مهندسی کشاورزی|جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی شناسه محصول :55377 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 283 تعداد بازدید : 500 حجم فایل: 4.646484375 مگابایت

دانلود

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی   توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی    دانلود جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی       فصل اول :مدیریت کف باغ    مدیریت و نگهداری خاك باغ  روشهای مدیریت و نگهداری خاك باغ به منظور کنترل رطوبت (حفاظت یا بهرهبرداری) صورت مـیگیـرد. میـزان حفـظ رطوبت بستگی به فاکتورهای متفاوتی دارد که مهمترین آنها نوع خاك میباشد. برای مثال میزان کاهش رطوبـت خـاك تحت سیستم وجینی کامل در خاکهای لومی که دارای بافتهای ریزتری هستند کمتر از خاکهای شنی میباشد. روشـهای مدیریت خاك باغ بایستی براساس قدرت نگاهداری رطوبت توسط خاك بهکار گرفته شود.  در مناطقی که میزان ظرفیت نگاهداری رطوبت خاك با توجه به پراکندگی باران پایین میباشد نبایستی از سیسـتمهـای  چمنی یا نباتات پوششی استفاده گردد زیرا رطوبت جهت رشد درختان، نباتات پوششی و چمنی کافی به نظر نمیرسد.  در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حفاظت رطوبت خاك روشهای مدیریت خـاك بـه منظـور اسـتفاده از ماشـین آلات  سنگین در سطح باغ بکار برده میشود. یکی دیگر از اهداف روشهای مدیریت خاك افزایش مواد آلـی خـاك و در نتیجـه  افزایش قدرت نگاهداری رطوبت توسط خاك میباشد.  استفاده از روشهای چمنی به منظور افزایش مواد آلی خاك زمانی سودمندی خواهدبود که میزان تجزیه مواد اضافه شـده  کمتر از مقداری باشد که در اثر دیسک زدن به خاك اضافه میشود.  روشهای متفاوتی جهت مدیریت و نگاهداری خاك باغ بکار میرود که مهمترین آنها عبارتند از سیستم وجینـی، سیسـتم  وجینی بهعلاوه نباتات پوششی، چمنی، مالچ یا چمنی بعلاوه علف کش و نباتات میانی میباشند که به طـور مختصـر بـه  شرح آنها خواهیم پرداخت.  سیستم وجینی  در این روش سطح باغ چندین مرتبه در فصل رشد دیسک زده میشود و بدین طریق از رشد علفهای هرز و سـایر علفهـا  جلوگیری میگردد که این عمل موجب افزایش نگاهداری رطوبت خاك میگردد. استفاده از این روش برای مدت طولانی  باعث کاهش نفوذ آب باران در خاك میشود. همچنین جاری شدن آب باران در سطح زمین باعث افزایش فرسایش خاك میگردد.  این روش در خاکهایی که بافتهای ریزتری دارند میتوان تا 10 سال اول بعد از کشت درختان بهکار برده میشود.  تستهای میوهکاری (مربوط به دوره نو نهالی و…)  1- به منظور کوتاه کردن دوره جوانی مرکبات کدام مورد صحیح است  1- استفاده از پیوندك بالغ و بدون خار 2- استفاده از پایه رویشی و تغذیه ازتی 3- تامین شرایط مطلوب رشد پایه و استفاده از پیوندك بالغ 4- تامین رطوبت و دمای مناسب برای رشد کافی پایه  2-کدامیک از اعمال زیر دوره نو نهالی Juvenil را کاهش میدهد؟  1- زخم حلقوی در تنه 2- عدم هرس و تقویت رشد  3- کمانی کردن شاخهها 4- هرس شدید شاخهها  3- کدامیک از حالت زیر در نو نهالی درختان میوه بیشتر ظاهر میگردد؟  1- رشد رویشی بسیار بطئی 2- رشد رویشی توام با گلدهی  3- رشد رویشی بسیار زیاد 4- متوقف شدن رشد رویشی    تست های مربوط به ازدیاد درختان میوه  محل قرار گرفتن پیوند در موقع کشت نهال در مناطق باد خیز باید در چه وضعیتی باشد.  1- پشت به جهت باد 2- در سطح خاك قرار گیرد.  3- رو به جهت باد 4- عمود بر جهت باد باشد.  2- در کدامیک از حالات زیر پیوند میانی در درختان میوه استفاده میشود ؟  1- از پیوند میانی برای مقابله با ناسازگاری انتقالی در درختان میوه استفاده میشود.  2- از پیوند میانی برای تغییر رقم در ناسازگاری انتقالی درخت میوه استفاده میشود.  3- اصولاً در میوه کاری از پیوند میانی استفاده میشود.  4- از پیوند میانی برای مقابله با ناسازگاری موضعی در درختان میوه استفاده میشود. «     جواب تستهای مربوط به دوره نو نهالی  1-گزینه 3- بالا بردن سرعت رشد و پیوندی بالغ بر روی پایه نابالغ بهترین روش کوتاه کردن دوره درختان است.  گزینه 2- هر چه میزان هرس کمتر باشد باعث کوتاه شدن دوره نونهالی شده تقویت رشد و رشد مداوم هم باعث کوتاهتر شدن دوره نو نهالی میشود چون چرخه نونهالی را سریعتر کامل وطی میکند. گزینه 3- در دوران نونهالی رشد رویشی بسیار زیاد است تا مرحله بلوغ که رشد رویشـی کـاهش و رشـد زایشـی شـروع میشود. جواب تستهای مربوط به ازدیاد درختان  2-گزینه 1 صحیح است البته در بعضی منابع گزینه 3 هم آورده شده است  گزینه 4 در زمانی که بین پایه و پیوندك ناسازگاری موضعی وجود داشته باشد میتوان از میان پایه استفاده کرد.  
 • روان شناسی|اختلالات وابسته به مواد
 • اختلالات وابسته به مواد شناسه محصول :59827 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 0.041992188 مگابایت دانلود اختلالات وابسته به مواد   درك اثرات الكل و اهمیت بالینی…

 • کامپیوتر|پاورپوینت بررسی دیسک سخت
 • پاورپوینت بررسی دیسک سخت شناسه محصول :102345 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 271 حجم فایل: 144.2519531 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی دیسک سخت   قسمتی از متن: بر روی هر کامپیوتر…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت حمل اسلحه ومجازات آن
 • پاورپوینت حمل اسلحه ومجازات آن شناسه محصول :94008 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 217 حجم فایل: 254.3544922 مگابایت دانلود پاورپوینت حمل اسلحه ومجازات آن   پاورپوینت حمل…

 • روان شناسی|پاورپوینت بررسی سلامت جنسی
 • پاورپوینت بررسی سلامت جنسی شناسه محصول :101367 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 238 حجم فایل: 826.7275391 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی سلامت جنسی   فهرست مطالب: میل جنسی بهنجار چیست؟…

 • علوم انسانی|دانلود پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر
 • دانلود پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر شناسه محصول :69680 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 207 حجم فایل: 0.016601563 مگابایت دانلود این پرسشنامه برای کودکان کمتر از 12 سال…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت اسطرلاب پدر دوربین های نقشه برداری
 • پاورپوینت اسطرلاب پدر دوربین های نقشه برداری شناسه محصول :98798 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 204 حجم فایل: 596.1162109 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت اسطرلاب پدر دوربین های نقشه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *