مخابرات|بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی شناسه محصول :51861 موضوع : مخابرات فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 161 تعداد بازدید : 878 حجم فایل: 2.223632813 مگابایت

دانلود

در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد كه این بهبود هم در كمیت ومیزان تولید موثر است و هم در كیفیت محصولات.هدف از اتوماسیون این است كه بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودكار واگذار گردد.در یك سیستم اتوماتیك عملیات شروع،تنظیم و توقف فرایندبا توجه به متغیر های موجود توسط كنترل كننده سیستم انجام می گیرد. هر سیستم كنترل دارای سه بخش است: ورودی ، پردازش و خروجی . انواع استراتژی های كنترل: كنترل حلقه باز كنترل پیشرو كنترل حلقه بسته كنترلر مغز متفكر یك پردازش صنعتی است و تمامی فرامینی راكه یك متخصص در نظر دارد اعمال كند تا پروسه، جریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق كنترلر به سیستم فهمانده می شود. یك كنترلر چگونه عمل می كند؟ در ابتدا سیگنال خروجی از سنسور وارد كنترلر می شود و با مقدار مبنا مقایسه می گردد و نتیجه مقایسه كه همان سیگنال خطا می باشد، معمولا در داخل كنترلر هم تقویت شده و هم بسته به نوع كنترلر و پارامترهای مورد نظر، عملیاتی خاص روی ان انجام می گیرد سپس حاصل این عملیات به عنوان سیگنال خروجی كنترل كننده به بلوك بعدی وارد می شود.مقایسه سیگنالها و تقویت اولیه در همه كنترلر ها صرف نظر از نوع انها انجام می گیرد ،در واقع این عملیات بعدی است كه نوع كنترلر را مشخص می كند. PLCاز عبارت Programmable Logic Controller به معنای كنترل كننده قابل برنامه ریزی گرفته شده است.PLC كنترل كننده ای است نرم افزاری كه در قسمت ورودی، اطلاعات را بصورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ای كه در حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده ها و اجرا كننده های فرمان ، ارسال می كند. بطور كلی می توان زبانها برنامه نویس PLCرا به پنج دسته تقسیم كرد: • زبان SFC یا Sequential Function Chart Language • زبان FBD یا Function Block Diagram Language • زبان LD یا Ladder Diagram Language • زبان ST یا Structured Text Language • زبان IL یا Instruction List Language به طور كلی چهار سیستم كنترلی وجود دارد: 1.سیستمهای رله ای از قدیمی ترین سیستم كنترلی هستند. در این سیستمها كلیه عملیات كنترلی با استفاده از رله ها انجام می پذیرد. 2.سیستمهای كنترلی مبنی بر مدارهای منطقی. در این سیستم ها از دروازه های منطقی و تراشه های كوچك برای پیاده سازی عملیات منطقی استفاده می شود. 3.كنترل با كامپیو تر شخصی 4.كنترل مبنی بر PLC. سیستم SCADAعلاوه بر كاربرد در فرایندهای صنعتی مانند تولید و توزیع برق ( به شیوه های مرسوم یا هسته ای) ،ساخت فولاد، صنایع شیمیایی،صنایع آب ،گاز و نفت در بعضی از امكانات آزمایشی مانند فوزیون هسته ایی نیز كاربرد دارد. اندازه اینچنین تاسیساتی از 1000تا چندین ده هزار كانال I/O می باشد. و با كمك شبكه ها و سیستمهای مخابراتی منطقه وسیعی را تحت بازرسی ونظارت قرار می دهد. سیستمهای SCADA بر روی سیستم عاملهای DOS، VMSو UNIXقابل اجرا هستند در سالهای اخیر همه سیستم های SCADAبه سمت سیستم عامل NT و بعضی هم بسمت Linuxگرایش پیدا كرده اند. فهرست مطالب به نام او———————————————————————————– 2 بسم الله الرحمنالرحیم—————————————————————- 3 عنوان بندی————————————————————————— 4 چکیده————————————————————————– 5 پیشگفتار————————————————————- 7 سپاس گزاری———————————————————————— 9 تقدیم به—————————————————————- 10  فصل اول : « مقدمه ای بر سیستم های كنترل » ——————– 18  کنترل و اتوماسیون——————————————————- 18 مشخصات سیستم های کنترل———————————————————————————————- 19 ورودی ها—————————————————————————————— 19 خروجی ها————————————————————— 19 پردازش ———————————————————————— 20 انواع فرایندهای صنعتی ———————————————————————- 20 فرایند تولید پیوسته————————————————————— 20 فرایند تولید انبوه———————————————————————————- 21 فرایند تولید اقلام مجاز ——————————————————— 21 استراتژی کنترل ———————————————————————– 21 کنترل حلقه باز —————————————————— 21 کنترل پیشرو ————————————————— 22 کنترل حلقه بسته ————————————————————————– 22 انواع کنترلرها ————————————————————- 23 کنترلرهای ناپیوسته —————————————————————— 24 کنترلرهای پیوسته ——————————————————— 24 کنترلر تناسبی ——————————————————24  کنترلر انتگرالی —————————————— 25 کنترلر تناسبی-انتگرالی ———————————————————————25 کنترلر تناسبی-مشتق گیر ——————————————26 کنترلر PID—————————————————–26 کنترلر نیوماتیکی ——————————————–27 کنترلر هیدرولیکی ——————————27 کنترلر الکترونیکی ——————————–27 سیر تکاملی کنترل کننده ها ———————————————————27 فصل دوم : « انتقال اطلاعات در صنعت »———————————– 29  مقدمه ———————————————- 29 معماری شبکه ————————————31 لایه فیزیکی —————————-32 لایه دیتا لینک —————32 لایه شبکه————————32 لایه انتقال ——————————— 32 لایه session————————————————– 33 لایه Application———————— 33 استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی ————————- 34 Rs232———————————————– 34 RS449——————————————————– 35 RS530————————————————————— 35 RS423———————————————- 35 RS422———————————————————— 35 RS485————————————————————– 36 گذرگاه H1———————————————- 36 گذرگاه H2——————————————————————— 37 HART——————————— 37 معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال —————————– 37 کابل کواکسیال —————————————————————- 37 زوج سیم به هم تابیده ———————————————————– 38 فیبر نوری —————————————————————- 38 پروتکل ها و استانداردها ———————————————————————– 40 استانداردهای اترنت —————————————————–40 پروتکل MAP——————————————————–40  پروتکل TOP——————————————————– 41 پروتکل TCP/IP———————————– 41 پروتکل SNA————————————— 42 پروتکل MM——————————————42 استاندارد Bus Field——————————————————- 42 استاندارد Profi Bus—————————————————-43  فصل سوم : « کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »————————–43  مقدمه———————————————————————— 43 مقایسه سیستم های کنترلی مختلف ————————————————–44 توجهات خاص در بکار گیری سیستم های PLC ———————————–45 سخت افزار PLC —————————————————–46 ماژول منبع تغذیه ———————————————–47 واحد پردازش مرکزی ——————————————47 حافظه ———————————————48 ماژول های ورودی ————————————————————————–48 ماژول های خروجی ——————————————————————————–49 ماژول تغییر شکل سیگنال ——————————————————————–49 ماژول ارتباط پروسسوری ——————————————————— 50 ماژول رابط IM ———————————————————–50 انواع محیط های برنامه نویسی و امکانات نرم افزاری در PLC —————————– 50 زبان های برنامه نویسی PLC —————————————————— 51 زبان SFC ——————————————————————- 51 حالت های مختلف برای اتصال Step و Transition ————————— ——— 55 ماکرو Step ————————————————————————– 56 زبان FBD ———————————————————————————– 57 زبان LD ——————————————————————————– 58 زبان ST —————————————————————————————— 59 زبان IL ———————————————————————— 59 توابع کنترل پیوسته در PLCها ————————————————————-60 ماژول های PID ——————————————————————————-60 برنامه ریزی ماژول های PID ———————————————- 61 کاربرد ماژول های PID ———————————————– 61 ارتباط در PLCها ——————————— 62 ارتباط سریال ———————————– 62 فاصله انتقال ————– 63  حلقه جریان 20 mA ————————————————— 63 423/422 RS ———————————————————————- 63 ارتباط PLCها ، ماژول ها و برنامه ریزی ————————————— 64 ارتباط بین چندین PLC ———————————————————————- 65 شبکه های محلی ———————————————– 65 کنترل گسترده ————————————————-66  فصل چهارم : « سیستم های کنترل گسترده DCS »—————————— 67  مقدمه ———————————————————————– 68 ایجاد سیستمهای کنترل کسترده DCS —————————————————- 68 ساختار سیستم هایDCS ——————————————————————- 70 اعمال کمپیوتر مرکزی ——————————————————– 72 سطوح کاری ———————————————————– 74 سطح کنترل مستقیم پروسه ———————————————- 75 سطح کنترل مدیریتی ———————————————————- 76 سطح کنترل ترتیبی تولید ——————————————————– 76 سطح کنترل مدیریت پلانت —————————————————–76 برخی از مزایایDCS ————————————————————79 Data BaseOrganization ———————————————-79 اصول کاری سیستم های DCS ———————————————-84 المان های سیستم ————————————————————–87 ارتباط ماشین باانسان ——————————————————87 سطح صفر(حوزه میدان) ————————————————–88 A500 & Procontrol I —————————————————————90 ایستگاه واسطه ———————————————90 ایستگاه کامپیوتر مرکزی ————————————–91 قسمت نمایشگر —————————————————92 ساختار و چگونگی نمایش دادن ———————————93 نمایش میله ی استاندارد ———————————————————-94 صفحه کلید ———————————————————————95 کاربردها ————————————————–96   فصل پنجم : « سیستم های اتوماسیون APACS »—————————– 96  مقدمه ————————————————————————— 97 Controller Configuration Software—————————————————— 97 بسته های نرم افزاری APACS ———————————————-98 Configuration Software ———————————–98 امکانات Mation 4 —————————————–99 واسط اپراتوری (Operator Interface) ———————–99 Internet Based viewer ———————————-101 Historian Open ——————————–101 Industry specific Options ————————————–102 Unix-Based operator Interface ————————-102 سایر ویژگی های APACS ————————————–103 سخت افزار سیستم APACS —————————————103 افزونگی (Redundancy) ——————————————-104 معماری سخت افزاری APACS ————————————–105 سیستم محلی ———————————————-106 Plantwide System ——————————-106 QUADLOG ——————–107 بسته های سخت افزاری APACS ——————————————–108 انواع پیکربندی MODULPAC 1000 —————————-110 MODULPAC 2000 ——————————-112 RACKs(قفسه ها) سیستم APACS ———————————————————————————–115 I/O RACK Remote—————————————-116 I/O Bus ————————-117 Power Bus ———————————-117 نصبI/O RACK Remote ——————118 شناسایی سخت افزار ————————————–118 آماده سازی ———————-119 ملاحظات محیطی ———————————————–121 مونتاژ I/O RACK Remote —————————————————122 کابل I/OBUS و اتصالات موازی/ جامپر —————————————123 MODULRAC ———————————————————-124 SIXRAC ————————–125 UNIRAC ———————————125  RIS ————————————-126 ویژگی های سخت افزاریRIS ————————————————–126 قابلیت هایRIS ———————————————–127 ماژول های کنترل ————————————————————128 پیکربندی (Configuration) —————————————130 شرح مدار ماژول کنترل +ACM ————————130WATCHDOG/RESET ————————————131 Time Out & Bus Arbitration Bus —————————————–131 RAM and ROM ——————————————–131 Serial ports ——————————————132 MODULBUS —————————132 I/O BUS —————————–133 SCSI REDUNDANCY ———————————–133 ماژول های I/O ————————-134 توصیف مدارSDM ———————-136 فصل ششم : « سیستم های SCADA »————————137  SCADA چیست؟ ———————————————————-137 معماری SCADA—————————-138 ارتباطات ——————————————–139 واسط ها ————————————–139 REDUNDANCY ———————-140 MMI ———————141 Handing Alarm ————————141 Logging / Archiving —————————142 ایجاد گزارش ———142  فصل هفتم : « سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »  مقدمه—————————————–143 نحوه عملکرد سیستم های FCSدر مقایسه باDCS ———————-145 مدل مرجعOSI —————————–147    انواع لایه های فیلد باس ——————————————-147 لایه فیزیکی ————————–147 لایه پشته ارتبطات —————————————148 لایه کاربردی ————————————————–148 دسته بندی فیلد باس —————————–148 توپولوژی های فیلد باس —————————————————–149 Chain daisy Topology————————————————–149 Tree Topology ———————————————-150 Spur Topology ———————————————————151 Point to Point Topology—————-151 مقایسهFCS و DCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر ————-153 سایر مزایایFCS —————-156 خاصیتInteroperability ادواتFCS —————————————–157 معایب فیلد باس —————–159 انواع بلوک های استاندارد ————-159 منابع
 • حسابداری|دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق
 • دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق شناسه محصول :52725 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 359 حجم فایل: 0.108398438 مگابایت دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق   استانداردهای حسابداری…

 • کامپیوتر|جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر
 • جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر شناسه محصول :56528 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 170 تعداد بازدید : 374 حجم فایل: 2.720703125 مگابایت دانلود جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر توضیحات محصول : کتاب…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت انواع طرح های برنامه درسی
 • پاورپوینت انواع طرح های برنامه درسی شناسه محصول :92485 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 0.404296875 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع طرح های برنامه درسی   پاورپوینت انواع…

 • معماری|پاورپوینت نمونه هایی از معماری دیکانستراکشن و فولدینگ
 • پاورپوینت نمونه هایی از معماری دیکانستراکشن و فولدینگ شناسه محصول :94755 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 187 حجم فایل: 11300.18652 مگابایت دانلود پاورپوینت نمونه هایی از معماری دیکانستراکشن و فولدینگ…

 • معماری|پاورپوینت آنالیز و بررسی هتل هما
 • پاورپوینت آنالیز و بررسی هتل هما شناسه محصول :102276 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 1555.072266 مگابایت دانلود پاورپوینت آنالیز و بررسی هتل هما   بخشی از متن…

 • مطالعات خانواده|دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف
 • دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف شناسه محصول :52214 موضوع : مطالعات خانواده فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 658 حجم فایل: 3.015625 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف به صورت کامل به همراه تصویر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *