فقه و حقوق اسلامی|کارآموزی در دفترخانه استاد رسمی

کارآموزی در دفترخانه استاد رسمی شناسه محصول :51084 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 499 حجم فایل: 1.22265625 مگابایت

دانلود

 خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: در این گزارش کار ، به بررسی امکانات و تجهیزات انسانی و جسمی دفترخانه و مکان و نیز شرح وظایف آنها و نوع همکاری متعاملین با یکدیگر ( سر دفتر و دفتریار و متعاملین و اصحاب دیگر و مترجمین )و همچنین تخلفات و جرایم احتمالی آنها و نهاد های تقریبا” مشابه ( البته این شباهت را باید در سطح بسیار پایینی قرار داد ) ، و همچنین بررسی دفاتر دفترخانه ها و انواع آنها ، شرح برخی معاملات ( منقول یا غیر منقول ) گواهی های امضاء و ثبت آنها و حق التحریر و حق الثبت ها و مقررات حاکم بر دفترخانه ها پرداخته شده و به شرح در آمده است.و خلاصه ای کلی از مباحث در بخش نتیجه گیری و در آخر نمونه ای از فرم های مربوطه قرار داده شده است فهرست مطالب فصل اول:4 مقدمه:4 معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:4 امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی:5 خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی:5 فصل دوم:6 هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن:6 ثبت سند، راه رهایی از كلاهبرداری:6 بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها:9 چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک:9 نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک:9 الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده:9 ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران. 10 دفترخانه‌ها باید دارای دفاتر ذیل‌ باشند:11 وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر :12 مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌:12 مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند:14 شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود:14 شرایط و اصول مترجمین رسمی:15 ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌ تصدیق‌شده‌باشد:15 به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد:15 در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و بار دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود16 در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود16 اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود:17 امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی:18 وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌:18 درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد:19 تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی:19 از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده‌54 مصوب‌25 4 54-مصوب‌28 2 1373) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده‌54 قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ‌ 4 1354 به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد:20 تعرفه‌حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1385:20 تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1390 :20 تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌:24 الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌:24 ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر:24 مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است‌:25 فصل سوم:26 تشریح روند کار و ارایه خدمات:26 گواهی امضاء. 26 گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی:32 حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء :34 همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک:35 امضای دیجیتال چیست:35 صدور اجرایه:36 تنظیم اسناد انتقال اجرائی. 39 روش صدور سند مالکیت المثنی:40 روش صدور سند مالکیت بنام وراث.. 41 روش قبول درخواست ثبت املاک:42 روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک… 43 روش تهیه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی:44 فک رهن جزء مشاع از وثیقه. 45 ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟46 صلح نامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد47 نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی. 49 تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی:50 روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده52 فصل چهارم:53 جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات:53 یک پیشنهاد:57 استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی:57 بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه:59 منابع:70
 • حسابداری|پاورپوینت فصل بیستم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع پیمانهای آتی
 • پاورپوینت فصل بیستم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع پیمانهای آتی شناسه محصول :95600 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 200 حجم فایل: 1769.173828 مگابایت دانلود…

 • هنر|فــراز و فــرود جـنبش نئــورئالیسم ایتالیــا
 • فــراز و فــرود جـنبش نئــورئالیسم ایتالیــا شناسه محصول :58680 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 552 حجم فایل: 0.01953125 مگابایت دانلود فــراز و فــرود جـنبش نئــورئالیسم ایتالیــا   در پایان دوره…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت عقل از دیدگاه قرآن
 • پاورپوینت عقل از دیدگاه قرآن شناسه محصول :72727 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.786132813 مگابایت دانلود پاورپوینت عقل از دیدگاه قرآن   عقل از…

 • حسابداری|پاورپوینت فصل هیجدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع افشای اطلاعات مالی
 • پاورپوینت فصل هیجدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع افشای اطلاعات مالی شناسه محصول :99940 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 174 حجم فایل: 598.9912109 مگابایت دانلود دانلود…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت انواع غلتک و کاربردهای آن
 • پاورپوینت انواع غلتک و کاربردهای آن شناسه محصول :96594 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 151 حجم فایل: 7023.516602 مگابایت دانلود در این پروژه پاورپوینت انواع غلتک و کاربردهای آن…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان
 • پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان شناسه محصول :98568 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 854.15625 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه های مربوط به…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *