فقه و حقوق اسلامی|مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق)

مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق) شناسه محصول :54714 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 162 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 6.6015625 مگابایت

دانلود

مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق) این محصول در قالب فایل word و در 162 صفحه تهیه و تنظیم شده است توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید. 1-1- مقدمه: موضوع این رساله « مبانی و مستندات قر آنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق «سهروردی» است .  تا آنجا كه بنده سراغ دارم تا كنون در این زمینه كمتر كسی تحقیق جامعی انجام داده و این بعد از ابعاد دو مبانی نظام فلسفی شیخ شهاب الدین سهروردی را به طور تخصصی مورد مطالعه و تحقیق قرار داده است. لذا حقیر با بضاعت بسیار كم و بدون ادعا در پرتو عنایت حضرت ولی عصر (عج) سعی نمودم از لا به لای كتب و رسائل حكیم اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی و سایر تالیفاتی كه درباره این مكتب فلسفی نگاشته شده است رسالت خود را به منصه ظهور برسانم تا چه قبول افتد و چگونه در نظر آید. همتم بدرقه راه كن ای طائر قدس                      كه دراز است ره مقصد و من نو سفرم امید آن است كه صاحبان خرد و اندیشه و جویندگان معرفت  در بر خورد با معایب و نواقص این اثر از در اغماض در آیند و چون خدای ارحم الراحمین بنده پروری كنند و ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهند. شایان ذكر این كه نظر به گستردگی موضوع و تفرق و پراكندگی استنادات سهروردی به متون دینی بر آثار و مكتوباتش، برای پرهیز از نظام گسیختگی و ایجاد نظم هر چه بیشتر مباحث این پایان نامه، نگارنده سعی نموده‌است مطالبی را كه شیخ اشراق در آنها به آیات و روایات متعدد استناد جسته است حتی المقدور در چهار موضوع ذیل دسته بندی كند و به بحث و بررسی و نحوه استدلال شیخ اشراق با آنها بپردازد : 1- علم النفس 2- معرفت واجب الوجود 3- نور و ظلمت 4- عالم عقول در ضمن شیخ اشراق در مباحث جسم، جوهر، عرض و تعریف هیچگونه استنادی به آیات قرآنی و روایات نداشته است. فهرست مطالب: اول فصل: كلیات…………………………………………………………………………………………………………..1  1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2 1-2 سؤالات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………….3              1-3  ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5 1-4 هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..5 1 – 5 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5.        1-6 زندگی سهروردی………………………………………………………………………………………………………6           1-7 مكتب اشراق……………………………………………………………………………………………………………..8   1-8  لزوم تمسك به كتاب قرآن و سنت…………………………………………………………………………….10        1-9 تاویل فلسفی آیات……………………………………………………………………………………………………12 1-10 تلفیق آراء و تاویل آیات………………………………………………………………………………………….14 1-11 جمع بندی فصل اول……………………………………………………………………………………………….17 فصل دوم: علم  النفس……………………………………………………………………………………………………..18 2-1 نفس چیست            ……………………………………………………………………………………………………………19 2-2 برهان سهروردی در تجرد نفس…………………………………………………………………………………..21 2-3 دیدگاه شیخ اشراق درباره حدوث نفس………………………………………………………………………..23                2-3-1 طریق دیگر………………………………………………………………………………………………………….27      2-3-2 برهان دیگر………………………………………………………………………………………………………….27 2-4 بقای نفس……………………………………………………………………………………………………………….28  2-5 مراتب نفس اردیدگاه شیخ اشراق……………………………………………………………………………….33  2-6 احوال نفس…………………………………………………………………………………………………………….37 2-7 مقایسه خلقت نبات و حیوان و انسان…………………………………………………………………………….40 2-8 هدایت عامه…………………………………………………………………………………………………………….45 2- 9 نفوس بشری……………………………………………………………………………………………………………47 2-10 تكامل نفس ناطقه از نظرشیخ اشراق…………………………………………………………………………..49 2- 11  نفس ناطقه جسمانی نیست……………………………………………………………………………………..50 2-12 عقل و نفس………………………………………………………………………………………………………….53 2-13 قوای نفس……………………………………………………………………………………………………………55 2-14 نفس آسمانی و نفس ارضی…………………………………………………………………………………….56        2-15 مناسبت بین نفس ناطقه وروح حیوانی………………………………………………………………………..58 2-16 جمع بندی فصل دوم………………………………………………………………………………………………59 فصل سوم: معرفت واجب الوجود………………………………………………………………………………………66 3-1 افق خداشناسی در حكمت شیخ اشراق………………………………………………………………………..67 3-2 در اثبات واجب الوجود……………………………………………………………………………………………69 3-2-1 برهانی دیگر……………………………………………………………………………………………………….70 3-2-2 برهانی دیگر از حكمه الاشراق………………………………………………………………………………..72 3-3 وجود نفس ناطقه دلیلی بر وجود خدا…………………………………………………………………………..73 3-4 فعل واجب الوجود……………………………………………………………………………………………………77 3-5-  صفات واجب الوجود…………………………………………………………………………………………….83 3-5-1 غنی مطلق……………………………………………………………………………………………………………85 3-5-2 جواد حقیقی………………………………………………………………………………………………………..89 3-5-3 اراده واجب الوجود………………………………………………………………………………………………92 3-5-4 قضا و قدر الهی…………………………………………………………………………………………………….93 3-5-5 علم باری تعالی…………………………………………………………………………………………………….96 3-5-6 واجب الوجود خیر محض است………………………………………………………………………………98 3-6 جمع بندی فصل سوم………………………………………………………………………………………………100 4- فصل چهارم: نور و ظلمت…………………………………………………………………………………………101 4-1 نور و ظلمت دو واژه كلیدی حكمت اشراق………………………………………………………………..102   4.-2 خدا نورالانوار است……………………………………………………………………………………………….106 4-3 هورخش……………………………………………………………………………………………………………. 109 4-4 تقسیم عوالم………………………………………………………………………………………………………….114 4-5 نسبت بین موجودات عوالم…………………………………………………………………………………./….114 4-6 تبیین صدور عالم از نورالانوار…………………………………………………………………………………..116 4-7 صادر اول ازواحد حقیقی یا نورالانوار………………………………………………………………………..117 4-8جمع بندی فصل چهارم نور و ظلمت…………………………………………………………………………..119 5-فصل پنجم: عالم عقول………………………………………………………………………………………………120 5-1 عقول……………………………………………………………………………………………………………………121 5-2 الواحد لایصدر عنه الا الواحد……………………………………………………………………………………124 5 -3 قاعده امكان اشرف………………………………………………………………………………………………..126 5-4 وجه تمایز عقول و جایگاه آن درحكمت اشراق با حكمت مشاء………………………………………128 5-5 ویژگی های عالم عقول ازدیدگاه شیخ اشراق………………………………………………………………129 5-6 مراتب مختلف عقول كه واسطه آفرینش هستند از دیدگاه شیخ اشراق………………………………133 5-6-1 عقول طولی……………………………………………………………………………………………………….133 5-6-2 عقول عرضی……………………………………………………………………………………………………..134 5-7 عقل فعال ازنظرشیخ اشراق………………………………………………………………………………………135 5-8 عقل فعال واسطه در آفرینش نفوس انسانی…………………………………………………………………..137 5-9 برتری انسان بر فرشته………………………………………………………………………………………………138 5-10جمع بندی فصل پنجم…………………………………………………………………………………………….141 6- فصل ششم نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..143 منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………………..148 پی نوشت ………………………………………………………………………………………………………………. 61
 • مدیریت|پاورپوینت استعاره های جدید(تئوری مدیریت پیشرفته)
 • پاورپوینت استعاره های جدید(تئوری مدیریت پیشرفته) شناسه محصول :90416 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 236 حجم فایل: 0.620117188 مگابایت دانلود پاورپوینت استعاره های جدید (تئوری مدیریت پیشرفته) ، در حجم…

