مدیریت هتلداری|سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری شناسه محصول :40270 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 114 تعداد بازدید : 938 حجم فایل: 0.483398438 مگابایت

دانلود

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهریشرح مختصر: هدف اصلی این پژوهش بررسی اعتماد عمومی نسبت به سنجش توسعه گردشگری و مجرای آن در منطقه  می­باشد.اعتماد درمعنای کلی بازگوی این باوراست.که دیگران با کنش خود به آسایش یا رفاه اعتماد کنندگان کمک کرده و ازآسیب زدن به آنها یا منافع شان خودداری کنند. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعیین شده و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی(تصادفی ساده)جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت.در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار spss استفاده شده است.دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است.در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.فصل اول 1کلیـــات تحقــیق 11-1- مقدمه 21-2- بیان مسئله 31-3- ضرورت واهمیت موضوع: 41-4- قلمرو تحقیق 41-4-1- قلمرو موضوعی 41-4-2- قلمرو زمانی تحقیق 41-4-3- قلمرو مکانی تحقیق 51-5- تعاریف واژه های تحقیق 5فصل دوم 6ادبیــات تحقــیق 62-1- مقدمه 72-2- تعریف گردشگری 72-3- اهمیت گردشگری 82-3-1- افزایش در آمد 92-4- انواع گردشگری 102-4-1-گردشگری شهری 102-4-2- گردشگری فرهنگی 112-5- اصول گردشگری 192-6- گردشگری، تفریح وفراغت 202-7- سیستم گردشگری 212-8- صنعت گردشگری 232-9- مدیریت بازاریابی گردشگری 242-10- تأثیرات اقتصادی بر گردشگری 262-11- تأثیرات فرهنگی واجتماعی بر گردشگری 272-12- موانع توسعه گردشگری 282-13- تعریف اعتمادعمومی 292-14- مفهوم اعتماد 302-15- اهمیت اعتمادعمومی 312-16- انواع اعتماد عمومی 322-17- ابعاد اعتماد 362-17-1- اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی: 362-17-2- اعتماد بین شخصی 372-17-3- اعتماد اجتماعی یا اعتماد به غریبه ها 382-17-4- اعتماد نهادی 382-18- پیامدهای اعتماد اجتماعی 392-19- راهکارهای بهبود اعتماد عمومی 392-20- دلایل عمومی افول اعتماد عمومی 402-21- مشارکت 412-22- عوامل مؤثر بر مشارکت افراد از دیدگاه نظریه پردازان 442-23- پیشینه وفرهنگ مشارکت در ایران 482-25- تاریخچه  572-25-1- موقعیت جغرافیایی : 572-25-2- جمعیت : 572-25-3- آب و هوای : 582-25-4-زبان و نژاد مردم  582-25-5- مذهب مردم : 582-25-6 -آثار تاریخی شهر  59بخش سوم: تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور 662-26- پیشینه تحقیق 662-26-1- پیشینه داخلی 662-26-2- پیشینه خارجی 712-27- نتیجه گیری 72فصل سوم 73روش تحقیق 733-1- مقدمه 733-2- روش پژوهش 743-3- جامعه آماری 743-4- نمونه آماری 753-5- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 763-6- روایی و پایایی پرسشنامه 773-6-1- تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه 773-6-2- تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه 783-7-تجزیه و تحلیل آماری 79فصل چهارم 80تجزیه و تحلیل آماری 804-1- مقدمه 814-2 – آمار توصیفی 814-2-1- جنسیت: 814-1-2- سن 824-1-3- میزان تحصیلات 844-1-4- شغل 844-1-5- میزان درآمد 864-2-1- نتایج توصیفی 874-2-1-1- ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه: 87فصل پنجم 91نتیـجه گیــری 915-1- مقدمه 915-2- خلاصه تحقیق 925-3- نتیجه گیری 935-4- محدودیت تحقیق 965-5- پیشنهادات 96منابع 97  
 • آمار|پاورپوینت نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار
 • پاورپوینت نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار شناسه محصول :72510 موضوع : آمار فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 1208 حجم فایل: 0.42578125 مگابایت دانلود پاورپوینت نمرات…

 • علوم انسانی|پاورپوینت سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست
 • پاورپوینت سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست شناسه محصول :103424 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 400 حجم فایل: 5316.410156 مگابایت دانلود پاورپوینت سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست  …

 • علوم انسانی|مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان
 • مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان شناسه محصول :92377 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 149 حجم فایل: 0.083007813 مگابایت دانلود مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان (فصل دوم تحقیق)…

 • علوم انسانی|پروتکل جلسات درمان فراشناخت
 • پروتکل جلسات درمان فراشناخت شناسه محصول :91232 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 179 حجم فایل: 0.0078125 مگابایت دانلود پروتکل جلسات درمان فراشناخت دارای 8 جلسه و3 صفحه می باشد…

 • علوم انسانی|پیشینه پژوهش روش تدریس، عملکرد (ریاضی)، هوش هیجانی
 • پیشینه پژوهش روش تدریس، عملکرد (ریاضی)، هوش هیجانی شناسه محصول :87919 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 6 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 0.021484375 مگابایت دانلود متغیرهای پیشینه تحقیق: روش تدریس، عملکرد (ریاضی)،…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل داروخانه Elpuente اسپانیا و دو نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل داروخانه Elpuente اسپانیا و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :96234 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 188 حجم فایل: 18.97 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل سه نمونه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *