مدیریت|تحقیق در مورد تئوری بین المللی

تحقیق در مورد تئوری بین المللی شناسه محصول :52909 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 274 حجم فایل: 0.028320313 مگابایت

دانلود

تحقیق در مورد تئوری بین المللی ایالت بندی مناطق غیر مسکونی:لازم است پیشاپیش ، مناطق غیر مسکونی قاره نیز با نام هر یک از بزرگان تاریخ به ویژه (بزرگان عهد باستان یونان ) ایالت بندی بشوند.اما به طور فشرده درباره پر کردن قاره از انسان ، نباید شتاب به خرج داد. چون این امر با موجودیت دلایلی که ممکن است در کتاب ویژه استرالیا انعکاس یابند ، نیازمند یک تأمل فزاینده است.و نهایتاً اینکه قاره استرالیا ، طی یک دوره کوتاه ، نیازمند رسیدن خود به عرصه تمدن ایالات متحده است. از خدا می طلبم این قاره ، به ویژه از جهات ترکیب انسانی و ملکات بشری ممتاز و یک تاریخی با شکوه ، سر آمد روزگار قرار گیرد. انشاء الله.هستی ؛ علت العلل : از نظر من ، درک علت العلل ( = سیرت ) چنان بسیط و فراگیر و نا منتها است که هیچ ذرّه ای فارغ از آن و فارغ از قانون مندی آن نمی باشد . و من به چنین حقیقتی ، که متّصف به آغاز و پایانی نباشد ، اتلاق خدا میکنم . متغیّرات ؛ طبیعت : من ، طبیعت و اجزای آن را ، اندام ( سیرت ) اتلاق می کنم ؛ یعنی معّرف همیشه ماندگار آن ( صورت ) .خاستکاه انسان : انسان ، گونه تکامل یافته میمون است میمونی که ذاتاً بهره مند از صفات انسانی بوده و در مسیر انسانیت برای دگرگونیهایی اندامی و ذهنی خویش می شتافته است. و من ، این واقعیت را طی مقاله ای زیر عنوان ( نظریه ی خلقت ) در کتاب زیر نگارش خود ( فدرالیزم بین الملل / جهانی / متحّد ) به تفصیل ابراز داشته ام . بیولوژیستها ، سعی کرده اند برخی از دسته های میمون را به عنوان نیاکان انسان به اثبات رسانند ولی من منکر این طرز تفکر هستم زیرا چون دسته های اولیه میمون در سراسر جهان ( حتی دردو قارّه آمریکا و استرالیا ) نیز به طور همزمان به صورتی تمام نما به تکامل رسیده است . انسان و دین : ( الف ) دین : به اعتقاد من دین ، پیش از انکه زیر یک نامی خاص به توسط کسی بیاید تکلیف بشر را بسنجد ، شئون آن ، به ویژه به صورتی جاذبه های تهذیب و تکلّف و اعتدال و مهرورزی در سرشت او موجود بوده و به تکامل رسیده است.( ب ) مذهب : به اعتقاد من مذهب ، پیش از آنکه نفساً ، متنی به صورتی (دین) باشد ، مفسر چنین متنی در موقعیت (حواشی) قرار می گیرد. چنانکه در یک چنان موضعی ، به همان مقدار که ناشر اصل متن دینی تلقی می شود ، تحریف کننده ی چنین متنی برای آشفته گیهای عمیق روحی نیز به شمار می آید .و در واقع مذهب ، به ویژه مذهب (شرقی) به جام شوکرانی میماند که چون ، مانند دین ، یک اصل الهی نیست و (شخصی و غیظی) است ، هر که به مخالفتش برخیزد ، به پیشباز غول بی منطق مرگ شتافته است . و اما اینکه تئولوژیستها ، مذهب را با دین یکی انگاشته ، از عدم صلاحیت آنها برای تفسیر درست چنین مسئله ای بوده است ؛ چون ، مذهب در واقع نه تنها دین نمی باشد ، که به اعتقاد من سرکوبگر نصوص دینی در طول تاریخ نیز تلقی می شده است.( ج ) دین اختیاری: پیکر زیبای انسان و ودیعه یزدانی خرد او ، هم زمان به تکامل رسیده اند. و لهذا معرف (اشرفیت) آن فطرتاً همراه با انگیزه هایی (در نیک و بد)بوده و تفاوت حلال با حرام برای او ، از همین جهت ناشی شده است. و من ، به اصل جریان حلال گرایی انسان ، شعار (دین) را عنوان نموده و به این (شعار) ، زمانی که به شهوت بی بند و باری انسان فایق آید ، نامی به صورت (دین) را اتلاق میدارم. یعنی اینکه دین در واقع ، اصل کاملی سرشته شده با نهاد آدمی است که نیازی ندارد به اجبار وانمود و تحمیل کسی گردد.( د ) دین اجباری: مصیبت بشر در طول تاریخ این بوده واست ، که عناصری دین گردان (کاهن و مرتاض و مرشد و اسقف و در کل آیت های خدا) همواره تلاش ورزیده اند دین را به ( زور ) القا کنند. و علتش هم این بوده که این طیف ، بدون استثنا فاقد مهارت هایی تخصصی در امور اجتماعی ( روان شناختی ) بوده و در جبر زمان و مکان ، همواره نیاز تحول پذیری روزگار بنی آدم را انکار میکرده اند. و چنین است که اشتباه این طیف در طول تاریخ ، چه بسیار میلیاردها نسل بشر را که در اعماق جنگ های روانی و آشفتگیهای زندگی و هلاکت های گروهی بر نیفکنده است.در دوره ی ما ، ملا عمر و اسامه بن لادن ، از مجاهدین افغانی (به ویژه از ترکیب حکمت یار و پیروان مودودی) زاده شده و این ها از حجله گاه. سیاست بین المللی خام در بستر خاور میانه به وجود آمده اند.( ر ) دین سیاسی: اگر فرض کنیم که دین ، نفساً شایان مقایسه با یک تخم مرغ است ، محتوای این تخم مرغ در صورتی سالم خواهد بود ، که از پوسته واز قالب طبیعی خود به در نرفته باشد . دین هم همینطور است ؛ دین نفساً تا زمانی طبیعی و سالم است ، که با روح سیاست نیامیخته باشد. هر گاه با سیاست نزدیک و آلوده شد ، طبیعی است که پرده عصمت آن دریده شده و شأن رباّنیت (= وجدانیت) آن به یغما رفته و در ظرفیت او چیزی جز عوام فریبی باقی نمی ماند.جهان در مسیر قطب بندی:تاریخ تکامل بشر در عصر خود ما ، نشان داد که قطب های غرب و شرق در بیداری ملتهاً نقش فزاینده ای بازی کرده اند. گرچه که این قطب بندی ، به بیراهگیهای هول انگیزی هم منجر شدند ولی خب ، در یک چنین جبری ، استفاده های مفید آن بیشتر از زیانهایی بود که در سراسر جهان به ظهور رسید.اما به اعتقاد من موقف بشر ، زمانی میتواند به اعتدال بین المللی خود نزدیک بشود ، که ذهنیت قطب بندی (قطب بندی یک جناحه یا چند جناحه= تک قطبی یا چند قطبی ) به یک ذهنیتی ( فدرالیته شدن سیستم سیاسی بین المللی ) تبدیل بشود و در راس آن ( به جایی قطب بندی ) = (جهان مداری) اختیار گردد.البته شرح مفصل یک چنین تئوری ، در کتاب من (فدرالیزم بین الملل / جهانی / متحد) به خوبی بیان شده است. اما متأسفانه عجیب اینکه در حال حاضر ، اینکه ما فکرمی کنیم جهان در کام یک ابر قدرت(= و تک قطبی) است ، نه تنها چنین نیست ، که بر خلاف شرایط جهانی پیش از 1992 ، امروزه ، خار برخی از ابرقدرتهایی نورسته از نوع (ارتجاع) به شدت دارد قلب نظم عمومی جهان را می خلد چنانکه آنها دارند در جوّی آشوب طلبی ، بسیاری از ملتهایی عقب افتاده را فریب میدهند و آنها را با خود هم نوا میگردانند و غبار چنین وضعیتی امنیت جهان را نیز زیر سئوال قرار میدهند.   فهرست مطالب:نمادی از برخی دیدگاههای من پاراگراف اول هستی ؛ علت العلل : متغیّرات ؛ طبیعت خاستگاه انسان انسان و دین پاراگراف دوم از کجا برخاسته ام ؟ عواطف من نسبت به شرق و غرب تفسیر من از شرق و غرب یادداشت پرونده 2275 جناب آماندا وانستون پاراگراف سوم جهان در مسیر قطب بندیچکیده هایی از نقطه نظرات من در مورد استرالیا نژاد بومی استرالیا کاشفین و بنیانگمشکلات ساختار طبیعی و جوّی نمادی از مشکل قاره ای جهت و غایت مقابله با این مشکل رواج پدیدارهای درختی و گیاهینکته ای هم در باره سازمان های سیاسی و نقش آنها سیستم سیاسی ایالت بندی تمام نقاط قاره پاراگراف چهارمنیاز دگرگونی ساختمان جهانی سازمان ملل:سازمان ملل آینده در یک تئوری مقدماتیسازمان ملل آینده در یک تئوری عملیاصول عملی مورد نیاز بین المللی قاره هابودجه سازمان ملل آیندهمیروهای ضربتی (= تعلیقی)مراکز بر پای سازمان ملل مرکزی و قاره ای
 • مدیریت|پاورپوینت ارزيابي بهره وری كار و زمان
 • پاورپوینت ارزيابي بهره وری كار و زمان شناسه محصول :93786 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 278 تعداد بازدید : 194 حجم فایل: 1201.006836 مگابایت دانلود پاورپوینت ارزيابي بهره وری كار و زمان   این…

 • مکانیک|بررسی ارتعاشات گرافن تک لایه، در محیط الاستیک، تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی
 • بررسی ارتعاشات گرافن تک لایه، در محیط الاستیک، تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی شناسه محصول :56990 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 69 تعداد بازدید : 310 حجم فایل:…

 • علوم انسانی|مبانی نظری وپیشینه تحقیق كیفیت زندگی
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق كیفیت زندگی شناسه محصول :70364 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 188 حجم فایل: 0.048828125 مگابایت دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق  كیفیت زندگی توضیحات: فصل دوم…

 • علوم انسانی|مبانی نظری استاندارد ایزو 9000،9001
 • مبانی نظری استاندارد ایزو 9000،9001 شناسه محصول :91751 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 159 حجم فایل: 0.060546875 مگابایت دانلود مبانی نظری استاندارد ایزو 9000،9001 (فصل دوم تحقیق) مشخصات این…

 • علوم انسانی|پاورپوینت برات سازشی چیست
 • پاورپوینت برات سازشی چیست شناسه محصول :98917 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 197 حجم فایل: 4113.90332 مگابایت دانلود پاورپوینت برات سازشی چیست   پاورپوینت برات سازشی چیست شامل 24…

 • اقتصاد|ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس
 • ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس شناسه محصول :50506 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 188 تعداد بازدید : 825 حجم فایل: 0.516601563 مگابایت دانلود هدف این…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *