مدیریت|بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی

بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی شناسه محصول :50617 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 119 تعداد بازدید : 730 حجم فایل: 0.459960938 مگابایت

دانلود

محیط متلاطم امروز روند رو به رشدی را در سازمانها برای بالابردن اثربخشی کارکنان و تاثیرپذیری آن با هوش فرهنگی ایجاد نموده است. امروزه سازمانها بدنبال افرادی هستند كه بتوانند با اثربخشی بالا، عملكرد مطلوبی داشته باشند و از طرفی توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی را نیز دارا باشند که این امر با هوش فرهنگی ارتباط بسیار زیادی دارد. محیط کارامروز، نیاز به افرادی دارد که با فرهنگهای مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. توانایی فرد برای تطبیق با ارزشها، سنتها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کارکردن در یک محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است. این پژوهش بدنبال بررسی رابطه بین اثربخشی کارکنان و هوش فرهنگی است. لازم بذكر است كه این پژوهش اولین در نوع خود در خصوص بررسی رابطه بین اثربخش گروهی و هوش فرهنگی است كه می تواند راهگشای بسیاری از مدیران در سازمان باشد. فهرست مطالب فصل اول (کلیات پژوهش) 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله4 1-3- اهمیت پژوهش. 6 1-4- سوالات پژوهش. 7 1-5- اهداف پژوهش. 8 1-5-1- هدف اصلی:8 1-5-2- اهداف جزئی:8 1-6- فرضیات پژوهش. 8 1-7- تحقیقات انجام شده9 1-7-1- تحقیقات انجام شده در داخل9 1-7-2- تحقیقات انجام شده در خارج11 فصل دوم (ادبیات پژوهش) 2-1- مقدمه18 2-2- مفهوم هوش فرهنگی21 2-3- تعریف هوش فرهنگی24 2-4- عناصر هوش فرهنگی26 2-5- استفاده از هوش فرهنگی27 2-6- اجزای هوش فرهنگی29 2-7- ابعاد هوش فرهنگی30 2-8- انواع شخصیتها در هوش فرهنگی32 2-9- تقویت هوش فرهنگی34 2-10- هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی35 2-11- نقش هوش فرهنگی در تعاملات بین فرهنگی40 2-11-1- هوش فرهنگی و نژاد پرستی40 2-11-2- تحمل تفاوتها43 2-11-3- هوش فرهنگی و سازگاری44 2-12- هوش فرهنگی و سازش شغلی46 2-13- خلاصه فصل دوم48 فصل سوم (روش اجرای پژوهش) 3-1- مقدمه51 3-2- جامعه آماری52 3-3- نمونه و روش نمونه گیری52 3-4- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها53 3-5- ابزار پژوهش. 54 3-6- اهدا ف پژوهش. 54 3-7- فرضیات پژوهش. 55 3-8- اعتبار(روایی) ابزار سنجش. 55 3-9- پایایی ابزار سنجش. 56 3-10- پایایی تحقیق56 3-11- تجزیه و تحلیل داده ها57 فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) 4-1- مقدمه:59 4-2- توصیف داده ها60 4-3- بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها66 4-4- نتایج توصیفی67 4-5- نتایج استنباطی75 4-6- نتایج آزمون فرضیه ها81 فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) 5-1- مقدمه83 5-2- بحث و نتیجه گیری:84 5-3- یافته های پژوهش. 85 5-4- محدودیت های تحقیق:86 5-5- پیشنهادات:86 منابع و مآخذ87 پیوست ها جداول spss92 پرسشنامه104 Abstract106  فهرست جداول جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت60 جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات62 جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن64 جدول4-4: ارزیابی میزان شناخت عالیه ی کارکنان در تعاملات67 جدول4-5: ارزیابی میزان شناخت کارکنان از فرهنگ های مختلف68 جدول4-6: ارزیابی میزان انگیزش فرهنگی کارکنان70 جدول4-7: ارزیابی رفتار فرهنگی کارکنان72 جدول4-8: ارزیابی هوش فرهنگی کارکنان73 جدول4-9: خلاصه داده های آزمون كای اسكوئر (خی دو) برای فرضیه اوّل پژوهش76 جدول4-10: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اوّل پژوهش76 جدول4-11: خلاصه داده های آزمون كای اسكوئر (خی دو) برای فرضیه دوّم پژوهش77 جدول4-12: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوّم پژوهش77 جدول4-13: خلاصه داده های آزمون كای اسكوئر (خی دو) برای فرضیه سوّم پژوهش78 جدول4-14: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوّم پژوهش79 جدول4-15: خلاصه داده های آزمون كای اسكوئر (خی دو) برای فرضیه چهارم پژوهش80 جدول4-16: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه چهارم پژوهش80  فهرست نمودارها نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت61 نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات63 نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن65 نمودار4-4: ارزیابی میزان شناخت عالیه ی کارکنان در تعاملات68 نمودار4-5: ارزیابی میزان شناخت کارکنان از فرهنگ های مختلف69 نمودار4-6: ارزیابی میزان انگیزش فرهنگی کارکنان71 نمودار4-7: ارزیابی رفتار فرهنگی کارکنان73 نمودار4-8: ارزیابی هوش فرهنگی کارکنان74
 • معماری|پاورپوینت بررسی مساجد ایران
 • پاورپوینت بررسی مساجد ایران شناسه محصول :71586 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 197 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 35.83300781 مگابایت دانلود   توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی مساجد ایران  ،در حجم 197 اسلاید قابل…

 • فقه و حقوق اسلامی|بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس
 • بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس شناسه محصول :58985 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 129 تعداد بازدید : 487 حجم فایل: 6.478515625 مگابایت دانلود بررسی فقهی و حقوقی…

 • برنامه نویسی|دانلود ترجمه مقاله ریسک و بازده به همراه متن انگلیسی
 • دانلود ترجمه مقاله ریسک و بازده به همراه متن انگلیسی شناسه محصول :54233 موضوع : برنامه نویسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 800 حجم فایل: 0.140625 مگابایت دانلود دانلود ترجمه مقاله ریسک و…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری مسجد جامع ورامین
 • پاورپوینت بررسی معماری مسجد جامع ورامین شناسه محصول :100432 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 4877.920898 مگابایت دانلود این فایل شامل بررسی معماری مسجد جامع ورامین در قالب…

 • جغرافیا|بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه سینوپتیك
 • بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه سینوپتیك شناسه محصول :55619 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 409 حجم فایل: 0.067382813 مگابایت دانلود بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه سینوپتیك   قوچان…

 • معماری|پاورپوینت بررسی و تحلیل مهدکودک غزال آمل
 • پاورپوینت بررسی و تحلیل مهدکودک غزال آمل شناسه محصول :97479 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 191 حجم فایل: 4440.084961 مگابایت دانلود فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل مهدکودک غزال آمل. این…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.