مزایا ومعایب سیستم های هیدرولیکی 15 1 – 4 – 1 سیستم انتقال قدرت مکانیکی : 16 1 – 4 – 2 سیستم های انتقال قدرت هیدرولیکی : 16 1 – 4 – 3 مزایای اصلی جعبه انتقال های هیدرولیک به قرار زیرند : 16 1 – 4 – 4 معایب سیستم های هیدرولیکی : 19 1 – 5 کاربرد هیدرولیک روغنی 21 1 – 5 – 1 کاربردهای کلی : 21 1 – 5 – 2 کاربردهای خاص هیدرولیک : 21 1 – 6 سیستم های هیدرولیکی با چرخه روغنی 22 1 – 6 – 1  چرخه هیدرولیک باز 22 1 – 6 – 2 چرخه هیدرولیک بسته 23 1 – 7 قوانین پایه هیدرولیک 23 1 – 7 – 1 قانون پاسکال 24 1 – 7 – 2  نسبت انتقال نیروی هیدرولیکی 24 1 – 7 – 3  تقویت فشار هیدرولیک 25 1 – 7 – 4  قانون برنولی 25 فصل دوم 26 سیالات هیدرولیک 26 2 – 1 مقدمه 27 2– 2 وظایف سیال هیدرولیک در سیستم 28 2 – 3 مشخصه های سیالات هیدرولیک 28 2 – 3 – 1 چگالی نسبی1 یا وزن مخصوص 28 2 – 3 – 2 ویسکوزیته یا گرانروی 28 2 – 3 – 3 پایداری برشی 30 2 – 3 – 4 مشخصه های کف کنندگی 30 2 – 3 – 5 نقطه ریزش 31 2 – 3 – 6 تراکم پذیری 31 2 – 3 – 7  انبساط حرارتی 31 2 – 3 – 8 روانکاری 31 2 – 3 – 9  شاخص اسیدی 32 2 – 3 – 10  آب زدایی 32 2 – 3 – 11  مقاومت در مقابل فرسایش 32 2 – 4 – 12  نقطه انجماد 32 2 – 3 – 13  پایداری 32 2 – 3 – 14  نقطه اشتعال 32 2 – 3 – 15  نقطه احتراق 33 2 – 3 – 16  قابلیت هدایت گرما 33 2 – 4 افزودنی های بکار رفته در سیالات هیدرولیک 33 2 – 4 – 1 کاهش دهنده های نقطه ریزش 33 2 – 4 – 2  بهبود دهنده های شاخص ویسکوزیته 34 2 – 4 – 3 ضد کف کنندگی 34 2 – 4 – 4 باز دارنده های اکسیداسیون 34 2 – 4 – 5 باز دارنده های خورندگی و زنگ زنندگی 34 پ2 – 4 – 6 عوامل ضد سایش 34 2 – 5 بررسی کاربردی سیالات هیدرولیک 34 2 – 5 – 1  روغن های معدنی 35 2 – 5 – 2  سیالات هیدرولیکی مخلوط با آب 35 2 – 5 – 3 سیالات هیدرولیک بی آب ( سنتتیک ) : 37 2 – 6 انتخاب سیال 39 فصل سوم 40 هیدروپمپ ها 40 3 – 1 مقدمه 40 3 – 2 سیستم هیدرودینامیک 41 3 – 3 سیستم هیدرواستاتیک 41 3 – 4 طبقه بندی پمپ ها 41 3 – 4 – 1 پمپ های دینامیکی ( جابه جایی نامثبت ) 42 3 – 5 مشخصه های عمومی پمپ ها 65 3 – 6 عوامل زاید در پمپها 65 3 – 6 – 1 ضربانات پمپ 65 3 – 6 – 2 لغزش در پمپ ها 66 3 – 6 – 3 بررسی پدیده کاویتاسیون درپمپ ها 66 3 – 7 مدارهای پمپ 67 3 – 7 – 1 مدار پمپ جابه جایی ثابت منفرد 68 3 – 7 – 2 مدار پمپ جابه جایی ثابت منفرد با انباره 68 3 – 7 – 3 مدار چند پمپی 69 3 – 7 – 4 مدار پمپ های جابه جایی متغیر 69 3 – 8 انتخاب پمپ 69 3 – 8 – 1 حداکثر فشار کاری 70 3 – 8 – 2 حداکثر دبی 71 3 – 8 – 3 نوع کنترل 71 3 – 8 – 4 سرعت محرک پمپ 71 3 – 8 – 5 نوع سیال 71 3 – 8 – 6 تلرانس آلودگی سیال 72 3 – 8 – 7  سر وصدای پمپ 72 3 – 8 – 8 اندازه و وزن پمپ ها 73 3 – 8 – 9 بازده 73 3 – 8 – 10 هزینه 73 3 – 8 – 11 قابلیت دسترسی