مدیریت|بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شناسه محصول :52032 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 105 تعداد بازدید : 440 حجم فایل: 0.211914063 مگابایت

دانلود

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، كاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدكه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر كلیه كارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، كه از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسی و مورگان (1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است كه با ضریب آلفای كرونباخ 0.764 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مركزی و شاخصهای پراكندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t برای نمونه های مستقل و روش ANOVA ورگرسیون خطی ساده یك متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد كه رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود فهرست مطالب فصل اول:كلیات تحقیق 1 1-1 مقدمه 2 1-2 بیان مساله تحقیق 3 1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق 4 1-4 اهداف تحقیق 6 1-5 چارچوب نظری تحقیق 7 1-6 فرضیه های تحقیق 11 1-7 قلمرو تحقیق 12 1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها 13 1-9 متغیرهای تحقیق: 14 فصل دوم:ادبیات تحقیق 15 2-1 مقدمه 16 2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی 18 2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی 21 2-4 اجزاء تعهد سازمانی 23 2-5 اهمیت تعهد سازمانی 27 2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 28 2-7 ابعاد تعهد سازمانی 30 2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی 32 2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی 34 2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی 40 فصل سوم:روش شناسی تحقیق 42 3-1 مقدمه 43 3-2 نوع تحقیق 44 3-3 جامعه آماری 45 3-4 حجم نمونه 46 3-5 روش نمونه گیری 47 3-6 شرح پرسشنامه 48 3-7 روایی پرسشنامه 49 3-8 اعتبار( پایایی )پرسشنامه 50 فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) 53 4-1 مقدمه 54 4-2 آمار توصیفی 55 4-3 فرضیه 1 59 4-4 فرضیه2 60 4-5 فرضیه3 61  4-6 فرضیه 4 63 4-7 فرضیه 5 64 4-8 فرضیه6 67 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 68 5-1 نتیجه گیری 69 5-2 پیشنهادات 70 منابع و مآخذ 72 ضمائم 71  
 • علوم انسانی|پرسشنامه بررسی اضطراب شینان
 • پرسشنامه بررسی اضطراب شینان شناسه محصول :70087 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 189 حجم فایل: 0.046875 مگابایت دانلود پرسشنامه بررسی اضطراب شینان این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و…

 • مقالات مهندسی|مقاله درباره ی مركز داده یك انباره مركزی
 • مقاله درباره ی مركز داده یك انباره مركزی شناسه محصول :74130 موضوع : مقالات مهندسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 1421 حجم فایل: 19.83984375 مگابایت دانلود مقاله درباره ی مركز داده یك انباره…

 • صنایع|مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین
 • مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین شناسه محصول :97751 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 311 حجم فایل: 2632.90332 مگابایت دانلود دانلود…

 • فیزیک|پاورپوینت انرژی خورشیدی
 • پاورپوینت انرژی خورشیدی شناسه محصول :90252 موضوع : فیزیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 583 حجم فایل: 3.150390625 مگابایت دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی خورشید سرچشمه ی عظیم و بیکران انرژی است،که حیات زمین…

 • برق|گزارش كارآموزی رشته برق و مخابرات در شركت ایران تكنیك
 • گزارش كارآموزی رشته برق و مخابرات در شركت ایران تكنیك شناسه محصول :63164 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 0.029296875 مگابایت دانلود گزارش كارآموزی رشته برق و مخابرات…

 • جغرافیا|پاورپوینت آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 • پاورپوینت آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) شناسه محصول :98805 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 345 حجم فایل: 3137.77832 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *