فنی و مهندسی|بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه شناسه محصول :53240 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 94 تعداد بازدید : 391 حجم فایل: 0.181640625 مگابایت

دانلود

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه   مسئلة مهم در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه حفظ آمادگی و عملیاتی  نگهداشتن تجهیزات، ماشین آلات و تأسیسات است. استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و ارائه آن ضمن ایجاد مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین رو شها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه، سبب افزایش سرمایه گذاریها در صنایع  در شرایطی که  محدودیت در منابع و مواد اولیه وجود دارد می‎گردد .برای استفاده از این سیستم نیاز به شناسائی برخی از عوامل مهم و تاثیر گذار در اجرای ان می باشد، تا بتوان نتایج مفیدی در اجرای آن که همواره با هزینه هایی همراه خواهد بود کسب نمود. در این تحقیق تلاش شده است به شناسائی این عوامل تاثیر گذار پرداخته و با بحث وبررسی دقیق برخی از عاملهای مهم، از طریق سؤالات و کسب نقطه نظرات مدیران و کارشناسان مرتبط به آن شده است که نهایتاً برای رسیدن به اهداف پژوهش  که شامل شناسایی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بررسی استقبال مدیران شرکت در صورت اجرای این سیستم و بررسی شرایط ساختاری ، فرهنگی و تکنولوژی موجود در شرکت جهت اجرای این سیستم و در نهایت در صورت موجود بودن شرایط، ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه می باشد. که می تواند به صورت عملی اجرا شود که در فصول مختلف مراحل آن ذکر گردیده است. با بررسی این تحقیق ضمن بحث در صحت فرضیات به نتایجی دست یافته كه چنانچه به آن پرداخته نشود اجرای این سیستم نه تنها كارائی نداشته بلكه هزینه زیادی را بر سازمان برجای خواهد گذاشت. توجه بر فرهنگ ‏، ساختار، تشویق وتنبیه، توجه مدیر عالی و مدیران ارشد و آموزش كاركنان از مسائل مهمی می باشد كه قبل از اجرای سیستم باید زمینه را فراهم نمود.   فهرست: پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 فصل اول: مقدمه پژوهش مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 4 بیان مسئله پژوهش………………………………………………………………………………………………. 4 اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 5 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 6 سؤالات و فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………….. 6 تعاریف  اصطلاحات و تعاریف متغیرها……………………………………………………………….. 7 قصل دوم: بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق شناخت سیستم نت……………………………………………………………………………………………… 11 خصوصیات یک سیستم نت…………………………………………………………………………………. 13 انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات……………………………………………………………. 16 سیستم تعمیرات اضطراری………………………………………………………………………………….. 16 سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه……………………………………………………………… 17 نگهداری بهره ور جامع…………………………………………………………………………………………. 18 سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه……………………………………………………………… 21 سیستم نگهداری و تعمیرات کنشگرایانه……………………………………………………………. 22 سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق……………………………………………………………………… 22 اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم pm در سازمان…………….. 26 بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق……………………………….. 28 بررسی پژوهش های مشابه …………………………………………………………………………………. 28 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 29 فصل سوم: روش تحقیق محدوده مورد بررسی و جامعه آماری………………………………………………………………….. 31 نمونه آماری و روش نمونه برداری………………………………………………………………………. 31 حجم نمونه و روش تعیین آن…………………………………………………………………………….. 31 ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………………………….. 31 روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………. 32 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….. 33 فصل چهارم: بررسی های آماری تحقیق توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………… 37 تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………. 42 بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………. 54 نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….. 60 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات مروری بر کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 65 نقد و بررسی از یافته های پژوهش ……………………………………………………………………. 66 محدودیت ……………………………………………………………………………………………………………… 76 پیشنهادات و کاربرد …………………………………………………………………………………………….. 76 منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 82 انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………. 83 پیوست ها نمونه سؤالات………………………………………………………………………………………………………… 85  فهرست جداول و نمودارها عنوان                                                                                                        صفحه     شکل 1-2 – اهمیت امور نت……………………………………………………………………………………………. 12 شکل 2-2- توالی نت…………………………………………………………………………………………………………. 23 شکل 1-5- ارتباط بین بخشهای اصلی مدیریت نت……………………………………………………….. 69 شکل 2-5- ارتباط سیستم نت با سایر بخشها…………………………………………………………………. 70 شکل 3-5- نمودار پیشنهادی (الف)…………………………………………………………………………………. 74 شکل 4-5- نمودار پیشنهادی (ب)……………………………………………………………………………………. 75 جدول 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران……………………………………………………………………. 42 جدول 2-4- فراوانی متغیر استقبال مدیران…………………………………………………………………….. 43 جدول 3-4- شاخص متغیر تکنولوژی………………………………………………………………………………. 45 جدول 4-4- فراوانی متغیر  تکنولوژی……………………………………………………………………………… 45 جدول 5-4- شاخص متغیر ساختار………………………………………………………………………………….. 47 جدول 6-4- فراوانی متغیر ساختار…………………………………………………………………………………… 47 جدول 7-4- ساخص متغیر فرهنگ…………………………………………………………………………………. 49 جدول 8-4- فراوانی متغیر فرهنگ………………………………………………………………………………….. 49 جدول 9-4- شاخص متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت……………………………………………. 51 جدول 10-4- فراوانی متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت………………………………………….. 51 جدول 11-4- نتایج آماری عوامل تأثیرگذار در سیستم نت………………………………………….. 61 جدول 12-4- جدول تعیین سطح شرکت………………………………………………………………………. 62 جدول 13-4- جدول دیدگاه پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… 63 نمودار 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران……………………………………………………………………. 44 نمودار 2-4- شاخص متغیر تکنولوژی………………………………………………………………………………. 46 نمودار 3-4- شاخص متغیر ساختار………………………………………………………………………………….. 48 نمودار 4-4- شاخص متغیر فرهنگ…………………………………………………………………………………. 50 نمودار 5-4- شاخص متغیر زمینه مساعد برای اجرا در شرکت…………………………………….. 54
 • علوم اجتماعی|پاورپوینت نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب
 • پاورپوینت نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب شناسه محصول :93595 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 440 حجم فایل: 341.4482422 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب   پاورپوینت نظریه…

 • مدیریت|دانلود پاورپوینت بازار مصرفی و رفتار مصرف كنندگان (فصل پنجم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)
 • دانلود پاورپوینت بازار مصرفی و رفتار مصرف كنندگان (فصل پنجم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده) شناسه محصول :51513 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 403 حجم فایل: 1.529296875 مگابایت دانلود…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت پانل های ساندویچی
 • پاورپوینت پانل های ساندویچی شناسه محصول :94673 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 192 حجم فایل: 1206.154297 مگابایت دانلود پاورپوینت پانل های ساندویچی   فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید:…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری سازه چادری
 • پاورپوینت بررسی معماری سازه چادری شناسه محصول :95837 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 157 حجم فایل: 20.64 مگابایت دانلود در این فایل سازه چادری در قالب پاورپوینت و دارای 68…

 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل سردبیر
 • پاورپوینت معرفی شغل سردبیر شناسه محصول :85758 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 719 حجم فایل: 0.073242188 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل سردبیر این محصول در قالب فایل powerpoint …

 • روان شناسی|بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم
 • بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم شناسه محصول :50503 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 87 تعداد بازدید : 477 حجم فایل: 0.05859375 مگابایت دانلود از آنجائی كه ازدواج…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *