فقه و حقوق اسلامی|جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) شناسه محصول :56723 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 513 تعداد بازدید : 305 حجم فایل: 15.79785156 مگابایت

دانلود

جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)   بخش اول کلیات   Passage متن General and special Guidance هدایت عام و خاص General Guidance هدایت عام A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate conditions begins to grow and enters upon a path of development in which at every moment it takes on a form state. دانه ی گندم که درون زمین تحت شرایط مناسبی قرار می گیرد شروع به رشد و نمو می کند و در هر لحظـه و شـکل و حالت جدیدی به خود می گیرد. Following a particular order and sequence it treads path this path unit it becomes a grown plant with spikes of wheat; if once again one of the seeds were to fall upon the ground, it would begin the previous cycle all over again until it reached the final goal. با دنبال کردن این نظم و ترتیب مراحل رشد، تبدیل به گیاهی کامل با خوشه های گندم می شود؛ اگر بار دیگـر یکـی از این دانه ها روی زمین بیفتد تمام مراحل چرخه ی قبلی را طی می کند تا به مسیر نهایی خود برسد. Likewise, if the seed is that of a fruit placed within the bosom of the soil, it begins its transformation, breakings its shell, from which a green shoots out. به همین ترتیب اگر دانه ی میوه ای درون خاك قرار گیرد مراحل تغییر و تحول خود را آغاز مـی کنـد یعنـی پوسـته ی خود را می شکافد و از میان آن جوانه سبزی بیرون می آید. It follows an orderly and distinct path of transformation until finally it becomes a fully grown tree, green and full of fruit. این دانه تا تبدیل شدن به درختی بالغ و پر بار این تحول و مسیر مشخص و متناوب را طی می کند. سوالات چند گزینه ای Choose a, b, c or d which completes each item. از میان الف و ب و پ یا ت بهترین گزینه را انتخاب کنید. 1. A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate conditions begins to … a. move b. speak c. grow d. rain 1. دانه ی گندم که درون زمین و تحت شرایط مناسب قرار گرفته است شروع به رشد می کند. الف) حرکت ب) صحبت کردن پ) رشد ت)باریدن 2. Even if an imperfection to occur in the organs of the natural functions of the newly born, we would have to doubt that such an occurrence was due to some pest or plague or to …….. causes. a. natural b. material c. formal d. unnatural 2. حتی اگر نقصی در اندام ها یا عملکردهای طبیعی کودك تازه متولد شده پیش بیایـد شـکی نـداریم کـه چنین اتفاقی به علت آفت یا مریضی یا عوامل غیرطبیعی بوده است. الف) طبیعی ب) مادی پ) ظاهری ت) غیرطبیعی 3. The Holy Quran considers movement and attraction, which each species in creation possesses, to be derived from …. guidance. a. divine b. human c. natural d. accidental 3. قرآن هر تحرك و جذبه ای که هر گونه ای طی مراحل خلقتش به دست میآورد از هدایت الهی ناشی می داند. الف) الهی ب) انسانی پ) طبیعی ت) اتفاقی 4. it is with the help of his intellect and reason that man is able to think and to make use of every means possible for his own. a. harm b. follower c. benefit d. consort 4. انسان به کمک خرد ومنطقش میتواند فکر کند واز هر وسیله ی ممکنی برای منفعت خود استفاده مینماید. الف) ضرر و زیان ب) پیرو پ) منفعت، سود ت) مصاحب زبان تخصصی «17» 5. Although man shares many elements with other species of animals and with plants, the one special characteristic which distinguishes him is … a. body b. movement c. intellect d. flesh 5. اگرچه انسان اشتراکات زیادی با دیگر گونه های حیوانی و نباتی دارد ویژگی خاصی کـه او را متمـایز مـی کند خرد است. الف) جسم، بدن ب) جنبش، تحرك پ) خرد ت) کالبد بخش سوم :شیعه در اسلام The Meaning of Religion (din), Islam, and Shi`ism Religion There is no doubt that each member of the human race is naturally drawn to his fellow-men and that in his life in his life in society he acts in ways which are interrelated and interconnected. His eating, drinking, sleeping, keeping awake, talking, listening, sitting, walking, his social intercourse and meetings, at the seam time that they are formally and externally distinct, are invariably connected with each other. One cannot perform just any act in any place or after any other act. There is an order which must be observed. مقدمه دین تردید نیست در این که هر یک از افراد انسان در زندگی طبعاً به همنوعان خود گرائیده در محیط اجتماع و زندگی دسته جمعی اعمالی انجام می دهد و کارهایی که انجام می دهد از همدیگر بیگانه و بی رابطـه نیسـتند و اعمـال گونـاگون وی مانند خوردن و نوشیدن و خواب و بیداری و گفتن و شنیدن و نشستن و راه رفتن و اختلاط هـا و معاشـرت هـا در عـین حال که صورتاً از همدیگر جدا و متمیز می باشند با همدیگر ارتباط کامل دارند هر کاری را در هر جا و به دنبال هر کـار دیگر نمی شود کرد بلکه حسابی در کار است. نوع فایل:Pdf   سایز:15.7mb تعداد صفحه:513  
 • روان شناسی|میزان اضطراب و افسردگی با زایمان زودرس در مادران وابسته به انسولین
 • میزان اضطراب و افسردگی با زایمان زودرس در مادران وابسته به انسولین شناسه محصول :66420 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 0.166015625 مگابایت دانلود  میزان اضطراب و…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت لحیم کاری
 • پاورپوینت لحیم کاری شناسه محصول :85228 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 391 حجم فایل: 1.212890625 مگابایت دانلود پاورپوینت لحیم کاری  لحیم کاری ‌لحیم کاری یک روش اتصال دائم…

 • علوم انسانی|مبانی نظری تعیین نیازهای آموزشی-ترویجی و کیوی فروت
 • مبانی نظری تعیین نیازهای آموزشی-ترویجی و کیوی فروت شناسه محصول :91957 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 132 تعداد بازدید : 148 حجم فایل: 5.705078125 مگابایت دانلود مبانی نظری تعیین نیازهای آموزشی-ترویجی و کیوی…

 • علوم پزشکی|پاورپوینت کانابینوئید (حشیش)
 • پاورپوینت کانابینوئید (حشیش) شناسه محصول :95253 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 467 حجم فایل: 5523.688477 مگابایت دانلود پاورپوینت کانابینوئید (حشیش) در 36 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت…

 • علوم انسانی|پاورپوینت بازاریابی معرف چیست
 • پاورپوینت بازاریابی معرف چیست شناسه محصول :99537 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 209 حجم فایل: 4307.986328 مگابایت دانلود پاورپوینت بازاریابی معرف چیست   پاورپوینت بازاریابی معرف چیست شامل 36…

 • معماری|پاورپوینت بسترهویت در مبانی نظری معماری
 • پاورپوینت بسترهویت در مبانی نظری معماری شناسه محصول :55132 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 79 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 5.1953125 مگابایت دانلود پاورپوینت بسترهویت در مبانی نظری معماری   فهرست هویت معماری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *