معماری|مهندسی معماری برج های مسكونی شهرك صدرا

مهندسی معماری برج های مسكونی شهرك صدرا شناسه محصول :52258 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 136 تعداد بازدید : 356 حجم فایل: 5.71484375 مگابایت

دانلود

مهندسی معماری برج های مسكونی شهرك صدرا این پایان نامه در قالب فایل word و در 136 صفحه تهیه و تنظیم شده است توجه : شما می توانید با خرید این محصول ، فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید. فهرست مطالب عنوان                                                                  صفحه       1-        فصل اول – مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 1      1-1-       اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………….. 3     1-2-       اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………… 4    1-3-     روش جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها………………………………………………………………. 4       2-         فصل دوم – مبانی نظری معماری …………………………………………………………………. 7     2-1-       مفهوم سكونت …………………………………………………………………………………………………….. 8     2-2-      تعریف مسكن ………………………………………………………………………………………………………. 9    2-3-     محیط مسكونی ……………………………………………………………………………………………………… 10 2-3-1- محیط مسكونی از لحاظ كالبدی ……………………………………………………………….. 10    2-4-     مسكن مطلوب چیست ؟……………………………………………………………………………………. 12            2-4-1-    عوامل كلی موثر بر مطلوبیت مسكن …………………………………………………… 14            2-4-2-   عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه ………………………………………………. 16    2-5-     گونه شناسی مسكن…………………………………………………………………………………………….. 17            2-5-1-    خانه‌های تك واحدی مستقل ……………………………………………………………………. 17            2-5-2-    خانه‌های حیاط مركزی …………………………………………………………………………………. 18           2-5-3-  خانه‌های شهری …………………………………………………………………………………………….. 18           2-5-4-   مجموعه‌ مسكونی اشتراكی……………………………………………………………………….. 19           2-5-5-   آپارتمان‌های بلند ………………………………………………………………………………………… 20           2-5-6-   برج‌های مسكونی …………………………………………………………………………………………. 26           2-5-7-  مجتمع‌های مسكونی با ارتفاع متوسط ……………………………………………….. 27           2-5-8-  ساختمان‌های چند عملكردی……………………………………………………………………….. 30    2-6-     عملكردها و تجهیزات مسكن ……………………………………………………………………………. 32            2-6-1-    عرصه مشترك ……………………………………………………………………………………………….. 32            2-6-2-    عرصه والدین ………………………………………………………………………………………………….. 32           2-6-3-  عرصه فرزندان ………………………………………………………………………………………………… 32 2-6-4- عرصه خویشاوند……………………………………………………………………………………………………. 33 2-6-5- عرصه مهمان ………………………………………………………………………………………………………. 33 2-6-6- فضاهای خدماتی ……………………………………………………………………………………………….. 33 2-6-7- فضای ورودی و خروجی ……………………………………………………………………………………… 33 2-7- تراكم و نظام سكونت …………………………………………………………………………………………… 34 2-7-1- تراكم مسكونی ……………………………………………………………………………………………………. 34 2-7-2- تراكم خانوار در واحد مسكونی ……………………………………………………………………….. 35 2-8- نمونه‌هایی از مجتمع‌های مسكونی ………………………………………………………………….. 39 2-8-1- مجموعه مسكونی آتی‌ساز……………………………………………………………………………….. 39 2-8-2- آپارتمان‌های مسكونی مارسی ……………………………………………………………………… 43 2-8-3- آپارتمان‌های لیك شور درایو …………………………………………………………………………. 46 2-8-4- مجموعه مسكونی تیگل هاربر……………………………………………………………………….. 48 2-8-5- هابیتات 67………………………………………………………………………………………………………… 49 2-8-6- مجموعه مسكونی مهرینگن……………………………………………………………………………. 51 2-8-7- ساختمان‌های مسكونی ایدونا……………………………………………………………………….. 53 2-9- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………… 55 3- فصل سوم – مطالعات تاریخی اجتماعی فرهنگی …………………………………………… 56 3-1- سابقه و سن سكونت …………………………………………………………………………………………….. 57 3-2- خانه‌های سنتی در ایران …………………………………………………………………………………………. 64 3-2-1- گونه‌شناسی معماری سنتی در ایران …………………………………………………………….. 67 3-2-2- ویژگی‌های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی……………………………………………….. 68 3-2-3- مفاهیم نشانه‌ها و حس‌های تجربه شده در خانه‌های سنتی………………….. 68 3-3- سابقه تاریخی پیدایش شهر تهران ……………………………………………………………………. 69 3-4- خانه‌های مسكونی در تهران ………………………………………………………………………………… 69 3-4-1- تكوین روش‌های خانه‌سازی نوین……………………………………………………………………. 74 3-5- اولین آپارتمان‌های شهر تهران ………………………………………………………………………….. 75 3-5-1- ورود ساختمان‌های بلند به تهران……………………………………………………………………. 75 3-6- ابعاد اجتماعی مسكن …………………………………………………………………………………………. 78 3-6-1- روند تحولات جمعیتی چند دهه اخیر در كشور …………………………………………….. 79    2-7-     ابعاد فرهنگی مسكن ………………………………………………………………………………………….. 84    2-8-     نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………… 88 4- فصل چهارم – مطالعات سیاسی اقتصادی ………………………………………………………. 89 4-1- سیاست توسعه مسكن …………………………………………………………………………………… 90 4-1-1- چكیده‌أی از سیاست‌های توسعه برنامه پنج‌ساله دوم ……………………….. 93 4-1-2- برنامه سوم توسعه مسكن ……………………………………………………………………….. 99 4-2- ابعاد اقتصادی مسكن ………………………………………………………………………………………….. 101 4-2-1- سهم هزینه مسكن از كل هزینه خانوار …………………………………………………………. 103 4-2-2- ارزیابی وضعیت موجود مسكن بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه خانوار 104 4-2-3- تاثیر مهاجرت بر اقتصاد مسكن ………………………………………………….  105 4-2-4- بررسی نظام تامین مالی مسكن در كشور …………………………………….  109 4-3- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………  110 5- فصل پنجم – مطالعات اقلیمی، طبیعی، جغرافیایی ……………………………………… 111 5-1- خصوصیات جغرافیایی و موقعیت شهر تهران …………………………………………………. 112 5-2- خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه 22 شهرداری تهران ………………………… 113 5-3- وضعیت موجود محیط طبیعی منطقه 22 شهرداری تهران ………………………….. 117 5-4- ویژگی‌های اقلیمی منطقه 22………………………………………………………………………………. 119 5-4-1- دما …………………………………………………………………………………………………………………………. 119 5-4-2- میزان بارش ………………………………………………………………………………………………………… 120 5-4-3- رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………. 120 5-4-4- باد …………………………………………………………………………………………………………………………. 121 5-4-5- روزهای یخبندان ………………………………………………………………………………………………….. 123 5-4-6- ساعت آفتابی …………………………………………………………………………………………………… 123 5-4-7- روزهای برفی ………………………………………………………………………………………………………. 124   5-5- اهداف زیست‌محیطی در طرح‌ریزی منطقه 22…………………………………………………… 125 5-6- جهت استقرار خانه‌ها ……………………………………………………………………………………………… 126 5-7- فاصله ساختمان‌ها …………………………………………………………………………………………………. 126 5-8- تجمیع ساختمان‌ها…………………………………………………………………………………………………. 127 5-9- شكل ساختمان………………………………………………………………………………………………………….. 127 5-10- طراحی فضاهای داخلی ………………………………………………………………………………………….. 128 5-11- اهداف عمده طراحی اقلیمی ………………………………………………………………………………. 129 5-12- نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 130 6- فصل ششم- تدوین اصول، ضوابط و معیارهای طراحی ………………………………….. 132 6-1- نكاتی از معماری مسكونی سنتی ………………………………………………………………………. 133 6-2- ضوابط شهرداری مربوط به ساختمان‌های مسكونی با تراكم‌های كم- متوسط- زیاد در منطقه 22      136 6-3- ارائه الگوی مسكن در منطقه 22 شهرداری تهران …………………………………………. 178 6-4- ابعاد و استاندارد مسكن …………………………………………………………………………………….. 182 6-4-1- اندازه‌های بدن انسان ……………………………………………………………………………………….. 183 6-4-2- پاركینگ………………………………………………………………………………………………………………….. 184 6-4-3- آشپزخانه……………………………………………………………………………………………………………… 185 6-4-4- اتاق‌های غذاخوری……………………………………………………………………………………………… 186 6-4-5 نشیمن…………………………………………………………………………………………………………………….. 187 6-4-6- اتاق‌هایخواب………………………………………………………………………………………………………. 188 فهرست مواخد مقالات……………………………………………………………………………………………………….. 189 فهرست مواخذ پایان نامه‌ها ……………………………………………………………………………………………. 190 منابع و مواخذ……………………………………………………………………………………………………………………….. 191 طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 193 سایت ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 194
 • معماری|پاورپوینت تحلیل خانه آل یاسین کاشان
 • پاورپوینت تحلیل خانه آل یاسین کاشان شناسه محصول :98784 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 143 حجم فایل: 1614.484375 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل خانه آل یاسین کاشان   خانه آل یاسین…

 • فقه و حقوق اسلامی|غصب
 • غصب شناسه محصول :56952 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 744 حجم فایل: 0.043945313 مگابایت دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع غصب   فصل 1_ معاملة فضولی…

 • روان شناسی|پاورپوینت اصل تقویت مثبت چیست
 • پاورپوینت اصل تقویت مثبت چیست شناسه محصول :87098 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 298 حجم فایل: 1.4296875 مگابایت دانلود پاورپوینت اصل تقویت مثبت   پاورپوینت اصل تقویت مثبت شامل…

 • روان شناسی|تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان
 • تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان شناسه محصول :52391 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 195 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 0.182617188 مگابایت دانلود تاثیر اسباب بازی در…

 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل ماما
 • پاورپوینت معرفی شغل ماما شناسه محصول :85825 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 720 حجم فایل: 0.07421875 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل ماما این محصول در قالب فایل powerpoint …

 • حسابداری|پاورپوینت پارادایم های گوناگون حسابداری
 • پاورپوینت پارادایم های گوناگون حسابداری شناسه محصول :85028 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 1.120117188 مگابایت دانلود پاورپوینت پارادایم های گوناگون حسابداری   دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *