فناوری اطلاعات|پاورپوینت درخت AVL

پاورپوینت درخت AVL شناسه محصول :55241 موضوع : فناوری اطلاعات فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 1186 حجم فایل: 0.021484375 مگابایت

دانلود

پاورپوینت درخت AVL   پاورپوینت درخت AVL دارای 29 اسلاید می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم و در صورت نیاز به داشتن کل این پاورپوینت می توانید آن را دریافت نموده و از آن استفاده نمایید   اسلاید ۱ : درخت BST متعادل lدر درخت متعادل BST متوسط تعداد مقایسه پایینتر خواهد بود؟ lبرای اینكه درخت را متعادل  نماییم: –باید درخت را از نو بازسازی كنیم. صرف وقت –درخت را متوازن نگه داریم. اسلاید ۲ : تعریف بازگشتی درخت متعادل دودویی lاگرT یك درخت دودویی غیر تهی با زیر درختان سمت چپ و راست TLوTRباشد، آنگاه Tیك درخت متعادل از نظر ارتفاع است اگر و فقط اگر –TL و TR از نظر ارتفاع متعادل بوده و –۱<= |hL-hR| باشد كه در آن  hL و hR به ترتیب ارتفاع TRو  TL هستند.   اسلاید ۳ : ضریب تعادل lضریب تعادل یك گره مانند T ، (BF(T ، در یك درخت دودویی به صورتhL-hR   تعریف می گردد. l lبرای هر گره T در درخت باینری متعادل، BF(T) برابر با ۱- و ۰ و ۱ است. l اسلاید ۴ : انواع چرخش lچرخشها توسط نزدیك ترین جد A یك گره ی درج شده مانند Y كه ضریب تعادل آن ۲+ و ۲- است ، مشخص می گردد. l lLL : گره ی جدید Y در زیر درخت چپ مربوط به زیر درخت چپ A درج می شود. lLR: Y در زیر درخت راست مربوط به زیر درخت چپ A درج می شود. lRR: Y در زیر درخت راست مربوط به زیر درخت راست A درج می شود. lRL: Y در زیر درخت چپ مربوط به زیر درخت راست A درج می شود. l  LL و RR مانند LR و RL متقارن است . اسلاید ۵ : انواع چرخش lهمیشه ارتفاع زیر درختی كه در چرخش شركت می كند ، بدون تغییر باقی می ماند. lبرای انجام چرخش لازم است كه مكان گره A كه قرار است چرخش حول آن انجام گیرد تعیین شود. اسلاید ۶ : نكات انواع چرخش lضریب تعادل یك گره نمی تواند به میزان ۲+ و ۲- تغییر كند، مگر انكه ضریب تعادل آن قبل از جایگذاری ۱+ و۱- باشد. l بنابراین می توان گفت كه گره A نزدیكترین جد گره جدید است كه ضریب تعادل آن قبل از درج ۱+ و۱- می باشد. اسلاید ۷ : نكات انواع چرخش lزمانی كه درج یك گره منجر به یك درخت نامتعادل نگردد، چه مساله ای رخ خواهد داد؟ lاگر در پی یك درج درخت حالت نامتعادل پیدا نكند ، در اینصورت حتما مقدار جدید ضریب تعادل A برابر ۰ خواهد بود. lاگر جد A با ضریب توازن ۱+و یا ۱- وجود نداشته باشد، A را ریشه اختیار كنید. lضریب های توازن گره ها از A به پدر گره ی جدید ، به ۱+ و۱- تغییر می كند. اسلاید ۸ : ارتفاع درخت AVL lاگر h ارتفاع درخت قبل از جایگذاری باشد ، آنگاه زمان لازم برای درج یك شناسه جدید برابر  O(h) خواهد بود.    كه همان زمان درختهای جستجوی دودویی نامتوازن است.    اگرجه اكنون سربار آن بصورت قابل توجهی بیشتر است. lدر مورد درخت  AVL ،h حداكثر می تواند O(log n) باشد.از ابن رو زمان عمل درج در بد ترین حالت برابر O(log n) است.   مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .   عنوان: درخت AVL فرمت:پاورپوینت صفحات:29 اسلاید
 • علوم تربیتی|پاورپوینت نظریه سیستم ها
 • پاورپوینت نظریه سیستم ها شناسه محصول :90840 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 381 حجم فایل: 0.317382813 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه سیستم ها   پاورپوینت نظریه سیستم ها شامل 50…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت ابعاد برنامه درسی پنهان از نظر آهولا
 • پاورپوینت ابعاد برنامه درسی پنهان از نظر آهولا شناسه محصول :90750 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 0.430664063 مگابایت دانلود پاورپوینت ابعاد برنامه درسی پنهان از نظر…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آشنایی با بیل مکانیکی و لودر
 • پاورپوینت آشنایی با بیل مکانیکی و لودر شناسه محصول :74264 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 74 تعداد بازدید : 292 حجم فایل: 12.43554688 مگابایت دانلود   توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با بیل…

 • شهرسازی|پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری
 • پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری شناسه محصول :84891 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 1.450195313 مگابایت دانلود پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در…

 • پزشکی|تحقیق DSS و CDSS
 • تحقیق DSS و CDSS شناسه محصول :51078 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 758 حجم فایل: 0.689453125 مگابایت دانلود در این مطلب سعی شده است بطور اجمالی مقدمه ای در خصوص…

 • کشاورزی|پاورپوینت گل گندم خاردار
 • پاورپوینت گل گندم خاردار شناسه محصول :71541 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 477 حجم فایل: 1.578125 مگابایت دانلود پاورپوینت گل گندم خاردار 23 اسلاید گیاهی است یكساله یا دائمی به…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *