مهندسی کشاورزی|بررسی امکان بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند رقم گیاه یونجه در شرایط درون شیشه

بررسی امکان بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند رقم گیاه یونجه در شرایط درون شیشه شناسه محصول :56863 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 107 تعداد بازدید : 382 حجم فایل: 7.728515625 مگابایت

دانلود

بررسی امکان بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند رقم گیاه یونجه در شرایط درون شیشه   آنچه که امروزه تحت عنوان نانو تکنولوژی مطرح است آشنا شدن و کنترل کردن بسیاری از پدیده ها در ابعاد اتمی و آنگسترمی می باشد. از طرفی استفاده از روش های ایمن و دوست دار طبیعت یکی از چالش های مهم در عصر کنونی است که باید به آن توجه ویژه داشت. میکروب­ها و گیاهان به طور ذاتی دارای قابلیت کاهش فلزات از طریق مسیرهای متابولیک ویژه خود هستند. بر این اساس در مطالعه حاضر گیاه یونجه به منظور تولید نانوذرات طلا و نقره مورد استفاده قرار گرفته است. گیاهان به مدت 24،48 و72 ساعت در محلول تتراکلرواوریت (1،2 و3 میلی مولار) و نیترات نقره (5/5، 5/6، 5/7 میلی مولار) قرار گرفتند تا بتوان از طریق نمونه گیری هر 24 ساعت یک بار زمانی که گیاه تولید ذرات در مقیاس نانو می کند شناسایی شود این آزمایش در سه تکرار بر روی سه رقم نیکشهری، همدانی و یزدی گیاه یونجه انجام شد ،گیاهان از طریق طیف سنجی ماورای بنفش- مرئی (جهت تشخیص وجود نانوذرات طلا و نقره) و میکروسکوپ الکترونی نگاره همراه با طیف سنج عنصری اشعه ایکس (جهت شناسایی نوع، اندازه و شکل نانوذرات)،دستگاه نانوپارتیکل آنالایزر (جهت تعیین میانگین قطر دینامیکی کل ذرات) انجام شد با آزمایشات انجام شده وتولید نانوذرات طلا ونقره در گیاه یونجه اثبات شد. این روش سنتز بیولوژیکی از لحاظ محیط زیست ایمن می باشند چون فاقد فراورده های فرعی سمی می باشد. کلمات کلیدی: سنتز بیولوژیک، میکروسکوپ الکترونی روبشی، نانو ذرات طلا.   فهرست مطالب   فصل اول: مقدمه  1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 1 فصل دوم: مرور منابع  2-1- فناوری نانو…………………………………………………………………………………………….. 4 2-2- تعاریف فناوری نانو و گستره آن………………………………………………………………….. 6 2-3- نانوبیوتکنولوژی………………………………………………………………………………………. 8 2-3-1مزیت­های توسعه نانوبیوتکنولوژی……………………………………………………………….. 9 2-4- ابزار­های اندازه­گیری در سطح نانو………………………………………………………………… 10 2-4-1- دستگاه اندازه‌گیری جذب نور…………………………………………………………………. 10 2-4-1-1- کاربردهای طیف سنجی جذبی ……………………………………………………………. 10 2-4-2- دستگاه طیف سنجی عنصری اشعه ایکس……………………………………………………. 11 2-4-3- میکروسکوپ الکترونی روبشی ……………………………………………………………….. 11 2-4-3-1- استفاده‌های عمومی ………………………………………………………………………….. 12 2-4-3-2- اندازه نمونه ها…………………………………………………………………………………. 12 2-4-3-3- آماده‌سازی نمونه ها………………………………………………………………………….. 12 2-4-3-4- محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………. 13 2-4-4- دستگاه تفرق دینامیکی نور لیزر……………………………………………………………….. 13 2-4-5- اسپکترومتری جذب اتمی……………………………………………………………………….. 16 2-4-6-طیف سنج پراش اشعه ایکس……………………………………………………………………. 17 2-4-6-1-تولید خطوط طیفی پرتو ایکس …………………………………………………………….. 17 2-4-6-2 پراش پرتو ایکس……………………………………………………………………………….. 18 2-4-6-3-روش­های پراش پرتو ایکس…………………………………………………………………. 18 2-4-6-4-کاربردها…………………………………………………………………………………………. 19 2-5- طلا……………………………………………………………………………………………………… 19 2-5-1- استخراج طلا………………………………………………………………………………………. 19 2-5-2- خواص و موارد کاربرد طلا…………………………………………………………………….. 20 2-5-3- خواص نانوذرات طلا…………………………………………………………………………….. 20 2-5-4- کاربردهای نانوذرات طلا……………………………………………………………………….. 21 2-5-4-1- کاربردهای نانوذرات طلا در شیمی به عنوان کاتالیزور………………………………… 21 2-5-4-2- کاربرد نانوذرات طلا در پزشکی…………………………………………………………… 21 2-6- نقره……………………………………………………………………………………………………… 22 2-6-1- خصوصیات نقره………………………………………………………………………………….. 22 2-6-2- کاربردها……………………………………………………………………………………………. 22 2-6-3- مواجهه با نقره……………………………………………………………………………………… 23 2-6-4- سازوکار سمیت نقره…………………………………………………………………………….. 23 2-7- نیترات نقره……………………………………………………………………………………………. 24 2-7-1- خصوصیات………………………………………………………………………………………… 24 2-7-2- مواجهه و سمیت…………………………………………………………………………………… 24 2-8- نانوذرات نقره فلزی………………………………………………………………………………….. 