مدیریت|بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شناسه محصول :52330 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 85 تعداد بازدید : 338 حجم فایل: 0.21484375 مگابایت

دانلود

بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش   هدف از این پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعه كلیه كاركنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند . برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است : الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی ب : به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی و برای تحلیل نتایج آماری توصیفی و آمار استنباطی (روش آماری تحلیل رگرسیون ) به كار بسته شده است . نتایج پژوهش نشان داده است : بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندی می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهای سازمان می شود.نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.    كلید واژه ها : تعهد سازمانی ،ابعاد تعهدسازمانی ، رفتار شهروندی ، رفتار شهروند سازمانی   فهرست مطالب: عنوان                                                                                                                   صفحه   فصل اول 🙁 كلیات تحقیق ) 1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 1-3- اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………… 6 1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-4-1- هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-5- سئوال و فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 7 1-5-1- سوال اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 7 1-5-2- فرضیات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-6- مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 8 1-7- تعاریف نظری و عملیاتی …………………………………………………………………………………………………… 8 1-7-1- تعریف نظری…………………………………………………………………………………………………………………… 8 1-7-2- تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………. 9   فصل دوم 🙁 مبانی نظری و پیشینه تحقیق ) 2-1- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………… 11 2-1- 1- مبانی نظری رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………………….. 11 2-1-2- مبانی نظری تعهدسازمانی ……………………………………………………………………………………………. 29 2-2- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 44 عنوان                                                                                                                   صفحه   2-2- 1- پیشینه خارج از كشور………………………………………………………………………………………………….. 44 2-2-2- پیشینه داخل كشور……………………………………………………………………………………………………….. 46   فصل سوم : ( روش تحقیق ) 3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 58 3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58 3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری :…………………………………………………………………………………… 59 3-4- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):……………………………………………………. 59 3-5- ابزار اندازه گیری:…………………………………………………………………………………………………………………. 59 1- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………. 59 2- پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 59 3-6- شیوه اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 60 3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:……………………………………………………………………………………………. 60   فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل داده ها ) 4- 1 – مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 4-2 ) آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………… 63 4-3) آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………… 66  عنوان                                                                                                                   صفحه  فصل پنجم 🙁 نتیجه‌گیری و پیشنهادها ) 5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 5-2- نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………… 69 5-3- محدودیتها …………………………………………………………………………………………………………………………… 73 فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….. 74 الف – فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74 ب- لاتین 
 • علوم تربیتی|پاورپوینت پراگماتیسم و تعلیم و تربیت
 • پاورپوینت پراگماتیسم و تعلیم و تربیت شناسه محصول :92298 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 412 حجم فایل: 0.435546875 مگابایت دانلود پاورپوینت پراگماتیسم و تعلیم و تربیت   پاورپوینت پراگماتیسم…

 • علوم انسانی|پاورپوینت تکنیک DILO یک روز به جای کارمند
 • پاورپوینت تکنیک DILO یک روز به جای کارمند شناسه محصول :102841 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 281 حجم فایل: 4026.006836 مگابایت دانلود پاورپوینت تکنیک DILO یک روز به جای…

 • معماری|پاورپوینت معماری مسجد شیعا و مسجد جامع سمنان
 • پاورپوینت معماری مسجد شیعا و مسجد جامع سمنان شناسه محصول :103832 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 1109 حجم فایل: 2.48 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مسجد شیعا ppt در 50 اسلاید…

 • شیمی|پاورپوینت بررسی کيفيت آب
 • پاورپوینت بررسی کيفيت آب شناسه محصول :93376 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 264 حجم فایل: 571.6123047 مگابایت دانلود پاورپوینت کيفيت آب ، در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • معماری|پاورپوینت کاروانسرای قصر بهرام
 • پاورپوینت کاروانسرای قصر بهرام شناسه محصول :89548 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 229 حجم فایل: 4.849609375 مگابایت دانلود پاورپوینت کاروانسرای قصر بهرام (جاده گرمسار ورامین) ، در حجم 32 اسلاید…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل موزه ملی آب ایران موزه شعبه جنوبی موزه کاخ تایوان
 • پاورپوینت تحلیل موزه ملی آب ایران موزه شعبه جنوبی موزه کاخ تایوان شناسه محصول :97942 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 10.9 مگابایت دانلود در این فایل دو…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *