مکانیک|بررسی و مقایسه سیستم های کنترل الکترونیکی سوخت و جرقه ساژم و بوش و تأثیر آنها بر میزان آلایندگی

بررسی و مقایسه سیستم های کنترل الکترونیکی سوخت و جرقه ساژم و بوش و تأثیر آنها بر میزان آلایندگی شناسه محصول :50803 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 103 تعداد بازدید : 599 حجم فایل: 6.173828125 مگابایت

دانلود

آلودگی هوا عبارت است از هر گونه آلاینده ای كه با ورود به جو سبب تغییر تركیب شیمیایی طبیعی گازهای موجود در جو گردد. این آلاینده ها در هوای آزاد شامل گرد و غبار، بخارات فلزی، گاز، بو، دود و بخارات هستند كه بسته به كمیت ویژگی ها و مدت زمان ماندگاری در هوا برای انسان، گیاهان، زندگی حیوانات و اموال مضر هستند. آلودگی هوا به عوامل انسانی محدود نمی شوند و در واقع آلاینده های هوا از هر دو منبع طبیعی و انسانی به وجود می آیند. نمونه هایی از منابع مولد آلودگی در شكل 1 نشان داده شده اند منابع این آلودگی ها گاهی در كنترل انسان نمی باشند. منابع آلودگی از قبیل باد كه ذرات غبار و خاك را از سطح زمین بلند می كنند آتشفشان ها كه چندین تن خاكستر و خاك را وارد جو می كنند و همچنین آتش گرفتن جنگل ها كه دوده زیادی ایجاد می كنند نمونه هایی از منابع طبیعی آلودگی می باشند. با این حال مهمترین منابع آلودگی به خصوص در كشورهای صنعتی ناشی از فعالیت انسان ها می باشند. آلودگی ناشی از انسان از دو منبع ثابت و متحرك وارد جو می شوند. منابع ثابت مجموعه های صنعتی نیروگاهها منازل ساختمانهای اداری و غیره می باشند و منابع متحرك شامل انواع خودروها كشتی ها و هواپیماهای جت هستند. فهرست مطالب مقدمه1 پیشگفتار2  فصل اول:آلودگی 1-1- تعاریف.. 5 1-2- آلاینده های اصلی. 6 1-2-1- ذرات معلق. 6 1-2-2- منواكسید كربن. 7 1-2-3- دی اكسید گوگرد7 1-2-4- تركیبات آلی فرار7 1-2-5- اكسیدهای نیتروژن. 8 1-2-6- لایه ازن. 8 1-2-7- ازن در تروپوسفر. 8 1-2-8- ازن در استراتوسفر. 10 1-3-اثر گلخانه ای:11 1-4- عوامل موثر بر اثر گلخانه ای. 12 1-5- كنترل اثر گلخانه ای. 14  فصل دوم:تولید آلودگی در موتورهای اشتعال جرقه ایSI 2-1- تولید آلودگی در موتورهای اشتعال جرقه ای. 17 2-2- آلودگی موتورهای اشتعال جرقه ای. 17 2-3- آلاینده های خروجی از اگزوز و عوامل موثر بر آنها19 2-3-1- آلودگی تبخیری. 22 2-3-2- آلودگی محفظه میل لنگ.. 22 2-3-3- آلودگی سرب.. 22  فصل سوم:معرفی سیستم های انژکتوری 3-1- معرفی سیستم های انژکتوری. 24 3-2- احتراق. 24 3-3- اکسید کننده ها24 3-4- محصولات احتراق:25 3-5- تحلیل استوكیومتری احتراق. 25 3-5-1- احتراق كامل و ناقص:25 3-5-2- شرایط احتراق:25 3-6- نسبت هوا به سوخت:26 3-7- اختلاط سوخت و هوا:26 3-8- بررسی سیستم های سوخت رسانی. 27 3-8-1- انژکتوری ساژم و بوش.. 27 3-9- سیستم انژکتوری طرح ساژم27 3-9-1- تشریح سیستم. 27 3-9-2- معرفی سیستم. 30 3-10- واحد كنترل الكترونیك :31 3-11- واحد كنترل الكترونیك 32 3-12- مشخصات واحد كنترل الكترونیك 34 3-13-نحوه عملكرد واحد كنترل الكترونیك در شرایط مختلف.. 34 3-14- سیستمهای انژكتوری 7.3. 36 3-14-1- مقدمه:36 3-14-2- مدلهای اصلی :37 3-14-3- سیستم انژكتوری 7.3. 37 3-14-4- استاندارد L4. 38 3-14-5-سیستم عیب یاب نصب شده 38 3-15- عملكرد سیستم انژكتور39 3-15-1- رله دوبل انژكتور39 3-15-1-1- سوئیچ در حالت off باشد.39 3-15-1-2- سوئیچ در حالت On باشد.39 3-15-1-3- هنگامیكه موتور در حال كار باشد قطعات زیر را تغذیه می كند.39 3-15-2- سنسور سرعت خودرو. 40 3-15-2-1- وظیفه40 3-15-2-2- توضیحات:40 3-15-3- سنسور دور موتور40 3-15-3-1- وظیفه41 3-15-3-2- توضیحات.. 41 3-15-4- سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ.. 42 3-15-4-1- وظیفه42 3-15-4-2- توضیحات.. 42 3-15-4-3- موقعیت قرار گیری. 43 3-16- سنسور دمای مایع خنك كننده موتور (فشنگی آب.. 43 3-16-1- سنسور دمای هوا44 3-17- سنسور ضربه45 3-18- سنسور اكسیژن بالادست 45 3-19- سنسور وضعیت دریچه گاز46 3-20- سوئیچ فشار فرمان هیدرولیك.. 47 3-21- واحد كنترل الكترونیك انژكتور47 3-22-پاشش سوخت ترتیبی. 49 3-22-1- تنظیم سوخت هنگامیكه موتور سرد، استارت زده می شود.49 3-22-2- تنظیم سوخت دور آرام50 3-22-3- عملكرد در دوره های گذرا50 3-22-4- تنظیم دور در بار كامل. 50 53-22-5- هماهنگی در سیكل پاشش سوخت.. 51 3-22-6-قطع پاشش سوخت هنگام شتاب منفی. 51 3-22-7- اصلاح پاشش سوخت بوسیله سنسور اكسیژن. 51 3-22-8- سیستم بهینه ساز مصرف سوخت با توجه به ارتفاع. 51 3-23- سیستم جرقه51 3-24- تنظیم اتوماتیك.. 52 3-25- عملكرد سیستم تزریق هوا درون اگزوز52 3-26- عملكرد سیستم عیب یاب EOBD.. 53 3-26-1-شناسایی احتراق ناقص… 53 3-27- سنسور موقعیت میل سوپاپ.. 54 3-27-1-پاشش هوا به اگزوز54 3-27-2- دیاگرام راندمان مبدل كاتالیتیكی. 55 3-27-3- خرابی سنسورهای اكسیژن. 55 3-28- نحوه محافظت از موتور56 3-29- سیستم تهویه مطبوع (مطابق با تجهیزات خودرو)56 3-30- عملكرد ساكن كننده خودرو. 56 3-30-1- باز كردن قفل سیستم. 56 3-30-2- فقل شدن با بستن سوئیچ. 56 3-31- سیستم اطلاع رسانی به راننده57 3-31-1- لامپ هشدار دهنده كنترل كاركرد موتور57 3-31-2- سیگنال دور سنج. 57 3-31-3- سیگنال مصرف سوخت لحظه ای (با توجه به مدل خودرو)57  فصل چهارم: خودرو سبز (بررسی خودرو ها از نظر میزان آلودگی و مصرف سوخت) 4-1- مقدمه60 4-2- برچسب مصرف سوخت خودرو های بنزینی چیست و بیانگر چه اطلاعاتی است.60 4-3- کلاس یک خودرو چگونه تعیین می شود؟62 4-4- رتبه انرژی یک خودرو چگونه تعیین می شود؟64 4-5- راهنمای نموداری استفاده از جداول راهنمای مصرف سوخت:67 4-6- اطلاعات برخی خودرو های دنیا76 4-7-کم مصرفترین خودروهای ایران و جهان. 78 4-7-1- کم مصرفترین خودروهای سواری ایران. 78 4-7-2- کم مصرفترین خودروی جهان. 80 4-8- مصرف سوخت و آلایندگی خودرو های در حال تردد:82 4-9- سوخت مصرفی خودرو ها؟85 4-10- اندازه گیری و تعیین مصرف سوخت.. 85 4-10-1- چرخه شهری :86 4-10-2- چرخه برون شهری:86 4-10-3- چرخه ترکیبی:86 4-11- آزمایش انتشار آلاینده های خودرو. 87 4-12- چرا باید توصیه های کاهش مصرف سوخت را جدی بگیریم؟89 4-12-1- صرفه جویی در هزینه:89 4-12-2- حفاظت از محیط زیست برای نسل های آینده:90 4-12-3- توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:90 منابع………………………………………………………………………….91  فهرست جداول  جدول 2-1- مقادیر نسبس آلاینده ها18 جدول 4-1- معرفی کلاس های مختلف خودرو سواری سبک.. 62 جدول 4-2- معرفی کلاس های مختلف خودرو باری سبک.. 64 جدول 4-3- معیارهای مصوب کلای های مختلف.. 64 جدول 4-4- استاندارد در چرخه ترکیبی. 65 جدول 4-5- محدوده رتبه های انرژی خودرو. 65 جدول4-6- اطلاعات مصرف سوخت خودروهای تولیدی کشور68 جدول 4-7- اطلاعات برخی خودرو های روز دنیا77 جدول 4-8-پنج خودرو سواری برتر كشور78 جدول 4-9- پنج خودرو سواری برتر كشور در چرخه تركیبی. 79 جدول 4-10- بهترین خودروهای كشور79 جدول 4-11- بهترین خودروهای كشور از لحاظ مصرف سوخت.. 80 جدول 4-12- بهترین خودروهای اروپا81 جدول 4-13- سوخت های گازی. 85 جدول 4-14- مشخصات چرخه های شهری و برون شهری. 86 جدول 4-15- میزان استاندارد آلاینده ها در خودروهای سواری سبک بنزینی. 88 جدول 4-16- مقایسه استانداردهای اروپایی. 89  فهرست اشكال  شکل 1-1- نمونه هایی از منابع مولد آلودگی. 5 شکل 1-2- غلظت ازن. 9 شكل1- 3-: مراحل تغییر مولكول ازن. 10 شكل1-4- نمایی از اثر گلخانه ای. 11 شکل 1-5- گاز گلخانه ای. 12 شکل 1-6- جنگل زدایی. 13 شکل 1-7- مبدل کاتالیزوری. 14 شکل 2-1- آلودگی موتورهای اشتعال جرقه ای. 17 شکل 3-1- سیستم انژکتور24 شکل 3-2- نمای كلی از اجزاء ورودی و خروجی كه تركیب اصلی سیستم را تشكیل می دهند. 28 شکل 3-3- واحد کنترل الکترونیک.. 31 شکل 3-4-سیستم سوخت رسانی و جرقه32 شکل 3-5- واحد كنترل الكترونیك.. 34 شکل 3-6- ECU.. 36 شکل 3-7- سنسور دو موتور40 شکل 3-8- سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ.. 42 شکل 3-9- سنسور دمای مایع خنك كننده موتور (فشنگی آب)43 شکل 3-10- سنسور دمای هوا44 شکل 3-11- سنسور ضربه45 شکل 3-12- سنسور وضعیت دریچه گاز46 شکل 3-13- سوئیچ فشار فرمان هیدرولیك.. 47 شکل 3-14- شناسایی احتراق ناقص… 53 شکل 3-15- دیاگرام راندمان مبدل كاتالیتیكی. 55 شکل 4-1- برچسب مصرف سوخت.. 60 شکل 4-2- بر چسب تکمیل شده برای خودروی هیوندای ورنا62 شکل 4-3- راهنمای نموداری استفاده از جداول راهنمای مصرف سوخت.. 67 شکل 4-4- مصرف سوخت.. 68 شکل 4-5- محدوده تغییرات مصرف سوخت.. 81 شکل 4-6- وضعیت آلاینده ها در کل خودروهای ساخت داخل. 82 شکل 4-7- وضعیت انتشار آلاینده ها در خودروهای داخلی. 83 شکل 4-8- مقایسه مصرف سوخت خودرو. 83 شکل4-9- میانگین مصرف سوخت.. 84 شکل 4-10- تغییرات مصرف سوخت سیکل شهری. 84
 • آمار|پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی
 • پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی شناسه محصول :97175 موضوع : آمار فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 190 تعداد بازدید : 722 حجم فایل: 1396.399414 مگابایت دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی   بخشی از متن: مفاهيم اساسي…

 • معماری|پاورپوینت معماری مسجد منارجنبان
 • پاورپوینت معماری مسجد منارجنبان شناسه محصول :103779 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 722 حجم فایل: 13.63 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مسجد منارجنبان ppt در 51 اسلاید تهیه شده که برای…

 • حسابداری|پاورپوینت تدوین سیاستهای حسابداری
 • پاورپوینت تدوین سیاستهای حسابداری شناسه محصول :85030 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 241 حجم فایل: 0.405273438 مگابایت دانلود پاورپوینت تدوین سیاستهای حسابداری   دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری مسجد حکیم اصفهان
 • پاورپوینت تحلیل معماری مسجد حکیم اصفهان شناسه محصول :98604 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 143 حجم فایل: 13 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل معماری  مسجد حکیم اصفهان در قالب…

 • شهرسازی|پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی
 • پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی شناسه محصول :70394 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 92 تعداد بازدید : 349 حجم فایل: 3.506835938 مگابایت دانلود پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در…

 • علوم انسانی|مبانی نظری ارزشیابی آموزشی
 • مبانی نظری ارزشیابی آموزشی شناسه محصول :91664 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 224 حجم فایل: 0.115234375 مگابایت دانلود مبانی نظری ارزشیابی آموزشی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *