مهندسی کشاورزی|اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا (اختر و صیاد)

اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا (اختر و صیاد) شناسه محصول :57145 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 378 حجم فایل: 0.350585938 مگابایت

دانلود

اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا (اختر و صیاد)   به منظور بررسی اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا (اختر و صیاد)در سال 1390، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار در 5 تکرار در منطقه بویراحمد اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطحآبیاری (1) آبیاری با فاضلاب دایم، (2) آبیاری یک در میان با آب معمولی و فاضلاب، (3) آبیاری با آب معمولی و دو رقم لوبیا شامل رقم اختر و صیاد بود. آنالیز داده ها استفاده از نرم افزارSAS و مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر فاضلاب برعملکرد دانه لوبیا در سطح 1% معنی‌دار است و در بین روش‌های آبیاری تیمار فاضلاب دایم (f) با عملکرد 3900 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشت و در بین رقم‌ها نیز رقم اختر با عملکرد 3850 کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد را نشان داد. تیمار فاضلاب دایم و رقم اختر (fa) بیشترین عملکرد (4200 کیلوگرم در هکتار) را نشان داد. تیمار فاضلاب دایم (f) بیشترین وزن صد دانه (40 گرم) را نشان داد. رقم اختر (a) با وزن صد دانه 40 گرم بیشترین مقدار را نشان داد. تیمارهای فاضلاب دایم و رقم اختر(fa) و تیمار یک در میان آب معمولی و فاضلاب و رقم اختر (fwa) به ترتیب با وزن صد دانه 03/42 و22/40 گرم در کلاس اول (a) قرار گرفتند. و تیمارهای فاضلاب دایم (f) و رقم صیاد (s) به ترتیب با ارتفاع ساقه 1/137 و 1/139 سانتی‌متر در کلاس اول (a) قرار گرفتند.   واژگان کلیدی: لوبیا، فاضلاب، عملکرد، وزن صد دانه، ارتفاع ساقه   فهرست مطالب   چکیده1 فـصـل: اول مقدمه و کلیات 1-1- مقدمه 2 1-2- ضرورت اجرای آزمایش 3 1-3- فرضیه‌ها5 1-4– اهداف 5 1-5 – تاریخچه کشت و پیدایش لوبیا6 1-6- تولید لوبیا در مناطق مختلف جهان 6 1-7-گیاهشناسی لوبیا9 1-8- اکولوژی لوبیا11 1-9- فیزیولوژی گیاه لوبیا13 1-10- ترکیبات بذر لوبیا14 1-11 -کاشت لوبیا14 1-12- عملیات داشت 16 1-13- تناوب 18 1-14 – برداشت 18 1-15- ارقام لوبیا19 فـصل دوم: مروری بر تحقیقات فـصل سوم: مـواد و روش‌ها 3-1- زمان و محل اجرای آزمایش 28 3-2- خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش 28 3-3- درجه حرارت 29 3-4- رطوبت نسبی 30 3-5- مشخصات طرح آزمایشی 30 3-6- آبیاری 32 3-7-صفات اندازه گیری شده32 3-8- محاسبات آماری و نرم افزارهای مورد استفاده در آزمایش 33 فـصل چهارم: نتایج، بحث و پیشنهادات 4-1- عملکرد دانه (اقتصادی)41 4-2- وزن صد دانه 45 4-3- تعداد نیام در بوته 47 4-4- تعداد دانه بوته 49 4-5- تعداد دانه در نیام 51 4-6- ارتفاع ساقه 52 4-7- نتیجه گیری 55 4-8- پیشنهادات 57 منابع و مأخذ 58 فهرست جداول جدول (1-1) میزان تولید و سطح زیر کشت حبوبات کشور در سال زراعی 88-1387 8 جدول (1-2) سطح زیر کشت، تولید و عملکرد حبوبات استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 88-1387 9 جدول (1-3) دمای مطلوب برای رشد لوبیا، نخود و سویا (درجه سانتیگراد)11 جدول (3-1) نتایج تجزیه خاک محل آزمایش قبل از کشت لوبیا29 جدول (3- 2) میزان درجه حرارت (سانتیگراد) در شهر یاسوج در 5 ماه اول سال 1390 29 جدول (3-3 ) میزان رطوبت نسبی به درصد در شهر یاسوج در سال 1390 30 جدول (3-4) میزان بارش در شهر یاسوج در دوره آزمایش در سال 1390 30 جدول (4-1) جدول تجزیه واریانس 34 جدول (4-2) جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی 35 جدول (4-3) جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل 36 فهرست نمودارها نمودار (4-1) اثر فاضلاب برعملکرد دانه (اقتصادی) لوبیا41 نمودار (4-2) اثر فاضلاب بر وزن صد دانه لوبیا45 نمودار (4-3) اثر فاضلاب بر تعداد نیام دربوته لوبیا47 نمودار (4-4) اثر فاضلاب بر تعداد دانه در بوته لوبیا49 نمودار (4-5) اثر فاضلاب بر تعداد دانه در نیام لوبیا51 نمودار (4-6) اثر فاضلاب بر ارتفاع ساقه لوبیا53  
 • روان شناسی|پاورپوینت شکل گیری شخصیت عاطفی کودک
 • پاورپوینت شکل گیری شخصیت عاطفی کودک شناسه محصول :74585 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 2.723632813 مگابایت دانلود پاورپوینت شکل گیری شخصیت عاطفی کودک پاورپوینت شکل گیری…

 • مکانیک|فرایند و تکنولوژی هابينگ
 • فرایند و تکنولوژی هابينگ شناسه محصول :99595 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 3566.574219 مگابایت دانلود فرایند و تکنولوژی هابينگ – شامل 20 صفحه در قالب ورد و…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت نگرشي بر فرآيندي اجتماعي و مكاني
 • پاورپوینت نگرشي بر فرآيندي اجتماعي و مكاني شناسه محصول :102159 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 240 حجم فایل: 1686.371094 مگابایت دانلود پاورپوینت نگرشي بر فرآيندي اجتماعي  و مكاني…

 • عمران و ساختمان|پروژه شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری
 • پروژه شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری شناسه محصول :40484 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 543 حجم فایل: 0.075195313 مگابایت دانلود شناسایــــی پرت…

 • معماری|پاورپوینت بیمارستان جدید نیوزیلند شمالی
 • پاورپوینت بیمارستان جدید نیوزیلند شمالی شناسه محصول :95023 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 197 حجم فایل: 4932.699219 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل بیمارستان جدید نیوزیلند شمالی ، در حجم…

 • علوم انسانی|پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R)
 • پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R) شناسه محصول :91251 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 210 حجم فایل: 0.130859375 مگابایت دانلود پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.