مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات|مفاهیم و رویکردهای چند مستاجری (Multi-Tenant) در رایانش ابری

مفاهیم و رویکردهای چند مستاجری (Multi-Tenant) در رایانش ابری شناسه محصول :50931 موضوع : مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 1119 حجم فایل: 1.33984375 مگابایت

دانلود

مدل رایانشی بر پایه ­ی شبکه‌های بزرگ کامپیوتری مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف تحویل سرویس‌های فناوری اطلاعات (شامل سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات، و سایر منابع اشتراکی رایانشی) با به کارگیری اینترنت ارائه می‌کند. رایانش ابری راهکارهایی برای ارائه­ ی خدمات فناوری اطلاعات به شیوه‌های مشابه با صنایع همگانی (آب،برق،تلفن و …) پیشنهاد می­کند. این بدین معنی است که دسترسی به منابع فناوری اطلاعات در زمان تقاضا و براساس میزان تقاضا ی کاربر به گونه‌ای انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیر از راه اینترنت به کاربر تحویل داده می‌شود. معماری رایانش ابری در درجه اول یک معماری مبتنی بر سرویس چند مستاجرهاست. چند مستاجری در دانش رایانه اشاره به شیوه ای در طراحی معماری سیستم­هایی است که نرم افزار را به صورت سرویس ارائه می­دهند(SaaS[1]). یک سیستم چند مستاجری یک نمونه در حال اجرای برنامه را بین گروهی از اجاره کنندگان (مشتری‌های سرویس) به اشتراک می­گذارد. به جای اینکه هر کاربر از یک نمونه در حال اجرای برنامه اختصاصی استفاده کند، این نمونه بین چندین کاربر به اشتراک گذارده می­شود. در رایانش ابری نیز از معماری چند مستاجری استفاده می­شود، به همین خاطر از چند مستاجری به عنوان یکی از مزایای رایانش ابری یاد می­شود. در این پروژه قصد داریم، مفهوم چند مستاجری در رایانش ابری، انواع رویکردهای چند مستاجری در رایانش ابری،پایگاه داده چند مستاجری، رویکردهایی برای مدیریت داده را به همراه مزایا و معایب آنها و در پایان برخی از الگوریتم‌های تخصیص منابع برای برنامه کاربردی SaaSرا مورد بررسی قرار دهیم. فهرست مطالب فصل اول. 10 مقدمه ای بر رایانش ابری.. 10 1-1- مقدمه. 1 ‌1-2- تعریف رایانش ابری.. 1 1-3- رده‌بندی رایانش ابری.. 4 1-3-1- معماری ابر. 4 1- 3-2- مدیریت مجازی‌ سازی.. 5 1-3-3- سرویس‌ها5 1-3-4-تحمل‌پذیری عیب.. 5 1-3-5- متعادل کردن بار5 1-3-6- قابلیت همکاری.. 5 1-4- ویژگی‌های رایانش ابری.. 6 1-4-1- سرویس خودکاربرمبنای درخواست.. 6 1-4-2- دسترسی گسترده ازطریق شبکه. 6 1-4-3- انباره‌سازی منابع. 7 1-4-4- انعطاف‌پذیری سریع. 7 1-4-5- سرویس اندازه‌گیری شده7 1-5- چالش‌های موجوددررایانش ابری.. 7 1-5-1- کارایی.. 8 1-5-2- امنیت وحریم خصوصی.. 8 1-5-3- سیاست‌های امنیتی.. 9 1-5-4- قابلیت اطمینان. 9 1-5-5- کنترل. 9 1-5-6- نظارت.. 9 1-5-7- سرویس‌های سطح بالا. 10 1-5-8- عدم ایجاد قابلیت همکاری.. 10 1-5-8- توافق‌نامه‌سطح سرویس… 10 1-5-9- قفل شدن داده واستانداردسازی.. 11 1-5-10- دسترس‌پذیری سرویس… 11 1-5-11- معیارها12 1-5-12- هزینه‌ها12 1-5-13- هزینه‌های پهنای باند. 12 1-5-14- مدیریت تغییرات.. 12 1-5-15- مدیریت منبع و راندمان انرژی.. 12 1-5-16- زمان‌بندی.. 13 1-6- لایه‌هاوخدمات دررایانش ابر. 13 1-6-1- نرم افزاربه عنوان سرویس… 14 1-6-2- پلتفرم به عنوان سرویس… 15 1-6-3- زیرساخت به عنوان سرویس… 16 1-7- نتیجه‌گیری.. 17 فصل دوم. 18 مقدمه ای برچند مستاجری.. 18 2-1- مقدمه. 19 2-2- تعریف چندمستاجری.. 19 2-3- چندمستاجری دربرابرچندکاربری.. 20 2-4- چندمستاجری دربرابرچندنمونه‌ایی.. 20 2-5- مشخصات کلیدی ازچندمستاجری.. 21 2-5-1- بهره‌وری بیشترازمنابع سخت‌افزاری.. 21 2-5-2- استفاده ارزان‌ترازبرنامه‌ها21 2-5-3- مفیدبودن. 21 2-5-4- کارمرتبط.. 21 2-6- معماری چندمستاجره22 2-7- مدل‌های تکامل یافته. 23 2-8-رویکردمفهومی ماژولار برای مهندسی معماریSaaSچندمستاجره24 2-8-1- طراحی ماژولارچندمستاجری.. 24 2-8-2- مدلسازی ماژولار24 2-8-3- تزریق ماژولار24 2-8-4- معماری پیشنهادشده درمهندسیSaaSچندمستاجری.. 25 2-9- نتیجه‌گیری.. 27 فصل سوم. 28 مدیریت داده چندمستاجری.. 28 3-1- انواع چندمستاجری.. 29 3-1-1- مدل تک شمایی(مدل مشترک)29 3-1-2- مدل چندشمایی.. 30 3-2- رویکردهای مدیریت داده چندمستاجری.. 31 3-2-1- پایگاه داده جداگانه. 31 3-2-2- پایگاه داده مشترک،شماهای مجزا32 3-2-3- پایگاه داده مشترک،شمامشترک.. 33 3-3- انتخاب رویکرد. 34 3-3-1- ملاحظات اقتصادی.. 34 3-3-2- ملاحظات امنیتی.. 35 3-3-3- ملاحظات مستاجر. 35 فصل چهارم. 37 مدیریت منابع نرم افزارهای چندمستاجره37 4-1- مقدمه. 38 4-2- هدف ازتخصیص منابع سیستم برای برنامه‌های کاربردیSaaSچندمستاجره38 4-3- مدل ریاضی مسئله تخصیص منابع سیستم. 39 4-4- الگوریتم تخصیص منابع سیستم بامستاجرQoSگرا41 4-5- آزمایش وآنالیز. 45 4-7- نتیجه گیری.. 49 فصل پنجم. 50 نتیجه گیری وپیشنهادات.. 50 5-1 نتیجه گیری.. 51 5-2 پیشنهادات.. 52 منابع ومآخذ. 53  فهرست اشکال شکل1-1- همگرایی فیلدهای تکنولوژی ومشارکت درظهور رایانش ابری.. 4 شکل1-2- نرم‌افزاربه عنوان سرویس… 14 شکل 1-3- پلتفرم به عنوان سرویس… 15 شکل1-4- زیرساخت به عنوان سرویس… 16 شکل2-1- چهارلایه مدل تکامل یافته SaaS. 22 شکل2-2- معماری پیشنهادشده درمهندسی SaaS چندمستاجر. 25 شکل 3-1- چندمستاجری بااستفاده ازمدل تکشمایی.. 28 شکل 3-2- چندمستاجری بااستفاده ازمدل چندشمایی.. 29 شکل 3-3- پایگاه داده جداگانه برای هرمستاجر. 30 شکل 3-4- مجموعه مجزا ازجداول دریک پایگاه داده مشترک برای هرمستاجر. 31 شکل 3-5- تمام مستاجران مجموعه یکسان ازجداول رابه اشتراک می‌گذارندویک ID مستاجرهرمستاجررابه ردیف‌های یکه صاحب آن است،اختصاصمی‌دهد.32 شکل 3-6- مقایسه هزینه بین رویکردمجزاورویکردمشترک.. 33 شکل 3-7-عوامل تاثیرگذار ملاحظات مستاجردررویکرد مجزاو رویکردمشترک.. 35  فهرست جداول جدول4-1- کیفیت نتایج از 2 الگوریتم. 46 جدول 4-2- زمان اجرای 2 الگوریتم. 47 جدول 4-3- سیاست انتخاب از2 الگوریتم. 48
 • معماری|پاورپوینت تحلیل و بررسی تخت جمشید
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی تخت جمشید شناسه محصول :104000 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 484 حجم فایل: 3.36 مگابایت دانلود تَختِ جَمشید یا پارسه تَختِ جَمشید یا پارسه که در…

 • جغرافیا|پاورپوینت تحلیل فضایی داده های برداری
 • پاورپوینت تحلیل فضایی داده های برداری شناسه محصول :73947 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 382 حجم فایل: 17.50976563 مگابایت دانلود   توضیحات: فایل پاورپوینت تحلیل فضایی داده های برداری،در حجم…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت اقتصاد اسلامی
 • پاورپوینت اقتصاد اسلامی شناسه محصول :64199 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 312 حجم فایل: 0.087890625 مگابایت دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی   از آن جا كه سعادت و…

 • برق|پاورپوینت سامانه مولتی پلکس خودرو
 • پاورپوینت سامانه مولتی پلکس خودرو شناسه محصول :64221 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 350 حجم فایل: 0.432617188 مگابایت دانلود پاورپوینت سامانه مولتی پلکس خودرو   تعریف: معنای لغوی مالتی پلکس…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بتن غلطکی
 • پاورپوینت بتن غلطکی شناسه محصول :68319 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 93 تعداد بازدید : 353 حجم فایل: 2.202148438 مگابایت دانلود پاورپوینت بتن غلطکی  پاورپوینت بتن غلطکی شامل 93 اسلاید (ویژه رشته…

 • تاریخ|سؤالات تستی از کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ايران
 • سؤالات تستی از کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ايران شناسه محصول :97214 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 531 حجم فایل: 301.2265625 مگابایت دانلود دانلود فایل پی دی اف نمونه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *