فقه و حقوق اسلامی|دانلود نظریه صدق منطق دانان مسلمان

دانلود نظریه صدق منطق دانان مسلمان شناسه محصول :54076 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 160 تعداد بازدید : 305 حجم فایل: 5.91796875 مگابایت

دانلود

نظریه صدق منطق دانان مسلمان   این محصول در قالب فایل word و در 160 صفحه تهیه و تنظیم شده است توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید. فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه فصل اول : مقدمه و پیشینه تاریخی بخش اول : مقدمه و كلیات و معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی 1-1-        مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 3 1-2-        تعریف مسأله ……………………………………………………………………………………. 3 1-3-        سوالهای اصلی تحقیق …………………………………………………………………………. 4 1-4-        فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………. 4 1-5-        هدف‌های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 4 1-6-        روش تحقیق …………………………………………………………………………………….. 4 1-7-        سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5 1-8-        معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی ………………………………………………….. 5 1-9-        تمایز حق و صدق ……………………………………………………………………………… 6 1-9-1- رای مشهور حكمای اسلامی ……………………………………………………… 6 1-9-2- نظریه برخی از فیلسوفان غربی ………………………………………………….. 7 1-9-3- نظریه شهید مطهری ………………………………………………………………… 8 بخش دوم : پیشینة تاریخی نظریه مطابقت صدق 2-1- سابقه نظریه مطابقت در یونان ………………………………………………………………… 10 2-1-1- مطابقت از نظر افلاطون ……………………………………………………………………. 10 2-1-2- نظریه مطابقت از دیدگاه ارسطو ………………………………………………………….. 12 2-1-3- نظریه مطابقت از نظر فارابی ………………………………………………………………. 14 2-1-4- نظریه مطابقت از دیدگاه ابن سینا ………………………………………………………… 15 2-1-5- نظریه مطابقت از دیدگاه سهروردی ……………………………………………………… 16 بخش سوم : آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاك آن 3-1- تمایز تعریف صدق و ملاك صدق …………………………………………………………. 19 3-2- دیدگاه برخی از فلاسفه اسلامی ……………………………………………………………… 20 3-3- دیدگاه برخی از فلاسفه غربی ……………………………………………………………….. 21 3-4- نقد و بررسی …………………………………………………………………………………….. 21 فصل دوم : تئوری صدق از نظر منطق دانان غربی بخش اول : نظریه مطابقت 1-1-        توضیح نظریه مطابقت ……………………………………………………………………….. 25 1-1-1-            نظریه مطابقت در نظر منطق دانان جدید غرب …………………………………… 25 1-1-2-            مطابقت و اتمیسم منطقی ……………………………………………………………… 25 1-1-3-            اشكالات نظریه مطابقت ……………………………………………………………….. 29 بخش دوم : تئوری هماهنگی 2-1- تئوری هماهنگی یا سازگاری …………………………………………………………………. 35 2-2- اصل ارتباط درونی ……………………………………………………………………………… 36 2-3- درجات صدق …………………………………………………………………………………… 37 2-4- ایرادات نظریه هماهنگی ……………………………………………………………………….. 38 بخش سوم : تئوری عمل گرایانه 3-1- تئوری عمل گرایانه ……………………………………………………………………………… 37 3-2- نظریه شیلر ……………………………………………………………………………………….. 44 3-3- نقد و بررسی این نظریه ……………………………………………………………………….. 45 بخش چهارم : تئوری زیادتی صدق 4-1- تئوری زیادتی صدق ……………………………………………………………………………. 49 4-2- اشكالات نظریه زیادتی صدق ………………………………………………………………… 50 بخش پنجم : نظریه غیر توصیفی صدق …………………………………………………………….. 53 5-1- نظریه غیر توصیفی صدق ……………………………………………………………………… 53 5-2- اشكالات نظریه غیر توصیفی صدق …………………………………………………………. 56 بخش ششم : نظریه سمانتیكی صدق تارسكی 6-1- تبیین نظریه سمانتیكی تارسكی ………………………………………………………………. 56 6-1-1- مفهوم صدق به عنوان موضوع نظریه معنا شناختی تارسكی ………………………… 58 6-1-2- تعریف صدق در نظریه معناشناسی تارسكی …………………………………………… 63 فصل سوم : نظریه مطابقت صدق از نظر فیلسوفان و منطق دانان مسلمان بخش اول : آیا مطابقت مربوط به علوم حضوری است یا حصولی 1-1-        تعریف علم حضوری وحصولی …………………………………………………………… 79 1-2-        رابطه مطابقت با علم حضوری و حصولی ………………………………………………. 81 1-3-        راهیابی خطا در علم حضوری …………………………………………………………….. 83 بخش دوم : نظریه مطابقت به عنوان روش صدق در تصورات یا تصدیقات ………………. 85 بخش سوم : رابطه خبر با صدق و كذب 3-1- تحلیلی كه صدق و كذب پذیری را تعریف قضیه می‌داند ……………………………… 91 3-2- تحلیلی كه صدق و كذب پذیری را ملاك تمایز قضیه می‌داند ……………………….. 92 3-3- اشكال پارادكس دروغگو بر هر دو تحلیل ………………………………………………… 94 بخش چهارم : مناط صدق و كذب قضایا 4-1- بررسی اجمالی اختلاف حكما در تقسیم قضایا ………………………………………….. 97 4-2- صدق و كذب در انواع قضایا ………………………………………………………………. 101 4-2-1- قضایای خارجیه ……………………………………………………………………………. 101 4-2-2- قضایای ذهنیه ………………………………………………………………………………. 101 4-2-3- قضایای حقیقیه …………………………………………………………………………….. 106 بخش پنجم : معانی نفس الامر ……………………………………………………………………… 105 5-1- نفس الامر به معنای عالم امر و عقول مجرده ……………………………………………. 106 5-2- نفس الامر به معنی فی نفسه ………………………………………………………………… 108 5-3- نفس الامر به معنای عالم ثبوت اشیاء ……………………………………………………… 109 5-4- نقد و بررسی معانی ذكر شده از نفس الامر ……………………………………………… 110 بخش ششم : مطابقت در مباحث وجود ذهنی 6-1- مطابقت در مباحث وجود ذهنی …………………………………………………………… 113 6-1-1- اهمیت بحث وجود ذهنی ……………………………………………………………….. 113 6-1-2- تاریخچه وجود ذهنی …………………………………………………………………….. 113 6-1-3- تبیین نظریه وجود ذهنی …………………………………………………………………. 114 6-1-4- آیا انحفاظ ماهیت از لوازم نظریه مطابقت است یا از مبنای آن ………………….. 118 بخش هفتم : نظریه مطابقت از دیدگاه برخی از فیلسوفان مسلمان 7-1- نظریه ملاصدرا درباره مطابقت ……………………………………………………………… 123 7-2- حكیم سبزواری ………………………………………………………………………………… 125 7-3- علامه طباطبایی ………………………………………………………………………………… 126 7-4- شهید مطهری …………………………………………………………………………………… 138 7-5- استاد مصباح یزدی ……………………………………………………………………………. 144 7-6- جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………. 148
 • علوم انسانی|پاورپوینت برندسازی حسی چیست
 • پاورپوینت برندسازی حسی چیست شناسه محصول :100719 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 257 حجم فایل: 4035.277344 مگابایت دانلود پاورپوینت برندسازی حسی چیست   پاورپوینت برندسازی حسی چیست شامل 18…

 • حسابداری|پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 31 ( داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده)
 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 31 ( داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده) شناسه محصول :95789 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 139 حجم فایل: 766.2939453 مگابایت دانلود…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل پروژه موزه علوم و دانش چانگدوپ چین
 • پاورپوینت تحلیل پروژه موزه علوم و دانش چانگدوپ چین شناسه محصول :99121 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 18.32 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل پروژه موزه علوم…

 • فقه و حقوق اسلامی|حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسه محصول :55715 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 156 تعداد بازدید : 384 حجم فایل: 0.116210938 مگابایت دانلود حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران   - در…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت تاریخچه فوتبال
 • پاورپوینت تاریخچه فوتبال شناسه محصول :100906 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 606 حجم فایل: 1758.636719 مگابایت دانلود پاورپوینت تاریخچه فوتبال   بازى فوتبال، امروز قدمتى بیش از دو هزار…

 • معماری|پاورپوینت ایده در معماری
 • پاورپوینت ایده در معماری شناسه محصول :102189 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 230.8496094 مگابایت دانلود پاورپوینت ایده در معماری   بخشی از متن پاورپوینت : تعريف ايده…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *