فقه و حقوق اسلامی|مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان شناسه محصول :50578 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 523 حجم فایل: 0.401367188 مگابایت

دانلود

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش… 1 مقدمه 1 بیان مسئله : 2 اهداف تحقیق. 4 فرضیه اصلی : 4 فرضیه های فرعی : 4 متغیرهای تحقیق : 5 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5 فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش… 8 نقش زن. 8 جایگاه زن در سازمان خانواده از دیدگاهت اسلام(اندیشه اسلامی) 8 گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات.. 11 کارکرد زنان در خانواده از دیدگاه اسلام 12 – گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات : 14 مکتب فمنیسم. 15 تاریخچه فمینسیم. 16 نظریه های فمنیسم. 17 جنبش غربی فمنیسم و تلاش های جهانی سازی. 18 مرحله جدید جنبش غربی فمنیسم: 18 مقایسه اسلام و فمنیسم. 25 شناخت زن از دیدگاه اسلام و تقابل آن با مکاتب غربی(فمنیسم) 25 اندیشه فمنیسم خوار کننده ترین مکتب در معرفی شخصیت زن. 26 مقایسه اندیشه اسلامی و اندیشه غربی و پیامدهای هر یک برای شخصیت و جایگاه زن. 28 نقد مولفه های شناخت زن در روانشناسی غرب از نگاه اسلامی. 29 نكات مهم. 31 پیشینه تحقیقات داخلی. 33 پیشینه تحقیقات خارجی. 36 فصل سوم: روش پژوهش… 38 مقدمه: 38 روش تحقیق: 38 جامعه آماری: 38 نمونه تحقیق: 38 شیوه نمونه گیری: 38 ابزار جمع آوری اطلاعات: 38 سؤالات مربوط به دیدگاه اسلام در مورد نقش زن. 39 سؤالات مربوط به دیدگاه فمینیسم در مورد نقش زن. 39 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 41 مقدمه 41 جدول4-1 توزیع فراوانی سن. 42 نمودار4-1)هیستوگرام سن. 43 جدول4-2 توزیع فراوانی تحصیلات.. 43 نمودار4-2 میله ای تحصیلات.. 44 جدول4-3 توزیع فراوانی جنسیت.. 44 نمودار4-3 جنسیت.. 45 جدول4-4 وضعیت تاهل. 45 نمودار4-4 دایره ای وضعیت تاهل. 46 جدول4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی. 47 جدول 4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 48 نمودار4-5 هیستوگرام نقش اجتماعی. 48 جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری. 49 جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 51 نمودار4-6 هیستوگرام نقش مادری. 51 جدول 4-7 توزیع فراوانی نقش همسری. 52 جدول 4-7 توزیع فراوانی گویه های نقش همسری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 53 نمودار4-7 هیستوگرام نقش همسری. 54 جدول 4-8 آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش… 54 آزمون فرضیات.. 56 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 63 محدودیت های تحقیق: 64 محدودیت های پژوهش حاضر. 65 پیشنهادات تحقیق. 66 پیشنهادات آتی. 66 پی نوشت ها 67 منابع. 68 پیوست ها: 70 شرح مختصر پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای دودیدگاه اسلام وفمینیسم درمورد زنان انجام شده است. جامعه پژوهش 120نفراز مردان و زنان شهرستان کاشان درسال 1390می باشد. روش تحقیق ازنوع مقایسه ای می باشد.جهت جمع اوری اطلاعات از پرسش نامه نگرش سنج محقق ساخته که نگرش مردان  و زنان را در زمینه های اسلام و فمینیسم سنجیده است استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه: تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام درمولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد. تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد. تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد. تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد. تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد. تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد. بین میانگین افراد دارای گرایش فمنیسم و اسلام تفاوت معناداری وجود دارد. بین آگاهی زنان و مردان دارای نگرش فمنیسم و نگرش اسلام در مورد زنان تفاوت معناداری وجود دارد.
 • علوم اجتماعی|پاورپوینت جامعه شناسی معرفت ماکس شلر
 • پاورپوینت جامعه شناسی معرفت ماکس شلر شناسه محصول :92623 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 315 حجم فایل: 0.375 مگابایت دانلود پاورپوینت جامعه شناسی معرفت ماکس شلر   پاورپوینت جامعه…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت جامعه شناسی شهری چیست
 • پاورپوینت جامعه شناسی شهری چیست شناسه محصول :93767 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 324 حجم فایل: 428.5332031 مگابایت دانلود پاورپوینت جامعه شناسی شهری چیست   پاورپوینت جامعه شناسی شهری…

 • مدیریت|مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری شناسه محصول :98382 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 249 حجم فایل: 203.9199219 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری و…

 • برق|ربات صدایاب
 • ربات صدایاب شناسه محصول :59080 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 87 تعداد بازدید : 365 حجم فایل: 0.932617188 مگابایت دانلود ربات صدایاب   سیستم پیج و پیام كوتاه جهت دسترسی و ارسال پیام های…

 • مدیریت|دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات زاهدی )
 • دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات زاهدی ) شناسه محصول :51523 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید :…

 • روان شناسی|پاورپوینت یادگیری و انواع آن در روانشناسی
 • پاورپوینت یادگیری و انواع آن در روانشناسی شناسه محصول :90706 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 405 حجم فایل: 0.155273438 مگابایت دانلود یادگیری چیست ؟یادگیری (learning)، تغییر نسبتا پایدار در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *