فناوری اطلاعات|داده كاوی در بانكداری

داده كاوی در بانكداری شناسه محصول :50706 موضوع : فناوری اطلاعات فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 138 تعداد بازدید : 966 حجم فایل: 1.87890625 مگابایت

دانلود

امروزه با گسترش روزافزون اطلاعاتی که بشر با آن­ها سر و کار دارد، بهره ­گیری از روش­هایی هم­چون داده­ کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده ­ها امری غیر قابل اجتناب است. سازمان­ها با استفاده از داده­ کاوی می­توانندفرآیندهای تصمیم­ گیری را بهبود بخشند. داده ­کاوی سبب می­شود که سازمان­ها ازسطح داده به سطوح بالاتر دانش و الگوهای ناشناخته برسند. در این میان بانک­ها اساساً از پایگاه­های داده متعدد و گسترده­ای برخوردار هستند که حاوی اطلاعات مربوط به مبادلات و جزئیات دیگر مربوط به مشتریانشان است. داده ­کاوی به نوبه­ی خود در راستای حل مسائل موجود در کسب و کار در صنعت بانکداری و مالی آن هم به واسطه ­ی یافتن الگوها، روابط علی و معلولی و روابط حاکم در قیمت­های بازار و اطلاعات کسب و کار مشتریان به کار می­رود.  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1 دانش نوین داده­کاوی 1-1. مقدمه ………………………………….. 1 1-2. تاریخچه داده­ کاوی ………………………………………………………… 2 1-3. چرا داده ­کاوی لازم است؟ ……………………………………………………………. 2 1-4. فرآیند کشف دانش و داده ­کاوی ……………………………… 3 1-5. معرفی برخی از روش­های داده­ کاوی ………………………… 7 1-5-1. تحلیل انحراف ………………………………………….. 8 1-5-2. نمایه ­سازی …………………………………….. 9 1-5-3. قوانین وابستگی ………………………………………. 10 1-5-4. تحلیل توالی ………………………………….. 13 1-5-5. خوشه ­بندی ………………………………………. 14 1-5-6. دسته­ بندی ………………………………….. 19 1-5-7. پیش ­بینی ………………………………………………… 21   فصل 2 کاربرد­های داده­ کاوی در صنعت بانکداری 2-1. مقدمه …………………………………………………………… 23 2-2. داده ­کاوی در بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتریان بانک …………………………… 25 2-2-1. مدیریت ارتباط با مشتری و پروفایل ­سازی از آن­ها …………………… 27 2-2-2. مراقبت از مشتری ……………………………………………………………. 32 2-2-3. داده ­کاوی و تحلیل رویگردانی مشتریان …………………………………. 34 2-3. کاربرد داده­ کاوی در کشف تقلب و سوء استفاده­ های مالی ………………………….. 42 2-4. داده ­کاوی و پیش­ بینی عملکرد بانک …………………………… 55 2-5. داده ­کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان بانک ………………………… 60 2-6. کاربرد داده ­کاوی در ارزیابی عملکرد بانک ………………………. 68  فصل 3 مثال­های عملی از کاربرد داده­ کاوی در صنعت بانکداری 3-1. کاربرد داده­ کاوی در بخش­بندی مشتریان ……………………… 74 3-1-1. مقدمه ………………………………………… 74 3-1-2. ارزش چرخه عمر مشتری، مفهوم تعاریف …………………………… 76 3-1-3. استفاده از مدل­های خوشه ­بندی و CLV جهت بخش­بندی مشتریان بانک ………………….. 77 3-1-4. ارائه سرویس مناسب به مشتریان بالقوه ………………………………….. 81 3-2. رتبه­ بندی اعتبار متقاضیان دریافت وام با استفاده از تکنیک­های داده­ کاوی ……………. 84 3-3. رتبه ­بندی اعتبار با استفاده از نسبت­های مالی …………………………………….. 88 3-4. بخش­بندی دارندگان کارت­های اعتباری با استفاده از داده ­کاوی ……………………….. 90 3-4-1. پروژه طراحی بخش­بندی رفتاری ……………………………………….. 91 3-4-2. آماده ­سازی داده ­های مورد نیاز برای ساخت مدل ………………………….. 92 3-4-3. انتخاب جمعیت بخش­بندی ……………………………. 93 3-4-4. شاخص­های کلیدی عملکرد درباره استفاده از کارت­های اعتباری ……………… 93 3-5. سه گام اصلی فرآیند تحلیل ……………………………………. 97 3-6. گزارش، گام نهایی فرآیند داده ­کاوی ……………………………. 116 3-7. مزایا و معایب داده­ کاوی …………………………………. 116 3-8. نتیجه­ گیری ……………………………. 118  فهرست اشکال شکل ­1-1. فرآیند کشف دانش ………………………………………… 6 شکل 1-2. عملکردهای داده­ کاوی ……………………………………………. 8 شکل 1-3. تحلیل انحراف در یک پایگاه داده …………………………….. 9 شکل 1-4. نمونه­ای از توالی بازدید­های وب ………………………………. 14 شکل 1-5. نمونه­ای ساده از خوشه­ بندی مشتریان ……………….. 16 شکل 1-6. خوشه­ بندی با استفاده از K-means …………….18 شکل 1-7. درخت تصمیم­گیری برای دسته­بندی مشتریان ………………. 21 شکل 1-8. رگرسیون خطی ساده ………………………………. 22  شکل 2-1. مدیریت ارتباط با مشتری و داده­ کاوی ……………………. 29 شکل 2-2. دوره ­های زمانی مختلف در مسأله رویگردانی مشتریان بانک …………….. 36 شکل 2-3. دسته­ بندی انواع تقلب ……………………………………… 43 شکل 2-4. فراوانی مدل­های استفاده شده در کشف سوء استفاده­ های مالی …………….. 46 شکل2-5. رتبه­ بندی اعتبار در صنعت بانکداری ………………………. 61 شکل 2-6. DMU در فرآیند تحلیل پوششی داده ­ها …………….. 71 شکل 2-7. شاخص­های خروجی مورد استفاده در تحلیل پوششی داده ­ها …………… 72 شکل 3-1. مدل­سازی خوشه­ بندی مشتریان بانک­ها در Clementine …………………………….. 79 شکل 3-2. نتایج خوشه ­بندی مشتریان بر اساس روش SOM ……………………….. 79 شکل 3-3. توزیع شغلی مشتریان هر خوشه …………….. 79 شکل 3-4. استفاه از الگوریتم Aprioriدر نرم ­افزار Clementine ……………………… 82 شکل 3-5. فرآیند مدل­سازی رتبه ­بندی اعتبار مشتریان بانکی در Clementine…………… 86 شکل 3-6. مقایسه مدل­های رتبه­ بندی اعتبار با استفاده از منحنی Gain ……………. 86 شکل 3-7. قواعد رفتاری حاصل از مدل­ رتبه ­بندی اعتبار ……………………….. 87 شکل 3-8. فرآیند مدل­سازی Clementine ……………………….. 98 شکل 3-9. نمودار نمایه خوشه 1 ………………………. 108 شکل 3-10. نمودار نمایه خوشه 2 …………………… 109 شکل 3-11. نمودار نمایه خوشه 3 …………………….. 110 شکل 3-12. نمودار نمایه خوشه 4 ……………………. 111 شکل 3-13. نمودار نمایه خوشه 5 …………………… 112 شکل 3-14. نمودار نمایه خوشه 6 ……………………. 113 شکل3-15. نمودار نمایه خوشه 7 ………………….. 114 شکل 3-16. نمودار نمایه خوشه 8 …………… 115  فهرست جداول جدول 1-1. لیستی از محصولات و خدمات قابل ارائه در بانک….. 11 جدول 1-2. نمونه داده­ های مورد نیاز در مدل­سازی مسأله دسته­ بندی ……………….. 20  جدول 2-1. پژوهش­های انجام شده در در زمینه کاربرد داده­ کاوی در تحلیل رویگردانی مشتریان ……. 42 جدول 2-2. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده­ کاوی در زمینه کشف تقلب …………. 55 جدول 2-3. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده­ کاوی در ارزیابی عملکرد بانک ……… 60 جدول 2-4. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده ­کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان ……… 68  جدول 3-1. پروفایل­های حاصل با استفاده از خوشه ­بندی …………………….. 80 جدول 3-2. نمونه ­ای از قوانین وابستگی تولید شده در یک خوشه …………… 83 جدول 3-3. متغیرهای مورد استفاده در رتبه­ بندی اعتبار ……………………………. 85 جدول 3-4. بخش­بندی کارت­­های اعتباری، خلاصه روش اجرا …………………………….. 94 جدول 3-5. فیلدهای استفاده شده برای بخش­بندی دارندگان کارت­های اعتباری ………………….. 97 جدول 3-6. تصمیم ­گیری برای تعداد اجزای استخراجی با آزمودن جدول”واریانس” در PCA ……….. 99 جدول 3-7. فهم و طبقه­ بندی اجزا با استفاده از ماتریس محوری اجزاء ……………………. 100 جدول 3-8. تفسیر قوانین استخراج شده اجزاء …………………… 101 جدول 3-9. مراکز خوشه­ ها………………………………… 102 جدول 3-10. میانگین درصد خریدها بر مبنای نوع کالا در خوشه­ ها …………….. 103 جدول 3-11. میانگین تعداد خرید بر مبنای نوع کالا در خوشه ­ها ……………………. 104 جدول 3-12. نمایه­ سازی خوشه­­ ها بر مبنای شاخص­های عملکرد …………… 106 جدول 3-13. نمایه­ سازی خوشه­ ها بر مبنای مشخصه ­های جمعیت شناختی ………….. 107
 • روان شناسی|مبانی و پیشینه نظری اُمید به زندگی
 • مبانی و پیشینه نظری اُمید به زندگی شناسه محصول :68504 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 204 حجم فایل: 0.041992188 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه نظری اُمید به زندگی توضیحات:…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی
 • پاورپوینت بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی شناسه محصول :90683 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 226 حجم فایل: 8.413085938 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی و تهیه طرح تولید…

 • علوم انسانی|مبانی نظری روش تدریس و ارتباط تدریس و یادگیری و روش تدریس بدیعه پردازی (نوآفرینی) و روش تدریس ایفای نقش
 • مبانی نظری روش تدریس و ارتباط تدریس و یادگیری و روش تدریس بدیعه پردازی (نوآفرینی) و روش تدریس ایفای نقش شناسه محصول :88396 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 143…

 • متالوژی|پاورپوینت معرفی جوشکاری
 • پاورپوینت معرفی جوشکاری شناسه محصول :94179 موضوع : متالوژی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 365 حجم فایل: 532.2919922 مگابایت دانلود پاورپوینت جوشکاری   جوشکاری رامی توان اتصال دائم متالورژیکی دانست که می تواند…

 • حسابداری|پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ با موضوع هدفهای حسابداری مالی
 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ با موضوع هدفهای حسابداری مالی شناسه محصول :99793 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 144 حجم فایل: 649.7841797 مگابایت دانلود…

 • علوم انسانی|پاورپوینت در مورد فنون مذاکره
 • پاورپوینت در مورد فنون مذاکره شناسه محصول :100205 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 168 حجم فایل: 639.0527344 مگابایت دانلود پاورپوینت در مورد فنون مذاکره   اکثر مدیران حرفه ای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *