مخابرات|موبایل سیگنالینگ

موبایل سیگنالینگ شناسه محصول :50770 موضوع : مخابرات فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 101 تعداد بازدید : 868 حجم فایل: 0.79296875 مگابایت

دانلود

استفاده روز افزون از شبكه های موبایل و افزایش تعداد كاربران در یك ناحیه محدود سبب شده است كه ترافیك سیگنالینگ به طور چشمگیری افزایش یابد . از طرفی وجود مشتركیتی با قابلیت تحرك و محالكه بالا مزید بر علت شده ضمن به وجود آوردن محدودیت هایی توسعه شبكه های موبایل را با هزینه های سنگین مواجه ساخته است . در این پروژه سعی شده است با معرفی موبایل سیگنالینگ و ارائه روشی موجبات كاهش حجم سیگنالینگ فراهم شود . از آنجایی كه فرایندهای paging , location updating حجم زیادی از سیگنالینگ را به خود اختصاص می دهند می توان با ایجاد ركوردهایی در سمت شبكه و MS حجم سیگنالینگ را كاهش داد. با این روش هنگامی كه مشترك از مرز یك LA می گذرد و وارد LA دیگر می شود MS با مراجعه به ركورد حركتی خود در صورتی كه LA جدید در آن وجود نداشت عمل Location Updating را انجام می دهد . از سوی دیگر به كمك لیست پیوندی و به كارگیری سنكرونیزاسیون می توان تاخیر paging را نیز كاهش داد. در این شبیه سازی نشان داده شده است برای مشتركینی كه از یك الگوی حرتی خاصی در یك مدت زمان محدود برخوردارند با به كارگیری لیست پیوندی در ركورد حركتی مشترك می توان حجم سیگنالینگ ناشی از فرایندهای فوق را به طور قابل ملاحظه ای كاهش داد. فهرست مطالب فصل اول: طراحی و اصول سیگنالینگ… 1 تعاریف:1 تقسیم بندی سیگنال ها از لحاظ موقعیت… 2 معرفی و تشریح عملكرد مدل 7 لایه ای osi4 لایه های موجود در MS. 6 بررسی وضعیت های ترافیکی… 8 Mobility Management10 زیر لایه (RR) Radio Resurce. 10 لایه دوم LAPD , later ms11 Segmentation. 12 اطلاعات در لایه اول یا لایه سیگنالینگ…. 13 فصل دوم: معرفی موبایل سیگنالینگ… 16 شبكه مخابراتی (ارتباطی)16 ترمینال.. 16 انواع سیگنالینگ…. 17 CAS: Chancel Associated Signaling (كانال مرتبط)17 CCS: Common Channel Signaling (كانال مشترك)17 مدل 7 لایه OSI چیست؟. 18 انواع مدهای كاری شبكه سیگنالینگی SS7. 20 انواع كانالها22 نحوه ارتباط MS با شبكه. 22 تایمرهای مربوط به RADIO RESOURS. 25 فصل سوم: ارائه روشی هوشمند جهت کاهش حجم سیگنالینگ در سیستمهای موبایل و شبیه سازی آن 28 مقدمه. 28 انواع كاربران موبایل.. 28 ارزش سیگنالینگ ناشی از فرایند.. 29 محاسبه ارزش سیگنالینگ ناشی از عمل Paging. 32 پیشنهاد روشی هوشمند به منظور كاهش حجم سیگنالینگ فرایندهای موبایل.. 33 ساختار ركورد مشترك…. 34 توابع Add, Delete. 34 مكانیزم كاهش حجم حافظه. 35 سنكرونیزاسیون.. 36 شبیه سازی روش پیشنهادی… 39 نتایج حاصل از شبیه سازی… 40 نتیجه گیری این فصل.. 47 فصل چهارم: تعریف مشخصات شبکه و شناسایی مشکلات شبکه. 49 مشخصات شبکه. 49 مقدمه. 49 پوشش BSS. 50 ظرفیت BSS. 55 کیفیت سرویس 80 (QOS)56 پارامترهای اصلی کیفیت سرویس(QOS)56 نرخ قطعی مکالمات (DCR)57 بلاکینگ…. 57 راندمان ترافیکی یاارلانگ (Teraffic Throughput)58 شناسایی مشکلات ازطریق شاخصهای KPI59 درصد موفقیت برقراری مکالمه (CSSR) 82. 59 درصدبالای خطای (HFR84) Handover62 درصد بالای بلاکینگ ( SDCCH Congestion) SDCCH.. 63 درصد بالای بلاکینگ (TCH Congestion) TCH.. 64 فصل پنجم: مدیریت عملکرد شبکه و شا خص های شبکه موبایل سیگنالینگ… 66 سیکل مدیریت عملکرد شبکه در فرآیند بهینه سازی… 66 طراحی اولیه شبکه و پیاده سازی آن.. 67 مونیتور کردن شبکه. 67 سطوح مختلف برای مونیتور کردن شبکه. 67 معیارهای اندازهگیری عملکردشبکه. 69 روشهای اندازه گیری عملکرد شبکه. 69 دیتای OMC.. 72 پروتکل آنالیزر72 آنالیزدیتای OMCودیتایدرایوتست… 73 آنالیزدیتای OMC.. 73 آنالیز درایو تست… 73 تعریف BSS KPI69. 74 درصد موفقیت برقراری مکالمه (CSSR ) 70. 74 درصد قطعی مکالمه (DCR) 71. 75 درصد موفقیت مکالمه 72(CSR)75 درصد موفقیت دست به دست دادن مکالمه (HOSR ) 73. 75 درصد انسداد کانال ترافیکی (TCH_Cong) 75. 76 درصد انسداد کانال سیگنالینگی (SDCCH_Cong) 76. 76 درصد قطعی ارتباط براساس افت مسیر رادیویی (TCH_RF_LOSS)77 درصدخطاتخصیص کانال ترافیکی (TCH_ASS_Fail)77 درصد موفقیت تخصیص کانال ترافیکی (SDCCH_ASS_SUCC)77 فصل ششم: الگوریتم بهینه سازی و ارائه راه حل برای بهینه کردن شاخصها80 کلیات و پیکره رویه بهینه سازی… 80 Network Audit82 فلوچارت روند بهینه سازی… 83 تشریح فلوچارت فعالیت بهینه سازی… 83 چکیده لاتین.. 88 منابع و مراجع.. 89  فهرست اشکال فصل اول: شکل 1: ترتیب لایه ها4 شکل 2: تشریح عملکرد لایه ها5 شکل 3: لایه های موجود در MS. 8 فصل دوم: شکل 1: مدل 7 لایه OSI19 شکل 2: لایه های سیگنالینگ…. 21 شکل 3: نحوه ارتباط MS با شبكه. 22 شکل 4: تایمرهای مربوط به RADIO RESOURS. 25 فصل سوم: شکل 1: لیست پیوندی سمت سیستم و مشترک…. 38 شکل 2: کاهش دفعات location updating. 42 شکل 3: افزایش دفعات paging به ازای هرمکالمه بر حسب گروههای نختلف مشترکین.. 43 شکل 4: رابطه طول لیست پیوندی با دفعات paging. 43 شکل5: رابطه تعداد دفعات location updating با طول لیست پیوندی… 45 شکل 6: رابطه دفعات paging با الگوی حرکتی مشترک…. 46 فصل چهارم: شکل: 1 مقایسه سیستم بالانس و غیربالانس….. 50 شکل2: آرایش آنتن ها بعداز تقسیم سلولی… 52 شکل: 3تیلت مکانیکی و الکتریکی آنتن ها53 شکل 4: ساختار آنتن ها در دایور سیتیمکانی… 54 شکل5: ساختار آنتن ها در دایور سیتیپلاریزاسیون.. 55 شکل6: بلاکینگ و درجه سرویسGOS. 58 شکل 7: مدل ارلانگ ترافیکی… 58 فصل پنجم: شکل1: فلوچارت مدیریت عملکرد بهمراه بهینه سازی… 66 شکل2:نحوه انجام درایو تست… 71 شکل1: پیکره و ساختار رویه بهینه سازی… 80 شکل2: فازبررسی شبکه. 82 شکل3: فلوچارت کلی رویه بهینه سازی… 83  فهرست جداول جدول 1: جدول ارتباط MS با شبكه. 24 جدول 1 : تعداد سلولها بر اساس افزایش تعداد لایه ها31 جدول 2 : درصد مشتركین بر اساس الگوی حركتی آنها41
 • کشاورزی|پاورپوینت گیاهان دارویی
 • پاورپوینت گیاهان دارویی شناسه محصول :96283 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 62 تعداد بازدید : 399 حجم فایل: 1532.175781 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت گیاهان دارویی   فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید: 62 فهرست مطالب…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی شركت سیمان سازی
 • پروژه کارآفرینی شركت سیمان سازی شناسه محصول :53760 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 762 حجم فایل: 0.103515625 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی شركت سیمان سازی   مقدمه: امروزه با…

 • علوم پایه|بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن
 • بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن شناسه محصول :56388 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 73 تعداد بازدید : 614 حجم فایل: 0.408203125…

 • کامپیوتر|آموزش تحقیق ISDN
 • آموزش تحقیق ISDN شناسه محصول :55193 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 292 حجم فایل: 5.821289063 مگابایت دانلود آموزش تحقیق ISDN     توجه : شما می توانید با خرید این…

 • علوم انسانی|پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بیمه
 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بیمه شناسه محصول :67703 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 0.056640625 مگابایت دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق صنعت بیمه توضیحات: فصل…

 • روان شناسی|پاورپوینت روانشناسی جرم
 • پاورپوینت روانشناسی جرم شناسه محصول :72519 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 350 حجم فایل: 0.916992188 مگابایت دانلود روانشناسی جرم   مقدمه روانشناسان تبهکاری را به مسائل شخصیتی و مسئله…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *