مطالعات خانواده|سکولاریسم و کشب حجاب در ایران

سکولاریسم و کشب حجاب در ایران شناسه محصول :52931 موضوع : مطالعات خانواده فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 160 تعداد بازدید : 573 حجم فایل: 0.346679688 مگابایت

دانلود

سکولاریسم و کشب حجاب در ایران چکیدهمصطفی كمال آتاتورك در اثراقدامات تدریجی و آشكار توانسته بود به عمر امپراطوری عثمانی پایان دهد و كشور كوچك تركیه را بنیان نهد ، برآن شد تا كشور تركیه را در مسیر نوسازی قرار دهد ؛ نوسازی كه مصطفی كمال خواستار آن بود ، در واقع غربی سازی بود و در این راستا می بایست تمام سنتها از بین می رفت . وی برای رسیدن به این هدف، مبارزه گسترده با مذهب و نیروهایی مذهبی انجام داد و اسلام رسمی را بطور كامل از جامعه تركیه پاك كرد . در كنار اقدامات مصطفی كمال ؛ وابستگی روحانیون سنی به دولت و عدم استقلال سیاسی و مالی این زمینه را برای مصطفی كمال فراهم آورد تا بتواند با تركیب سیاست پنهان و آشكار تركیه را به یك كشور سكولار تبدیل كند . از طرف دیگر در ایران نیز رضاشاه به زعم خود برآن شد تا جامعه ایران را همانند تركیه بسوی تمدن و نوسازی هدایت كند . در راستای چنین اقدامی طبیعی بود كه از طرف روحانیون كه به عنوان ترویج دهندگان دین در جامعه محسوب می شدند ،در مقابل چنین اقدامی مقاومت صورت گیرد ، استقلال سیاسی، اقتصادی به روحانیون این كمك را می كرد تا در مقابل سیاستهای نوسازی رضاشاه كه توأم با دین زدایی بود مقاومت كنند .استقلال یكی از بزرگترین امتیازات روحانیت شیعه درمقایسه با روحانیت سنی است .چه در دوره صفویه، چه در دوره هایی افشاریه و زندیه و قاجاریه و چه در دوره پهلوی، روحانیت اگر چه متفاوت اندیشیدند ولی هیچ گاه زیر بار زور و دستور و ابلاغیه و فرمان شاهی نرفت. نتنها این وضعیت و آرمان را حفظ كرد بلكه در شرایط مقتضی با قدرت ظالمانه مبارزه كرد و برای ایجاد فضایی مساعد تر برای دینداری و دین مداری ، با حاكمان در افتاد و نهایتاً كوشید تا نظامی اسلامی برمبنای دین و مردم تأسیس كند . از دوره های بسیار سخت و طاقت- فرسا برای روحانیت ، دوره حكومت بیست ساله رضاخان بود . در این دوره روحانیت با شدیدترین برخوردها وعمیق ترین موانع مواجه شد . رضاخان كه سودای ترقی و پیشرفت ایران به مانند كشورهای اروپایی را درسر داشت ، سعی می كرد مهمترین موانع را كه به زعم او مذهب و روحانیت بود ، از میان بردارد . او علاوه بر مقابله های خشن و زورمندانه با روحانیت ، بر آن بود تا تمام نمادهای مذهبی را از جامعه حذف كند . رضاشاه برای از بین بردن مذهب و نیروهایی مذهبی از تمام امكانات استفاده می كرد تا هرچه زودتر به زعم خویش كشور را به دروازه های ترقی برساند .در پژوهش حاضر با مطالعه اقدامات ضد دینی در ایران و تركیه كه نهایتاً جامعه را به سوی سكولاریسم هدایت می كرد ، آشنا خواهیم شد . و همچنین در این پژوهش سیاست های رضاشاه و آتاتورك را در مقابل مذهب و نیروهایی مذهبی بصورت مقایسه ای بررسی خواهیم كرد.فصل اول : كلیاتمعرفی روش و ماهیت تحقیق كه معمولاً به شكل طرح تحقیق یا طرح پژوهش ارائه می شود موجب می شود كه محقق و خواننده بر محتوا و شكل تحقیق تسلط و احاطه داشته باشند . با معرفی روش و ماهیت تحقیق است كه ارزیابی و قضاوت در توفیق یا عدم توفیق نتایج علمی تحقیق براساس هدف و روش اعلامی میسر می شود براساس چنین ضرورتی دربخش ابتدایی این پژوهش طرح مسأله – تاریخچه موضوع – هدف و قلمرو تحقیق – بیان فرضیه – روش گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها – سازماندهی تحقیق و سایر مسائل به منظور تبین و تحدید و تدقیق و تعمیق موضوع مورد بررسی قرارمی گیرد . 1-1) بیان مسأله تاریخ بزرگترین منبع شناخت ، سرشارترین ذخیره تجربه اندوزی و مؤثرترین وسیله عبرت گیری برای گام برداشتن در حال و روشن نمودن تصویر آینده است . تاریخ بستری است كه ما را با منابع اصلی اندیشه ها و ریشه تحولات آشنا می سازد . از این رو درمراجعه به تاریخ بایستی بسیار دقیق بود و به ابعاد و زمینه های فكری – سیاسی –  اقتصادی و فرهنگی و بین الملی حوادث و تحولات توجه نمود .تاریخ معاصر ایران و تركیه نیز از نظرمحتوا و مضمون یاسی، اجتماعی و فرهنگی و كیفیت تحولات و فراز و فرودهای آن به خصوص در زمینه تعامل دین و دولت دربردارنده حوادث و تجربیات مهمی است كه آگاهی دقیق از آنها میتواند برای ما در پیمودن راه دشوار در مقطع حساس كنونی مفید باشد و بی توجهی به آن موجب ضرر و زیان خواهد شد . جنبش ها و انقلاب های مهم در تاریخ اسلام و بویژه در ایران و تركیه با رهبری و حمایت روحانیون همراه بوده است . تحریم تنباكو – انقلاب مشروطیت و جنبش های مقطعی در شهرهای مختلف ایران عموماً به رهبری روحانیت و تحت تأثیر مستقیم عنصر دین صورت گرفته است ؛ در تاریخ اجتماعی ، سیاسی عثمانی و سپس تركیه هم دین  و روحانیت نقش مهمی داشته اند . اعلان جنگ عثمانی به مصر در سا ل 1516 با فتوای شیخ الاسلام علی جمالی صورت گرفته است . در دولت عثمانی شماری از پادشاهان براساس فتوای شیخ الاسلام ها از قدرت و سلطنت خلع شده اند .سلطان سلیم سوم و سلطان عبدالعزیز دوم و سلطان عبد- الحمید دوم با فتوا خلع شده اند . همچنین قیام شیخ رجب و شورش شهر سیواس درمركز تركیه و قیام شیخ سعید در شرق تركیه ( پس از تشكیل تركیه جدید) با رهبری وهدایت روحانیون صورت گرفته است . به قدرت رسیدن مصطفی كمال پاشا در تركیه و همچنین رضاخان در ایران از جمله حوادث مهم تاریخی است كه سرآغاز وسرمنشاء تحولات سیاسی اجتماعی و فرهنگی بزرگی دراین دو كشور به شمار می آید . به قدرت رسیدن مصطفی كمال پاشا و رضاخان در كنار شرایط داخلی ناشی از شرایط و تحولات بین الملی پس ازجنگ جهانی اول وانقلاب بلشویكی در روسیه محسوب می شود . در دوران زمامداری مصطفی كمال پاشا و رضاخان ؛ كشور ایران و تركیه وارد مسیری متفاوت از سیرتاریخی خود شد . گسترش یافتن وابستگی های فرهنگی ایران و تركیه به غرب و ترویج غربگرایی و خود باختگی و پی گیری سیاست های تجدد گرایانه از طریق تضیف مذهب و از بین بردن دین و نیروهای مذهبی و همچنین تشكیل ارتش مدرن برای از بین بردن مخالفان از مهمترین رویدادهایی است كه با این دوران آغاز می شود . در ایران و تركیه هر چند كه روند تجدد گرایی از زمانهایی بسیار دوری آغاز شده بود ولی در دوران حاكمیت رضاشاه و مصطفی كمال حركت به سوی غرب و غرب گرایی بیشتر و با جدّیت و در قالب یك دولت متمركز و مدرن دنبال گردید . برای رسیدن به چنین آرمانی هرچیزی كه دركشوراحساس می شد در برابر نوسازی مقاومت خواهد كرد به سرعت از بین برده می شد .قرن هیجدهم میلادی سرآغاز فصل نوینی در تاریخ كشورهای اسلامی محسوب می- شود . در این قرن دنیای اسلام شاهد رشد و قدرت نمایی رقیبی در مقابل خود شد كه تا آن زمان در روابط بین دنیای اسلام با ممالك غیر مسلمان بی سابقه بود . در جوار و همسایگی اروپا سرزمینهای مسلمان نشینی قرار داشتند كه تا آن زمان عمدتاً تحت كنترل امپراطوری كهن عثمانی قرار داشتند . امپراطوری قدرتمندی كه تا یك قرن قبل از آن توانسته بود تا مركزاروپا پیشروی كند . ولی از قرن هیجدهم اوضاع به تدریج عوض می شود دولتهای اروپاییدرسایه ثروت عظیم به دست آمده ازممالك و مستعمرات خود در قاره آمریكا، آفریقا و آسیا و نیز رشد و پیشرفت تكنولوژی وعلوم جدید در آن قاره دارای آنچنان قدرتی شدند كه خود را برای تهاجمی سنگین و همه جانبه به همسایگان مسلمان نشین خود به قدركافی قدرتمند دیدند. تا اوایل قرن 19 بسیاری از مناطق مسلمان نشین تحت كنترل اروپایان قرار گرفت . ایران از بخش شمال مورد حمله روس قرارگرفت و بخش قابل توجهی ازقلمرو خود را از دست داد.دركشورعثمانی سطح درگیری بسیار وسیع بود ازقرن هیجدهم به بعد كلیه تصرفات عثمانی تركی در اروپای شرقی – خاورمیانه – آفریقا و همچنین قفقاز مورد تهاجم دولتهای اروپایی قرار گرفته بود و هراز چند گاهی بخشهایی از قلمرو عثمانی در مواجهه با یكی از دول اروپایی از دست می رفت.
 • حسابداری|بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :40352 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 617 حجم فایل: 0.061523438…

 • حسابداری|بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول
 • بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول شناسه محصول :53215 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 0.04296875 مگابایت دانلود بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد…

 • علوم انسانی|پاورپوینت آب های مجمع الجزایری
 • پاورپوینت آب های مجمع الجزایری شناسه محصول :99557 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 158 حجم فایل: 4193.731445 مگابایت دانلود پاورپوینت آب های مجمع الجزایری   پاورپوینت آب های مجمع…

 • جزوات دانشگاهی|پاورپوینت کتاب هوش مصنوعی مناسب برای مطالعه برای امتحان
 • پاورپوینت کتاب هوش مصنوعی مناسب برای مطالعه برای امتحان شناسه محصول :51005 موضوع : جزوات دانشگاهی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 277 تعداد بازدید : 1046 حجم فایل: 1.684570313 مگابایت دانلود اگر در رشته کامپیوتر تحصیل میکنید…

 • علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه سیمین بهبهانی
 • پاورپوینت زندگینامه سیمین بهبهانی شناسه محصول :97484 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 260 حجم فایل: 4163.686523 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه سیمین بهبهانی   پاورپوینت زندگینامه سیمین بهبهانی شامل 23…

 • طرح توجیهی صنعتی|طرح توجیهی دستگاه سنجش ناخالصی و میكروب زدایی آب
 • طرح توجیهی دستگاه سنجش ناخالصی و میكروب زدایی آب شناسه محصول :40220 موضوع : طرح توجیهی صنعتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 94 تعداد بازدید : 1105 حجم فایل: 0.190429688 مگابایت دانلود درس كارآفرینی طرح توجیهی یا…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *