مدیریت|بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی شناسه محصول :50547 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 106 تعداد بازدید : 517 حجم فایل: 0.184570313 مگابایت

دانلود

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم کرد . ( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت ) سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند . دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد . گسترش سیل آسای کامپیوتر در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است . آنچه که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56: 1380) داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست . مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد . رواج ریز کامپیوتر در ادارات ، با انتشار روز افزون محصولات جدید ارتباطی ، کامپیوتری و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار از سیستم های کامپیوتری برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد . اما به مرور زمان کامپیوتری ها به یکدیگر مرتبط گردیدند . این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند . بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند . امروزه انواع مختلفی از سیتمهای اتوماسیون اداری وجود دارد . فهرست مطالب: چکیده ………………………………………………1 فصل اول : کلیات تحقیق 1-1مقدمه …………………………………………4 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………6 4-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………7 1-4-1اهداف اصلی تحقیق………………………………..7 2-4-1اهداف فرعی تحقیق…………………………………………….8 5-1 سوالات تحقیق ………………………………………..8 1-5-1سوالات اصلی ……………………………………………..8 2-5-1سوالات فرعی ……………………………………..8 6-1 تبیین فرضیه های تحقیق …………………………………………8 7-1 متغیر های تحقیق ……………………………………………….8 8-1 تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………….9 خلاصه فصل ………………………………………………….12 فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه ……………………………………………….14 1-2تصمیم گیری در سازمانها…………………………………14 2-2 مدیریت در قرن 21……………………………………16 3-2 نقش استراتژیک اطلاعات………………………………..19 4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………20 5-2 چرخه حیات سیستم………………………………..22 6-2 اطلاعات …………………. ……………… 22 7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. …. … … …….24 8-2 سیستم های اطلاعاتی…………………………………….24 9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی…………………………………..25 10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی………………………………..26 11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………. 25 12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………27 13-2 طرح ریزی سازمان…………………………………….28 14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها ……………………………..29 15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………… 33 16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………….36 17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت …………………………..37 18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ……………………………37 19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………….37 20-2 سیستم های میان سازمانی ………………………………..38 21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم ……………………………….38 22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری……………………….38 23-2 سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی……………………….39 24-2 سیستم پردازش معاملات ………………………………..40 25-2 هوش مصنوعی ………………………………………40 26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………43 27-2 سیستم کارکنان دانشی…………………………………….44 28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………..45 29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی……………………………….45 30-2 سیستم گزارشات مدیریت …………………………………….46 31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ………………….47 32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………….. 47 33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی ……………………………. 48 34-2اتوماسیون اداری………………………………………………….49 35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری……………………………. ………..49 36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………51 38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………52 39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین ……………………………………..52 40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ……………………………..54 41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………..55 42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری …………………..56   43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار ……………….59 44-2 خود کار سازی ……………………………………..60 45-2 ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………..61 46-2 بهبود کار و اتوماسیون ……………………………………………..61 47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران ……………………….63 48-2 اتوماسیون فعالیتهایاختصاصی…………………………64 49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی ……………………………………64 50-2 مزایای دولت الکترونیکی ……………………………….65 51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………..65 خلاصه فصل ………………………………….71 فصل سوم: روش اجرایی تحقیق 1-3 مقدمه …………………………………………73 2-3 روش تحقیق …………………………………………….73 3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق ……………………..74 4-3 نمونه و نمونه گیری……………………………….75 5-3 برآورد حجم نمونه ………………………………75 6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………….75 1-6-3 مصاحبه ……………………………75 2-6-3 پرسشنامه ………………………………….75 7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………….77 8-3 خلاصه فصل ………………………………79 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق 1-4 مقدمه ………………………………..81 2-4 داده ……………………………………81 3-4 اطلاعات …………………………………….81 4-4 سیستم های پردازش ………………………………….83 5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………83 6-4 جامعه آماری تحقیق ……………………….84 تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………..94-84 فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها مقدمه ………………………………………..96 2-5 نتایج تحقیق …………………………..97 3-5 پیشنهادات ……………………97 محدودیت ها …………………..98 فهرست منابع و ماخذ منابع فارسی …………………………..99 منابع انگلیسی…………………..102 پرسشنامه ………………………..103.
 • حسابداری|پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع ارائه تئوری حسابداری
 • پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع ارائه تئوری حسابداری شناسه محصول :99992 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 178 حجم…

 • حسابداری|پاورپوینت انتخاب و اجرای استراتژی با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و کارت ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت
 • پاورپوینت انتخاب و اجرای استراتژی با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و کارت ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت شناسه محصول :85110 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 487 حجم…

 • اقتصاد|پاورپوینت اقتصاد نئوکلاسیک چیست
 • پاورپوینت اقتصاد نئوکلاسیک چیست شناسه محصول :91197 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 335 حجم فایل: 0.430664063 مگابایت دانلود پاورپوینت اقتصاد نئوکلاسیک چیست   پاورپوینت اقتصاد نئوکلاسیک چیست شامل 55 اسلاید…

 • کامپیوتر|پاوپوینت فشرده سازی تصویر
 • پاوپوینت فشرده سازی تصویر شناسه محصول :72258 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 19.44433594 مگابایت دانلود پاوپوینت فشرده سازی تصویر   پاوپوینت فشرده سازی تصویر شامل 324 اسلاید…

 • پزشکی|علم دامپزشكی
 • علم دامپزشكی شناسه محصول :51857 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 116 تعداد بازدید : 603 حجم فایل: 0.069335938 مگابایت دانلود علم دامپزشكی به عنوان یكی از علوم وابسته به سلامتی انسان است و اهداف…

 • نمونه سوالات کنکور کارشناسی|نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی
 • نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی شناسه محصول :58967 موضوع : نمونه سوالات کنکور کارشناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 998 حجم فایل: 1.120117188 مگابایت دانلود نمونه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *