مدیریت|بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی

بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی شناسه محصول :50588 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 102 تعداد بازدید : 542 حجم فایل: 0.137695313 مگابایت

دانلود

سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهم­ترین وظایف و مسئولیت­های مدیر محسوب می­شود و انجام چنین وظیفه خطیری بدان معناست که تعهد سازمانی کارمندان و احساس مسئولیت شاغلان رشد روزافزونی یابد. بنابراین مدیر یک سازمان، در واقع مسئول و نوع تعهد کارمندان نسبت به ارزش­های رسمی و سیاست­های سازمانی است. تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی سازمانی است که در طول سال­های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته ­های رفتار سازمانی در روانشناسی، خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است. همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطۀ کسب­وکار از جمله کوچک سازمان­ها و ادغام شرکت­ها در یکدیگر عده­ای از صاحب­نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزۀ مدیریت همچون: ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بررسی آن بی­ مورد است. اما عده ­ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می­تواند مورد تحقیق قرار گیرد. پایبندی به گروه، متعهد بودن به اهداف و التزام به شرایط تیم شاید معنایی دقیق از تعهد باشد. تعهد به کار و تیم کاری در شرایط سخت کاری مهم­تر و سرنوشت­ سازتر است. شاید زمان مناسب برای آزمایش تعهد کارمندان، در مشکلات و سختی­های کاری باشد. البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنی بر ارزش­های اخلاقی و فطری (انسانی) بوده و همچنین در نتیجۀ انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در جهت عکس تعهد عمل می­کند. آنچه که قابل تأمل به نظر می­رسد این نکته است که تعهد به کار و تیم کاری، ارتباط با استعداد و هوش افراد ندارد، اگرچه سطح دانش و آگاهی­های اعضاء، سطح تعهد را بالا و بالاتر می­برد. فهرست مطالب: فصل اول. 6 کلیات تحقیق. 6 1-1- مقدمه. 7 2-1- بیان مسئله. 8 3-1- چارچوب نظری و مدل تحقیق. 10 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق. 11 5-1- اهداف تحقیق. 12 6-1- فرضیه های تحقیق. 13 7-1- روش تحقیق. 13 8-1- تعاریف واژه ها. 13 2-8-1- تعاریف عملیاتی. 15 فصل دوم. 18 مروری بر ادبیات تحقیق. 18 1-2- مقدمه. 19 2-2- سیاستهای سازمانی. 19 1-2-2- تعاریف مختلف از سیاستهای سازمانی. 19 2-2-2- راههای کاهش اثرات ناشی از سیاستهای سازمانی. 21 2-3- تعهد سازمانی. 21 1-3-2- تعاریف مختلف از تعهد سازمانی. 21 2-3-2- اهمیت تعهد سازمانی. 24 4-2- انواع تعهد سازمانی. 26 1- تعهد نسبت به مشتری. 26 2- تعهد نسبت به سازمان. 26 3- تعهد نسبت به خود. 27 4- تعهد نسبت به مردم. 27 5- تعهد نسبت به وظیفه «تکلیف». 27 6- تعهد نسبت به سیاستهای سازمانی (تعهد سیاسی). 28 5-2- دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی. 28 6-2- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی. 30 1-6-2- الگوهای چندبعدی تعهد. 30 7-2- عوامل مؤثر در تعهد سازمانی کارکنان. 36 الف) نظام اداری. 36 ب) شالوده سازمانی. 38 8-2- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی. 43 2-8-2- تعهد متوسط. 45 2-8-2- تعهد زیاد. 46 4-8-2- مطالعه ماتیو و زاجاک. 49 ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی. 49 9-2- عوامل مؤثر بر تعهد به سیاستها (تعهد سیاسی). 50 1-9-2- تأثیرات ناشی از تعهد به سیاستها روی رفتار شهروندی سازمانی 51 10-2- نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن در سازمان. 53 11-2- قصد ماندن در سازمان. 54 1-11-2- اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان. 55 هزینههای ترک خدمت کارکنان را میتوان به شرح ذیل برشمرد:. 57 تأثیر انواع تعهد سازمانی بر ترک خدمت طبق مدل آلن و مییر. 59 2-11-2- نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل. 59 12-2- پیشینیه نظری پژوهش. 61 1-12-2- پیشینه میدانی پژوهش. 62 فصل سوم. 66 روش اجرای تحقیق. 66 1-3- مقدمه. 67 2-3- روش تحقیق. 67 3-3- جامعۀ آماری. 68 4-3- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری. 68 5-3- روش گردآوری اطلاعات. 69 6-3- ابزار گردآوری اطلاعات. 69 شفافیت نقش. 70 تضاد نقش. 70 تعهد به سیاستهای سازمان (تعهد سیاسی). 70 وجدان کاری. 71 ویژگی شهروندی سازمانی (فضیلت شهروندی). 71 7-3- روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها. 72 8-3- روش تجزیه و تحلیل دادهها. 74 1-8-3- تحلیل عامل تأییدی. 75 2-8-3- مدل معادلات ساختاری. 75 فصل چهارم. 79 تجزیه و تحلیل اطلاعات. 79 1-4- مقدمه. 80 2-4- آمار توصیفی. 80 4-2-4- تعداد و درصد وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان. 84 5-2-4- تعداد و درصد وضعیت تجربه پاسخ دهندگان. 85 3-4- تجزیه و تحلیل داده ها. 85 4-4- بررسی اثرات متغیرها بر یکدیگر. 90 5-4- آزمونهای نیکویی برازش. 91 5-4- آزمون فرضیه ها. 93 ــ آزمون فرضیه اول. 93 ــ آزمون فرضیه دوم. 93 ــ آزمون فرضیه چهارم. 94 ــ آزمون فرضیه پنجم. 95 فصل پنجم. 96 نتیجه گیری و پیشنهادات. 96 1-5- مقدمه. 97 2-5- نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق. 97 1-2-5- نتیجه فرضیه اول. 97 2-2-5- نتیجه فرضیه دوم. 98 3-2-5- نتیجه فرضیه سوم. 98 4-2-5- نتیجه فرضیه چهارم. 99 5-2-5- نتیجه فرضیه پنجم. 99 3-5- نتیجه گیری کلی. 100 4-5- پیشنهادات. 100 5-5- سایر پیشنهادات. 101 6-5- محدودیتهای تحقیق و پیشهادات برای محققین آینده. 102 1-6-5- محدودیتها. 102 2-6-5- پیشنهادات برای محققین آینده. 103
 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری باغ عفیف آباد ,باغ عباس آباد , باغ دولت آباد
 • پاورپوینت بررسی معماری باغ عفیف آباد ,باغ عباس آباد , باغ دولت آباد شناسه محصول :71150 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 414 حجم فایل: 7.03515625 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری…

 • علوم سیاسی|پاورپوینت دکترین نیکسون و ژاندارم خلیج فارس
 • پاورپوینت دکترین نیکسون و ژاندارم خلیج فارس شناسه محصول :97406 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 328 حجم فایل: 3959.204102 مگابایت دانلود پاورپوینت دکترین نیکسون و ژاندارم خلیج فارس  …

 • معماری|پاورپوینت تحلیل و بررسی سازه های فضا کار
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی سازه های فضا کار شناسه محصول :102289 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 5907.057617 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی سازه های فضا کار…

 • عمران و ساختمان|دانلود سمینار بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA
 • دانلود سمینار بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA شناسه محصول :53433 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 160 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 11.17285156 مگابایت دانلود دانلود سمینار بررسی…

 • روان شناسی|پاورپوینت هوش تجاری چیست
 • پاورپوینت هوش تجاری چیست شناسه محصول :74401 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 345 حجم فایل: 1.620117188 مگابایت دانلود پاورپوینت هوش تجاری چیست پاورپوینت هوش تجاری چیست شامل 29 اسلاید…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری ویلای میس وندروهه
 • پاورپوینت تحلیل معماری ویلای میس وندروهه شناسه محصول :97779 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 439 حجم فایل: 6.3 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل معماری ویلای میس وندروهه قالب پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *