معماری|مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گلهر

مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گلهر شناسه محصول :52280 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 222 تعداد بازدید : 325 حجم فایل: 10.453125 مگابایت

دانلود

پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گلهر این پایان نامه در قالب فایل word و در 222 صفحه تهیه و تنظیم شده است. توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.   فهرست مطالب:چکیدهمقدمهتعریف پروژهاهداف پروژهفصل اول: فلسفه وجودی طرحمقدمه1-1 مفهوم گردشگری2-1 جایگاه گردشگری در زندگی امروز1-2-1 ضرورت برنامه ریزی برای زمانهای فراغت2-2-1 فراغت فعال و غیر فعال3-2-1 نقش گردشگری در گذران فراغت4-2-1 نقش گردشگری در کیفیت زندگی3-1 راهبردهایی در توسعه گردشگری4-1 منابع گردشگری5-1 طیف گردشگران6-1 فعالیتهای گردشگری7-1 ضرورت طرحهای گردشگری و نتایج آن8-1 نتیجه گیریفصل دوم: مطالعات محیطی طرحمقدمه1-2 مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی1-1-2 استان لرستان1-1-1-2 موقعیت جغرافیایی3-1-1-2 ویژگیهای اجتماعی4-1-1-2 ویژگیهای اقتصادی5-1-1-2 ویژگیهای طبیعی7-1-1-2 جاذبه‌های گردشگری2-1-2 شهرستان بروجرد3-1-2- روستاهای منطقه4-1-2 کشاورزی و باغداری در منطقه5-1-2 دامپروری و دامداری منطقه6-1-2 ایلات و عشایر و مردم منطقه2-2 مطالعات پایه1-2-2 منطقه حفاظت شده آب سرد1-1-2-2موقعیت جغرافیایی2-1-2-2- موقعیت طبیعی3-1-2-2 پوشش گیاهی4-1-2-2 حیات وحش2-2-2- اقلیم منطقه1-2-2-2- عوامل اقلیمی مهم در منطقه آبسرد2-2-2-2- بارندگی3-2-2-2- باد4-2-2-2- تابش5-2-2-2 یخبندان6-2-2-2- رطوبت7-2-2-2- نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی8-2-2-2- نیازهای آبی در محدوده سایت3-2-2 – شناخت زمین و خاک منطقه1-3-2-2- زمین شناسی منطقه2-3-2-2- خاک شناسی منطقه3-3-2-2 – مصالح شناسی4-3-2-2- ژئومورفولوژی (لرزه خیزی)4-2-2 راههای دسترسی به منطقه5-2-2- قابلیتهای منطقه3-2- نتیجهفصل سوم: معماری بومی منطقهمقدمه1-3- مبانی معماری بومی2-3- روند شکل گیری معماری بومی3-3- دلایل کم رنگ شدن معماری بومی در جهان امروز4-3- معماری بومی منطقه5-3- معماری خانه های روستایی1-5-3-نظام فضایی کالبدی روستاها2-5-3- معماری مسکن روستایی3-5-3- مصالح و شیوه ساخت1-3-5-3- شیوه ساخت2-3-5-3- مصالح6-3- الگوهای طراحی منطقه1-6-3- مسیرهای دسترسی2-6-3- کانونهای تجمع3-6-3- ساختمان و طبیعت4-6-3- معابر عمومی5-6-3- ساخت و ساز و مصالح6-6-3- حصارها7-6-3- آلاچیق و سایبان7-3- نقش اقلیم در معماری بومی1-7-3- ویژگیهای طراحی اقلیمی در منطقه2-7-3- سیستمهای ایستا و پویا3-7-3- تدابیر اقلیمی در محدوده طرح8-3- نتیجه گیریفصل چهارم: نمونه طرحهای مشابهمقدمه1-4- باغها1-1-4- تعاریف مربوط به باغ2-1-4- تاریخچه و سبک های گوناگون هنر باغ سازی1-2-4- باغهای ایرانی1-1-2-4- باغهای صفوی یا شاه عباسی2-1-2-4- باغ های قاجاری2-2-4- باغ های ایرانی و ویژگی های آنها1-2-2-4- هندسه باغ های ایرانی2-2-2-4- آب در باغ ایرانی3-2-2-4- گیاهان باغ3-2-4- اشکال باغ ها1-3-2-4- باغ های منظم2-3-2-4- باغ نامنظم4-2-4- اصول بنیادی طراحی باغ1-4-2-4- خط یا محور2-4-2-4- فرم3-4-2-4- بافت4-4-2-4- رنگ5-4-2-4- مقیاس6-4-2-4- تنوع7-4-2-4- توالی8-4-2-4- تعادل3-4- آب در طراحی پارک4-4- آب در باغ های ایرانی1-4-4- آب و روانشناسی2-4-4- آب و انعکاس3-4-4- استخر4-4-4- آب نما5-4-4- چشمه6-4-4- برکه ها یا باغچه های آبی7-4-4- آبشار و جویبار8-4-4- فواره ها9-4-4- آب و مجسمه10-4-4- آب و حیات وحش5-4- موزه ملی آب ایران6-4- مجموعه ورزشی رفسنجان7-4- باغ فردوسی(گسترش باغ جمشیدیه تهران)8-4- باغ شازده ماهان9-4- موزه دریایی اوزاکا10-4- مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائوفصل پنجم: بررسی موضوع طرح و  اثرات آن در منطقه 1-5- جاذبه‌های منطقه و موضوع طرح    2-1-5- محدودیتهای منطقه برای طراحی    3-5- نقش منطقه در محدوده غرب كشور    4-5- نقش منطقه در طرحهای ملی    5-5- بررسی حجم قابل انتظار بازدید كنندگان    6-5- بررسی تاثیرات متقابل اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بازدیدكنندگان و فضا    1-6-5- چگونگی تاثیرات    7-5- تأثیرات اقتصادی طرح در منطقه    1-7-5- بررسی زمینه‌های اقتصادی جمعیت استفاده كننده    2-7-5 بررسی امكان توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی منطقه    3-7-5- بررسی امكان سرمایه گذاری در فضا    8-5 نتیجهفصل ششم: برنامه ریزی فیزیكی و معیارها و ضوابط طراحی    1-6-مقدمه    2-6- معرفی حوزه‌ها    1-2-6- پاركینگ    2-2-6- اقامتگاه (هتل)    3-2-6- موزه    4-2-6 رستوران    5-2-6 آزمایشگاههای پژوهشی    6-2-6 اداری    3-6-نتیجه گیری    فصل هفتم: معرفی پروژه و اهداف آن    مقدمه    1-7- اهداف و عملكردهای پروژه    1-1-7 حوزه فرهنگی    2-1-7 حوزه اقامتی و استراحت    4-1-7 حوزه پژوهشی    5-1-7 حوزه تفریحی    6-1-7 حوزه اداری    2-7 توجیه اقتصادی طرح    1-2-7 فازبندی پروژه    3-7- نتیجه گیری    فصل هشتم: بررسی سایت و ایده‌های طراحی    مقدمه    1-8- ایده‌های كلی    1-1-8- منابع و جاذبه‌های طبیعی    2-1-8 منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی    2-8 طراحی فضای سبز    1-2-8 امكان ایجاد منظر با توجه به كاربریهای پیشنهادی    2-2-8 لزوم حفظ دید به سمت سایت    3-2-8 ایجاد كریدور سبز دور سایت    4-2-8 لزوم حفظ گیاهان بومی    3-8 پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اكوسیستم منطقه    4-8 شناخت سایت    1-4-8 وسعت فضا    2-4-8 موقعیت فضا    3-4-8 فرم فضا    4-4-8 نظام شكلی استقرار    5-8 مطالعات كالبدی    7-8 دیدهای مطلوب به سایت    8-8 جهت گیری ساختمانها در مجموعه    9-8 نتیجه گیری از بررسی سایتها و عملكردهای مناسب برای آنها    10-8 ورودی به مجموعه    11-8 عملكردهای پیش بینی شده    1-11-8 پارك حاشیه سایت    2-11-8 مجموعه پذیرایی و اقامتی    3-11-8 موزه شناخت    12-8 روند طراحی    1-12-8 باغ ایرانی    13-8 سازه    14-8 تاسیسات   
 • معماری|پاورپوینت تحلیل آپارتمان مسکونی دانیال و یک نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل آپارتمان مسکونی دانیال و یک نمونه موردی دیگر شناسه محصول :98096 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 182 حجم فایل: 9.85 مگابایت دانلود این فایل تحلیل دو نمونه خانه…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سدهای لاستیكی
 • پاورپوینت سدهای لاستیكی شناسه محصول :67107 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 2.412109375 مگابایت دانلود  پاورپوینت سدهای لاستیكی پاورپوینت سدهای لاستیكی 40 اسلاید  (ویژه رشته های…

 • آزمون های استخدامی|آزمون استخدامی مهندسی برق« قسمت دوم FE2»
 • آزمون استخدامی مهندسی برق« قسمت دوم FE2» شناسه محصول :59055 موضوع : آزمون های استخدامی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 1042 حجم فایل: 1.931640625 مگابایت دانلود آزمون استخدامی مهندسی برق« قسمت دوم FE2»…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معجزه پلیمر برای هزاره جدید
 • پاورپوینت بررسی معجزه پلیمر برای هزاره جدید شناسه محصول :64080 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 302 حجم فایل: 0.771484375 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معجزه پلیمر برای هزاره جدید معجزه پلیمر…

 • پزشکی|پاورپوینت دستگاه کوزاsonoca
 • پاورپوینت دستگاه کوزاsonoca شناسه محصول :70992 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 639 حجم فایل: 7.740234375 مگابایت دانلود پاورپوینت دستگاه کوزاsonoca دستگاه کوزا: دستگاهی است که بیشتر در جراحی های مغز…

 • پرسشنامه|آزمون ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا
 • آزمون ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا شناسه محصول :91317 موضوع : پرسشنامه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 1634 حجم فایل: 0.016601563 مگابایت دانلود پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا توضیحات : روایی:  دارد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *