معماری|خانه سالمندان

خانه سالمندان شناسه محصول :59150 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 99 تعداد بازدید : 332 حجم فایل: 3.887695313 مگابایت

دانلود

پدیده سالمندی سیری طبیعی است که در آن تغییرات فیزیولوژیکی و روانی ویژه ای در بدن رخ می دهد . چشم ها ، گوش ها ، استخوان ها ، عضلات و تمام اعضای بدن دستخوش تغییرات هماهنگ می شوند که روند پیری خوانده می شود . افراد سالمند زودتر خسته می شوند و جنبش و تحرکشان کمتر می گردد . در این مرحله مناسبات اجتماعی سالمند ان دگرگون شده و نیازهای جدیدی نمایان می گردد . دوره سالمندی چون دیگر مراحل عمر ، بخشی از زندگی است که به اندازه دوران جوانی و مستلزم پشت سرنهادن است . چگونگی گذراندن این دوران مهم است و نه به انتها رسیدن در آن . سالمندی ادامه بزرگسالی است ، دورانی است که در آن ، فرد به بهای گذراندن سال هایی چند به تجربه و پختگی و خرد دست می یابد تا بتواند با گام هایی سنجیده تر سال های دیگر را در نوردد و به دیگران از توشه تجارب خود نصیبی برساند . افزایش تعداد افراد سالمند به عنوان نسبتی از کل جمعیت جهان توجه خاص به مشکلات سنین پیری و پیری شناسی را ضروری می سازد . در طول قرن بیستم ، نسبت جمعیتی افراد 60 سال به بالا ، در تمام کشورهای دنیا افزایش یافته است . رشد جمعیتی سالمندان بر اثر همگرایی دو روند اصلی است : کاهش میزان تولد و بهبود شرایط بهداشتی و افزایش امید به زندگی. پروژه سالخوردگی جمعیت و افزایش تعداد افراد در بالای هرم سنی از خصوصیات کشورهای توسعه یافته محسوب می شود ، در حالی که توسعه بهداشت ، بهبود شرایط اقتصادی ، بالا رفتن سطح زندگی و برخورداری از نتایج پیشرفت علوم حتی در عقب مانده ترین کشورها نیز موجب افزایش طول عمر گشته و به موازات آن ، بر اثر کنترل موالید و اعمال سیاست های جمعیتی ، دامنه پایین هرم سنی فشرده تر شده و نسبت افراد مسن در جمعیت این کشورها افزوده تر می گردد . به رغم نکات فوق و اهمیت این گروه سنی ، ساماندهی فضاهای باز بدون توجه به خواست ها ، نیازها و توانایی های سالمندان انجام می شود و این در حالی است که این قشر از بیشترین مصرف کنندگان فضاهای باز محله های مسکونی به شمار می آید .     فهرست مطالب فصل اول: کلیات 1-1. بیان مساله 1-2. اهمیت مساله 1-3 .اهداف پروژه 1-4. روش تحقیق 1-5. پیدایش خانه های سالمندان در جهان 1-5-1 . مراکز خدماتی روزانه 1-1-5-1 . اهداف مراکز خدماتی مراقبت روزانه 2-1-5-1 . مدت زمان حضور استفاده کنندگان 3-1-5-1. فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه 1-6 . پیدایش خانه های سالمندان در ایران فصل دوم: ساختار جمعیت و مسائل اجتماعی ، اقتصادی سالمندان 2-1.جمعیت سالمندان در ایران 2-2 . پایگاه اجتماعی سالمندان 2-3 . وضعیت تاهل سالمندان در کشور 2-4 . لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران فصل سوم: ویژگی های فیزیكی و روانی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع نیازهای آنان 3-1 . کلیات 3-2 . ویژگی های جسمانی 3-2-1 . تغییرات ظاهری 3-2-2 . تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها 3-2-3 . کاهش عملکرد دستگاه گوارش 3-2-4 . تغییرات عملکرد قلب و عروق 3-2-5 . تغییر در حافظه و هوش 3-2-6 . ضعف بینایی 3-2-7 . ضعف شنوایی 3-2-8 . ضعف حس چشایی و بویایی 3-2-9 . ضعف لامسه 3-2-10 . سایر تغیرات جسمانی 3-3 . نیازهای جسمانی سالمندان 3-3-1 . آسایش حرارتی و برودتی سالمندان 3-3-2-1 . شرایط محیطی موثر بر آسایش حرارتی 3-3-2-2 . نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان شکل 3-1نور پردازی مناسب پلكان شکل 3-2استفاده از فضای واسطه در جلوی درب ورودی 3-3-2-2-1 . نور طبیعی 3-3-2-2-2 . نور مصنوعی شکل 3-3 نورپردازی تابلوهای حاوی اطلاعات 3-3-2-3 . رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان 3-4 . ویژگی های جسمی و فیزیولوژیکی 3-4-1 . رهنمودهای طراحی با توجه به ویژگی های جسمی – فیزیولوژیکی 3-5 . ویژگی های روانی اجتماعی 3-5-1 . رهنمودهای طراحی با توجه به ویژگی های روانی اجتماعی 3-6 . رهنمودهای طراحی با توجه به خرده اقلیم فصل چهارم: بررسی نمونه های مشابه 4-1 . پُرت هاوكِسبوری (كانادا) شکل 4-1 پُرت هاوكِسبوری (كانادا) 4-2 . شِیر تُن (كانادا) شکل 4-2 شِیر تُن (كانادا) 4-3 . زوكازولا (ژاپن) شکل4-3 زوكازولا (ژاپن) 4-4 . آناپولیس رویال (كانادا) شکل4-4 آناپولیس رویال (كانادا) 4-5 . میلبوری وِیج شکل 4-5 میلبوری وِیج 4-6 .