24 2-8-1- تعریف………………………………………………………………………………………………. 24 2-8-2- کاربردها……………………………………………………………………………………………. 24 2-8-3- سازوکار سمیت…………………………………………………………………………………… 25 2-8-4- پیشگیری از سمیت……………………………………………………………………………….. 25 2-9-روش­های تولید نانوذرات……………………………………………………………………………. 26 2-9-1-سنتز فاز بخار……………………………………………………………………………………….. 26 2-9-2-الکتروشیمیایی……………………………………………………………………………………… 27 2-9-3-فوتولیز……………………………………………………………………………………………….. 27 2-09-4کاهش شیمیایی……………………………………………………………………………………. 27 2-9-5-روش آسیاب مکانیکی……………………………………………………………………………. 27 2-9-6-روش تشعشع برای تولید نانو ذرات…………………………………………………………….. 28 2-9-7 روش قوس الکتریتی برای تولید نانو ذرات ……………………………………………………. 29 2-9-8 تولید نانوذرات در محیط پلاسما………………………………………………………………… 30 2-10- عصاره گیاهان و روش­های استخراج عصاره ها………………………………………………. 33 2-10-1- روش­های استخراج مواد گیاهی………………………………………………………………. 33 2-10-1-1- ماسراسیون(خیس کردن)…………………………………………………………………… 34 2-10-1-1-1- دستور خیس کردن……………………………………………………………………… 35 2-10-1-2- لیکسیوپاسیون( پرکولاسیون)……………………………………………………………… 35 2-10-1-3- خیساندن در حرارت………………………………………………………………………… 37 2-10-1-4- دم کردن………………………………………………………………………………………. 37 2-10-1-5- عصاره گیری با حرارت با دستگاه سوکسله……………………………………………. 38 2-11 مروری بر پژوهش­های پیشین………………………………………………………………………. 38 2-11- 1- سنتز نانوذرات طلا در باکتری­ها…………………………………………………………….. 39 2-11-2- سنتز نانوذرات طلا دراکتینومایست………………………………………………………….. 40 2-11-3- سنتز نانوذرات طلا در مخمر………………………………………………………………….. 41 2-11-4- سنتز نانوذرات طلا در قارچ­ها………………………………………………………………… 41 2-11-5- سنتز نانوذرات طلا در گیاهان ……………………………………………………………….. 42 2-12- نقره……………………………………………………………………………………………………. 42 2-12-1- استفاده از باكتری‌ها در سنتز نانوذرات نقره……………………………………………….. 42 2-12-2- استفاده از مخمر در سنتز نانوذرات نقره…………………………………………………….. 43 2-12-3- استفاده از قارچ­ها در سنتز نانوذرات نقره ………………………………………………….. 43 2-12-4- استفاده ازگیاهان در سنتز نانوذرات نقره …………………………………………………… 43 فصل سوم: مواد و روش‌ها 3-1-گونه­های گیاهی مورد استفاده………………………………………………………………………. 45 3-2- طرز تهیه محلول­های ذخیره عناصر غذایی در محیط کشت …………………………………. 45 3-2-1- طرز تهیه محلول­های ذخیره عناصر پر مصرف و کم مصرف محیط کشت MS……… 45 3-2-2 -محلول ذخیره آهن……………………………………………………………………………….. 47 3-2-3- محلول ذخیره ویتامین­ها و اسید­های­آمینه……………………………………………………… 47 3-2-4- طرز تهیه محیط کشت MS……………………………………………………………………… 47 3-2-5 -تهیه محلول ذخیره طلا…………………………………………………………………………… 48 3-2-6 -تهیه محلول ذخیره نقره………………………………………………………………………….. 48 3-3 -ضد عفونی کردن بذور……………………………………………………………………………… 48 3-4 -جمع آوری گیاه برای تهیه عصاره………………………………………………………………… 49 3-4-1 -عصاره گیری………………………………………………………………………………………. 49 3-5- تهیه نمونه جهت آنالیز با دستگاه اسپکتروفوتومتری جذب اتمی …………………………… 49 3-6 -تهیه نمونه جهت آنالیز با دستگا­ههای اسپکتروفوتومتری  UV-visiblو دستگاه نانوپارتیکل آنالیزر            50 3-7- تهیه نمونه جهت آنالیز با میکروسکوپ الکترونی روبشی…………………………………….. 50 3-8- آنالیز کانی شناسی به روش XRD……………………………………………………………….. 50 فصل چهارم: نتیجه و بحث 4-1- نتایج وجود یون­های طلا و نقره در گیاه یونجه نسبت به نمونه شاهد توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی   52 4-2 -تعیین جذب نانوذرات طلا و نقره توسط اسپکتروفتومتری UV-visible……………………. 53 4-3- الگوی طیف XRD نانوذرات طلا و نقره………………………………………………………… 54 4-4- نتایج تفرق دینامیکی نور لیزر توسط دستگاه نانوپارتیکل آنالایزر………………………….. 55 4-4-1- تجزیه واریانس صفت مورد بررسی…………………………………………………………… 55 4-5- نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی…………………………………………………………….. 68 4-6- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 69 فصل پنجم: منابع منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 70 پیوست…………………………………………………………………………………………………………. 77
 • معماری|پاورپوینت رنگ در معماری
 • پاورپوینت رنگ در معماری شناسه محصول :73301 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 0.892578125 مگابایت دانلود پاورپوینت رنگ در معماری پاورپوینت رنگ در معماری شامل 47 اسلاید (ویژه…

 • معماری|پاورپوینت مناره های تاریخی شهر اصفهان
 • پاورپوینت مناره های تاریخی شهر اصفهان شناسه محصول :71308 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 333 حجم فایل: 2.0234375 مگابایت دانلود پاورپوینت مناره های تاریخی شهر اصفهان فایل پاورپوینت مناره های…

 • محیط زیست|پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)
 • پسماندها (پسماندهای بیمارستانی) شناسه محصول :60222 موضوع : محیط زیست فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 476 حجم فایل: 0.043945313 مگابایت دانلود پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)   مقدمه محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه…

 • روان شناسی|پاورپوینت زندگینامه کارل گوستاو یونگ
 • پاورپوینت زندگینامه کارل گوستاو یونگ شناسه محصول :88185 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 289 حجم فایل: 1.270507813 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه کارل گوستاو یونگ   پاورپوینت زندگینامه کارل گوستاو…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت مفهوم جنگ در اندیشه های معاصر
 • پاورپوینت مفهوم جنگ در اندیشه های معاصر شناسه محصول :93314 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 334.9130859 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم جنگ در اندیشه های معاصر  …

 • علوم پزشکی|مبانی نظری ستون فقرات،عضلات ناحیه پشت،انعطاف پذیری وعارضه کیوز
 • مبانی نظری ستون فقرات،عضلات ناحیه پشت،انعطاف پذیری وعارضه کیوز شناسه محصول :92081 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 426 حجم فایل: 0.022460938 مگابایت دانلود مبانی نظری ستون فقرات،عضلات ناحیه پشت،انعطاف…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.