فقه و حقوق اسلامی|دانلود مقاله پولشویی

دانلود مقاله پولشویی شناسه محصول :52428 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 300 حجم فایل: 0.069335938 مگابایت

دانلود

مقاله پولشویی   سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود. در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد. ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود. برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد. به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد. ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم. در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.) قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است. عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است. عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است. پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست. در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.   فهرست مطالب: عنــــــــــــــــــــــــــوان صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5 اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7 انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10 سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15   فصل اول: کلیات و تعاریف   – مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17 گفتار اول: تعریف جرم …………………………………………………………………………………… 17 گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19 – مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23   فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع   تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24 – مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32 گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34 گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40 ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها  43 گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43             الف: عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………. 44 گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45 گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49             ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52 مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57              ج)عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………. 57 مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62 گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………… 62 گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63 اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64 انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………. 66 آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68 منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72 پیوستها   متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………      74 متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81  
 • عمران و ساختمان|همه چیز راجع به خاکبرداری و گودبرداری
 • همه چیز راجع به خاکبرداری و گودبرداری شناسه محصول :94386 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 181 حجم فایل: 2158.77832 مگابایت دانلود پاورپوینت همه چیز راجع به خاکبرداری و…

 • معماری|تحلیل و معرفی Morbio inferiore school
 • تحلیل و معرفی Morbio inferiore school شناسه محصول :85744 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 246 حجم فایل: 8.436523438 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و معرفی Morbio inferiore school   ¡Architect: Mario…

 • معدن|بررسی آسیب های زیست محیطی معدن بوکسیت جاجرم و کارخانه فرآوری آلومینای جاجرم
 • بررسی آسیب های زیست محیطی معدن بوکسیت جاجرم و کارخانه فرآوری آلومینای جاجرم شناسه محصول :58678 موضوع : معدن فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 122 تعداد بازدید : 847 حجم فایل: 2.596679688 مگابایت دانلود بررسی آسیب های…

 • روان شناسی|روان شناسی فردی آلفرد آدلر
 • روان شناسی فردی آلفرد آدلر شناسه محصول :53030 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 269 حجم فایل: 0.049804688 مگابایت دانلود روان شناسی فردی آلفرد آدلر   1- شرح حال آلفرد…

 • علوم انسانی|مبانی نظری سبک‌های دلبستگی
 • مبانی نظری سبک‌های دلبستگی شناسه محصول :91819 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 148 حجم فایل: 0.040039063 مگابایت دانلود مبانی نظری سبک‌های دلبستگی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • جزوات دانشگاهی|جزوه زبانشناسی
 • جزوه زبانشناسی شناسه محصول :59577 موضوع : جزوات دانشگاهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 95 تعداد بازدید : 810 حجم فایل: 0.161132813 مگابایت دانلود جزوه زبانشناسی   زبانشناسی مطالعه علمی زبان است. این علم در وهله اول…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *