فقه و حقوق اسلامی|مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی شناسه محصول :52430 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 133 تعداد بازدید : 362 حجم فایل: 0.067382813 مگابایت

دانلود

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنیمقدمهمبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است كه فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاكم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وكلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشكده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.با این حال و علیرغم اینكه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا كنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است كه پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا كنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شكل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شكل پراكنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به كلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشكل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یك مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.ثانیاً – همانگونه كه در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاكم داشته و دارد، به نحویكه درصد بسیار بالایی از آرای محاكم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاكم، رویه واحد یا نزدیكی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاكم اقدام به اتخاذ تصمیمات كاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاكم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از كنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وكلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وكلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یك فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤكدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.ثالثاً – برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی كه اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار كلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شكل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به كار نرفته است، در حالیكه این موضوع در سایر مباحث حقوق كمتر مشاهده می شود.خلاصتاً اینكه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است كه آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.فهرست مطالب:ایراد و آثار آن بر دادرسیفصل اول – كلیات………………………………………………………………. 4بخش اول – مقدمه………………………………………………………………………………………………… 4بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن………………………………………………………………………… 6بند اول – ایراد چیست…………………………………………………………………………………………… 6بند دوم – انواع ایراد………………………………………………………………………………………………. 8بند سوم – تفكیك ایراد از دفاع ماهوی…………………………………………………………………….. 11بخش سوم – احكام كلی راجع به ایرادات…………………………………………………………………. 12بند اول – چه كسی می تواند ایراد را مطرح نماید………………………………………………………. 13بند دوم – ایراد در كدامیك از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است…………………………. 16بند سوم – آثار طرح ایراد……………………………………………………………………………………….. 19بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد…………………………………………………………………………… 21فصل دوم – انواع ایرادات و احكام مربوطه……………………………………. 23بخش اول – مقدمه………………………………………………………………………………………………… 23بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت…………………………………………………………………………….. 25بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………….. 38بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی………………………………………………………………… 43بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی……………………………………………………………….. 51بخش ششم – ایراد امر مطروحه………………………………………………………………………………. 54بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط…………………………………………………………………………….. 59بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت……………………………………………………………………………….. 63بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا……………………………………………………………………………. 67بخش دهم – ایراد عدم سمت………………………………………………………………………………….. 71بخش یازدهم – ایراد امر مختومه……………………………………………………………………………… 76بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا……………………………………………………………….. 81بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت……………………………………………………………………… 84بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت………………………………………………………………………… 87بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی………………………………………………………………………… 90بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان……………………………………………………………………………. 94بخش هفدهم – ایراد رد دادرس………………………………………………………………………………. 97بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست………………………………………. 101بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی…………………………………………………………………….. 102بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست…………………………………………………. 103بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پیوست دادخواست……………………………………….. 105بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتی بر روی وكالتنامه های وكلای دادگستری……………… 106بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست…………………………………………………………… 107بخش نوزدهم – ایراد تفكیك دعوا…………………………………………………………………………… 107بخش بیستم – ایراد اناطه………………………………………………………………………………………… 109               بخش بیست و یكم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته………………………………………………… 112     بخش بیست و دوم – سایر ایرادات………………………………………………………………………….. 129بخش بیست و سوم – نتیجه…………………………………………………………………………………… 130
 • روان شناسی|پاورپوینت کارکردگرایی چارلز داروین
 • پاورپوینت کارکردگرایی چارلز داروین شناسه محصول :90011 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 342 حجم فایل: 0.549804688 مگابایت دانلود پاورپوینت کارکردگرایی چارلز داروین (انقلاب تکاملی چارلز داروین)   پاورپوینت کارکردگرایی…

 • کامپیوتر|پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر
 • پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر شناسه محصول :89835 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 289 حجم فایل: 0.709960938 مگابایت دانلود پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر   چکیده: شبیه سازی کامپیوتری (شبیه سازی رایانه،…

 • علوم انسانی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن شناسه محصول :70131 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 226 حجم فایل: 0.025390625 مگابایت دانلود مبانی نظری و…

 • معماری|پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی
 • پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی شناسه محصول :63928 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 246 حجم فایل: 0.322265625 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی مقدمه ملات مخلوطی است از یک ماده چسبنده…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت فلسفه نظری تاریخ
 • پاورپوینت فلسفه نظری تاریخ شناسه محصول :92694 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 314 حجم فایل: 0.526367188 مگابایت دانلود پاورپوینت فلسفه نظری تاریخ   پاورپوینت فلسفه نظری تاریخ شامل 52…

 • معماری|پاورپوینت کتابخانه ملی چین
 • پاورپوینت کتابخانه ملی چین شناسه محصول :94525 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 152 حجم فایل: 1057.55957 مگابایت دانلود پاورپوینت کتابخانه ملی چین   در سال ۱۹۰۹ كتابخانه مركزي پكن ساخته…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *