فقه و حقوق اسلامی|تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم شناسه محصول :52499 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 116 تعداد بازدید : 314 حجم فایل: 0.103515625 مگابایت

دانلود

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از تركیب اسپرم مرد و تخمك زن  – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این تركیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت كلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی كه ممنوع اعلام شده، اجتناب كرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره . با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت كلی حكم شرعی هیچ كدام از این صورتها در فقه نیامده، لكن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی كه نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندكی از فقها آن را بدون ایراد تجویز كرده اند. ولی چون در هر یك از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام كنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم. موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.     بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» كه در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشكال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراكز ناباروری منتظرند كه هر چه سریع تر مشكل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد. فهرست مطالب عنوان                                                                                         صفحه   مقدمه————————————————– 1 بخش اول : كلیات فصل اول: تعاریف—————————————— 6 مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن —————————– 6 گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی——————————– 6 گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————– 6 فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ——————————– 8 مبحث اول : تاریخچه—————————————- 8 مبحث دوم: سیر قانونی————————————— 10 فصل سوم: مسائل پزشكی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی—————– 14 مبحث اول : مسائل پزشكی لقاح طبیعی—————————- 14 مبحث دوم: مسائل پزشكی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)———— 18 مبحث سوم: تلقیح اسپرم————————————– 18 گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر——- 18 گفتار دوم: انتقال تزریق تخمك (GIFT)————————— 19 گفتار سوم: انتقال تخمك بارور شده یا زایگوت (ZIFT)—————————— 19 گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) ——— 19 بخش دوم : تلقیح مصنوعی فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی—————————- 23 فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه———————— 28 مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا————————— 28 مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی————— 33 گفتار اول: ماهیت نسب ————————————– 33 گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع كردن نسب————– 46 مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی————————– 53 مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ——————- 57 فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه————————— 63 مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر——- 63 مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی —- 65 فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه—— 67 مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)- 67 مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه—————————- 68 گفتار اول: ثبت تولد طفل————————————- 68 گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود————————- 69 گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی——————- 70 گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشك در مقابل طفل——————– 71 مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن—————————— 72 بخش سوم: اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین) فصل اول :  اهداء تخمك یا جنین——————————– 74 مبحث اول : مسائل پزشكی اهداء تخمك یا جنین——————— 74 مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمك یا جنین———————– 78 مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین —————————- 81 فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین———– 94 مبحث اول : مسائل پزشكی اجارة رحم یا مادر جانشین—————– 94 مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین——————- 96 مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین—————— 98 گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین —– 101 بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای——————————– 101 بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر——————————- 102 بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمك)————— 102 گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای——————- 103 بند1 : حالتی كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد———– 103 بند2 : حالتی كه فقط رحم اجاره داده می شود———————– 103 نتیجه و پیشنهاد ——————————————- 105 فهرست منابع ——————————————— 107 چكیدة انگلیسی——————————————– 109
 • علوم انسانی|مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی
 • مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی شناسه محصول :88983 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 162 حجم فایل: 0.081054688 مگابایت دانلود مبانی نظری مفهوم و مبانی…

 • علوم انسانی|پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی
 • پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی شناسه محصول :91241 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 233 حجم فایل: 0.017578125 مگابایت دانلود پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و…

 • مدیریت|پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت شناسه محصول :51566 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 364 حجم فایل: 1.194335938 مگابایت دانلود عنوان: دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت دسته: حسابداری-…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش غلظت خمیر نرمال سیمان هیدرولیکی
 • پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش غلظت خمیر نرمال سیمان هیدرولیکی شناسه محصول :97607 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 214 حجم فایل: 524.9785156 مگابایت دانلود در این پروژه پاورپوینت…

 • جغرافیا|پاورپوینت آشنایی با منابع آب و خاک
 • پاورپوینت آشنایی با منابع آب و خاک شناسه محصول :89864 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 358 حجم فایل: 16.43261719 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با منابع آب و خاک ، در…

 • علوم انسانی|مبانی نظری عدالت سازمانی و عدالت اجتماعی
 • مبانی نظری عدالت سازمانی و عدالت اجتماعی شناسه محصول :91604 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 0.47265625 مگابایت دانلود مبانی نظری عدالت سازمانی و عدالت اجتماعی (فصل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.