فقه و حقوق اسلامی|نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) شناسه محصول :52622 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 159 تعداد بازدید : 1113 حجم فایل: 0.176757813 مگابایت

دانلود

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)   چکیده: دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان. این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.                                                  صفحه چکیده…………………………………….. مقدمه……………………………………. 1 الف: سوالات تحقیق………………………….. 3 ب: علت انتخاب موضوع……………………….. 4 ج: سابقه موضوع……………………………. 5 د: روش تحقیق و مشکلات آن……………………. 6 و: ساختار تحقیق…………………………… 7   فصل اول کلیات (تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)   8 مبحث اول: پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی.. 8 مبحث دوم: ساختار دیوان کیفری بین المللی ……. 13 مبحث سوم: ارکان دیوان کیفری بین المللی……… 16 گفتار اول:  قضات…………………………. 16 گفتار دوم: ریاست…………………………. 17 گفتار سوم: دادستانی………………………. 18 گفتار چهارم: شعب دیوان……………………. 19 گفتار پنجم: دبیر خانه دیوان……………….. 19 گفتار ششم: مجمع دول متعاهد………………… 20 مبحث چهارم: مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن    21 گفتار اول: مفهوم حقوق کیفری بین المللی …….. 21 گفتار دوم: ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی…… 23 مبحث پنجم: نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان    25 گفتار اول: سیستم دادرسی اتهامی…………….. 26 گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی ……………. 27 گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط……………… 28 مبحث ششم: سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی  29 گفتار اول: نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی…. 29 گفتار دوم: ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان 31 گفتار سوم: شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی  36 فصل دوم  دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها 40 مبحث اول: دادسرای دیوان…………………… 40 مبحث دوم: نحوه انتخاب دادستان و برکناری او….. 41 مبحث سوم: موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت   43 مبحث چهارم: جرائم مشمول صلاحیت دیوان………… 44 گفتار اول: جنایات تجاوز…………………… 45 گفتار دوم: نسل کشی……………………….. 46 گفتار سوم: جنایت های علیه بشریت……………. 47 گفتار چهارم: جنایت های جنگی……………….. 50 فصل سوم  نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله   58 مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت  58 گفتار اول‌: شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان……………………… 68 گفتار‌دوم: شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان…………………………………. 70 گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان…………………………………. 73 مبحث دوم: دادستان و محدودة قدرت و وظایف آن در تحقیق و تعقیب یک وضعیت……………………………………….. 75 گفتار اول: شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان.. 77 گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات   81 گفتار سوم: وظایف دادستان در رابطه با حفظ حقوق متهمین، قربانیان، شهود……………………………………….. 84 گفتار چهارم: دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه……………………………………….. 89 گفتار پنجم: محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان    93 گفتار ششم: نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست 95 گفتار هفتم: اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان………………………. 98 مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه 100 گفتار اول: دادستان و شعبه مقدماتی…………. 100 گفتار دوم: وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر  به فرد تحقیق…………………………… 102 گفتار سوم: احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان. 104 گفتار چهارم: تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل………………………………………. 109 گفتار پنجم: تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان………………………….. 113 فصل چهارم  وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای 115 مبحث اول: نقش دادستان در جریان محاکمه……… 115 گفتار اول: بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم…………………………………… 117 گفتار دوم: بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم……………………………. 119 گفتار سوم: نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی 120 مبحث دوم: نقش دادستان پس از صدور حکم………. 122 گفتار اول: دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی 122 گفتار دوم: دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات……………………………. 124 گفتار سوم: اعاده دادرسی توسط دادستان………. 127 گفتار چهارم: اجرای حکم و دادستان………….. 130 نتیجه گیری……………………………… 131 منابع و ماَخذ……………………………. 136  
 • حسابداری|آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 80
 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 80 شناسه محصول :51710 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 335 حجم فایل: 0.016601563 مگابایت دانلود آمار معاملات روزانه…

 • اقتصاد|پاورپوینت روشهای برآورد نیاز به مسکن
 • پاورپوینت روشهای برآورد نیاز به مسکن شناسه محصول :94810 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 290 حجم فایل: 3590.959961 مگابایت دانلود پاورپوینت روشهای برآورد نیاز به مسکن   فرمت فایل: ppt…

 • مکانیک|پاورپوینت با موضوع جک های هیدرولیک
 • پاورپوینت با موضوع جک های هیدرولیک شناسه محصول :100118 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 199 حجم فایل: 888.5400391 مگابایت دانلود پاورپوینت با موضوع جک های هیدرولیک – شامل 48 اسلاید…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت جوشکاری درصنعت ساختمان
 • پاورپوینت جوشکاری درصنعت ساختمان شناسه محصول :66628 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 2.6484375 مگابایت دانلود پاورپوینت جوشکاری درصنعت ساختمان پاورپوینت جوشکاری درصنعت ساختمان شامل 30…

 • عمران و ساختمان|رپورتاژ آگهی و تبلیغ در سایت تخصصی عمران و معماری
 • رپورتاژ آگهی و تبلیغ در سایت تخصصی عمران و معماری شناسه محصول :71060 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 1 تعداد بازدید : 1587 حجم فایل: 0.1171875 مگابایت دانلود رپورتاژ آگهی در سایت…

 • معماری|پاورپوینت معماری طبیعت گرا در روستای ابیانه
 • پاورپوینت معماری طبیعت گرا در روستای ابیانه شناسه محصول :92810 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 217 حجم فایل: 1.977539063 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری طبیعت گرا در روستای ابیانه 23 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *