مدیریت|بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت شناسه محصول :50623 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 177 تعداد بازدید : 564 حجم فایل: 0.287109375 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش بود. روش انجام پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه­ آماری شامل کلیه ­ی کارکنان آموزش و پرورش  بود که به صورت رسمی یا پیمانی در سال 90-89 مشغول بکار بودند که تعداد آنها 120 نفر و با استفاده از جدول مرگان وجرسی با نمونه گیری تصادفی ساده 93 نفر از کارکنان را به عنوان حجم نمونه انتخاب نمودیم. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه یکی پرسشنامه ­ی هوش عاطفی با 25 سوال و پنج متغیر و پرسشنامه­ ی بهره ­وری فردی با 20 گویه و چهار متغیر و پرسشنامه بهره وری سازمانی با 20 سوال و چهار متغیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هفت فرضیه مورد تایید قرار گرفت. همچنین بین مولفه­ های هوش عاطفی و جنسیت و سابقه کار رابطه­­ ی معنا داری وجود نداشت. فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش… 6 1-1- مقدمه. 6 1-2- بیان مسئله. 6 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 8 1-4- اهداف پژوهش… 9 1-4-1- اهداف عام. 9 1-4-2- اهداف خاص… 9 1-5- فرضیات پژوهش… 9 1-6- سوالات پژوهش… 9 1-7- تعاریف نظری و عملیاتی. 10 1-7-1- تعاریف نظری. 10 فصل دوم: ادبیات پژوهش… 12 2-1- هوش عاطفی چیست؟12 2-2- اندازه گیری هوش عاطفی. 14 2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی. 16 2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری. 16 2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟19 2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟19 2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش… 20 2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری. 20 2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان. 22 2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار24 2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی. 25 2-11-1- قابلیت فردی.. 25 2-11-2- قابلیتهای اجتماعی. 29 2-12- هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی. 34 2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع. 36 2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی. 38 2-13-2- خوشه مدیریت روابط. 39 2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی. 39 2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی. 43 2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل. 44 2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی. 44 2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته. 44 2-16- هوش عاطفی و آموزش.. 44 2-16-1- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی. 46 2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت.. 47 2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی. 47 2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی. 50 2-19-1- جلب توجه مدیران. 50 2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه. 51 2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی. 52 2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟54 2-22- پیشینه پژوهش… 54 2-23- رابطه هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض… 60 2-24- هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق. 61 2-27- ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا. 64 2-29- هوش هیجانی وعملكرد اثر بخش… 67 2-32- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان. 70 2-33- هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار72 2-34- بررسی دلالت‌ سبك‌های مدیریت و رابطه آن با هوش عاطفی. 73 2-35- مدیریت و سبک های رهبری. 75 2-36- مروری بر پژوهش‌ها76 2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران. 86 2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران. 87 2-38- سبک های مدیریتی. 87 2-39- رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی. 92 2-40- رهبران آزاد منش و رهبران مستبد. 92 2-41- شبکه مدریت.. 93 2-42- مدیریت مشارکتی. 94 2-43- مدیریت مشارکتی از دیدگاه اسلام. 96 2-44- آثار و نتایج مدیریت مشارکتی. 97 2-45- مدیریت کیفیت جامع. 98 2-46- مدیریت در سیره پیامبر(ص)99 2-47- مدیریت.. 102 2-47-1- اقدامات مدیریتی مهم102 2-47-2- فنون رهبری.. 102 2-47-3- رهبری در مدیریت.. 103 2-47-4- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته. 103 2-47-5- سرپرستی کارکنان. 103 2-47-6- رهبری فرایند طراحی. 104 2-47-7- ایجاد فضای روانی مناسب.. 105 2-47-8 فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش.. 106 2-48- تحقیقات انجام شده106 2-48-1- تحقیقات داخلی. 106 2-48-2- تحقیقات خارجی. 106 2-49- رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران. 107 2-50-جمع‌بندی. 108 2-51-سخن پایانی. 111 فهرست منابع و مآخذ. 112 پیوست ها117 پرسشنامه هوش عاطفی. 117 پرسشنامه بهره وری سازمانی مدیران. 119 پرسشنامه بهره وری فردی مدیران 121
 • روان شناسی|چقدر از زندگی تان راضی هستید؟
 • چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ شناسه محصول :54298 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 313 حجم فایل: 0.962890625 مگابایت دانلود چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ توضیحات   :این محصول…

 • علوم انسانی|پیشینه و مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
 • پیشینه و مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی شناسه محصول :86214 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 0.13671875 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری کیفیت…

 • معماری|پاورپوینت حکمت اسلامی در معماری ایرانی
 • پاورپوینت حکمت اسلامی در معماری ایرانی شناسه محصول :86432 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 282 حجم فایل: 14.85253906 مگابایت دانلود پاورپوینت حکمت اسلامی در معماری ایرانی ،در حجم 38 اسلاید…

 • حسابداری|پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک
 • پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک شناسه محصول :90921 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 0.826171875 مگابایت دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک   دسته: مدیریت بیمه-…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی
 • پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی شناسه محصول :53480 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 528 حجم فایل: 0.455078125 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردیمقدمه :گردشگری، سیاحت…

 • عمومی و آزاد|بررسی انرژیهای دریا و جزر و مد و نگاهی بر توسعه كاربرد انرژی‌های نو و مشكلات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
 • بررسی انرژیهای دریا و جزر و مد و نگاهی بر توسعه كاربرد انرژی‌های نو و مشكلات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران شناسه محصول :88552 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 196 تعداد بازدید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *