مدیریت|رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی شناسه محصول :55605 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 76 تعداد بازدید : 302 حجم فایل: 0.42578125 مگابایت

دانلود

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی   پژوهش حاضر به منظور رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضیه اساسی در این پژوهش آن است که بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ارتباط معنی داری وجود دارد. جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20نفر) و کلیه معلمان (220 نفر) در ناحیه 2 شهر مشهد است. گروه مورد بررسی کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20N=) است. بنابراین برای گروه مدیران از روش سرشماری بجای نمونه گیری استفاده شده است و حجم نمونه برای گروه معلمان 55 نفر می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش را در یک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشی مدیران) که برای تعیین اثر بخشی مدیران توسط معلمان مربوطه تکمیل می گردید و دیگر یک تست (مقیاس عزت نفس آیزنک) برای تعیین عزت نفس مدیران که توسط خود مدیران پاسخ داده می شود تشکیل می دهد. روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج به دست آمده عبارتند از : 1-   بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان رابطه معنا داری وجود دارد. 2-  بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند و مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد. 3-  بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند با مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند تفاوت معنی داری وجود ندارد. 4-  بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند با مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که هر چه عزت نفس مدیران بالاتر باشد ، اثر بخشی آنان بیشتر است و برعکس. وهمچنین بیشتر مدیران مدارس تقریبا از عزت نفس بالایی برخوردار می باشند. فهرست مطالب عنوان چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول :مقدمه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 3 1-1 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 9 1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 1-4 فرضیه هاُی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 13 1-5 تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………… 13 فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین……………………………………………………………………………………………….. 15 2-1 خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 2-2 خودپنداره………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 2-3 عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 2-4 عزت نفس و جنسیت……………………………………………………………………………………………………………. 30 2-5 اثر بخشی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 2-6 نقش مدیر در اثر بخشی مدارس………………………………………………………………………………………….. 34 2-7 معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران………………………………………………………………………………………. 35 2-8 ویژگی هاُی مدیران اثر بخش ……………………………………………………………………………………………… 43  فصل سوم :روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 48 3-1روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 49 3-2جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………. 49 3-3 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 3-4روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 50 3-5 ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………….. 53 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………… 60 5-1 نتایج مربوط به فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………. 61 5-2 نتایج مربوط به فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………… 62 5-3 نتایج مربوط به فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………….. 62 5-4 نتایج مربوط به فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………. 63 5-5 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………… 64 5-6 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 64 5-7 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 65 منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68 ضمیمه 1: تست آُیزنک…………………………………………………………………………………………………………………. 69 ضمیمه 2: پرسشنامه اثربخشی…………………………………………………………………………………………………….. 71  
 • معماری|پاورپوینت تحلیل مجتمع GAIA اکوادور
 • پاورپوینت تحلیل مجتمع GAIA اکوادور شناسه محصول :98109 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 217 حجم فایل: 10.46 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل مجتمع GAIA – اکوادور اثر گروه معماری…

 • اقتصاد|مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی سود، حاکمیت شرکتی و جریان نقدی آزاد
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی سود، حاکمیت شرکتی و جریان نقدی آزاد شناسه محصول :98362 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 106 تعداد بازدید : 189 حجم فایل: 159.2177734 مگابایت دانلود عنوان: مبانی…

 • علوم انسانی|پاورپوینت منظور از اوراسیا چیست
 • پاورپوینت منظور از اوراسیا چیست شناسه محصول :104325 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 700 حجم فایل: 4.27 مگابایت دانلود پاورپوینت اوراسیا چیست شامل 19 اسلاید زیبا ، که با…

 • علوم انسانی|پاورپوینت سرگذشت قوم لوط
 • پاورپوینت سرگذشت قوم لوط شناسه محصول :100746 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 226 حجم فایل: 4205.658203 مگابایت دانلود پاورپوینت سرگذشت قوم لوط   پاورپوینت سرگذشت قوم لوط شامل 27…

 • برق|پاورپوینت توزیع نیروی برق در استان خراسان
 • پاورپوینت توزیع نیروی برق در استان خراسان شناسه محصول :72878 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 359 حجم فایل: 0.79296875 مگابایت دانلود پاورپوینت توزیع نیروی برق در استان خراسان انجام کارهای…

 • حسابداری|پاورپوینت کنترل بودجه
 • پاورپوینت کنترل بودجه شناسه محصول :86693 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 452 حجم فایل: 0.587890625 مگابایت دانلود پاورپوینت کنترل بودجه   فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 15 اسلاید دسته:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *