مدیریت|نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی

نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی شناسه محصول :52427 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.047851563 مگابایت

دانلود

نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضویامروزه به موازات آموزشهای مرسوم نظام آموزشی و دانشگاهی، موسسات، ادارات و سازمانهای مختلف برنامه‎هایی را طرح كرده و برای دستیابی  به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند. در اغلب كشورها آموزشهای ارائه شده برای همگان و آموزشهای تخصصی و كاربردی برای كارورزان و كاركنان بخشهای عمومی و خصوصی به عنوان صنعت رشد قلمداد می‎شود و سالانه بخش زیادی از درآمدهای آنان صرف توسعه و بهسازی فعالیت هایشان می گردد و همگام با رشد جمعیت و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی این سرمایه‎گذاری‎ها را افزایش می‎دهند و این همه بر این باور استوار  است كه سرمایه‎گذاری در بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی همانند سرمایه گذاری در دیگر عوامل رشد و توسعه دارای بازده اقتصادی است و در كنار آن پرورش مردم با فرهنگ و آگاه به عنوان آحاد جامعه،  بهره‎وری و بهره‎گیری بهینه از سایر سرمایه گذاری‎های  مادی و فرهنگی را افزایش می‎دهد. به همین دلیل بسیاری از كشورهای جهان سعی دارند به توسعه كمی و كیفی برنامه‎های آموزشی و تربیتی ـ فرهنگی خود پرداخته و مردم را از نعمت مجموعه‎ای دانشهای عمومی و تخصصی كه برای بهزیستن ضروری می باشد، برخوردار سازند.اساساً هر سازمان بر حسب یك نیاز عمومی و اجتماعی به وجود می‎آید. آنچه كه مسلم است این است كه یك سازمان برای این بوجود می‎آید كه كالایی را تولید و یا خدمتی را به جامعه عرضه كند. بدین جهت هر چه نیاز اجتماعی گسترده تر و حیاتی تر باشد امكان افزایش وتوسعه آن سازمان بیشتر است و این در حالی است كه سازمانها برای اینكه به اهداف خودشان نائل شوند، مجبورند با بخشها و گروه‎های مختلف موجود در جامعه ارتباط داشته باشند، به عبارت دیگر سازمانها نمی توانند مستقل از محیط باشند بلكه باید پیوسته با آن تغییر كنند و با آن تطبیق نمایند و تغییر خود را بهبود بخشند. در این زمان است كه نیازهای افراد، متناسب با شرایط محیط و نوع کار کارکنان مطرح می شود. این که اموزش ها مطابق با نیازهایی باشد که کارکنان در جریان کار احساس می کنند و در جهت حل مشكلاتی باشد كه در جریان كار با آن برخورد داشته اند مسئله مهمی است که اثر بخشی این دوره ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.در راستای تحقیق اهداف ناجا و با توجه به ضرورت و اهمیت استمرار آموزش های تخصصی، معاونت آموزش ناجا تلاش دارد علاوه بر اجرای آموزش های بدو خدمت دوره های آموزش تخصصی تكمیلی را بطور گسترده ای در طول خدمت كاركنان ناجا به اجرا در آورد. این دوره ها براساس نیازمندی معاونت ها و یگان های مستقل ناجا و با محوریت رشته های شغلی ناجا تعریف شده است.مجموعه عناوین آموزش های مورد بحث در كتاب حاضر در ذیل رسته های انتظامی، اطلاعات، آگاهی، راهور، عملیات ویژه، مرزبانی، اداری، دارائی، آماد و پشتیبانی، مخابرات و الكترونیك، دریائی، فنی و مهندسی، بهداری، رایانه و سیستم، حقوق، مخارف اسلامی و علوم انسانی و همچنین آموزش های تخصصی تكمیلی مشترك و نیز آموزش های فرماندهی و مدیریت تقسیم بندی شده است.آموزش های تخصصی تكمیلی با استناد به ماده 38 قانون استخدام ناجا (مصوب خرداد ماه 1383) و به منظور تكمیل آموخته های گذشته و روز آمد نمودن اطلاعات تخصصی كاركنان ناجا برای نیل به ترفیع و یا تصدی مشاغل خاص طراحی گردیده است و لذا همه ساله مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می گیرد و آموزش های مورد نیاز به آنها اضافه می گردد.در راستای تحقیق اهداف ناجا و با توجه به ضرورت و اهمیت استمرار آموزش های تخصصی، معاونت آموزش ناجا تلاش دارد علاوه بر اجرای آموزش های بدو خدمت دوره های آموزش تخصصی تكمیلی را بطور گسترده ای در طول خدمت كاركنان ناجا به اجرا در آورد. این دوره ها براساس نیازمندی معاونت ها و یگان های مستقل ناجا و با محوریت رشته های شغلی ناجا تعریف شده است.مجموعه عناوین آموزش های مورد بحث در كتاب حاضر در ذیل رسته های انتظامی، اطلاعات، آگاهی، راهور، عملیات ویژه، مرزبانی، اداری، دارائی، آماد و پشتیبانی، مخابرات و الكترونیك، دریائی، فنی و مهندسی، بهداری، رایانه و سیستم، حقوق، مخارف اسلامی و علوم انسانی و همچنین آموزش های تخصصی تكمیلی مشترك و نیز آموزش های فرماندهی و مدیریت تقسیم بندی شده است.آموزش های تخصصی تكمیلی با استناد به ماده 38 قانون استخدام ناجا (مصوب خرداد ماه 1383) و به منظور تكمیل آموخته های گذشته و روز آمو نمودن اطلاعات تخصصی كاركنان ناجا برای نیل به ترفیع و یا تصدی مشاغل خاص طراحی گردیده است و لذا همه ساله مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می گیرد و آموزش های مورد نیاز به آنها اضافه می گردد. (معاونت آموزش ناجا[1]، 1383)مساله ای كه این پژوهش قصد بررسی آن را دارد این است كه آیا این برنامه‌های آموزشی در راستای نیازهای شغلی كاركنان بوده است؟ و آیا کارکنان ناجا نیازهای اموزشی دیگری نیز دارند که باید براورده شود‌؟ فهرست:بیان مسأله. ۳اهمیت و ضرورت مساله: ۶اهداف تحقیق : ۸اهداف جزئی طرح عبارتند از :‌ ۸سوالات  تحقیق. ۸فرضیه های تحقیق: ۹تعریف مفاهیم ۹- دوره های عرضی. ۹- کارکنان اطلاعات.. ۱۰نیاز. ۱۰نیاز سنجی: ۱۱مباحث نظری.. ۱۲چارچوب تئوریک… ۱۳آموزش های ضمن خدمت.. ۱۳تاریخچه آموزش های ضمن خدمت.. ۱۵مراحل آموزش.. ۱۸سطوح نیازسنجی. ۱۹بررسی پژوهش‎های انجام شده ۲۲وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت.. ۲۵ب- اولویتهای نیازهای مدیران دوره راهنمایی عبارت است از: ۲۸پایان نامه(کارشناسی ارشد)- دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم اداری و اقتصادی، ۲۹نیاز سنجی آموزشی مراقبین بهداشت در مدارس اصفهان: ۳۰نیاز سنجی آموزشی کارکنان وزارت جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان: ۳۱نیاز سنجی آموزش مدیران سازمان جنگلها و مراتع کشور: ۳۱نیاز سنجی، جایگزینی، توانبخشی و آموزش دانش آموزان استثنایی، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده کودکان استثنایی  ۳۵پرویز مشایخی، نیازسنجی آموزشی مدیران وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران  ۳۶ب- اولویتهای نیازهای مدیران دوره راهنمایی عبارت است از: رهبری و مدیریت آموزشی. ۳۶شناسایی نیازهای آموزشی اعضاء تعاونیهای دامداران در استان مازندران، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی  ۳۷تشخیص نیاز و رسیدن به الگوی ارزیابی مناسب، ۳۸روش تحقیق. ۴۱ابزار گردآوری داده‌ها: ۴۱روائی و پایانی ابزار تحقیق. ۴۲جامعه آماری‌، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری :‌ ۴۲شیوه‌های تحلیل اطلاعات : ۴۲  
 • علوم انسانی|پرسشنامه ی وجدان کاری
 • پرسشنامه ی وجدان کاری شناسه محصول :69781 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 203 حجم فایل: 0.0390625 مگابایت دانلود پرسشنامه ی وجدان کاری تعداد سوالات: 16 برای بررسی وجدان کاری…

 • علوم انسانی|پیشینه پژوهش رضایت مشتری از خدمات
 • پیشینه پژوهش رضایت مشتری از خدمات شناسه محصول :88051 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 224 حجم فایل: 0.021484375 مگابایت دانلود متغیرهای پیشینه تحقیق:رضایت مشتری از خدمات توضیحات: 5پیشینه تحقیق…

 • علوم انسانی|مبانی نظری تعریف عزت نفس
 • مبانی نظری تعریف عزت نفس شناسه محصول :70062 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 370 حجم فایل: 0.038085938 مگابایت دانلود مبانی نظری تعریف عزت نفس توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی…

 • کتاب ، مقاله و جزوه|خلاصه و تحلیل كتاب سمفونی مردگان (اثر عباس معروفی)
 • خلاصه و تحلیل كتاب سمفونی مردگان (اثر عباس معروفی) شناسه محصول :61881 موضوع : کتاب ، مقاله و جزوه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 5687 حجم فایل: 0.015625 مگابایت دانلود خلاصه و تحلیل…

 • روان شناسی|پاورپوینت چگونه با دوران بلوغ نوجوانان برخورد می کنید؟
 • پاورپوینت چگونه با دوران بلوغ نوجوانان برخورد می کنید؟ شناسه محصول :102801 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 321 حجم فایل: 468.6835938 مگابایت دانلود پاورپوینت چگونه با دوران بلوغ نوجوانان…

 • حسابداری|پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 • پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شناسه محصول :67558 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 360 حجم فایل: 0.478515625 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.