 • علوم انسانی|پرسشنامه شادکامی آکسفورد
 • پرسشنامه شادکامی آکسفورد شناسه محصول :70152 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 0.037109375 مگابایت دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد پرسشنامه شادکامی آکسفورد توسط آرجیل و لو[1] (1989) ساخته…

 • صنایع غذایی|قالب پاورپوینت آماده با موضوع مواد غذایی
 • قالب پاورپوینت آماده با موضوع مواد غذایی شناسه محصول :101437 موضوع : صنایع غذایی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 6 تعداد بازدید : 538 حجم فایل: 7002.352539 مگابایت دانلود قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت لوله و اتصالات ساختمانی
 • پاورپوینت لوله و اتصالات ساختمانی شناسه محصول :96363 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 206 حجم فایل: 1437.373047 مگابایت دانلود لوله و اتصالات ساختمانی   پاورپوینت لوله و اتصالات…

 • علوم انسانی|پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلی یانگ
 • پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلی یانگ شناسه محصول :70029 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 0.0390625 مگابایت دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلی یانگ تست اعتیاد به…

 • علوم انسانی|پیشینه و مبانی نظری برونسپاری خدمات شهری
 • پیشینه و مبانی نظری برونسپاری خدمات شهری شناسه محصول :86185 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 233 حجم فایل: 0.25390625 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری برونسپاری خدمات شهری  …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *