مدیریت|بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی شناسه محصول :40426 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 571 حجم فایل: 0.034179688 مگابایت

دانلود

مطالعه رفتار افراد در محیطهای کاری از دیرباز موردتوجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهۀ 1960، در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته ، سعی در تقسیم بندی رفتارها و علل بروز آن ها داشته اند. مباحثی نظیر:  ادراك، انگیزش ، نگرشهای شغلی و … از جمله مواردی هستند كه به بررسی ریشة بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط كار می پردازند.  اما امروزه توجه روانشناسان و رفتارشناسان به وجود تفاوت هایی در رفتارهای رسمی با رفتار های غیر رسمی کارکنان در محیط کار که برای سازمانها مفید و سودمند هستند ولی در شرح شغل کارکنان وجود ندارند و اغلب بوسیله سیستم پاداش سازمانها شناخته نمی شوند متمایل شده است. این رفتارهای غیر رسمی که از سوی کارکنان به نمایش گذاشته می شوند تحت عناوین گوناگونی مشخص شده اند که شایعترین آنها رفتار شهروندی سازمانی می باشد. از سویی در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمانها در جستجوی شیوه های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند. بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاریهای سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد ودستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است. با توجه به اینکه ترغیب رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان امکان پذیر نیست. بنابراین، برای تشویق این گونه رفتار ها در بین کارکنان بایستی به تقویت پیش زمینه های آنها پرداخت. یکی از این پیش زمینه ها رضایت شغلی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در دبیرستانهای دولتی شهرستان ملكان می باشد. که بدین منظور پنج فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی طراحی شد و اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه طراحی شده که در نمونه آماری که بر اساس فرمول کوکران 129 نفر  محاسبه شد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای پخش و پس از جمع آوری و تحلیل کلیه فرضیه ها مورد تأئید قرار گرفتند که برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.  یعنی بین رضایت شغلی و ابعاد آن(رضایت از کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از ترفیع، رضایت از حقوق) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. فهرست مطالب چکیده مقدمه بیان مسأله ضرورت و فواید پژوهش اهداف تحقیق روش تحقیق جامعه و نمونه آماری ابزار جمع آوری اطلاعات اعتبار(Validity) و پایایی(Reliability) ابزار جمع آوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل داده های آماری تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق ) آزمون فرضیه اصلی نتایج و یافته های توصیفی نتایج و یافته های استنباطی پیشنهادات پیشنهاداتی برای مطالعاتی آتی منابع   جدول شماره1:  مقدارآلفای کرونباخ به تفکیک هر سازه جدول شماره 2 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از کار با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 3 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از مافوق  با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 4 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از همکار  با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 5 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از ترفیع  با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 6 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از حقوق با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 7 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی جدول شماره 8 :  توصیف مدل جدول شماره9: ANOVA        
 • معماری|پاورپوینت بررسی فضاهای مهدکودک
 • پاورپوینت بررسی فضاهای مهدکودک شناسه محصول :73504 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 305 حجم فایل: 2.854492188 مگابایت دانلود   توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی فضاهای مهدکودک،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش.…

 • زبان و ادبیات فارسی|بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن
 • بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن شناسه محصول :56936 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 145 تعداد بازدید : 650 حجم فایل: 0.15234375 مگابایت دانلود  …

 • فقه و حقوق اسلامی|نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی
 • نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی شناسه محصول :52445 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 0.032226563 مگابایت دانلود نقد…

 • مدیریت|دانلود پاورپوینت رهبری نیروی انسانی و ارتباطات در مدیریت پروژه
 • دانلود پاورپوینت رهبری نیروی انسانی و ارتباطات در مدیریت پروژه شناسه محصول :67669 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 232 حجم فایل: 0.640625 مگابایت دانلود عنوان: دانلود پاورپوینت رهبری نیروی انسانی…

 • عمران و ساختمان|فایل آموزش تحلیل ماتریسی
 • فایل آموزش تحلیل ماتریسی شناسه محصول :98413 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 184 حجم فایل: 3000.21875 مگابایت دانلود فایل پی دی اف آموزش تحلیل ماتریسی( فنرها، میله ها…

 • روان شناسی|پاورپوینت مهارت های مقابله ای چیست
 • پاورپوینت مهارت های مقابله ای چیست شناسه محصول :89851 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 263 حجم فایل: 0.553710938 مگابایت دانلود پاورپوینت مهارت های مقابله ای چیست   پاورپوینت مهارت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *