مدیریت هتلداری|بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر شناسه محصول :40287 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 234 تعداد بازدید : 883 حجم فایل: 0.180664063 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از كشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. بویژه در كشورهای در حال توسعه كه شكل های دیگر توسعه اقتصادی مثل تولید یا استخراج منابع طبیعی، از نظر اقتصادی به صرفه نیست، یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد. به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی می شود. بنابراین تردیدی نیست كه همه كشورهای جهان تلاش می كنند تا در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برآمده و سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه سازی این صنعت خدماتی در كشور خود داشته باشند. صنعت گردشگری امروز در اغلب كشورهای جهان، به ویژه جهان سوم، كلید اقتصادی به شمار می رود تا جای که در كشورها گردشگری بیش از سایر برنامه های توسعه در اولویت قرار گرفته است. و تلاش می شود كه عواملی را كه در گسترش و رونق صنعت گردشگری مؤثرند شناسایی شوند. طرفداران صنعت جهانگردی بر این باوردند كه این صنعت می تواند تنشهای سیاسی را كاهش دهد و برای صلح جهانی عامل تعدیل كنده به حساب آ ید. در حالی که مرزهای خارجی كشورها كم رنگ می شود. پدیده ای به نام «دهكده جهانی» معنا و مفهوم پیدا می كند و بدین گونه دنیا روز به روز كوچكتر و افراد به هم نزدیكتر و صمیمی تر می شوند. در كشور ما كه عنایت به درآمدهای غیرنفتی از سیاستهای ا قتصادی دولت محسوب می شود. توسعه جهانگردی می تواند به عنوان منبع درآمدزا و پربهره تلقی شود، كه در صورت برنامه ریزی صحیح قادر خواهد بود منبع ارزی قابل توجهی را در اختیار متولیان اقتصادی كشور قرار دهد. عواملی كه جهانگردان را وادار به انتخاب مكانی برای سیاحت در كشورهای خاورمیانه از جمله ایران می نماید. می توان به چند دسته تقسیم نمود كه از بین آنها مهمترین، وجود ویژگیهای خاص بناها و مجموعه های تاریخی است. چرا كه اینگونه مكانهای ویژه، مفاهیم واقعی زندگی و فرهنگ گذشتگان مردمان این مرز و بوم را برای آنها بیان و یا ترجمه می كند. جهانگردان برای رسیدن به چنین هدفی هرگونه هزینه و رنج سفری را از جان دل می پذیرند. ولی آنچه حركت آنها را در این راستا تسریع می نماید. وجود انگیزه های جنبی، سرگرمیها، و وسایل راحتی جهانگرد است كه در مرحله دوم اهمیت قرار می گیرد. در اینجا چنانچه این امر مورد توجه ویژه قرار نگیرد. و عملاً با فقدان یا كمبود آن روبرو باشیم یقیناً تأثیر شدیدی در ایجاد انصراف برای نیل به چنین حركتی خواهد داشت. بنابراین باید نقاط ضعف این صنعت در ایران شناسایی شود. تا شاهد رشد این صنعت باشیم. هنگامی كه با عینك جامعه شناسی به صنعت جهانگردی می نگریم. در می یابیم كه جهانگردی یك ابزار گفتگوی فرهنگی و ایجاد تفاهم است كه در تمام طول تاریخ بشر تا عصر صنعت چنین بوده است. ولی چگونگی جلوه های جهانگردی از عصر صنعت تا به امروز این اصل را از صورت عام و فراگیر خود دور كرده است. صنعت با تمام جلوه های فنی و اجتماعی خود بر جهانگردی هم مانند هر چیز دیگر اثرهای آشكار به جا نهاده است. یكی از اثرهای عمده ای كه صنعت جدید و پیامدهای اجتماعی آن بر پدیده جهانگردی فرو نهاده از معناهای فرهنگی آن است. جهانگردی در عصر صنعت و ماشین بیش از آنكه یك حركت فرهنگی باشد یك حركت روانشناختی اجتماعی شده است. فهرست مطالب فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول : کلیات (1-1)-عنوان پژوهش 4 (1-2)-بیان مسئله 4 (1-3)-اهمیت و ضرورت تحقیق 6 (1-4)-اهداف پژوهش 7 فصل دوم : چارچوب نظری ومفاهیم کلیدی (2-1)- تعریف مفاهیم 9 (2-1-1)-تعریف لغوی جاذبه 9 (2-1-2)-تعریف لغوی موانع 9 (2-1-3)-تعریف لغوی جهانگرد (توریست) 10 (2-1-4)-تعریف جهانگرد دیدگاههای مختلف 11 (2-2-1)-تعریف لغوی جهانگردی 12 (2-2-2)-تعریف جهانگردی ازدیدگاههای مختلف 12 (2-2-3)-تعریف انواع مختلف جهانگردی 13 (2-2-4)-اشکال عمده جهانگردی 14 (2-2-5)-انواع مسافرت 15 (2-2-6)-انواع کلی جهانگردی 16 (2-3)-آثار فرهنگی و اجتماعی جهانگردی 17 (2-4)-چهارچوب تئوریکی پژوهش 23 (2-4-1)-فرضیه های پژوهش 26 (2-4-3)-تعاریف واژه ها و اصطلاحات 27 مدل تحلیلی پژوهش 27 (2-5)-پیشینه تحقیق 30 (2-5-1)-پیشینه تاریخی صنعت توریسم 30 (2-5-2)-عهد باستان 30 (2-5-3)-قرون وسطی 31 (2-5-4)-رنسانس 32 (2-5-6)-انقلاب صنعتی 32 (2-5-7)-جهانگردی در زمان کنونی 33 (2-5-8)-تاریخچه جهانگردی در ایران 34 (2-5-9)-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 36 )2-5-10)-تحقیقات انجام شده در داخل کشور 49 (2-6)-توریسم و جهانی شدن 59 (2-6-1)-ویژگیهای جهانی شدن 61 (2-6-2)-عوامل مؤثر بر جهانی شدن 62 (2-6-3)-پیامدها وابزارهای جهانی شدن 62 (2-6-4)-ابعاد جهانی شدن 63 (2-6-5)-واژه گردشگری الکترونیکی 64 (2-7)-مفهوم جامعه شناسی جهانگردی 67 (2-7-1)-شیوه های شناخت جهانگردی 69 (2-7-2)-شناخت چند رشته ای جهانگردی 73 (2-8)-سیاستگزاری و برنامه ریزی گردشگری 73 (2-8-1)-تعیین استراتژیکی و سیاستهای گردشگری 73 (2-8-2)-سیاستگزاری 75 (2-8-3)-برنامه ریزی 78 (2-8-4)-اهمیت برنامه ریزی جهانگردی 81 (2-8-5)-مدیریت 84 فصل سوم : بررسی وضعیت جغرافیایی ، تاریخی ، سیاسی ، فرهنگی و جاذبه های توریستی شهرستان کلیبر (3-1) -موقعیت جغرافیایی شهرستان کلیبر 87 (3-2)-بررسی پیشینه تاریخی شهرستان کلیبر 87 (3-3)-بخش اول : جاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر 90 (3-3-1)-آب و هوا 90 (3-3-2) -ناهمواریها 91 (3-3-3)-رودها 91 (3-3-4)-رودخانه ارس 91 (3-3-5)-کلیبرچای 92 (3-3-6)-ایلنگه چای 92 (3-4)-جنگلها و مراتع شهرستان کلیبر 92 (3-4-1)-منطقه حفاظت شده ارسباران 93 (3-4-2)-آب های معدنی 94 (3-4-3)-مخازن و معادن زیرزمینی 95 (3-5)-بخش دوم : جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان کلیبر 95 قلعه های تاریخی 96 (3-5-1)-قلعه بابک 96 (3-5-2)-قلعه آوارسین 97 (3-5-3)-قلعه پیغام 98 (3-5-4)-قلغه اغی 98 (3-5-5)-قلعه قلعه کندی 98 (3-6)-برجهای تاریخی شهرستان کلیبر 99 (3-6-1)-برج کلیبر 99 (3-6-2)-برج خانباغی 99 (3-6-4)-برج قارلوجا 99 (3-7)-اماکن مقدّس و مذهبی 100 (3-7-1)-بقعه شاه قاسم 100 (3-7-2)-بقعه شاه حیدر 100 (3-7-3)-بقعه شیخ محمد انصاری 100 (3-9)-قصرهای (کانتور) تاریخی 100 (3-9-1)-قصر آینالو 100 (3-9-2)-کانتور وینق 100 (3-10)-پلهای تاریخی 101 (3-10-1)-پلهای تاریخی خدآفرین 101 (3-11)-گورستان اسکو 101 (3-11-1)-مسجد کلاسور 102 (3-11-2)-مسجد جامع کلیبر 103 (3-11-3 )- حمام خزنه کلیبر 103 (3-12)-مکانهای ورزشی 103 (3-12-1)-مکان سوارکار قرقیه 103 (3-12-2)-کوهستان بذ (کوهنوردی) 104 (3-13)-صنایع دستی 104 (3-13-1)-قالیبافی 105 (3-13-2)-گلیم و جاجیم بافی 105 (3-13-3)-فرشبافی 105 (3-13-4)-خورجین 105 (3-13-5)-ورنی بافی 106 فصل چهارم : روش تحقیق (4-1)-نوع روش تحقیق 108 (4-2)-ابزار جمع آوری داده ها 108 (4-3)-نحوه استخراج داده ها 109 (4-4)-اعتبار و روایی تحقیق 109 (4-5)-شیوه های تجزیه و تحلیل 111 (4-5)-نمونه گیری 111 (4-6)-واحد آماری 112 (4-7)-محدودیتهای تحقیق 112 فصل پنجم : یافته های پژوهش و تحلیل اطلاعات (5-1)-آمار توصیفی 115 (5-2)-آمار تحلیلی 184 فصل ششم:نتیجه گیری (6-1)-خلاصه تحقیق 227 (6-2)-نتیجه گیرى 228 (6-3)-ارائه پیشنهادات 229 (6-4)-منابع وماخذ 233 (6-5)-فهرست پایان نامه ها 239 (6-6)-ضمایم 197 بررسی برخی ازعوامل موثر بر عدم جذب جهانگردان به كشور
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مصالح جدید ساختمانی
 • پاورپوینت مصالح جدید ساختمانی شناسه محصول :58139 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 250 تعداد بازدید : 313 حجم فایل: 3.754882813 مگابایت دانلود نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن…

 • حسابداری|پاورپوینت مفاهیم حسابداری صنعتی
 • پاورپوینت مفاهیم حسابداری صنعتی شناسه محصول :71366 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 0.359375 مگابایت دانلود پاورپوینت مفاهیم حسابداری صنعتی   پاورپوینت مفاهیم حسابداری صنعتی دارای 27 اسلاید…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت جنگ های رهایی بخش
 • پاورپوینت جنگ های رهایی بخش شناسه محصول :93389 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 241 حجم فایل: 583.9316406 مگابایت دانلود پاورپوینت جنگ های رهایی بخش   پاورپوینت جنگ های رهایی…

 • علوم سیاسی|کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
 • کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران شناسه محصول :59984 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 505 حجم فایل: 5.7265625 مگابایت دانلود کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران  …

 • معماری|شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكی
 • شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكی شناسه محصول :52775 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 57 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 0.052734375 مگابایت دانلود شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكی - «رئالیست»[1]…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت طبقه اجتماعی چیست
 • پاورپوینت طبقه اجتماعی چیست شناسه محصول :91040 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 334 حجم فایل: 0.385742188 مگابایت دانلود پاورپوینت طبقه اجتماعی چیست   پاورپوینت طبقه اجتماعی چیست شامل 42…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *