مدیریت|بررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی

بررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی شناسه محصول :50545 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 96 تعداد بازدید : 646 حجم فایل: 0.318359375 مگابایت

دانلود

در این تحقیق به بررسی تأثیر مدیریت زمان‌ بر کارکنان سازمان تأمین اجتماعی… پرداخته می‌شود. روش بکار رفته در این آزمون روش همبستگی و همخوانی می‌باشد جامعه آماری در این تحقیق كلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. نمونه در این تحقیق 60 تا از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شد. روش جمع‌آوری اطلاعات این تحقیق روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای می‌باشد. پرسشنامه‌ها پس از تکمیل جمع ­آوری شد. اطلاعات حاصل پس از شماره‌گذاری با استفاده از روش‌های آماری تجزیه‌ و تحلیل گردید. روش آماری به‌کاررفته در این تحقیق، روش توصیفی – استنباطی است که داده‌های آماری جمع‌آوری‌شده را به کمک جدول توزیع فراوانی و نمودار به‌منظور خلاصه کردن و نمایش اطلاعات به‌کاربرده است. و در بخش آمار استنباطی برای بررسی فرضیات تحقیق و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در این تحقیق از پرسش‌نامه‌ای که پیرامون مدیرت زمان که شامل 40سؤال به‌صورت پنج گزینه‌ای می‌باشد ( بسیار موافق ، موافق ، بی‌نظر ، مخالف ، بسیار مخالف ) استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل نتایج حاصل از این تحقیق استفاده از نرم‌افزار SPSS و استفاده از آمار توصیفی انجام‌شده است. فهرست مطالب چکیده1 فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسئله. 3 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4 1-4- چارچوب نظری.. 7 1-5- اهداف تحقیق.. 8 1-5-1- هدف اصلی.. 9 1-5-2- اهداف فرعی.. 9 1-6- فرضیات تحقیق.. 9 1-7- سوالات تحقیق.. 10 1-8- قلمرو تحقیق.. 10 1-8-1- قلمرو موضوعی.. 10 1-8-2- قلمرو زمانی.. 10 1-8-3- قلمرو مکانی.. 11 1-9-تعاریف واژه های کلیدی:11  فصل دوم ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه. 14 2-2- زمان.. 14 2-3- اندازه‌گیری زمان.. 16 2-4- گذر کند زمان.. 17 2-5- نظریات زمان.. 17 2-6- پاسخ تفصیلی.. 18 2-7- مدیریت زمان.. 22 2-8- مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت کار25 2-9- اصول عمومی مدیریت زمان.. 26 2-10- چگونه وقت خود را می گذرانید؟. 27 2-11- اولویت بندی فعالیت ها28 2-12- برنامه ریزی.. 29 2-13- نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت… 30 2-13-1- از مزاحمت ها جلوگیری کنید. 30 2-13-2- کنترل کنید. 30 2-13-3- سرعت خود را تنظیم کنید. 30 2-14- مدیریت زمان شخصی.. 31 2-15- فقط بگو نه. 31 2-16- اهداف شخصی.. 32 2-16-1- هدفگذاری کنید. 32 2-16-2- اهداف خود را اولویت بندی کنید. 33 2-17- تعلل.. 34 2-17-1- مزاحمت کمال گرایی.. 34 2-18- وقت گذاشتن برای همسر. 35 2-19- کار های مربوط به خانه. 35 2-20- وقت گذاشتن برای فرزندان.. 36 2-21- مدیریت میز کار36 2-22- مدیریت زمان و کسب و کار38 2-22-1- مدیریت زمان در کار39 2-22-2- کار درست را در زمان درست انجام دهید. 39 2-22-3- قبل از ترک دفتر فهرست کار های فردا را مرور کنید. 39 2-22-4- ساعات اوج کاری خود را پیدا کنید. 40 2-22-5- از جلسات حداکثر استفاده را ببرید. 40 2-22-6- به صورت مؤثر تفویض کنید. 41 2-22-7- میز خود را مرتب کنید. 42 2-22-8- روش ها را مناسب خود تطبیق دهید. 42 2-23- مدیریت زمان در محیط کار42 2-24- چهارده روش برای مدیریت زمان.. 47 2-25- پیشینه تحقیق.. 50 2-25-1-تحقیقات داخلی مدیریت زمان.. 50 2-25-2- تحقیقات خارجی.. 52 2-26- نتیجه فصل دوم. 55 فصل سوم روش تحقیق 3-1- طرح تحقیق.. 57 3-2- جامعه آماری.. 59 3-3- روش اجرای تحقیق.. 60 3-3-1- انتخاب آزمودنی.. 60 3-3-2- انواع روش های نمونه گیری.. 60 3-4-روش جمع آوری اطلاعات… 61 3-5-روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق.. 62 3-6- روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها62 3-7-ابزارتحقیق.. 63 3-8- اعتباروروایی ابزار اندازه گیری.. 63 3-9- تجزیه وتحلیل داده ها63 فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- نتایج توصیفی.. 65 4-2- نتایج استنباطی.. 70 4-2-1- فرضیه اول.. 70 4-2-2- فرضیه دوم. 71 4-2-3- فرضیه سوم. 72 4-2-4- فرضیه چهارم. 72 4-2-5- فرضیه پنجم.. 73 4-2-6- فرضیه ششم.. 74 4-3- اعتباریابی.. 74 4-4- نتایج آزمون فرضیه ها74 فصل پنجم نتیجه گیری 5-1- نتایج به دست آمده76 5- 2- پیشنهادات و راه حل ها77 5- 3- محدودیت ها79 5-4- پیشنهاد به محققان آتی.. 79 منابع:87
 • تربیت بدنی|پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری
 • پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری شناسه محصول :99202 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 441 حجم فایل: 762.3515625…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری هتل Akmani Botique اندونزی
 • پاورپوینت تحلیل معماری هتل Akmani Botique اندونزی شناسه محصول :98119 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 209 حجم فایل: 7.09 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل معماری هتل Akmani Botique اندونزی…

 • مدیریت|پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده با موضوع بررسی محیط بازاریابی
 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده با موضوع بررسی محیط بازاریابی شناسه محصول :99030 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 152 حجم فایل: 1090.083008 مگابایت…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سقف های کامپوزیتی و فضایی
 • پاورپوینت سقف های کامپوزیتی و فضایی شناسه محصول :93414 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 200 حجم فایل: 2960.731445 مگابایت دانلود پاورپوینت سقف های کامپوزیتی و فضایی   این…

 • علوم انسانی|پاورپوینت آزمون اندریافت موضوع TAT
 • پاورپوینت آزمون اندریافت موضوع TAT شناسه محصول :104262 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 553 حجم فایل: 4.47 مگابایت دانلود پاورپوینت آزمون اندریافت موضوع TAT شامل 41 اسلاید زیبا ،…

 • علوم انسانی|پاورپوینت ستاره قطبی چیست
 • پاورپوینت ستاره قطبی چیست شناسه محصول :104369 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 492 حجم فایل: 4.99 مگابایت دانلود پاورپوینت ستاره قطبی چیست شامل 37 اسلاید زیبا ، که با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *