مقالات آموزشی|بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) شناسه محصول :57274 موضوع : مقالات آموزشی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 202 تعداد بازدید : 782 حجم فایل: 0.161132813 مگابایت

دانلود

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)   توضیحات محصول : جدید بودن موضوع تحقیق، یكی از ویژگی های این پژوهش می‌باشد. در خصوص صنعت چرم پژوهش های اندكی در دانشگاهها صورت گرفته است بیان موضوع یا تعریف مسأله: كشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید كنندگان عمده پوست و چرم سبك محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشك پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران كشور به دلیل كم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینكه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از كشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است كه عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و كراست بوده است و این در حالی است كه می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. فهرست مطالب فصل اول طرح تحقیق    1 بیان موضوع یا تعریف مسأله:    2 ضرورت انجام تحقیق:    4 پیشینه تحقیق:    5 فرضیات    6 تعریف عملیات متغیرها:    7 نوع تحقیق و دلایل آن:    7 ابزار گردآوری داده ها:    8 جامعه آماری:    8 مراحل انجام تحقیق:    8 تعریف مفاهیم:    8 محدودیت ها    12 فصل دوم ادبیات تحقیق    13 تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی:    14 تكنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم    21 مراحل ساخت چرم    28 عوامل مؤثر بر كیفیت پوست و چرم     30 الف- پوست:    30 ب- چرم:    33 انواع چرم و موارد استفاده از آن:    35 انواع محصولات چرمی:    37 تعریف بازاریابی:    57 استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار    58 1- استراتژی بازاریابی یكسان    59 2- استراتژی بازاریابی تفكیكی    59 3- استراتژی بازاریابی تمركزی    60 ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار    61 تقسیم بندی بازار های بین المللی    63 استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی     65 آمیخته محصول    66 ا فصل سوم – روش تحقیق    107 مقدمه    108 روش تحقیق    108 روش جمع آوری اطلاعات    108 منابع اطلاعات ثانویه    109 منابع اطلاعات اولیه    110 روش اجرای پرسشنامه    110 جامعه آماری:    111 نمونه آماری    111 تهیه و تنظیم پرسشنامه    113 نحوه توزیع سوالات پرسشنامه    114 روشهای آماری مورد استفاده    116 فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها    119 مقدمه    120 اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراكز نمونه گیری شده    120 جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی    129 آماره آزمون    138 جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی    139 سوالات مربوطه:    141 بررسی فرضیه 5:    151 آزمون فرضیه 5:    151 فصل پنجم –  نتیجه گیری و پیشنهادات    161 نتیجه گیری    162 پیشنهادات    171 توصیه به سایر دانشجویان محققین    188 منابع:    190 نوع فایل:word   سایز:165Kb  تعداد صفحه:202 بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) توضیحات محصول : جدید بودن موضوع تحقیق، یكی از ویژگی های این پژوهش می‌باشد. در خصوص صنعت چرم پژوهش های اندكی در دانشگاهها صورت گرفته است . بیان موضوع یا تعریف مسأله: كشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید كنندگان عمده پوست و چرم سبك محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشك پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران كشور به دلیل كم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینكه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از كشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است كه عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و كراست بوده است و این در حالی است كه می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. فهرست مطالب فصل اول طرح تحقیق    1 بیان موضوع یا تعریف مسأله:    2 ضرورت انجام تحقیق:    4 پیشینه تحقیق:    5 فرضیات    6 تعریف عملیات متغیرها:    7 نوع تحقیق و دلایل آن:    7 ابزار گردآوری داده ها:    8 جامعه آماری:    8 مراحل انجام تحقیق:    8 تعریف مفاهیم:    8 محدودیت ها    12 فصل دوم ادبیات تحقیق    13 تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی:    14 تكنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم    21 مراحل ساخت چرم    28 عوامل مؤثر بر كیفیت پوست و چرم     30 الف- پوست:    30 ب- چرم:    33 انواع چرم و موارد استفاده از آن:    35 انواع محصولات چرمی:    37 تعریف بازاریابی:    57 استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار    58 1- استراتژی بازاریابی یكسان    59 2- استراتژی بازاریابی تفكیكی    59 3- استراتژی بازاریابی تمركزی    60 ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار    61 تقسیم بندی بازار های بین المللی    63 استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی     65 آمیخته محصول    66 ا فصل سوم – روش تحقیق    107 مقدمه    108 روش تحقیق    108 روش جمع آوری اطلاعات    108 منابع اطلاعات ثانویه    109 منابع اطلاعات اولیه    110 روش اجرای پرسشنامه    110 جامعه آماری:    111 نمونه آماری    111 تهیه و تنظیم پرسشنامه    113 نحوه توزیع سوالات پرسشنامه    114 روشهای آماری مورد استفاده    116 فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها    119 مقدمه    120 اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراكز نمونه گیری شده    120 جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی    129 آماره آزمون    138 جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی    139 سوالات مربوطه:    141 بررسی فرضیه 5:    151 آزمون فرضیه 5:    151 فصل پنجم –  نتیجه گیری و پیشنهادات    161 نتیجه گیری    162 پیشنهادات    171 توصیه به سایر دانشجویان محققین    188 منابع:    190 نوع فایل:word   سایز:165Kb  تعداد صفحه:202
 • پرسشنامه|پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ
 • پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ شناسه محصول :51165 موضوع : پرسشنامه فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 6 تعداد بازدید : 1651 حجم فایل: 0.016601563 مگابایت دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ دارای 40 ماده و براساس…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت ارزشیابی مشاغل چیست
 • پاورپوینت ارزشیابی مشاغل چیست شناسه محصول :90792 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 359 حجم فایل: 0.373046875 مگابایت دانلود پاورپوینت ارزشیابی مشاغل چیست   پاورپوینت ارزشیابی مشاغل چیست شامل 47…

 • حسابداری|پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)
 • پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC) شناسه محصول :89877 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 382 حجم فایل: 1.416992188 مگابایت دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری دانشکده هنر و طراحی بارسلونا
 • پاورپوینت تحلیل معماری دانشکده هنر و طراحی بارسلونا شناسه محصول :99275 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 2481.356445 مگابایت دانلود در این فایل دانشکده هنرو طراحی بارسلونا دارای27…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عوامل موثر در موفقیت مدیران آموزشی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عوامل موثر در موفقیت مدیران آموزشی شناسه محصول :93345 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 168 حجم فایل: 33.55273438 مگابایت دانلود مبانی نظری و…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت ‌ابن خلدون و اخلاق شهرنشینی
 • پاورپوینت ‌ابن خلدون و اخلاق شهرنشینی شناسه محصول :92730 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 94 تعداد بازدید : 277 حجم فایل: 0.647460938 مگابایت دانلود پاورپوینت ‌ابن خلدون و اخلاق شهرنشینی   پاورپوینت ‌ابن…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.