نتیجه گیری فصل پنجم: مطالعات پایه و روند طراح 5-1- جغرافیای سیاسی و موقعیت جغرافیایی شکل 5-1 نقشه استان لرستان شکل 5-2 نقشه شهر خرم آباد 5-2- معرفی سایت ودلایل اتنخاب آن 5-2-1- بررسی دسترسی ها و وضعیت همجواری ها 5-3- تحلیل سایت شکل5-3تجزیه و تحلیل گرافیکی سایت شکل 5-4 عکس هوایی از محیط پیرامون سایت شکل 5-5 عکس هوایی از محیط پیرامون سایت 5-4- برنامه فیزیكی پروژه 5-5 .رهنمودهای فضاهای باز محله های مسكونی متناسب با سالمندان 5-5-1.رهنمود های سالمندی بر اساس وسژگی های سالمندان 5-5-2 .ویژگی های جسمی و فیزیولوژیكی 5-5-3 .رهنمود های طراحی بر اساس ویژگی ها ی جسمی و فیزیولوژیكی 5-5-4 .ویژگی های روانی اجتماعی 5-5-5 . رهنمود های طراحی بر اساس ویژگی های روانی اجتماعی 5-5-6 .رهنمود های طراحی بر اساس خرده اقلیم 5-6 .معرفی فضاهای مورد نیاز جهت پروژه 5-6-1 .ورودی اصلی 5-6-2 .هال ورودی 5-6-3 .اتاق نشمین 5-6-4 .کتابخانه 5-6-5 .فضای غذا خوری 5-6-6 .آشپزخانه 5-6-7 .اتاق خواب 5-6-7 .اتاق کارکنان 5-6-8 .اتاق های درمانی و توانبخشی 5-6-9 .رختشویخانه مرکزی 5-6-10 .موتورخانه 5-6-11 .انبار وسایل 5-6-12 .سرویس های بهداشت 5-6-13 .ارتباطات عمودی فضاها در خانه های سالمندان 5-6-14 .راهروها 5-6-15 .بازشوها 5-6-16 .تراس های مشترک 5-6-17 .محوطه باغبانی 5-6-18 .مبلمان و اثاث ثابت 5-6-19 .کفپوش های مناسب 5-6-20 .نشانه ها 5-6-21 .رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه های سالمندان 5-7 . تخمین زیربنا و ظرفیت فضاها 5-8 . ویژگی های فنی طرح 5-8-1 . بررسی سیستم های مختلف سازه ای 5-8-2 . مقایسه سیستم های سازه ای و انتخاب سامانه بهینه باربر 5-9 . تاسیسات منابع و مآخذ
 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس
 • پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس شناسه محصول :53769 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 753 حجم فایل: 0.06640625 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی آموزشگاه تخصصی موسیقی
 • پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی آموزشگاه تخصصی موسیقی شناسه محصول :99041 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 176 حجم فایل: 1743.326172 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی آموزشگاه تخصصی موسیقی   پروژه…

 • عمومی و آزاد|مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه
 • مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه شناسه محصول :66986 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 85 تعداد بازدید : 314 حجم فایل: 0.408203125 مگابایت دانلود…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مقاوم سازی پل ها
 • پاورپوینت مقاوم سازی پل ها شناسه محصول :57932 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 403 حجم فایل: 1.44921875 مگابایت دانلود پاورپوینت مقاوم سازی پل ها   فهرست:مقاوم سازی پل…

 • علوم انسانی|پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی
 • پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی شناسه محصول :89810 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 198 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 0.053710938 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی   چکیده: هدف كلی :…

 • حسابداری|حسابداری اداره پست و تلگراف
 • حسابداری اداره پست و تلگراف شناسه محصول :60775 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 300 حجم فایل: 5.719726563 مگابایت دانلود حسابداری اداره پست و تلگراف   توجه : شما می توانید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *