مدیریت هتلداری|بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم

بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم شناسه محصول :50945 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 127 تعداد بازدید : 1116 حجم فایل: 7.177734375 مگابایت

دانلود

بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم   هدف کلی این پروژه بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم می باشد. . در ادامه راهکار هایی برای تقویت گردشگری پایدارارائه می شود .برای انجام این پژوهش از روش های مختلف گرد­آوری اطلاعات شامل کتابخانه ای،کاوش های اینترنتی ومطالعات میدانی استفاده شده است. روش بکار رفته در این آزمون روش همبستگی و همخوانی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش كلیه مسافران  که به شهر قشم سفر کردند می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت در دسترس بود.نمونه در این پژوهش 50 تا از مسافران به شهر قشم با استفاده از فرمول مورگان انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق روش كتابخانه ای و پرسشنامه ای می باشد. برای بررسی فرضیات پژوهش و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. دراین پژوهش ازپرسشنامه ای که پیرامون جاذبه های توسعه گردشگری که شامل24سوال به صورت 5 گزینه ای می باشد(بسیارموافق،موافق،بی نظر،مخالف،بسیارمخالف ) استفاده شده است.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است که مدیرت زمان را مورد سنجش قرار می دهد و ضریب الفای کرونباخ آن 917/0 است که نشان از پایایی بالای پرسشنامه است. تجزیه وتحلیل نتایج حاصل ازاین پژوهش استفاده ازنرم افزارSPSSواستفاده ازآمارتوصیفی انجام شده است.   فهرست مطالب چکیده: فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 12 1-2- بیان مساله. 13 1-3-اهداف تحقیق.. 13 1-3-1-هدف میدانی.. 13 1-3-2- اهداف بنیادی… 14 1-4- روش پژوهش…. 14 1-5- روش های گردآوری اطلاعات… 14 1-6- سوالات تحقیق.. 14 1-7- فرضیه های تحقیق:15 1-8- چارچوب نظری… 15 1-9- تعاریف اصطلاحات و مفاهیم.. 17  فصل دوم ادبیات تحقیق 2-1- نگاهی به ویژگی های تاریخی ،جغرافیایی و پتانسیل های گردشگری جزیره قشم.. 20 2-2- قشم در یک نگاه. 23 2-3- نگاهی اجمالی به جاذبه ها24 2-3-1- ساحل تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی.. 24 2-3-2- دره ستاره. 24 2-3-3- غار نمکدان(طولانی ترین غار نمکی دنیا). 24 2-3-4- جزایر ناز. 24 2-3-5- تنگه چاهکوه. 24 2-3-6- جزیره مرجانی هنگام-بازیگوشی دلفین.. 25 2-3-7- جنگل های حرا25 2-3-8- موزه ژئوپارک….. 25 2-3-9- آکواریوم پروانه طلایی.. 25 2-3-10- قلعه پرتغالی ها26 2-3-11- پارک ساحلی زیتون.. 26 2-3-12- مجتمع تفریحی و گردشگری ساحل طلایی.. 26 2-3-13- غار تاریخی خوربس…. 26 2-3-14- چاه های تاریخی تلا.. 26 2-3-15- پارک ایران زمین.. 26 2-3-16- بندر تاریخی لافت با بادگیر های دیدنی.. 27 2-3-17- باغ موزه گیاه شناسی.. 27 2-3-18- کارگاه لنج سازی… 27 2-3-19- گورستان انگلیسی ها27 2-3-20- غارهای خربس(یاخوربس). 27 2-4- جغرافیای سیاسی.. 28 2-5- بنادر مهم صیادی و تجاری… 31 2-6- جزیره ها31 2-6-1- جزیره هنگام. 31 2-6-2- جاذبه روستای قدیم و جدید هنگام. 32 2-6-3- جاذبه تاسیسات بندری انگلیسی ها32 2-6-4- جاذبه سنگ مادر و دختر. 32 2-6-5- جاذبه کوه و خاک های قرمز. 33 2-6-6- جاذبه پارک کروکودیل نوپک….. 33 2-6-7- جزیره لارک….. 33 2-6-8- جزیره هرمز. 34 2-6-9- کوه های خوراکی هرمز. 34 2-6-10- قلعه پرتغالی‌ها35 2-7- جغرافیای انسانی جزیره قشم.. 36 2-7-1- مهاجرت:36 2-7-2- زبان و گویش:36 2-7-3- دین و مذهب:36 2-7-4- جغرافیای طبیعی.. 36 2-7-5- مساحت جزیره. 37 2-8- زمین‌شناسی قشم.. 37 2-8-1- تاریخچه زمین‌شناسی و تکتونیک منطقه:37 2-9- سواحل.. 38 2-10- آب و هوا38 2-11- چشمه‌های جزیره قشم.. 38 2-11-1- چشمه کارگه. 38 2-11-2- چشمه گوری:39 2-11-3- چشمه‌های دامنه کوه نمکدان.. 39 2-12- پوشش گیاهی قشم.. 39 2-13- حیات جانوری… 39 2-13-1- مهره‌داران قشم:40 2-13-2- دوزیستان و خزندگان جزیره قشم:40 2-13-3- پرندگان قشم.. 40 2-14- جغرافیای اقتصادی… 41 2-14-1- پالایشگاه گاز گَوَرزین.. 41 2-15- بررسی تاریخچه خلیج فارس وحاکمیت برخی از جزایر آن.. 42 2-16- پیشینه تاریخی جزیره قشم.. 44 2-17- افسانه های محلی.. 48 2-18- آداب و رسوم. 48 2-18-1- جشن ها:48 2-18-2- پوشاک:57 2-18-3- شتر یکی از حیوانات محبوب جزیره:58 2-19- خوراکی های محلی.. 59 2-19-1- فاله. 59 2-19-2- نان محلی جزیره. 59 2-19-3- نان خمیر. 59 2-19-4- ادویه های جنوبی:59 2-20- جاذبه های اصلی.. 60 2-20-1- جاذبه های طبیعی.. 60 2-20-2- جاذبه های تاریخی وفرهنگی.. 66 2-20-3- جاذبه های دست ساز. 70 2-21- نقاط قوت جزیره قشم:71 2-22- نقاط ضعف جزیره قشم:72 2-23- آسیب های زیست محیطی خشک کردن دریا:72 2-24- فرصت های جزیره قشم:74 2-25- تهدید های جزیره قشم:74 2-26- اثرات گردشگری و پیشنهادها جهت توسعه. 75 2-27- چالشهای موجود در توسعه گردشگری ایران:75  فصل سوم روش تحقیق 3-1- طرح پژوهش…. 77 3-2- جامعه آماری… 79 3-3-روش اجرای پژوهش…. 79 3-3-1- انتخاب آزمودنی.. 79 3-3-2- انواع روشهای نمونه گیری… 79 3-4-روش جمع آوری اطلاعات… 80 3-5- روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق.. 81 3-6- روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها82 3-7- ابزارپژوهش…. 82 3-8- اعتباروروایی ابزار اندازه گیری… 82 3-9-تجزیه وتحلیل داده ها82  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- نتایج توصیفی.. 83 4-2-نتایج استنباطی.. 93 4-3- اعتبار یابی.. 99 4-4- نتایج آزمون فرضیه ها99  فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری کلی، راه حل ها و پیشنهادات، محدودیت ها 5-1- نتایج به دست آمده. 100 5-2- پیشنهادات و راه حل ها100 5-3- محدودیت ها101 5-3-1- محدودیت های تحقیق.. 101 5-4 پیشنهادات… 102 منابع و مآخذ :103 ضمائم.. 105 عکس ها و نقشه ها105  فهرست جداول جدول 4-1 گرایش های مرکزی و شاخص های مرکزی مولفه های تهیه بلیط… 83 جدول4-2: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اول پژوهش…. 92 جدول4-3: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش…. 93 جدول4-4: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم پژوهش…. 94 جدول4-5: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم پژوهش…. 95 جدول4-6: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم پژوهش…. 96 جدول4-7: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه ششم پژوهش…. 97
 • پرسشنامه|پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
 • پرسشنامه بهزیستی روانشناختی شناسه محصول :70336 موضوع : پرسشنامه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 6 تعداد بازدید : 448 حجم فایل: 0.028320313 مگابایت دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی این مقیاس در سال 1989 توسط کارول ریف ساخته شده…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مدرسه عباسقلی خان مشهد
 • پاورپوینت تحلیل مدرسه عباسقلی خان مشهد شناسه محصول :98764 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 214 حجم فایل: 4557.131836 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل مدرسه عباسقلی خان مشهد   مدرسه عباسقلی خان…

 • طرح توجیهی صنعتی|طرح توجیهی دستگاه ویدئو متری چاه آب
 • طرح توجیهی دستگاه ویدئو متری چاه آب شناسه محصول :40219 موضوع : طرح توجیهی صنعتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 94 تعداد بازدید : 1794 حجم فایل: 0.142578125 مگابایت دانلود درس كارآفرینی طرح توجیهی یا طرح كسب…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل آسمان خراش آفتابی مالزی
 • پاورپوینت تحلیل آسمان خراش آفتابی مالزی شناسه محصول :97311 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 180 حجم فایل: 2910.131836 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل آسمان خراش آفتابی واقع در مالزی…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آجر، چوب، شیشه
 • پاورپوینت آجر، چوب، شیشه شناسه محصول :98915 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 161 حجم فایل: 3148.868164 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت آجر، چوب، شیشه 29 اسلاید    فهرست: مقدمه…

 • شهرسازی|پاورپوینت بافت های فرسوده شهری
 • پاورپوینت بافت های فرسوده شهری شناسه محصول :86954 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 276 حجم فایل: 7.422851563 مگابایت دانلود پاورپوینت بافت های فرسوده شهری ،در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش،همراه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *