مدیریت|بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس

بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس شناسه محصول :50576 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 174 تعداد بازدید : 518 حجم فایل: 0.09765625 مگابایت

دانلود

آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی محسوب می شود كه در واقع كیفیت فعالیتهای سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی به چگونگی عملكرد آموزش و پرورش بستگی دارد . آموزش و پرورش در دو بعد فردی و اجتماعی در قابل انسانها نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد. شناسایی و شكوفایی استعدادهای افراد در زمینه های مختلف رشد و موزون و متعادل انسان در جنبه های عقلانی، عاطفی ، اخلاقی و اجتماعی مسئولین بس عظیم است كه طی فرایند تعلیم و تربیت باید تحقق پیدا كند و اساساً كمال انسانی بشر در گرو تربیت صحیح می باشد. فرایند تعلیم و تربیت ، نسل آینده را با ارزشهای اجتماعی آشنا می كند، مبانی سازگاری مثبت اجتماعی را به آنها می آموزد، در تحیكم مبانی فردی و اجتماعی می كوشد ، آنها را به فرهنگ جامعه خود آشنا می سازد و با ایجاد مهارتهای هنری، علمی و فنی ، آنها را برای عضویت موثر و مفید و موفق در جامعه آماده می سازد . علاوه بر اینها آموزش و پرورش باید به رشد قوه قضاوت صحیح ، مسئولیت پذیری، خودآگاهی ، ایجاد روحیه خلاق ، نقاد و متفكر در برخورد با مسائل فردی و اجتماعی بپردازد. بعلاوه در بعد اجتماعی نیز آموزش و پرورش از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، حفظ و انتقال میراث فرهنگی ، تحكیم روابط و مناسبات اجتماع، تربیتنیروی انسانی ماهر و متخصص ، تحول در روابط و مناسبات اجتماعی، ایجاد شرایط لازم برای توسعه پیشرفت عمومی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و … فراهم ساختن امكانات لازم برای تضمین رشد و استقلال فرهنگی و اقتصادی از طریق پرورش روحیه اعتماد به نفس، خوداتكایی و تقویت علاقه و رغبت هر چه بیشتر به كار و كوشش و كمال جویی و … از جمله كاركردهای اساسی است كه بر عهده آموزش و پرورش هر جامعه می باشد و روز به روز بر اهمیت و تاثیر آن افزوده می شود . با توجه به اهمیت عامل رضایت شغلی و تاثیر آن در عملكرد دبیران در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی رابطه رضایت شغلی با عملكرد دبیران ، عوامل موثر در رضایت شغلی شناسایی شده و اثر گذارترین و مهمترین این عوامل مشخص شود. فهرست عناوین فصل اول: مقدمه پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت موضوع پژوهش هدف پژوهش فرضیات فصل دوم: پیشینه پژوهش 2-1- پیشینه پژوهش 2-2- تحقیقات انجام یافته خلاصه فصل فصل سوم: روش تحقیق مقدمه 3-1- اصطلاحات و داده ها 3-2- جامعه آماری 3-3- نمونه و روش نمونه گیری 3-4- ابزار اندازه گیری 3-5- روش جمع آوری اطلاعات 3-6- ارائه یافته های پژوهش فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش مقدمه 4-1- تجزیه و تحلیل داده ها (كمی) 4-2- تجزیه و تحلیل داده ها (كیفی) فصل پنجم: نتایج پژوهش 5-1- نتیجه گیری نهائی 5-2- محدودیتهای پژوهش 5-3- پیشنهادات پژوهش منابع ضمایم فهرست جداول جدول شماره 1-4 توزیع فراوانی مطلق ، نسبی و تجمعی سن جدول شماره 2-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سابقه كاری جدول شماره 3-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی تحصیلات جدول شماره 2-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نمره ارزشیابی جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل سازمانی جدول شماره 5-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل گروهی جدول شماره 6-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل فردی جدول شماره 8-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی فرصتهای رشد جدول شماره 9-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی ماهیت كار جدول شماره 10-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سیاستهای سازمان جدول شماره 11-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی شرایط كار جدول شماره 12-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نحوه رفتار همكاران جدول شماره 13-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سرپرستان سازمان جدول شماره 14-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی شرایط كار جدول شماره 2-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نحوه رفتار همكاران جدول شماره 15-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سرپرستان و مدیران جدول شماره 16-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نیازها و اشتیاقها جدول شماره 17-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نیازها و اشتیاقها جدول شماره 18-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی مزایای واسطه ای شغل جدول شماره 19-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی زیر مجموعه عامل فرصتهای رشد جدول شماره 20-4 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای مستقل و وابسته رضایت شغلی و عملكرد جدول شماره 21-4 جدول آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و وابسته رضایت شغلی و عملكرد جدول شماره 22-4 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای عوامل موقعیتی و حالات مشرب شخصی و رضایت شغلی جدول شماره 23-4 جدول آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای عوامل موقعیتی و حالات مشرب شخصی و رضایت شغلی جدول شماره 24-4 تجزیه و تحلیل واریانس یك عاملی بین عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی و رضایت شغلی دبیران جدول شماره 25-4 شاخص های متغیر عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی بر حسب عامل میانگین و انحراف معیار جدول شماره 26-4 نتایج آزمون حداقل اختلاف معنی (LSD) بین میانگین های متغیر عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی جدول شماره 27-4 تجزیه و تحلیل واریانس یك عامل بین عوامل مختلف سازمانی و رضایت شغلی جدول شماره 28-4 شاخص متغیر عوامل مختلف سازمانی اثرگذار بر رضایت شغلی بر حسب عامل میانگین و انحراف معیار جدول شماره 29-4 نتایج آزمون حداقل اختلاف معنی دار (LSD) بین میانگین های متغیر عوامل مختلف سازمانی فهرست اشكال و نمودارها شكل 1-2 دیدگاه موقعیتی شكل 2-2 علل و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی شكل 3-2 نمودار مدل تحلیلی تحقیق
 • علوم پایه|قالب پاورپوینت آماده رشته ریاضی
 • قالب پاورپوینت آماده رشته ریاضی شناسه محصول :101426 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 413 حجم فایل: 3040.041016 مگابایت دانلود قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت قالب تونلی
 • پاورپوینت قالب تونلی شناسه محصول :10086 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 799 حجم فایل: 1.025390625 مگابایت دانلود پاورپوینت قالب تونلی   سیستم قالب تونلی یکی از بهترین روشهای…

 • علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه سیدمجتبی نواب صفوی
 • پاورپوینت زندگینامه سیدمجتبی نواب صفوی شناسه محصول :104056 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 922 حجم فایل: 4.22 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه سیدمجتبی نواب صفوی شامل 45 اسلاید زیبا ،…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری طراحی بیمارستان صحرایی در سنگال
 • پاورپوینت بررسی معماری طراحی بیمارستان صحرایی در سنگال شناسه محصول :100036 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 2574.817383 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری طراحی بیمارستان صحرایی در سنگال…

 • مدیریت|پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی
 • پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی شناسه محصول :51661 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 0.15625 مگابایت دانلود عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و کسب…

 • صنایع|پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی
 • پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی شناسه محصول :102630 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 415 حجم فایل: 80.97265625 مگابایت دانلود پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی مناسب ارائه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.