مدیریت|مدیریت پروژه

مدیریت پروژه شناسه محصول :51577 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 264 حجم فایل: 0.06640625 مگابایت

دانلود

دراوایل دهه 50میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدندکه بایدنحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خودرا به نحوی بهینه کنندتاازمنابع نیروی انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بهترین استفاده راببرند. سیستم DuPont،روش مسیربحرانی یاCPM نام گرفت.هدف این روش بهینه نمودن بازدهی، زمان بندی وهزینه های پروژه های مهندسی بود.با استفاده ازاین روش انجام پروژه هاتایک سوم وهزینه هانیزبه مقدارقابل توجهی کاهش یافت.درهمان هنگام،نیروی دریایی سیستمی رابرای برنامه ریزی وهماهنگی کارهای بیش از3000پیمانکاروشرکتهای طرف قراردادخودابداع نمود.این پیمانکاران وشرکتها مشغول تهیه وتولیدنوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نامPolarisبودند.سیستم ابداعی ایشان فن بازنگری وارزشیابی برنامه یاPERTنام گرفت.بکارگیری این سیستم تولیدموشک فوق را2سال جلو انداخت. موفقیت این دوسیستم،دیگران رابرآن داشت تاروشهای دیگری ابداع کنند نام برخی ازاین روشها عبارتنداز: روش ارزیابی پروژه یا PEP، کمترین برآوردهزینه یا LESS، فن ازشیابی وبازنگری گرافیکی یا GERTواخیرا روش ترسیم پیشنیازی یاPDM.دوروشCPMوPDMبیشترین مقبولیت رادرمیان داشته اند.اولی درمیان مدیران ودومی درمیان تولیدکنندگان نرم افزار.این روشهای نموداری جایگزین نمودارمیله ای یاbar chart می گردند.روش نمودارمیله ای یک روش سنتی با ترکیب فازهای برنامه ریزی و زمان بندی است.روش برنامه ریزی شبکه ای یاگرافیکی وظیفه برنامه ریزی رااززمان بندی جدانموده تاکنترل ونظارت بهتری بر پروژه هاایجادشود.وظیفه برنامه ریزی منتج به نمودارشبکه یانمودار برنامه ریزی شده و وظیفه زمان بندی یک جریان محاسباتی دستی یا رایانه ای است که براساس نموداربرنامه ریزی بدست می آید. فهرست مطالب فصل اول: 7 تاریخچه مدیریت پروژه 8 تعاریف مدیریت پروژه 9 فصل دوم: 14 دلایل استفاده ازمدیریت پروژه 15 اقدامات مدیریتی 15 وظایف مدیریت پروژه 16 کاربردهای مدیریت پروژه 17 فصل سوم: 19 فوایدومحدودیتهای پروژه 20 فصل چهارم: 24 فرایندهای پروژه 25 گروههای فرایند 25 تعامل بین فرایندها 27 فرایندهای عمده واصلی 28 فرایندهای فرعی وکمکی 29 فرایندهای اجرایی 30 فرایندهای کنترلی 31 فرایندهای اختتامی 32 فصل پنجم: 33 نرم افزار(P3)Primavera Project Planner 34 مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3) 36 شناخت اجزای مدلOPM3 37 نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS) 38 دسته بندی – نظراجمالی 38 دسته بندی PPP 42 دسته بندی SMCI 42 گامهایOPM3 بطور خلاصه 42 ورود به روندبهبود 43 خلاصه ونتیجه گیری 43 فصل ششم: 46 فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن 47 ورودیهای برنامه ریزی محدوده 47 ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز 47 خروجیهای فرایندآغاز 48 مدیریت محدوده پروژه 49 ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات 49 فرایندکنترل کلی تغییرات 50 ورودیهای فرایندکنترل تغییرات 50 ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه 51 خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه 51 فراینداجرای برنامه پروژه 52 فرایندتهیه برنامه پروژه 53 مدیریت فرایندهای پروژه 53 ارتباط فرایندها 53 تشریح مفاهیم 55 واژه نامه انگلیسی – فارسی 57 فهرست منابع 58 «فهرست جداول» عنوان صفحه  شناخت ویژگیهای مهم پروژه 13-12 مراحل انجام پروژه 21 ایجاد چشم اندازبرای پروژه 22 چرخه حیات پروژه 23  «فهرست نمودارها واشکال»    فرایندهای پروژه 26 دسته بندی IPECC 39 شاخصهای کلیدی عملکرد 40 راهکارهای برتر 40 وضعیت کلی سازمان درOPM3 41 نمودارمیله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH 41 نمودارفرایندمدیریت پروژه سازمانی 44 هرم سازمان درمسیرپروژه،برنامه،سبدپروژه 45 هرم سازمان درمسیراستانداردکردن،اندازه گیری،کنترل،بهبود 45
 • معدن|بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی
 • بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی شناسه محصول :59479 موضوع : معدن فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 88 تعداد بازدید : 784 حجم فایل: 0.965820313 مگابایت دانلود بهینه سازی روش های استخراج در معادن…

 • روان شناسی|پاورپوینت طرحواره محرومیت هیجانی
 • پاورپوینت طرحواره محرومیت هیجانی شناسه محصول :96523 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 4288.507813 مگابایت دانلود پاورپوینت طرحواره محرومیت هیجانی   پاورپوینت طرحواره محرومیت هیجانی شامل 41…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت بسته بندی اتمسفر اصلاح شده
 • پاورپوینت بسته بندی اتمسفر اصلاح شده شناسه محصول :64903 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 414 حجم فایل: 0.498046875 مگابایت دانلود پاورپوینت بسته بندی اتمسفر اصلاح شده مقدمه   حفاظت…

 • حسابداری|پاورپوینت اوراق بهادار
 • پاورپوینت اوراق بهادار شناسه محصول :90220 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 269 حجم فایل: 0.1640625 مگابایت دانلود پاورپوینت اوراق بهادار   فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 29 اسلاید دسته: حسابداری-…

 • علوم انسانی|پاورپوینت روش چابک یا اجایل چیست
 • پاورپوینت روش چابک یا اجایل چیست شناسه محصول :103741 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 845 حجم فایل: 4.18 مگابایت دانلود پاورپوینت روش چابک یا اجایل چیست شامل 26 اسلاید…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت تعریف بتن و کاربرد آن
 • پاورپوینت تعریف بتن و کاربرد آن شناسه محصول :102246 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 343 حجم فایل: 3207.606445 مگابایت دانلود پاورپوینت تعریف بتن و کاربرد آن   توضیحات:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.