معماری|طراحی مدرسه

طراحی مدرسه شناسه محصول :51392 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : rar تعداد صفحات : 170 تعداد بازدید : 795 حجم فایل: 19.53320313 مگابایت

دانلود

طراحی مدرسه ابتدایی12کلاسه همراه بامطالعات مربوطه که به دوصورت pdf&wordمی باشدونقشه ها(شامل:4پلان ازطبقات وبام،4نما،2مقطع) به صورت اتوکدی،رندرهای نهایی که به صورت مکس ازحجم گرفته شده است.دراین پروژه روندطراحی تارسیدن به حجم وپلان موردنظرنمایش داده شده است.وفهرست مطالب که درزیرنمایش داده شده است: بخش اول:شناختفصل اول:کلیات طرح 1-1-1-تعیین اهداف و برنامه كلی پروژه 1-1-2-ضرورت مطالعه و طراحی 1-1-3-روشهای نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموزشی فصل دوم:بررسی مفاهیم مرتبط باموضوع2-1-1-كودك 2-1-1-1-اصول و قوانین رشد 2-1-1-2-توانایی های شناختی كودك 2-1-1-2-1-دوره تجسمی عملیات عینی (از 2 تا 12 سالگی 2-1-1-2-2-نیم دوره عملیات منطقی عینی (7 تا 11 سالگی 2-1-1-3-ابزارهای آموزشی 2-1-1-3-1-1-بازی 2-1-1-3-1-2-خصوصیات بازی 2-1-1-3-1-3-انواع بازی 2-1-1-3-1-4-بازی در سنین ابتدایی 2-1-1-4-1-5-انواع محوطه بازی 2-1-1-4-1-5-1-محوطه ی بازی های آزاد 2-1-1-4-1-5-2-محوطه بازی های دسته جمعی 2-1-2-انواع سازماندهی 2-1-2-1-سازماندهی مركزی 2-1-2—1-1-سیستم سازماندهی مركزی در مدارس 2-1-2-2- سازماندهی خطی 2-1-2-2-1-سیستم سازماندهی خطی در مدارس 2-1-2-2-1-3-سیستم خطی ساده 2-1-2-2-1-4-سیستم خطی شكسته 2-1-2-2-1-5-سیستم خطی منحنی 2-1-2-2-1-6-سیستم خطی با مسیرهای چندگانه 2-1-2-3-سازماندهی شعاعی 2-1-2-3-1-سیستم سازماندهی شعاعی در مدارس 2-1-2-3-1-1-سیستم شعاعی چرخ و فلكی 2-1-2-3-1-2-سیستم شعاعی متمركز 2-1-2-4-سازماندهی مجموعه ای یا  گروهی 2-1-2-4-1-سیستم سازماندهی مجموعه ای در مدارس 2-1-3-نگاهی به آموزش و پرورش 2-1-3-1-اهمیت آموزش وپرورش 2-1-3-2-اهمیت دوران ابتدایی 2-1-3-3-فضای بازدر مدارس ابتدایی 2-1-3-4-عناصرمطلوب درحیاط مدرسه 2-1-3-5-تاریخچه آموزش پیش از دبستان در ایران 2-1-3-6-تاریخچه تحولات مدارس در ایران 2-1-3-6-1-آموزش و پرورش در دوره باستان 2-1-3-6-2- دوره تاریخی از صدر اسلام تا 250 هجری 2-1-3-6-3- دوره تجدید حیات و استقلال ایران (250 تا 656 هجری 2-1-3-6-4- بررسی دوره معاصر (از اواسط قرن 19 تا حال حاضر 2-1-3-7-تحولات آموزشی از اوایل قرن 13 (دوره قاجاره 2-1-3-8-تحولات آموزشی دردوره پهلوی و گسترش مدارس مدرن 2-1-3-9-نقد و بررسی نظام های آموزشی 2-1-3-9-1- سیستم آموزش سنتی (معلم محور 2-1-3-9-2- سیستم آموزشی رایج (موضوع محور 2-1-3-9-3-سیستم آموزشی مدرن (شاگرد محور 2-1-3-10-مقایسه دو سیستم آموزشی، سیستم آموزشی رایج و سیستم آموزشی مدرن 2-1-3-11-بررسی نظام آموزش و پرورش دوره ابتدایی و تحلیل آن 2-1-3-11-1-سابقه مختصر دوره ابتدایی در ایران 2-1-3-11-2-اهداف و برنامه های درسی دوره ابتدایی 2-1-3-11-3-اهداف برنامه های آموزش ابتدایی در دوره شش ساله ابتدایی 2-1-3-11-4-مرروری بر اهداف آموزش و پرورش ایران در سال 1376 2-1-3-11-5-آشنایی با دوره آموزش ابتدایی (امروز 2-1-3-11-5-1-اهداف آموزشی – پرورشی در دوره ابتدایی 2-1-3-11-5-2-آموزش و پرورش در آینده 2-1-3-11-5-3-نقش محیط كالبدی در پویایی آموزش و پرورش نوین 2-1-3-11-5-4-انتخاب شیوه آموزشی مناسب 2-1-3-11-5-5-اهداف آموزش و پرورش دبستان فصل سوم:بررسی نمونه های مشابه 3-1-نمونه های داخلی 3-1-1-مدارس قدیمی ایران 3-1-1-2-مدرسه غیاثیه خر گرد 3-1-1-3-مدرسه خان شیراز 3-1-1-4-مدرسه چهار باغ اصفهان 3-1-2-نمونه های خارجی 3-1-2-1-مدرسه نیو سیتی 3-1-2-2-آموزشی مدرسه لانگلی فصل چهارم : بسترطرح استان همدان 4-1-شهرستان تویسركان 4-1-1-موقعیت جغرافیایی 4-1-2-تقسیمات كشوری 4-1-3-دین و مذهب 4-1-4-اوضاع اقلیمی 4-1-5-بادهای شهرستان تویسرکان 4-1-6-وضعیت توپوگرافی ورودخانه ها 4-1-7-کوه های تویسرکان 4-1-8-آب 4-1-9-پوشش گیاهی 4-1-10-مكانیابی واحدهای آموزشی 4-1-10-1-جلوگیری از اتلاف حرارت 4-1-10-2-شرایط آسایش محیط آموزشی 4-1-10-2-1-نور 4-1-10-2-2-صوت 4-1-10-2-3-آب و هوا 4-1-11-تحلیل سایت 4-1-11-1-موقعیت سایت 4-1-11-2-تحلیل گرافیکی ازسایت 4-1-11-3-ورودی وخروجی ومعابراصلی وفرعی سایت 4-1-11-4-کاربری های مجاورسایت بخش دوم: برنامه ریزی وطراحی فصل اول:بررسی ضوابط واستانداردها وبرنامه فیزیکی طرح  فضاهای واحد آموزشی ظرفیت فضاهای واحد آموزشی كلاس دروس نظری –    اتاق سمعی و بصری –    سالن چند منظوره –    كتابخانه –    فضاهای اداری –    1-2-1-معیارهای ظرفیت –    برنامه ی فیزیکی 1-2-2-راهنمای طراحی ایمنی در مقابل سوانح طبیعی ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی 1-2-3-استاندارها و ضوابط 1-2-3-1-آیین كار ایمنی درهای مدارس 1-2-3-2-آیین كار ایمنی پنجره های مدارس 1-2-3-4-آیین كار ایمنی كریدورها و راهروهای مدارس 1-2-3-5-ضوابط طراحی ایمنی پلكان 1-2-3-6-اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش (مبحث فرار 1-2-3-7-اصول طراحی كلاس در مدارس ابتدایی 1-2-3-8-آئین كار اصول جانمایی، طراحی و بهداشتب در توالت، دستشویی و آبخوری مدارس 1-2-3-9-آیین كار اصول طراحی ایمنی فضای باز (محوطه) در مدارس 1-2-4-استاندارهای میز و صندلی مراكز آموزشی 1-2-5-ضوابط اقلیمی (تأثیر اقلیم بر معماری مدارس 1-2-5-1-اقلیم سرد 1-2-5-2-اقلیم گرم و خشك 1-2-5-3-اقلیم بارانی فصل دوم:مبانی نظری 2-2-1-تاثیرمعماری بریادگیری کودکان 2-2-2-کانسپت طرح 2-2-3-ایده های طرح فصل سوم : سازه وتاسیسات 3-2-1-سازه معرفی ساختمان و انتخاب سیستم سازه ای برای ساختمان 3-2-2-سیستم جمع آوری آبهای زائد 3-2-3-تأسیسات فصل چهارم :فرآیندطراحی 2-4-1-روند طراحی 2-4-2-رندرهای نهایی 2-4-3-نقشه ها منابع    
 • پزشکی|پاورپوینت زایمان در آب چگونه است؟
 • پاورپوینت زایمان در آب چگونه است؟ شناسه محصول :87140 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 525 حجم فایل: 1.366210938 مگابایت دانلود پاورپوینت زایمان در آب چگونه است؟ زایمان در آب، موضوعی…

 • حسابداری|اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری
 • اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری شناسه محصول :65643 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 92 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 0.052734375 مگابایت دانلود اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری مقدمه از…

 • حسابداری|پاورپوینت هزینه یابی موجودیها و تجزیه و تحلیل ظرفیت
 • پاورپوینت هزینه یابی موجودیها و تجزیه و تحلیل ظرفیت شناسه محصول :96775 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 186 حجم فایل: 550.9580078 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع هزینه یابی موجودیها…

 • مدیریت|پاورپوینت مدیریت تحول سازمان
 • پاورپوینت مدیریت تحول سازمان شناسه محصول :89878 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 304 تعداد بازدید : 269 حجم فایل: 1.106445313 مگابایت دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمان   دسته: مدیریت فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 304…

 • معماری|پاورپوینت معماری آرامگاه کوروش کبیر
 • پاورپوینت معماری آرامگاه کوروش کبیر شناسه محصول :103842 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 1014 حجم فایل: 2.16 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری آرامگاه کوروش کبیر ppt در 51 اسلاید تهیه شده که…

 • نساجی|عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده
 • عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده شناسه محصول :59253 موضوع : نساجی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 151 تعداد بازدید : 1424 حجم فایل: 0.90625 مگابایت دانلود عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده   كاهش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.