و تعویض پذیری 73 3 – 8 – 12 تعمیرو نگهداری 74 3 – 9  محاسبات فنی پمپهای هیدرولیكی 74 فصل چهارم 77 شیرهای هیدرولیک 77 4 – 1 مقدمه 77 4 – 2 شیرهای کنترل فشار 77 4 – 2 – 1 شیرهای فشار شکن 78 4 – 2 – 2  شیرهای فشارشکن دوتایی ( جفت ) 79 4 – 2 – 3  انتخاب شیرفشارشکن و شیرتنظیم فشار 80 4 – 2 – 4  شیرهای بی بارکننده 80 4 – 2 – 5  شیرهای تعادل 81 4 – 2 – 6  شیرهای ترتیبی فشار 82 4 – 2 – 7  شیرهای کاهنده فشار 82 4 – 3 شیرهای کنترل جریان 83 4 – 3 – 1 شیرهای کند کننده حرکت ( کنترل جریان ) 84 4 – 3 – 2 شیرهای جبران کننده گرانروی – دما ( کنترل جریان ) 85 4 – 3 – 3 شیرهای جبران کننده فشار( کنترل جریان) 85 4 – 3 – 4  کنترل سرعت سیلندر 87 4 – 3 – 5 شیرهای کنترل جریان سه راهه ازنوع میانبر1 89 4 – 3 – 6  کنترل جریان اولویتی 90 4 – 3 – 7  شبکه پل ( مدار پل ) 90 4 – 3 – 8 سیستم های چند سرعته با استفاده ازشیرهای کنترل جریان 91 4 – 3 – 9 مقسم های جریان 91 4 – 4 شیرهای کنترل جهت 93 4 – 4 – 1 شیرهای یکطرفه 93 4 – 4 – 2 شیرهای یکطرفه عمل کننده با سیگنال خط فرمان 93 4 – 4 – 3 شیرهای پیش پرکن 94 4 – 4 – 4 شیرهای ساندویچی ( بلوک های ساندویچی ) 95 4 – 4 – 5 یکطرفه های محدود کننده 95 4 – 4 – 6 شیرهای شاتل 95 4 – 4 – 7 شیرهای استکانی 96 4 – 4 – 8 شیرهای کنترل جهت با اسپول لغزنده 97 4 – 4 – 9 شیرهای کنترل جهت دو مرحله ای 100 4 – 4 – 10 روش نامگذاری و اندازه (سایز) شیرها 101 4 – 5 شیرهای فشنگی 101 4 – 5 – 1 شیرهای فشنگی استکانی 102 4 – 5 – 2 شیرفشنگی ازنوع اسپولی 103 4 – 5 – 3 جبران کننده های فشار 103 4 – 5 – 4 شیرکاهنده فشار 103 4 – 6 شیرهای هیدرولیک درسیتسم های نقلیه 104 4 – 7 ترکیب شیرها 105 4 – 7 – 1 اتصال موازی 105 4 – 7 – 2 اتصال سری 105 4 – 7 – 3 اتصال جفت 106 فصل پنجم 107 مثال کاربردی 107 5 – 1 سیستم تغذیه نقاله 107 5 – 1 – 1 فشار عملکرد سیستم 109 5 – 1 – 2 سیال سیستم 109 5 – 1 –  3 انتخاب سیلندر 109 5 – 1 – 5 دبی های مورد نیاز 112 5 – 1 – 6 سیلندرها : 112 5 – 1 – 7 اندازه پمپ : 113 5 – 1 – 8 انتخاب پمپ : 113 5 – 1 – 9 مدار سیلندر : 115 فصل شش 117 عملگرها 117 مقدمه 118 6 – 1 عملگرها به سه دسته اساسی تقسیم می شوند 118 6 – 2 عملگر های خطی( سیلندر های  هیدرولیكی)1 118 6 – 2 – 1  سیلندر های یك كاره 119 6 – 2 – 2  سیلندر های دو كاره 120 6- 2 – 3 سیلندرهای تلسكوپی 121 6 – 2– 4  سیلندرهای پهلو به پهلو 122 6 – 3 روش های مختلف نصب سیلندرها 122 6 – 4 مشكلات ناشی از كاربرد نادرست سیلندرها: 123 6 – 5 ضربه گیری در سیلندرها 124 6 – 6 سرعتهای حداكثر سیلندر 125 6 – 7 درجه حرارت كاری 126 6 – 8 موتورهای هیدرولیكی 126 6 – 9 تعدادی از پارامترهای مربوط به عملكرد موتور هیدرولیكی بصورت زیر تعریف می شوند: 126 6 – 10 موتور های هیدرولیكی به دو گروه اصلی زیر تقسیم می شوند: 127 6 –  10 – 1 موتورهای چرخد نده  به سه گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شوند: 129 6 – 10 – 2  موتورهای پیستونی 131 6 –  11 عملگرهای دورانی با حوزه گردش محدود 133 6 – 12 محاسبات سیلندر های هیدرولیكی 134 موتورهای هیدرولیكی 138 فصل هفت 140 مخزن نگهداری سیال هیدرولیك 140 مقدمه 140 7 – 1 آرایش مختلف استقرار مخزن 140 7 – 2 نكات مهم در طراحی مخزن 141 فصل 142 لوله و اتصالات هیدرولیك 142 مقدمه 142 8 – 1  انواع هدایت كننده ها 143 8 – 2 ساختار شیلنگهای هیدرولیك 144 8 – 3 اتصالات 145 8 – 3 – 1 اتصالات تمام فلزی 146 8 – 3 – 2 اتصالات نوع لبه دار مخروطی 146 8 –  3 – 3  اتصالات بدون لبه 146 8 – 3 – 4 اتصالات نوع او رینگی 146 فصل 9 147 انباره ها 147 مقدمه 148 9 – 1 انباره ی وزنه ای 148 9 – 2 انباره ی  فنری 148 9 – 3 انباره ی گازی 148 9 – 4 انباره پیستونی 149 9 – 5 انباره دیافراگمی 149 9 – 6 كاربرد انباره ها 150 1- خنثی كننده ضربانات پمپ 150 2- خنثی كننده ضربانا ت فشار 150 3- منبع قدرت اضطراری یا آماده به كار 151 4 –  جبران كننده انبساط حرارتی 151 5- جبران كننده نشتی 151 6- متعادل كننده 151 فصل 10 152 آب بندی 152 مقدمه 153 10 – 1 انواع آب بندها 153 1 – او رینگها 154 2 – Q – رینگ ها 154 4 – آب بندی های فنجانی شكل پیستون 155 5 – رینگهای پیستون 155 6 – رینگهای پاك كننده 156 فصل 11 157 سیستم های انتقال قدرت (هیدرواستاتیك ) 157 مقدمه 158 11 – 1 سیستم انتقال قدرت هیدرو استاتیك – مدار باز 158 11 – 2 سیستم انتقال قدرت هیدرو استاتیك – مدار بسته 158 11 – 3 نسبت گشتاور به سرعت 159 فصل 12 161 سیستم های هیدرولیك سرو 161 مقدمه 161 12 – 1 سرو چیست؟ 161 12 – 2 سیستم مدار بسته ی سرو با كنترل الكترو هیدرولیك. 163 12 – 3 شیر های سرو 164 فصل 13 165 عیب یابی سیستم های هیدرولیك 165 مقدمه 165 13 – 1 در سیستمهای هیدرولیك عمدتا اشكالات در قالب یكی از موارد پنج گانه زیر، و یا تركیبی از آنها بروز می كند. 165 شكالات مربوط به فشار سیستم 166 2- شكالات مربوط به دبی (جریان ) 167 5 – اشكالات مربوط به بروز نشتی 168 4- افزایش درجه حرارت در سیستم 169 5- سرو صدا و ارتعاشات 170 13 – 2 اشكالات مربوط به اجزاء سیستم هیدرولیك 171 فصل 14 176 مدارهای هیدرولیكی 176 مقدمه 176 14 – 1 مدارهای پایه 176 14 – 2 طبقه بندی حاكم بر چند نمونه از مدارها 177 فصل 15 180 كنترل  الكترو هیدرولیك: 180 مقدمه 181 15 – 1 مزایای فرمان الكتریكی نسبت به فرمان هیدرولیكی 181 15 – 2 تجهیزات برای كنترل الكترو هیدرولیك 181 فصل 17 189 كنترل كننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLC) 189 Programmable Logic Controler 189 مقدمه 190 16 – 1  سیستم های كنترل: 190 16 – 2 ساختارهای سیستم های كنترل 191 16 – 3 انواع سیستم های كنترل 192 16 – 4 ساختار plc 194 16 – 5 مزایای PLCنسبت به مدار های فرمان رله ای 194 16 – 6 تفاوت   PLCبا كامپیوتر 195 16 – 7 سخت افزار PLC 195 16 – 8 نرم افزار PLC 197 16 – 9 واحد برنامه نویسیPG)) 197 16 – 10 مشخصات زبان برنامه نویسی STEP5 197 16 – 11 شكل های مختلف نمایش برنامه ها در S5 198 عملكرد     ((Operation 199 16 – 12 آدرس ورودی ها و خروجی ها و فلگ ها 200 16 – 13 روش نمایش STL 200 16 – 14 سیكل زمانی اجرای برنامه (Cycle Time) 201 16 – 16 دیاگرام طرح تابع(Function chart) 202 16 – 17 جنبه های مخصوص  FPC 202 202 16 – 18  برنامه ریزی به صورت :Stepper 203 16 – 19 برنامه ریزی بصورت :Mnmonic 204 16 – 20 نرم افزار FST FST Festo Software Tool 204 16 – 21 برنامه نویسی: 204
 • معماری|پاورپوینت نسبت طلایی در هنر و معماری
 • پاورپوینت نسبت طلایی در هنر و معماری شناسه محصول :92921 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 347 حجم فایل: 2.3125 مگابایت دانلود پاورپوینت نسبت طلایی در هنر و معماری 28 اسلاید …

 • روان شناسی|آزمون هوش وکسلر بزرگسال
 • آزمون هوش وکسلر بزرگسال شناسه محصول :100677 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 593.2626953 مگابایت دانلود آزمون هوش وکسلر بزرگسال   فهرست مطالب :  مقیاس تجدید نظر…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مرکز همایش و سالن ارکستر ملی شهر Angers فرانسه
 • پاورپوینت تحلیل مرکز همایش و سالن ارکستر ملی شهر Angers فرانسه شناسه محصول :96517 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 177 حجم فایل: 8.56 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل مرکز…

 • معماری|پاورپوینت بررسی ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک
 • پاورپوینت بررسی ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک شناسه محصول :104104 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 9.7 مگابایت دانلود دراقلیم گرم و خشک که بیشتر…

 • شهرسازی|پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید
 • پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید شناسه محصول :94330 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 79 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 4562.263672 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش…

 • علوم انسانی|تحقیق عوامل خانوادگی موثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر
 • تحقیق عوامل خانوادگی موثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر شناسه محصول :69943 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 179 حجم فایل: 0.05859375 مگابایت دانلود تحقیق عوامل خانوادگی موثر بر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *