فقه و حقوق اسلامی|تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران شناسه محصول :55351 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 200 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.14453125 مگابایت

دانلود

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران   حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد. مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند. محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود. آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1 ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت. هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و… تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2 همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد. موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1 علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2 ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.   فهرست مطالب: چکیده مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………1 الف: ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….3 ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن………………………………………………………….4 ج: اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7 د: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7 ه: سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7 و: مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………8 ز: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8 ی:سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8 بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان …………………………………………10 فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا………………………………………………………………………..10 مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان…………………………………………………………………….10 مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا……………………………………………………………………………………13 فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران…………………………………………………………………………18 مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران …………………………………………………………………………………18 مبحث دوم : انواع زندان در ایران………………………………………………………………………………………23 گفتار اول: زندان بسته……………………………………………………………………………………………………..24 گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی……………………………………………………………………..24 گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی……………………………………………………………..25 فصل سوم : زندان در اسلام……………………………………………………………………………………………..26 مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه……………………………………………………………………………….29 فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن……………………..33 مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس………………………………………………………………….34 گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف……………………………………………………..35 بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم…………………………………………………………………………………35 بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان………………………………………………………………………38 گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ………………………………………………………………………………..40 گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها……………………………………………………………..43 گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان……………………………………………………………………………………47 گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب……………………………………………………..50 گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان…………………………………………………………………50 گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی……………………………………………………………….51 گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت…………………………………………………………………………….53 مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن……………………………….54 گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ……………………………………………………………………..54 1- دیدگاه مکتب کلاسیک……………………………………………………………………………………………….54 2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک……………………………………………………………………………………………55 3- دیدگاه مکتب تحققی………………………………………………………………………………………………….55 4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ………………………………………………………………………………………55 گفتار دوم: نظریات جرم شناختی………………………………………………………………………………………56 بند اول: جرم شناسی کلاسیک………………………………………………………………………………………….57 بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی……………………………………………………………………………….58 الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) …………………………………………………………….59 ب: جرم شناسی سازمانی…………………………………………………………………………………………………59 ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن……………………………………………………………………………60 گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند. ………………………..62 الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد……………………………………………………………64 ب: در صورت عدم تقصیر قاضی……………………………………………………………………………………..65 ج: جبران ضرر معنوی………………………………………………………………….. ……………………………….66 فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس…………………………………67 مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس…………………………………………………………….67 گفتار اول: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………67 گفتار دوم: مفهوم……………………………………………………………………………….. …………………………68 بند اول: جایگزینی تقنینی…………………………………………………………………………………………………70 بند دوم: جایگزینی قضایی……………………………………………………………………………………………….71 مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی…………………………………72 گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن……72 گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن……………………..76 مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس…………………………..76 گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس…………………………………………………………………………76 بند اول: اهداف……………………………………………………………………………………………………………….76  بند دوم: فواید………………………………………………………………….. ………………………………………….77 گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین……………………………………………………………………………78 بند اول: ویژگی ها………………………………………………………………….. …………………………………….78 بند دوم: شرایط…………………………………………………………………………………………… ………………..81 الف: فرهنگ سازی لازم………………………………………………………………………………………. ………..81 ب: داشتن قانونی مدون و صریح………………………………………………………………………………………83 ج: جرم موضوع جایگزین………………………………………………………………………………………………..84 د: مجرمان موضوع جایگزین…………………………………………………………………………………………….85 مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها………………………………..85 گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین…………………………………………………………………………………85 گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………..86 بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها…………………………………………………………89 فصل اول: جایگزین های سنتی…………………………………………………………………………………………95 مبحث اول: آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………………95 گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط……………………………………………………………………..96 بند اول: تعریف آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………96 بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط………………………………………………………………………………………97 گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط……………………………………………………………………………98 بند اول: مبانی آزادی مشروط……………………………………………………………………………………………98 بند دوم: قلمرو آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………..98 گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن…………………………………………………………….99 بند اول: شرایط آزادی مشروط………………………………………………………………………………………….99 بند دوم: فواید آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………101 بند سوم: آثار آزادی مشروط………………………………………………………………… ……………………….101 گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران……………………………………102 مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………..103 گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات ………………………………………………………..105 بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………..105 بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………..106 گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات………………………………………………………………107 بند اول: اهداف تعلیق …………………………………………………………………………………………………..107 بند دوم: فواید تعلیق…………………………………………………………………. …………………………………108 گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن…………………………………………108 بند اول: شرایط اعطای تعلیق …………………………………………………………………………………………108 بند دوم: آثار اعطای تعلیق………………………………………………………………………………………………109 بند سوم: لغو تعلیق………………………………………………………………………………………………………..109 گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران…………………………110 مبحث سوم: جزای نقدی……………………………………………………………………………………………….111 گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی………………………………………………………………………..112 بند اول: مفهوم……………………………………………………………………………………………………………..112 بند دوم: تاریخچه………………………………………………………………………………………………………….113 گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی………………………………………………………………..114 مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی…………………………………………………………………….115 گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن………………………………..116 بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی……………………………………………………………………116 بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی……………………………………………………………………..117 بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن………………………………………………………………………………..117 گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری………..118 بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی………………………………………………..118 بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی………………………………………………..123 فصل دوم: جایگزین های جدید……………………………………………………………………………………..125 مبحث اول: دوره مراقبتی……………………………………………………………………………………………….125 گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی……………………………………………………………………….128 بند اول: مفهوم……………………………………………………………………………………………………………..128 بند دوم: تاریخچه………………………………………………………………………………………………………….129 گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی………………………………………………………………………….130 بند اول: اهداف دوره مراقبتی………………………………………………………………………………………….130 بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی…………………………………………………………………………………………..130 گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران……………………………………………………..130 مبحث دوم: جریمه روزانه……………………………………………………………………………………………..136 گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه………………………………………………………………………137 بند اول: مفهوم……………………………………………………………………………………………………………..137 بند دوم:تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………..138 گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه………………………………………………………………………….138 بند اول: اهداف…………………………………………………………………………………………………………….138 بند دوم: فواید………………………………………………………………………………………………………………139 گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه………………………………………………………..139 گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری…………………………………………………………141 مبحث سوم: خدمات عمومی………………………………………………………………………………………….141 گفتار اول: تعریف و تاریخچه…………………………………………………………………………………………142 بند اول: تعریف…………………………………………………………………………………………………………….142 بند دوم: تاریخچه………………………………………………………………………………………………………….144 گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی……………………………………………………………………….145 بند اول: اهداف…………………………………………………………………………………………………………….145 بند دوم: فواید………………………………………………………………………………………………………………145 گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی…………………………………………………………………………146 گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران………………………………………………146 مبحث چهارم: حبس در منزل…………………………………………………………………………………………148 گفتار اول: مفهوم حبس در منزل……………………………………………………………………………………..149 گفتار دوم: فواید حبس در منزل………………………………………………………………………………………149 مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه……………………………………………………150 گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران…………………………….150 بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی…………………………………………………………………………………..150 بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران…………………………………………………151 گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران…………………………..151 بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه………………………………………………………………………………..151 بند دوم: شرایط مشمولان……………………………………………………………………………………………….152 بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران……………………………………………………………152 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….154 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………..160 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………164
 • روان شناسی|پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1
 • پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1 شناسه محصول :96865 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 324 تعداد بازدید : 207 حجم فایل: 825.5244141 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1…

 • معماری|پاورپوینت معماری معاصر غرب
 • پاورپوینت معماری معاصر غرب شناسه محصول :85131 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 112 تعداد بازدید : 288 حجم فایل: 47.53027344 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری معاصر غرب ،در حجم 112 اسلاید قابل ویرایش، همراه با…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت واپس ماندگی فرهنگی چیست
 • پاورپوینت واپس ماندگی فرهنگی چیست شناسه محصول :92510 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 448 حجم فایل: 0.446289063 مگابایت دانلود پاورپوینت واپس ماندگی فرهنگی چیست   پاورپوینت واپس ماندگی فرهنگی…

 • علوم انسانی|پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)
 • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) شناسه محصول :69865 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 0.048828125 مگابایت دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی شناسه محصول :90704 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 194 حجم فایل: 0.02734375 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی دارای منابع…

 • علوم تربیتی|تحقیق کودک آزاری
 • تحقیق کودک آزاری شناسه محصول :59351 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 313 حجم فایل: 0.106445313 مگابایت دانلود تحقیق کودک آزاری   سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *